Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ALgoritmizace 6. cvičení. Program cvičení Kontrolní bod 1 zakončení grafického zápisu algoritmů - vývojových diagramů –identifikátory a proměnné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ALgoritmizace 6. cvičení. Program cvičení Kontrolní bod 1 zakončení grafického zápisu algoritmů - vývojových diagramů –identifikátory a proměnné."— Transkript prezentace:

1 Základy ALgoritmizace 6. cvičení

2 Program cvičení Kontrolní bod 1 zakončení grafického zápisu algoritmů - vývojových diagramů –identifikátory a proměnné (celočíselné, plovoucí řád. čárka, znakové) –přiřazovací příkaz –výrazy (jednoduché i složené, aritmetické a logické) –příkaz vstupu/výstupu –sekvence –větvení (podmíněný příkaz) –cykly (iterační – for cyklus, s podm. před i za tělem cyklu) –pole (1 a 2 rozměrná)

3 Napište algoritmus, který najde maximální hodnotu na řádku s indexem 7 obdélníkové matice Z o rozměrech 10x20. Vypište tuto maximální hodnotu a její polohu v matici. ÚLOHA 1

4 U kultury určitého druhu bakterií byl experimentálně stanoven model růstu. Při zaočkování dávkou M jedinců se počet jedinců (bakterií) v kolonii zvyšuje exponenciálně podle vzorce N(t) = M*exp(0,01*t), čas t je minutách. Dále bylo experimentálně zjištěno, že kolonie roste ve zvětšující se kruhové ploše a že mezi počtem bakterií N a kruhovou plochou S, kterou kultura viditelně zaplnila, platí empirický vztah S=N*5*10 -6, plocha S je v cm 2. Tyto bakterie se kultivují na tenké vrstvě marmelády, kterou někdo (asi vaše dítě!) namazal na ubrus, a to tak, že vytvořil obdélník 3x4cm, přičemž prvních M jedinců nasadil přesně uprostřed obdélníka. Napište algoritmus, který odhadne dobu, za kterou kolonie bakterií dosáhne hranice (tedy bližších hran) obdélníka. ÚLOHA 2

5 Je dána časová řada hodnot tepové frekvence (v tepech/minutu), celkem 200 minut (každou minutu jedna hodnota). Napište algoritmus, který spočte a vytiskne průměrné hodnoty tepové frekvence v pětiminutových intervalech (tj. celkově se vytiskne 40 hodnot). ÚLOHA 3

6 Napište algoritmus pro automatické plánování dávky anestetika. Vstupním údajem je čas běhu algoritmu zadaný v minutách a dále posloupnost čísel majících význam normované energie Alfa vln v EEG (čísla v intervalu 0 až 1). Výstupním údajem je poloha ovládacího ventilu zásobníku s anestetikem (číslo 0 zavři úplně, 1 pootevři, 2 otevři, 3 otevři na max). Rozhodovací algoritmus je následující: Alfa <= 0,2  otevři ventil na max. (3) 0,2 < Alfa <= 0,3  otevři (2) 0,3 < Alfa <= 0.7  pootevři (1) Alfa > 0,7  zavři úplně (0). Vstupní údaje Alfa přicházejí postupně každých 10 vteřin, rozhodnutí o výstupu by mělo být k dispozici bezprostředně po registraci aktuálního vstupu. Zajistěte, aby algoritmus skončil po zadaném počtu minut a aby při svém konci uzavřel ventil s anestetikem. ÚLOHA 4

7


Stáhnout ppt "Základy ALgoritmizace 6. cvičení. Program cvičení Kontrolní bod 1 zakončení grafického zápisu algoritmů - vývojových diagramů –identifikátory a proměnné."

Podobné prezentace


Reklamy Google