Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Únorový převrat 1948 Definitivní převzetí moci komunisty v ČSR VY_32_INOVACE_25-19 Autor: Ladislav "Fredy.00" Šafránek, Název: Hrani%C4%8Dn%C3%AD_p%C3%A1smo.JPG.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Únorový převrat 1948 Definitivní převzetí moci komunisty v ČSR VY_32_INOVACE_25-19 Autor: Ladislav "Fredy.00" Šafránek, Název: Hrani%C4%8Dn%C3%AD_p%C3%A1smo.JPG."— Transkript prezentace:

1 Únorový převrat 1948 Definitivní převzetí moci komunisty v ČSR VY_32_INOVACE_25-19 Autor: Ladislav "Fredy.00" Šafránek, Název: Hrani%C4%8Dn%C3%AD_p%C3%A1smo.JPG Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hrani%C4%8Dn%C3%AD_p%C3%A1smo.JPG

2 Mezinárodní situace  Začátek studené války - 1947  Diplomatický konflikt mezi USA a SSSR o dodržování dohod z Jalty přerůstá v otevřené nepřátelství  Cíle Stalina – bolševizace západní Evropy USA zhatily  Změna politiky SSSR k východoevropským zemím  Konec lidových demokracií (KS s demokr. stranami)  Kominforma – KS se musí chopit absolutní moci  Nutnost postavit se na stranu SSSR proti USA  Urychlené provedení bolševické revoluce  ČSR poslední zemí v. Evropy, kde stále vládne koaliční vláda Národní fronty

3 Komunisté jako hlavní porazitelé Fašismu – leták z roku 1938 Autor: neznámý, Název: Let%C3%A1k_KS%C4%8C_1938.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Let%C3%A1k_KS%C4%8C_1938.jpg

4 Rozdělená Evropa – demarkační čára sovětské a americké sféry vlivu Autor: San Jose, Název: Cold_war_europe_military_alliances_map_fr.png Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cold_war_europe_military_alliances_map_fr.png

5 Krize v Národní frontě  Série vládních krizí vyvolávaná KSČ  Definitivně eskaluje v únoru 1948  KSČ má pevné pozice v zemi, odborech, továrnách  K. Gottwald obavy ze Stalina a jeho hněvu  SSSR usiluje o urychlenou bolševizaci ČSR  Strategický význam čs. průmyslu (zbrojní)  Rozsáhlá naleziště uranu v Jáchymově „Situace v ČSR charakterizuje zostření boje mezi politickými stranami a začíná aktivizace reakčních živlů podporovaných Anglosasy. Jejich vystupování má jasně vyhraněný antikomunistický charakter“. Vyjádření Stalina, Molotova a Beriji k situaci v ČSR roku 1947

6 Jáchymovský uran, jeden z hlavních důvodů zájmu Stalina o ČSR Autor: Kgrr, Název: Pichblende.jpg Zdroj: hhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pichblende.jpg

7 Únorová vládní krize  Obavy KSČ z dalších parlamentních voleb  V řadě zemí (Itálie, Francie) komunisté vytlačeni z vlády  Konflikt k tzv. demokratickými stranami  Personální změny ve vedené Sboru národní bezpečnosti  Min. vnitra Václav Nosek politizuje policii  Ve vládě 9 komunistů, 3 soc.dem., 12 nekomunistických (buržoazní ministři), 2 nestraníci (Svoboda, Masaryk)  Jednání vlády 17. února  Nekomunističtí ministři hrozí protestní demisí  Doufají, že Beneš vypíše předčasné volby a KSČ bude vyšachována

8 Strategie KSČ  20. února podávají nekomunističtí ministři demisi  KSČ se rozhodla využít demise a provést převrat v rámci platné ústavy  Gottwald přesvědčuje Beneše, aby demisi přijal  Gottwald řízen velvyslancem SSSR Zorinem  Narychlo svolávána jednaná místních organizací  Členové KSČ přebírají kontrolu nad závodními radami  Cil K. Gottwalda  Dosadit do vlády nové ministry podle jeho výběru  KSČ má ve vedení všech stran své agenty  Klíčový postoj soc.dem. – k demisi se nepřidala

9 Zdeněk Fierliger – vůdce sociální demokracie a agent Moskvy Autor: Agence de presse Mondial Photo-Presse, Název: Zden%C4%9Bk_Fierlinger_1932.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zden%C4%9Bk_Fierlinger_1932.jpg

