Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 8."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 8. Téma : Třicetiletá válka Autor : Mgr. Monika Faltýnková

2 Najdi ve čtyřsměrce uvedené pojmy a vysvětli jejich význam. Ze zbývajících písmen slož tajenku. Pojmy: renesance, humanismus, reformace, Belveder, hrad, sgrafito, ostění, Praha, dóm, Majestát, konfese, Matyáš R D E Í F D Ó M E N E E S N T A H A R P N R A Ě M A T Y Á Š E C O T I F A R G S S U M S I N A M U H A E K O N F E S E R N M A J E S T Á T A C B E L V E D E R D E E C A M R O F E R

3 Třicetiletá válka (1618 – 1648) 1) - politický a náboženský konflikt 1.pol. 17. stol. - dva nepřátelské bloky: 1) katolické mocnosti - španělští a rakouští Habsburkové 2) protestantské státy - Anglie, Nizozemí, Dánsko, Švédsko, později i Francie - české nekatolické stavy S pomocí mapy urči fáze války.

4 válka česká (1618 – 1620) - v Čechách vrcholí spory mezi českými nekatolickými stavy a katolíky (Habsburky), dochází k porušování Majestátu - 23. května 1618 – pražská defenestrace - nekatoličtí stavové vyhodili z oken Pražského hradu místodržitele Viléma Slavatu a Jaroslava Bořitu - stanovena nová vláda (direktorium) Kolikátá v pořadí byla defenestrace z roku 1618? Připomeňme si první pražskou defenestraci. 2) sleduj video

5 Následující pojmy spoj s jejich významem. exekuce exil defenestrace konfese direktorium vyhnanství, vypovězení ze země vyznání víry, náboženské vyznání zabavování majetku dočasný způsob správy území konfiskace vyhození z okna výkon rozhodnutí

6 - r. 1619 zemřel císař Matyáš II. a novým císařem se stal jeho synovec FERDINAND II. ŠTÝRSKÝ (1619 – 1637) - nekatoličtí stavové neuznali nového nástupce a volí za českého krále FRIDRICHA FALCKÉHO („zimní král“) 4)8)

7 - 8. listopadu 1620 – BITVA NA BÍLÉ HOŘE - čeští nekatoličtí stavové poraženi katolickou (císařskou) armádou - Fridrich Falcký utekl ze země Rekonstrukce bitvy Palné zbraně: Mušketa – dotřel až 300m, váha 8 – 10 kg, opírala se do vidlice Arkebza – kratší a lehčí než mušketa 3) 5)

8 Důsledky porážky: 1)21. června 1621 se uskutečnila tzv.“staroměstská exekuce“ (27 účastníků odboje bylo popraveno katem Janem Mydlářem, např. doktor Ján Jesenský) 6) 7)

9 2) konfiskace majetku – v Čechách byl zabaven majetek asi 500 rodů, na Moravě 135 rodů (získali jej šlechtici, kteří sloužili císaři) – v Čechách nejvíce majetku získal Albrecht z Valdštejna (od r. 1625 generalisimus císařských vojsk) Ve které budově sídlí Senát Parlamentu České Republiky? ___________________ 9)

10 3) Obnovené zřízení zemské („nová ústava“) z roku 1627 - potvrzovala dědičné právo Habsburků na český trůn - povolovala pouze katolické náboženství - posílila moc panovníka na úkor stavů 4) nucené odchody nekatolíků do exilu – např. Jan Ámos Komenský) 5) úpadek české kultura, pálení českých knih Zakroužkuj jména osobností souvisejících s třicetiletou válkou a uveď, kdo to byl: Rudolf II, Jaroslav Bořita, Ferdinand I. Habsburský, Ján Jesenský, Edward Kelly, Albrecht z Valdštejna, Fridrich Falcký, Anna Jagelonská, Ferdinand II. Štýrský, Jan Ámos Komenský

11 válka falcká (1621 – 1623) - Dánsko (král Kristián IV.) v čele protihabsburské opozice Horní Falc získali Horní Falc získali španělští Habsburkové. španělští Habsburkové. - vítězství Habsburků 10) válka dánská (1625 – 1629) - v čele císařských vojsk Albrecht z Valdštejna - Dánové přinuceni uzavřít mír

12 válka švédská (1630 - 1635) - r. 1632 – bitva u Lützenu – švédský král zabit - proti Habsburkům se postavil švédský král Gustav II. Adolf válka švédsko - francouzská (1635 – 1648) - ukončena dočasným mírem - krvavý boj o majetek, vylidněna a zpustošena velká část stření Evropy (1648 Švédové vyplenili Prahu – uloupena většina cenných sbírek Rudolfa II.) 1645 – bitva u Jankova (Jížní Čechy) - jedna z nejkrvavějších bitem, Habsburkové téměř poraženi

13 Vestfálský mír (1648) - největší výhody plynuly pro Francii a Švédsko (územní zisky) - kompromis mezi válčícími stranami - Německo zůstalo roztříštěné - Habsburkové nezískali hegemonii v Evropě, ale upevnili absolutismus ve svých državách (české země)

14 Použité zdroje: Literatura: LOHOUTKOVÁ, H. – KOMSAVÁ, M. Dějepis na dlani. 2. vydání. Olomouc: Rubico, 2007. 256 s. ISBN 80- 7346-065-3. TRAPLOVÁ, J. Dějepis 8: pracovní sešit. 1. vydání. Olomouc: Prodos, spol. s.r.o., 1999. 47 stran. ISBN 80- 7230-044-X. ČAPKA, F. – LUNEROVÁ, J. Dějepis I: Člověk a společnost pracovní sešit. 1. vydání. Praha: Scientia, 2008. 79 s. ISBN 978-80-86960-43-2. Obrázky: 1) URL: [cit. 21. září 2010] 2) URL: [cit. 21. září 2010] 3) URL: [cit. 21. září 2010] 4) URL: [cit. 21. září 2010] 5) URL: [cit. 21. září 2010] 6) URL: [cit. 21. září 2010] 7) URL: [cit. 21. září 2010] 8) URL: [cit. 21. září 2010] 9) URL: [cit. 21. září 2010] 10) URL: [cit. 21. září 2010] 11) URL:<>[cit. 21. září 2010]


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 8."

Podobné prezentace


Reklamy Google