Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Harmonizace nepřímých daní v EU 2014. Daňová diskriminace zdanění ve státě určení (akvizice) = dovážené zboží znevýhodněno daňově diskriminace přímá a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Harmonizace nepřímých daní v EU 2014. Daňová diskriminace zdanění ve státě určení (akvizice) = dovážené zboží znevýhodněno daňově diskriminace přímá a."— Transkript prezentace:

1 Harmonizace nepřímých daní v EU 2014

2 Daňová diskriminace zdanění ve státě určení (akvizice) = dovážené zboží znevýhodněno daňově diskriminace přímá a nepřímá (týká se většinou spotřebních daní, ne DPH)

3 Daňová harmonizace daňová různost = daňová konkurence (přímé daně) řešení: daňová koordinace (soft law), daňová harmonizace (určení daně, základ, sazby aj.) neochota členských států: fiskální nezávislost absolutně nezbytná pro každý stát v cílech EU daně nezmíněny daňová harmonizace = nutné zlo, aby fungoval vnitřní trh, zatím jen daně nepřímé právní základ: čl. 113 SFEU

4 Daňová harmonizace metoda harmonizace: směrnice přijímání jednomyslně, bez spolurozhodování Evropského parlamentu nepřímé daně: čl. 113 (zvláštní ustanovení) – týká se fungování vnitřního trhu a soutěže přímé daně: čl. 115 (obecné ustanovení o harmonizaci)

5 Daňová diskriminace čl. 110: 1. Členské státy nepodrobí přímo ani nepřímo výrobky jiných členských států jakémukoli vyššímu vnitrostátnímu zdanění než je to, jemuž jsou přímo nebo nepřímo podrobeny podobné výrobky domácí. 2. Členské státy dále nepodrobí výrobky jiných členských států vnitrostátnímu zdanění, které by poskytovalo nepřímou ochranu jiným výrobkům. Čl. 111: zákaz podpory vývozů nadměrnou refundací

6 Daň z přidané hodnoty - princip How VAT is charged? VAT is charged at every stage of sale where the cost of an item is increased. The standard rate of VAT is 21%. For example: A manufacturer sells a television to a wholesaler for €100 and charges him VAT on that amount at 21%. Therefore, the wholesaler pays €121 for the television. The manufacturer then pays the VAT of €21 to the government. The wholesaler goes on to sell the television to a retailer for €200. He adds on VAT at 21%, so the retailer pays a total of €242. The wholesaler must pay the government the VAT of €42, but he can reclaim the €21 VAT he has already paid to the manufacturer, leaving €21, which he pays to the government. When the retailer comes to sell the television to a consumer, he must also add on VAT to his selling price. He sells the television for €300, plus VAT at 21%, making a selling price of €363 for the consumer. The retailer must pay the VAT to the government but he can claim back the €42 VAT that he paid to the wholesaler, leaving €21 for the government. The government has now received 21% on the price paid for the television by the consumer (€63). The retailer, wholesaler and manufacturer only paid the amount of VAT they charged to the next group down the line.

7 Daň z přidané hodnoty bývalá daň z obratu, obecná spotřební daň 1967 zavedena v EHS „Šestá“ směrnice – harmonizuje: –dodání zboží, přechod vlastnického práva –místo zdanitelného plnění –základ daně –sazby (snížená, základní, min. sazby) –osvobození od daně atd.

8 DPH v obchodu uvnitř EU Intrakomunitární (intraunijní) transakce (= vývoz) a akvizice (= dovoz) 1991: směrnice o „zrušení“ fiskálních hranic zdanění v zemi dodání (kromě osobního dovozu) cíl: daňová neutralita

9 DPH – individuální dovoz do EU - 1 VAT on imports If you buy online or by mail order etc. From outside the EU You can buy goods from outside the EU up to a value of €22 without incurring any VAT charges. Goods up to a value of €150 may be imported without payment of Customs Duty. However, VAT and import duty is charged on importations of tobacco, tobacco products, alcoholic product and perfumes even if they cost less than €22. If your online purchase costs more than €22 you will have to pay VAT. If your online purchase costs more than €150 you will have to pay VAT and Customs Duty. From another EU Member State If goods are sent to you from another Member State whether you pay VAT here or in the Member State depends on the level of trade the supplier has with Ireland. If the supplier has a high level of trade with Ireland you may pay VAT here. Excisable products (for example, alcohol, tobacco and oil) purchased within the EU via the internet or by mail are subject to excise duty and VAT.

