Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proč potřebujeme informace o rodinném zázemí Jana Straková ÚVRV, PedF UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proč potřebujeme informace o rodinném zázemí Jana Straková ÚVRV, PedF UK"— Transkript prezentace:

1 Proč potřebujeme informace o rodinném zázemí Jana Straková ÚVRV, PedF UK jana.strakova@pedf.cuni.cz

2 ČR má velmi diferencovaný vzdělávací systém V ČR pozorujeme relativně silnou závislost výsledků vzdělávání a dosaženého vzdělání na rodinném zázemí Školy se na všech stupních vzdělávacího systému významně liší složením žáků i výsledky vzdělávání

3 Soukup, Greger 2014

4 Procento rozptylu výsledků v matematice vysvětleného sociálně- ekonomickým statusem žáka a sociálně–ekonomickým statusem školy (TIMSS 2011, 4. ročník ZŠ).

5 Zlepšení ve výsledku v matematice spojené s jednotkovým nárůstem indexu charakterizujícího rodinné zázemí, patnáctiletí (PISA 2012)

6 V některých aspektech se situace zhoršuje V roce 2000 bylo možno 30 % rozdílů ve výsledcích žáků na 2. stupni povinného vzdělávání vysvětlit rozdíly mezi školami, nyní již je to 50 % Za posledních 15 let se výrazně zvýšilo znevýhodnění žáků z méně vzdělaných rodin v přístupu k maturitnímu studiu

7 Systém podporuje diferenciaci Systém umožňuje vzdělaným a dobře situovaným rodinám, aby získaly pro své děti co nejkvalitnější vzdělání (vzdělávání pro nadané, bilingvní školy, specializované vzdělávací služby poskytované za úplatu v rámci veřejného školství,….) Autority zdůrazňují význam správného výběru školy %

8 Systém nechrání děti rodičů, kteří nejsou svým dětem schopni zajistit kvalitní vzdělání Služby poskytované jednotlivými vzdělávacími institucemi jsou velmi odlišné Přijetí dítěte je ponecháno na libovůli školy (škola může děti se speciálními vzdělávacími potřebami odmítat i na nátlak ostatních rodičů) Zajištění výběrového vzdělání je zcela v kompetenci rodiny (rodina podává přihlášky, připravuje k přijímacím zkouškám)

9 Víme, že 10 % dětí nechodí do školky 3,6 % dětí se vzdělává mimo hlavní vzdělávací proud 5 % žáků nedokončí středoškolské vzdělání cca 20 % nedosahuje na konci povinného vzdělávání základních úrovně matematických a čtenářských dovedností ……… Nevíme, jaké jsou to děti

10 PISA 2009

11 Cesta ke spravedlivějšímu systému vede přes opatření zajišťující Inkluzivitu (podpora těm, kteří jsou na počátku významně znevýhodněni) Spravedlnost (spravedlivé příležitosti, spravedlivé zacházení)

12 Inkluzívní opatření vyžadují identifikaci cílové skupiny Nemůžeme poskytovat specifickou podporu, neumíme-li identifikovat jejího příjemce Rezignace na adresnou podporu vede k neefektivnímu vynakládání finančních prostředků a dalších zdrojů

13 Příklady situací, kdy nám chybějí informace Projekty ESF zaměřené na podporu romských dětí – nemůžeme vyhodnotit Povinný předškolní ročník MŠ: plošné opatření vs. adresná pomoc těm, kteří ji potřebují Školy nemůžeme vést k tomu, aby hlídaly, zda se jim daří zlepšovat výsledky všech skupin žáků Nemůžeme kontrolovat spravedlnost při přijímání do MŠ do ZŠ Nemůžeme porovnávat výsledky jednotlivých škol …….

14 Srovnání škol – výsledek v matematickém testu (úspěšnost v %), 6.ročník

15 Srovnání škol (přidaná hodnota – výsledek v matematickém testu po zohlednění rodinného zázemí)

16 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Proč potřebujeme informace o rodinném zázemí Jana Straková ÚVRV, PedF UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google