Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český kritický realismus a naturalismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český kritický realismus a naturalismus"— Transkript prezentace:

1 Český kritický realismus a naturalismus
Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Český kritický realismus a naturalismus Označení DUM VY_32_INOVACE_01_3_03 Autor Mgr. Hana Máčalová Datum Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Tematický okruh Literatura 19. a 20. století Ročník 2. ročník

2 Český kritický realismus a naturalismus
Charakteristika, představitelé, díla

3 Kritický realismus v Čechách
Kdy se u nás objevuje kritický realismus? Charakterizujte tehdejší české literární dění. Co v naší próze předcházelo od poloviny 19. století? Na které autory tedy realisté navazují? Čím se liší od evropského kritického realismu? Podle témat a žánrů rozdělte český kritický realismus do 4 základních oddílů.

4 Venkovská próza Kteří autoři reprezentovali venkovskou prózu?
Jaká základní témata zpracovávali? Co kritizovali v tehdejší venkovské společnosti? Jmenujte a charakterizujte zásadní romány tohoto období. V souvislosti s tematikou vysvětlete pojmy: VÝMINKÁŘI ROMÁNOVÁ KRONIKA EPOPEJ MONOGRAFICKÝ ROMÁN GERMANIZACE

5 Próza z městského prostředí
Jaká témata jsou základem této prózy? Co bylo předmětem kritiky autorů? Které autory řadíme k této próze? Jmenujte a charakterizujte jejich nejznámější díla. Byla některá z nich zfilmována? Vysvětlete pojem ČRTA a přiřaďte jej k odpovídajícímu autorovi. Který z autorů je ceněn hlavně pro formu svých děl?

6 Historická próza Kteří autoři se věnovali historické próze?
Charakterizujte jejich tvorbu a jmenujte nejznámější díla. Jaká témata byla tedy nejčastěji zobrazována? Které reálné postavy vystupují v románech? Které období české historie považovali za nejvýznamnější? Proč byla historická próza v tomto období tak vysoce ceněna?

7 Realistické drama Odkud čerpali čeští dramatici inspiraci ke svým hrám? Co kritizovali v tehdejší společnosti? Kdo je hlavní postavou her? Proč myslíte? Které autory řadíme do tohoto období? Charakterizujte jejich nejvýznamnější hry. Které hry byly zhudebněny a jakou formou? Proč jsou hry často divácky zajímavé i formálně? V kterém divadle byly hry tehdy inscenovány?

8 Český naturalismus Vysvětlete pojem naturalismus.
Které české autory řadíme k tomuto směru? Jaká prostředí zobrazují? Co je tématem českých naturalistických próz? Vyberte nejznámější díla a charakterizujte je. Pokuste se charakterizovat hrdiny děl. Které tituly můžete zhlédnout ve filmové podobě?

9 Seznam použité literatury
LITERATURA 1. BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury (do devadesátých let 19. století). 3. vydání. Praha: Fortuna, s. ISBN POLÁŠKOVÁ, T., MILOTOVÁ, D., DVOŘÁČKOVÁ, Z. Literatura: přehled středoškolského učiva. 1. vydání. Třebíč: Petra Velanová, stran. ISBN

10 Řešení Kritický realismus v Čechách Konec 70. a 80. léta 19. století.
V poezii ruchovci, lumírovci, v divadelnictví 1881 otevření Národního divadla, 1883 znovuotevření po požáru. Májovci – snaha o realistické zobrazení skutečnosti. Např. J. Neruda, V. Hálek, K. Světlá. Důrazem na posílení národního sebevědomí (hlavně venkovská a historická próza). Venkovská próza Próza z městského prostředí Historická próza Realistické drama

11 Řešení Venkovská próza
K. V. Rais, T. Nováková, A. Stašek, J. Herben, J. Holeček, J. Š. Baar. Mezilidské vztahy, majetková nerovnost, společenské předsudky, zvyky a tradice aj. Špatné lidské vlastnosti (chamtivost, závist, nenávist), špatné vztahy mezi sedláky a chudými venkovany, mezigenerační problémy, snahu o germanizaci obyvatel aj. K. V. Rais – ZAPADLÍ VLASTENCI, ZÁPAD, KALIBŮV ZLOČIN, T. Nováková – DĚTI ČISTÉHO ŽIVÉHO, DRAŠAR, J. Š. Baar – PANÍ KOMISARKA aj. Výminkáři – rodiče dali statek dětem a stali se na nich závislí. Románová kronika – rozsáhlé prozaické dílo, popisující určité místo v určitém vývojovém období. Epopej – pojem z poezie, v próze rozsáhlé dílo, spojeno postavami. Monografický román – o životních osudech jedince Germanizace – snaha o poněmčení.

12 Řešení Próza z městského prostředí
Zobrazení života různých vrstev městského obyvatelstva, důraz na charakteristiku literárních postav a prostředí. Kritika negativních jevů ve společnosti, projevů špatných lidských vlastností, často postavení žen ve společnosti aj. Karel Matěj Čapek-Chod, Ignát Herrmann K. M. Čapek-Chod – TURBÍNA, KAŠPAR LÉN MSTITEL aj. I. Herrmann – U SNĚDENÉHO KRÁMU, OTEC KONDELÍK A ŽENICH VEJVARA Např. Turbína, Kašpar Lén mstitel, Otec Kondelík a ženich Vejvara aj. ČRTA – krátký prozaický útvar, jehož základem je popis místa, osoby nebo situace, často minimalizován děj (Herrmann). K. M. Čapek-Chod – ceněna hlavně bohatá slovní zásoba a její užití.

13 Řešení Historická próza
A. Jirásek, Z. Winter, V. Beneš Třebízský, J. Svátek. A. Jirásek – průřez českými dějinami od nejstarších dob po rok 1848, Z. Winter – důraz na středověk (i odborné historické práce), V. Beneš Třebízský – důraz na husitství. Nejvýznamnější epochy vývoje české společnosti – husitství, doba po bitvě na Bílé hoře, národní obrození aj. Např. Jan Žižka, Jan Campanus Vodňanský, kat Mydlář aj. Období husitské. Povzbuzení českého národního sebevědomí.

14 Řešení Realistické drama Hlavně z historie a z venkovského prostředí.
Pokrytectví, závist, nenávist, chamtivost, postavení žen ve společnosti, alkoholismus aj. Převážně ženy, protože jejich tehdejší postavení bylo téměř nesvéprávné. L. Stroupežnický, bratři Mrštíkové, G. Preissová. NAŠI FURIANTI, MARYŠA, JEJÍ PASTORKYŇA, GAZDINA ROBA. Opery – L. Janáček: Její pastorkyňa, J. B. Foerster: Eva (podle Gazdiny roby). Častým užíváním nářečí pro charakteristiku prostředí. V Národním divadle.

15 Řešení Český naturalismus
Odnož kritického realismu, důraz na nejnižší vrstvy společnosti, teze o determinaci člověka dědičností a prostředím. K. M. Čapek-Chod, V. Mrštík, J. K. Šlejhar. Městské i venkovské, často periferie společnosti. Témata – např. změna charakteru postavy na základě traumatického zážitku, duševní nemoci, mezilidské vztahy aj. K. M. Čapek-Chod – ANTONÍN VONDREJC, TURBÍNA, V. Mrštík – SANTA LUCIA, J. K. Šlejhar – KUŘE MELANCHOLIK. obecně velmi krutí lidé, kteří ubližují všem kolem (konkretizujte na základě znalosti děl). Např. Kuře melancholik, Turbína aj.


Stáhnout ppt "Český kritický realismus a naturalismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google