10 DPH – individuální dovoz do EU - 2 Traveling with your purchases From outside the EU You can buy and bring your goods (other than tobacco and alcohol products) from a non-EU State without incurring any taxes, if the value of your goods does not exceed: €430 in the case of an individual aged 15 years or over (€215 under 15). If you bring in an item worth more than the relevant limit of €430 or €215, you must pay import charges on the full value. From another EU Member State There are no limits on what private people can buy and take with them when they travel between EU countries, as long as the products purchased are for personal use and not for resale, with exception of new means of transport (for example, a car). VAT is included in the price of the product in the Member State and no further payment of taxes including VAT can be charged. However, special rules apply in the case of goods subject to excise duty, such as alcoholic beverages and tobacco products. FREE SHOPS: 0

11 DPH – poslední vývoj The Council adopted the legal texts that result from its political agreement in March 2009 on the use of reduced VAT rates in certain sectors Under the directive adopted by the Council, member states that so wish may apply reduced VAT rates, on a permanent basis, to: služby místního významu: drobné opravy kol, obuvi, oblečení, ložního prádla; mytí oken; domácí a pečovatelské služby; holiči; další drobné opravy; restaurace a objednávání jídel; knihy na jakýchkoli nosičích. In addition, Portugal may apply a reduced VAT rate to tolls on bridges in the Lisbon area, Cyprus is allowed to apply a reduced VAT rate to the supply of liquid petroleum gas in cylinders, and Malta may maintain a zero VAT rate for the supply of foodstuffs and pharmaceuticals. The Directive enters into force on 1 June 2009. Directive 2009/47/EC of 5 May 2009

12 Zvláštní spotřební daně (akcízy) především fiskální funkce tabák, alkohol, energie (dříve jen tzv. minerální oleje) 1992: horizontální směrnice (obecná část) platí se v místě spotřeby obchodní přeprava: refundace jako u DPH osobní spotřeba: množství

13 Alkoholické nápoje pivo –podle stupně alkoholu na hl –zvýhodnění malých pivovarů víno –tiché a šumivé –nulová sazba meziprodukty líh, lihoviny –omáčky, denaturovaný líh

14 Tabákové výrobky, energie cigarety, doutníky, tabák cigarety: daň se vypočítává z celkové ceny (zpětně!) spotřební daň nejméně 57% maloobchodní ceny nejprodávanější kategorie elektřina minerální oleje

15 Spotřební daně – základní údaje povaha – stimulace spotřeby, fiskální funkce tabák, alkohol, energetické produkty + elektřina tabák: již 70. léta, ostatní až 90. léta 90. léta: směrnice 92/12 - horizontální (obecná část spotřebních daní) struktura daně, výroba, pohyb a skladování zboží, osvobození, ne sazby obecně: platí se v místě spotřeby, proto: - oddělení vzniku daňové povinnosti a povinnosti zaplatit spotřební daň - osvobozeno: přirozené ztráty během přepravy (odpaření, nevyčerpatelné zbytky) - osobní dovoz: spotřební daň se nevybírá ve státě spotřeby, ale původu - co je osobní spotřeba: množství - obchodní přeprava: spotřební daň se vrací (jako DPH) ekologické daně: původně minerální oleje - od 2003 i energetické produkty a elektřina lze uvalit i další ekologické daně

16 Spotřební daně – zvláštní část ALKOHOL: P I V O - pivo - ze sladu, nad 0,5 obj.% alkoholu (normálně 3,5 - 6%, někdy více) - směsi piva a nealko sazba: podle stupně alkoholu na hl (1.87 EUR na stupeň a hl - zvýhodnění malých pivovarů - do 200 000 hl výstavu - až o polovinu, nezávislý pivovar V Í N O - tiché a šumivé Tiché: nejm. 1,2% - do 15 (18) % Šumivé: 1,2 až 15%, přetlak nejm. 3 bary normálně: víno 12% - minimální sazba: 0% (Francie) citlivý zemědělský produkt, zdraví prospěšné - malí výrobci do 1000 hl ročně vyňati

17 Spotřební daně – zvláštní část ALKOHOL - pokračování: MEZIPRODUKTY 1,2 - 22% (Cassis) 45 EUR/hl (minimum) LÍH, LIHOVINY („alkoholické nápoje“) každý hl čistého alkoholu - 550 EUR - výjimky: malé lihovary, pěstitelské pálenice (nesmí být prodej) - cooking wine, cooking cognac - omáčky - výroba potravin = lze osvobodit (bombóny) - přimíchání soli a pepře do alkoholu = omáčka, ale je to stále líh, do 5% osvobozeno - denaturovaný líh osvobozen (nelze konzumovat) - kosmetické přípravky

