Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spouštěče I Střední odborná škola Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spouštěče I Střední odborná škola Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Spouštěče I Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. František Kocián Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /3 Autor Ing. František Kocián Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-AE-EP/2-EL-6/6 Název DUM Spouštěče I Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 26-57-H/01 Obor vzdělávání Autoelektrikář Vyučovací předmět Elektropříslušenství Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Základní pojmy, druhy spouštěčů, konstrukce spouštěčů, elektrické zapojení spouštěčů Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Základní pojmy, části spouštěče, druhy spouštěčů, pastorek, volnoběžka, cívka Datum

3 Spouštěče I Náplň výuky Základní pojmy Stejnosměrné motory
Druhy stejnosměrných motorů Konstrukce spouštěče Druhy spouštěčů Elektrické zapojení spouštěčů Údržba a opravy spouštěčů

4 Základní pojmy Spalovací motor musí být roztočen na takovou rychlost, při které probíhá spalovací proces tak, aby stačil mechanickým výkonem nejen překonávat mechanické odpory, ale součastně ho i urychlovat. Spouštěcí zařízení musí být schopno překonat všechny síly, působící proti roztáčení motoru a současně musí umožnit jeho roztočení na určitou minimální rychlost. Všechny síly jsou závislé na velikosti a typu motoru a také na vnějších okolnostech (např. tření je závislé na stavu styčných ploch, druhu maziva, teplotě, na vůlích v mechanizmech). Tyto síly se během pracovního cyklu mohou měnit. Napětí Výkon Spouštěcí otáčky

5 Stejnosměrné motory Základní části – skládá se ze dvou základních částí Stator – je na něm umístěno budící vinutí, (Lb), vytvářející hlavní magnetické pole Rotor – ve kterém je vinutí (Lr), do kterého se přivádí proud přes komutátor, který změní směr proudu smyčkou pokaždé, kdy dojde k překlopení. Energie této soustavy bude nižší, pokud budou magnetická pole orientována proti sobě. Proto působí na smyčku moment, který se ji snaží překlopit. Protože po překlopení se změní směr proudu protékajícího smyčkou, pokračuje toto pak dále.

6 Druhy stejnosměrných motorů
Derivační motor – budící vinutí Lb a vinutí rotoru Lr je zapojeno paralelně. Tento nemá vhodnou charakteristiku, a proto se u spouštěčů nevyskytuje. Sériový motor – budící vinutí Lb a vinutí rotoru Lr je zapojeno do série. Motor má maximální točivý moment při rozběhu, což je pro spouštěč velmi výhodné. Kompaudní motor – jedná se o motor, který má dvě statorová vinutí, jedno je zapojeno do série a druhé paralelně. Vlastnosti jsou dány převládajícím druhem vinutí. Využívá se pro spouštěče velkých výkonů. Motor s permanentními magnety – statorové vinutí je nahrazeno (trvalými) permanentními magnety. Spouštěče s permanentními magnety se konstruují většinou jako vysokootáčkové, doplněné redukčním převodem.

7 Konstrukce spouštěče Požadavky
pokud není spouštěč v činnosti, je nutné aby byl pastorek bezpečně mimo záběr s ozubeným věncem na setrvačníku. Při zasouvání nesmí dojít k poškození zubů věnce. k dokonalému zasunutí pastorku musí dojít i případě dostane-li se zub proti zubu věnce V plném záběru musí být mechanismus schopen přenést celý točivý moment, přitom však musí být chráněn před přetížením při zpětném zážehu spalovacího motoru. Je-li ozubení v záběru a rozběhne-li se motor, musí se spojení ozubení s motorem spouštěče samočinně uvolnit. Přestane-li řidič působit na ovládací ústrojí, musí se spouštěcí obvod rozpojit, pastorek se musí vrátit do klidové polohy a co nejdříve zastavit, aby byl spouštěč připraven pro další použití. Výkony spouštěčů se pohybují od 0,22 do 25 kW. Největší spouštěče jsou na 24 V.

8 Druhy spouštěčů Z množství konstrukcí, které se v průběhu vývoje spouštěcích zařízení objevily, se nejvíce osvědčily dvě základní soustavy, se zasouváním pastorku do ozubeného věnce ve směru osy: Systém s posuvným pastorkem, V dnešní době je tento systém nejrozšířenější. Pomocí dvouramenné páky se zasouvá záběrové vnitřní pouzdro volnoběžky s pastorkem po hřídeli, buď po vícechodých šroubových, nebo přímých drážkách do záběru, načež se sepne proud. Zasouvací páka se ovládá elektromagnetem. Systém s posuvným rotorem tj. kotvou. Zasouvání pastorku je řešeno tak, že se pastorek může otáčet kolem hřídele spouštěče, se kterým je spojen volnoběžnou spojkou, ale v axiálním směru je pohyb pastorku vůči kotvě znemožněn. Zasouvání pastorku do ozubení setrvačníku se děje spolu s axiálním pohybem celé kotvy. Typickým znakem těchto spouštěčů je dlouhý komutátor, z důvodu posuvu celé kotvy.