10 Zapojení veřejnosti  KSČ chce vyvíjet nátlak na Beneše zapojením ulice  Pořádání masových demonstrací v Praze  12. února – Staroměstské náměstí  Beneš se musí podřídit vůli lidu  Požadavek přijetí demise „rozbíječů národní fronty“  Lidové milice  V továrnách se aktivizují ozbrojené dělnické oddíly  Akční výbory Národní fronty  Místo volených národních výborů, členové KSČ  Očista veřejného života od „reakčních živlů“

11 Prezident Beneš – klíčová postava, na kterou sázeli komunisté i demokraté Autor: neznámý, Název: Edvard_Bene%C5%A1.jpg Zdroj: htthttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Edvard_Bene%C5%A1.jpg

12 Sjezd závodních rad  22. února v průmyslovém paláci v Praze  Vede komunista A. Zápotocký  Jasný požadavek na přijetí demise nekom. ministrů  Lidové milice obsazují stranické sekretariáty  Zatýkání členů nár. socialistů a lidovců za „podvratnou činnost“  Beneš trvá na smírném řešení  Představitelé nekomunistických stran (lidovci, nár. socialisté) odmítají organizovat podobná lidová shromáždění

13 Generální stávka  24. února jednohodinová stávka  Účastní se jí 2,5 mil. pracujících  Lidové milice obsazují závody  Pod nátlakem se ke KSČ přidávají soc. demokraté  Vůdce Zdeněk Fierlinger – tajný agent Moskvy  25. února demonstrace na Václavské nám.  Demonstranti hrozí přesunem na Hrad  Gottwald u Beneše – hrozí občanskou válkou  V okolí prahy jednotky čs. armády (6 tis. vojáků)  Ministr L. Svoboda – „armáda půjde s lidem“

14 Ministr obrany L. Svoboda (fotografie z pozdějších let) zůstal na straně KSČ Autor: Stanislav Tereba, Název: Ludv%C3%ADk_Svoboda_(Author_-_Stanislav_Tereba).JPG Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ludv%C3%ADk_Svoboda_(Author_-_Stanislav_Tereba).JPG

15 Přijetí demise  25. února Beneš přijímá demisi  Obrozená národní fronta  Gottwald jmenuje nové ministry – tajní spolupracovníci KSČ v nekomunistických stranách  Po celou dobu se nesešel parlament  Snahy o jeho svolání – Milada Horáková  „Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak, jak byly podány, přijal.“  Projev K. Gottwalda 25. února na Václavském náměstí

16 Milada Horáková, poslankyně za nár. socialisty, fotografie z pozdějšího soudu Autor: Cassius Chaerea, Název: Milada_Hor%C3%A1kov%C3%A1_-_barva.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milada_Hor%C3%A1kov%C3%A1_-_barva.jpg

17 Dovršení převratu  Schůze Národního shromáždění  11. března – jednohlasný souhlas se změnami ve vládě  Řada poslanců chybí  Mezi tím čistky v nekomunistických stranách  Vyloučení většiny předsednictva, kromě tajných komunistů  Komunisté přebírají kontrolu nad ostatními stranami  Petr Zenkl, Hubert Ripka – emigrace  Prokop Drtina, Milada Horáková – později odsouzeni  10.3. umírá za záhadných okolností Jan Masaryk

18 Jan Masaryk, ministr zahraničí, 10.3. spáchal sebevraždu Autor: George Grantham Bain Collection, Název: Jan_Masaryk.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Masaryk.jpg

19 Petr Zenkl, předseda nár. socialistů, po únoru rezignoval a emigroval Autor: Cassius Chaerea, Název: Petr_Zenkl_-_barva.jpg Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petr_Zenkl_-_barva.jpg

20 Prokop Drtina, minstr spravedlnosti, později odsouzen na 16 let Autor: Cassius Chaerea, Název: Prokop_Drtina_-_barva.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prokop_Drtina_-_barva.jpg

21 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Martin Brzóska


Stáhnout ppt "Únorový převrat 1948 Definitivní převzetí moci komunisty v ČSR VY_32_INOVACE_25-19 Autor: Ladislav "Fredy.00" Šafránek, Název: Hrani%C4%8Dn%C3%AD_p%C3%A1smo.JPG."

Podobné prezentace


Reklamy Google