18 Spotřební daně – zvláštní část TABÁKOVÉ VÝROBKY citlivé - už 70. léta: cigarety, doutníky, doutníčky, tabák ke kouření a žvýkací Cigarety: daň se vypočte z celkové ceny! - účel: zvýšit daňové zatížení z důvodu ochrany veřejného zdraví - definice cigarety: do 9 cm (100s) - sazby: sazba je odvozena z ceny cigaret nejžádanější cenové kategorie daň se dopočítává zpětně z konečné ceny (!) - proto ceny fixní. Nemá cenu dělat akce. - ceny cigaret nemůže stanovit stát, stanoví výrobci (šlo by o naruš konkurence, zvýhodňovaly by se dražší značky - spotř-daň minimálně 57% maloobch ceny nejprodávanější cenové kategorie Tabáková nálepka (totéž u alkoholů) prokazuje, že byla zaplacena spotřební daň.

19 Spotřební daně – zvláštní část Směrnice Rady 2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků Článek 3 1. Pro účely této směrnice se za cigarety považují: a) tabákové smotky, jsou-li určeny ke kouření v daném stavu a které se nepovažují za doutníky nebo doutníčky ve smyslu čl. 4 odst. 1; b) tabákové smotky, které se jednoduchým neprůmyslovým postupem vkládají do dutinek z cigaretového papíru; c) tabákové smotky, které se jednoduchým neprůmyslovým postupem balí do cigaretového papíru. 2. Tabákový smotek podle odstavce 1 se pro účely spotřební daně považuje za dvě cigarety, je-li bez filtru nebo náustku delší než 8 cm, ne však delší než 11 cm, za tři cigarety, je-li bez filtru nebo náustku delší než 11 cm, ne však delší než 14 cm, atd.

20 Článek 4 1. Pro účely této směrnice se za doutníky nebo doutníčky považují níže uvedené výrobky, pokud je lze v nezměněném stavu kouřit …: b) tabákové smotky naplněné trhanou tabákovou směsí, s krycím listem v obvyklé barvě doutníku z rekonstituovaného tabáku, jenž kryje celý výrobek, případně i filtr, činí-li jejich jednotková hmotnost bez filtru nebo náustku nejméně 2,3 g a nejvýše 10 g a je-li obvod nejméně jedné třetiny délky alespoň 34 mm. 2. Odchylně od odstavce 1 mohou Německo a Maďarsko do 31. prosince 2014 i nadále uplatňovat tento pododstavec: Za doutníky nebo doutníčky, jsou-li určeny ke kouření v daném stavu, se považují: c) tabákové svitky, naplněné drcenou tabákovou směsí, s krycím listem v obvyklé barvě doutníku, jenž kryje celý výrobek, případně i filtr, a s obalovým listem, obojí z rekonstituovaného tabáku, činí-li jejich jednotková hmotnost bez filtru nebo náustku nejméně 1,2 g a je-li obal přiložen ve tvaru šroubovice pod ostrým úhlem nejméně 30° k podélné ose doutníku.

21 Daň z cigaret Článek 10 2. Od 1. ledna 2014 činí celková spotřební daň z cigaret nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě. Tato spotřební daň nesmí být nižší než 90 EUR z 1000 kusů cigaret bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní prodejní cenu. Členské státy, které vybírají spotřební daň ve výši nejméně 115 EUR z 1000 kusů cigaret na základě vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny, však nemusí splňovat požadavek 60 % úrovně stanovený v prvním pododstavci. Vážená průměrná maloobchodní prodejní cena se vypočítá tak, že se celková hodnota všech cigaret propuštěných ke spotřebě, na základě maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní, vydělí celkovým množstvím cigaret propuštěných ke spotřebě. Stanoví se do 1. března každého roku na základě údajů týkajících se všech cigaret propuštěných ke spotřebě v předchozím kalendářním roce.

22 Spotřební daně - energie ELEKTŘINA A ENERGETICKÉ PRODUKTY = "energetická daň" 2003 (zdaňována od 2004) elektřina: navíc k minerálním olejům přenosové soustavy: el je zdanitelná až v okamžiku, kdy je dodána distributorem spotřebiteli sazba: obchodní účely 0,5 EUR/MWh, neobchodní 1 EUR. Ekologická opodstatněnost zdanění elektřiny není zřejmá, čistota (nejsou exhalace) - daňové zvýhodnění: el užívaná k výrobě el, ekologické elektrárny (sluneční, větrná, geotermální, přílivová, ne běžná vodní) - možnost osvobození domácností a dobročinných organizací - lze uplatnit nulovou sazbu: zemědělství, chov ryb, lesnictví, malí výrobci pozor - zvýhodnění je státní podpora! Minerální oleje, pevná a plynná paliva: - pevná paliva: výhodné (10% ceny) sazby: 1. pohon motorů - bezolovn. benzin = 359 EUR/1000 l, zem. plyn = 2,60/GJ 2. snížené: zemní plyn = 0,30 EUR 3. Teplo: zemní plyn, uhlí, koks = 0,15 (obch), 0.30 (neobch)/GJ