9 Druhy spouštěčů Systém s posuvným rotorem tj. kotvou. Zasouvání pastorku je řešeno tak, že se pastorek může otáčet kolem hřídele spouštěče, se kterým je spojen volnoběžnou spojkou, ale v axiálním směru je pohyb pastorku vůči kotvě znemožněn. Zasouvání pastorku do ozubení setrvačníku se děje spolu s axiálním pohybem celé kotvy. Typickým znakem těchto spouštěčů je dlouhý komutátor, z důvodu posuvu celé kotvy. Systém BENDIX – k zasunutí pastorku do záběru se využívá setrvačnosti samotného pastorku. Pastorek  má na vnitřním průměru plochý lichoběžníkový závit a v rozmezí dvou dorazů je lehce pohyblivý po šroubovém závitu pouzdra  poháněného spouštěcím motorem pomocí unášeče, který tlumí nárazy.

10 Druhy spouštěčů Spouštěč s výsuvným pastorkem
spouštěče s výsuvným pastorkem představují nejrozšířenější typ spouštěče rozsah výkonů od 500 W až 15 kW Obr. 1 Spouštěč

11 Druhy spouštěčů Spouštěč s výsuvným pastorkem
Pomocí dvouramenné páky se zasouvá záběrové vnitřní pouzdro volnoběžky s pastorkem po hřídeli, buď po vícechodých šroubových, nebo přímých drážkách do záběru, načež se sepne proud. Zasouvací páka se ovládá elektromagnetem. Obr. 2 Popis spouštěče

12 Druhy spouštěčů Spouštěč s výsuvnou kotvou
Zasouvání pastorku je řešeno tak, že se pastorek může otáčet kolem hřídele spouštěče, se kterým je spojen volnoběžnou spojkou, ale v axiálním směru je pohyb pastorku vůči kotvě znemožněn. Zasouvání pastorku do ozubení setrvačníku se děje spolu s axiálním pohybem celé kotvy. Typickým znakem těchto spouštěčů je dlouhý komutátor, z důvodu posuvu celé kotvy. Obr. 3 Popis spouštěče

13 Elektrické zapojení spouštěčů
Spouštěč s výsuvným pastorkem Obr. 4 Schéma zapojení

14 Elektrické zapojení spouštěčů
Spouštěč s výsuvnou kotvou Obr. 5 Schéma zapojení – klidová poloha

15 Elektrické zapojení spouštěčů
Spouštěč s výsuvnou kotvou Obr. 6 Schéma zapojení – 1. stupeň

16 Elektrické zapojení spouštěčů
Spouštěč s výsuvnou kotvou Obr. 7 Schéma zapojení – 2. stupeň

17 Údržba a opravy spouštěčů
Údržba a oprava kontrola svorek (přechodové odpory), kontrola uhlíků + přítlačná pružina, výměna je nutná jsou-li jejich konce v úrovni vodítek komutátor – lesklý povrch bez znatelných rýh, nebo vypálených míst, velké rýhy = nutná demontáž + přetočeni na soustruhu, male rýhy = jemné smirkové plátno, povrch tímto přeleštíme vystouplá izolace mezi komutátorovými lamelami, nutná demontáž prohloubeni na 0,4 – 0,8 mm upravenou pilkou na kov volnoběžka – nesmí při záběru proklouznout, poškozený pastorek se vyměňuje i s volnoběžkou, kluzné ložisko – vůle 0,2 mm, axiální vůle 0,7 – 1,3 mm - elektrické závady, proměříme vinutí, izolační stav

18 Kontrolní otázky: Má zapalování spouštěč s výsuvným pastorkem zasouvací páku: Nemá Záleží na velikosti spouštěče Obsahuje spouštěč s výsuvným pastorkem komutátor? Ano Ne Obsahuje spouštěč s výsuvným pastorkem volnoběžku? Dle typu vozidla

19 Kontrolní otázky – správné odpovědi
Má zapalování spouštěč s výsuvným pastorkem zasouvací páku: Nemá Záleží na velikosti spouštěče Obsahuje spouštěč s výsuvným pastorkem komutátor? Ano Ne Obsahuje spouštěč s výsuvným pastorkem volnoběžku? Dle typu vozidla

20 Seznam obrázků: Obr. 1: vlastní
Obr. 5: JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II Obr. 6: JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II Obr. 7: JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II

21 Seznam použité literatury:
[1] JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II, Praha, AVID spol. sr.o., 2002, ISBN [2] ŠŤASTNÝ, J. a REMEK, B., Autoelektrika a autoelektronika, Praha, Nakladatelství T. Malina, 1994, ISBN [3] KUČERA, V., Elektrotechnika motorových vozidel, SNTL, Praha, 1976

22 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Spouštěče I Střední odborná škola Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google