23 Mimo pravomoc EU Není v pravomoci EU: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (přímé daně) Austrálie 27.11.1995 5/1996 Sb. Metoda zápočtu prostéhoMetoda zápočtu prostého Belgie 24.7.2000 95/2000 Sb. Metoda zápočtu prostéhoMetoda zápočtu prostého Francie 1.7.2005 79/2005 Sb. Metoda zápočtu prostéhoMetoda zápočtu prostého Irsko 21.4.1996 163/1996 Sb. Metoda zápočtu prostéhoMetoda zápočtu prostého Itálie 26.6.1984 17/1985 Sb. Metoda vynětí s výhradou progrese*Metoda vynětí s výhradou progrese Německo 17.11.1983 18/1984 Sb. Metoda vynětí s výhradou progrese**Metoda vynětí s výhradou progrese Polsko 20.12.1993 31/1994 Sb. Metoda zápočtu prostéhoMetoda zápočtu prostého Rakousko 22.3.2007 31/2007 Sb.m.s. Metoda zápočtu prostéhoMetoda zápočtu prostého Řecko 23.5.1989 98/1989 Sb. Metoda vynětí s výhradou progrese***Metoda vynětí s výhradou progrese Slovensko 14.7.2003 100/2003 Sb. Metoda zápočtu prostéhoMetoda zápočtu prostého Španělsko 5.6.1981 23/1982 Sb. Metoda vynětí s výhradou progrese*Metoda vynětí s výhradou progrese Švédsko 8.10.1980 9/1981 Sb. Metoda vynětí s výhradou progrese*Metoda vynětí s výhradou progrese Švýcarsko 23.10.1996 281/1996 Sb. Metoda zápočtu prostéhoMetoda zápočtu prostého USA 23.12.1993 32/1994 Sb. Metoda zápočtu prostéhoMetoda zápočtu prostého Velká Británie 20.12.1991 89/1992 Sb. Metoda vynětí s výhr. progrese*Metoda vynětí s výhr. progrese

24 Zdanění finančního sektoru: daň z finančních transakcí - 1 zatím jen návrh směrnice (2011) – PŘÍMÁ DAŇ zavést společný systém daně z finančních transakcí finanční transakce: –nákupy a prodeje finančního nástroje, jako jsou akcie společností, dluhopisy, nástroje peněžního trhu, strukturované produkty a derivátové nástroje vztah k členskému státu: –nejméně jeden účastník transakce je usazen v členském státě a –účastníkem transakce je finanční instituce usazená na území některého členského státu, která jedná buď na vlastní účet, nebo na účet jiné osoby, nebo jedná jménem účastníka transakce

25 Zdanění finančního sektoru: daň z finančních transakcí - 2 Finanční instituce: –investiční podniky, –organizované trhy, –úvěrové společnosti, –pojišťovny a zajišťovny, –subjekty kolektivního investování a –penzijní fondy a jejich manažeři Usazená na území členského státu: –schválená orgány tohoto členského státu ve vztahu k transakcím zahrnutým ve schválení; –finanční instituce neusazená v členském státě, pokud je účastníkem finanční transakce s jinou finanční institucí usazenou v členském státu

26 Zdanění finančního sektoru: daň z finančních transakcí - 3 Daň se nevztahuje na –evropský nástroj finanční stability; –mezinárodní finanční instituci ustavenou dvěma nebo více členskými státy, jejímž účelem je získávat finanční prostředky a poskytovat finanční pomoc ve prospěch svých členů, kteří jsou postiženi nebo ohroženi vážnými finančními problémy; –transakce na primárních trzích, v zásadě pokud jde o emise akcií společností nebo dluhopisů; –transakce s centrálními bankami členských států Sazba: 0,1% z hodnoty finanční transakce (0,01% u derivátů = odvozený finanční nástroj od jiného) –základem daně je vše, co tvoří protistranou nebo třetí stranou zaplacené nebo dlužné protiplnění za převod (mimo deriváty)


Stáhnout ppt "Harmonizace nepřímých daní v EU 2014. Daňová diskriminace zdanění ve státě určení (akvizice) = dovážené zboží znevýhodněno daňově diskriminace přímá a."

Podobné prezentace


Reklamy Google