Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce operační terapie závažných forem postpartálního krvácení J. Feyereisl,L.Krofta,P.Křepelka Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Katedra gyn.-por.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce operační terapie závažných forem postpartálního krvácení J. Feyereisl,L.Krofta,P.Křepelka Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Katedra gyn.-por."— Transkript prezentace:

1 Koncepce operační terapie závažných forem postpartálního krvácení J. Feyereisl,L.Krofta,P.Křepelka Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Katedra gyn.-por. IPVZ, Praha

2 Mateřská úmrtnost v ČR od r. 1991 Velebil, Srp, 2006

3 Umírá v ČR více těhotných? Petr Velebil, ÚPMD Sekce perinatální medicíny ČGPS

4 Index mateřské mortality za pětileté období 2002-2006 ve vybraných evropských zemích

5 Mateřská úmrtí v ČR Příčina2002200320042005200620072008Celkem Hemorrhagie ?14 Embolie ?10 Nemoci KV ?10 Jiné ?15 Autonehody?5 Neznámé?5 Celkem4911141651559 Petr Velebil, ÚPMD Sekce perinatální medicíny ČGPS

6 Pořadí1991-20012002-2007 1. 26 (22,4%) Hemorrhagie 14 (23,7%) 2. 23 (19,8%) Trombózy a embolie 10 (17,0%) 10 (17,0%) 3. 18 (15,5%) Kardiovaskulární komplikace 10 (17,0%) 10 (17,0%) Celkem 116 (11 za rok) Absolutní počet úmrtí 59 (10 za rok) 1.120.345 Počet živě narozených dětí 610.780 10,4 Maternal mortality ratio 9,7 Hlavní příčiny mateřských úmrtí v ČR Petr Velebil, ÚPMD Sekce perinatální medicíny ČGPS

7 Příčiny mateřské mortality v Evropě za dvouleté období 2003-2004 European Health Report by EUROPERISTAT, 2008

8 Závažné formy PPH Závažné formy PPH Mortalita Mortalita Morbidita Morbidita Rozvinuté země – 1/1000 porodů Rozvinuté země – 1/1000 porodů Rozvojové země – 3-5/1000 porodů Rozvojové země – 3-5/1000 porodů Abu-Omar,A.A.: Prevention of postpartum hemorrhage, safety and efficacy. Saudi Med J, 2001,22(12),s.1118-21. Epidemiologie

9 Nezvladatelná PPH Krvácení nereaguje na běžná opatření Krvácení nereaguje na běžná opatření Příhoda bezprostředně ohrožující život rodičky Příhoda bezprostředně ohrožující život rodičky Nutnost chirurgické intervence Nutnost chirurgické intervence Kooperace konsiliářů – ARO, hematologie, event.chirurgie Kooperace konsiliářů – ARO, hematologie, event.chirurgie Zajistit dostatečné množství krevních derivátů Zajistit dostatečné množství krevních derivátů

10 Mateřská úmrtnost v ČR a ve vybraných evropských zemích od roku 2000 WHO Reproductive Health Indicator Database, 2006

11 Rizikové faktory Rizikový faktor Riziko PPH Urgentní SC Plánovaný SC Retence placenty Mediolaterální episiotomie Operativní vaginální porod Prolongovaný porod (> 12 hod.) Velký plod (>4 kg) Předchozí abrupce placenty Placenta praevia Mnohočetné těhotenství Preeclampsie 9 4 5 2 13 12 5 4

12 Existence porodnických rizikových faktorů musí být známa včas ! Antepartální opatření anamnéza

13 Chirurgické postupy při řešení PPH (původní schéma) Postpartální hysterektomie bez adnexektomie Postpartální hysterektomie bez adnexektomie Při event. relaparotomii evakuace hemoperitonea.Hemostaza. Při event. relaparotomii evakuace hemoperitonea.Hemostaza. Při event. další laparotomii L.A.I.I. a event. Při event. další laparotomii L.A.I.I. a event. komprese pánevní tamponádou (pelvic pressure pack). komprese pánevní tamponádou (pelvic pressure pack).

14 Chirurgické postupy při řešení PPH (navrhovaná koncepce) Při první laparotomii oboustranně L.A.I.I. Evakuace hematomů, event. Be Lynch steh, pečlivá hemostáza (koagulace a komprese), revize retroperitonea, jater (rpt.), sleziny (rpt.). Při první laparotomii oboustranně L.A.I.I. Evakuace hematomů, event. Be Lynch steh, pečlivá hemostáza (koagulace a komprese), revize retroperitonea, jater (rpt.), sleziny (rpt.). Vždy připojit revizi porodního poranění., pokud žena rodila vaginálně. Vždy připojit revizi porodního poranění., pokud žena rodila vaginálně. Hysterektomii připojit pouze při neuspokojivém efektu uvedeného postupu. Hysterektomii připojit pouze při neuspokojivém efektu uvedeného postupu.

15

16 Technický postup při L.A.I.I. Indentifikace arteria iliaca int.(A.I.I.) Indentifikace arteria iliaca int.(A.I.I.) Uvolnění A.I.I. Uvolnění A.I.I. Naložení nevstřebatelných stehů na dvou místech pomocí Deschampsovy jehly Naložení nevstřebatelných stehů na dvou místech pomocí Deschampsovy jehly a uzavření cévy. a uzavření cévy. CAVE : ureter CAVE : ureter záměna A.I.I. / arteria iliaca ext. (A.I.E.) záměna A.I.I. / arteria iliaca ext. (A.I.E.) poranění vena iliaca int. (V.I.I.) poranění vena iliaca int. (V.I.I.)

17

18

19

20

21 Význam L.A.I.I. Výkon, který je předřazen před ostatní. Výkon, který je předřazen před ostatní. Důsledkem je hypoperfuze a odstranění efektu rázové vlny (vytvoření podmínek pro koagulační procesy). Důsledkem je hypoperfuze a odstranění efektu rázové vlny (vytvoření podmínek pro koagulační procesy). L.A.I.I.může být postupem zachovávajícím fertilitu (postup bez hysterektomie). L.A.I.I.může být postupem zachovávajícím fertilitu (postup bez hysterektomie).

22 Nevýhody L.A.I.I. Operaci neovládá potřebný počet porodníků. Operaci neovládá potřebný počet porodníků. Zkušenosti mají gynekologové, provádějící běžně pánevní lymfadenektomie (většinou nepracují trvale na porodním sále). Zkušenosti mají gynekologové, provádějící běžně pánevní lymfadenektomie (většinou nepracují trvale na porodním sále). Operace má svá technická úskalí. Operace má svá technická úskalí.

23 Kolaterální oběh po L.A.I.I. a. rectalis superior  a. rectalis media aa. lumbales  a. iliolumbalis a. sacralis mediana  aa. sacrales laterales Chirurgicky správná je ligatura a.iliaca int. po odstupu zadního kmene. BURCHELL, RC. Physiology of internal iliac artery ligation. J Obstet Gynaec Brit Cwlth, 1968, vol. 75, p. 642-651.

24 Pulsový tlak po L.A.I.I. Terapeutickým účinkem je vyřazení arteriální pulsace,které umožňí tvorbu koagul a jejich lpění. „True, the mean pressure remained higher than the venous pressure, but the trip-hammer effect of arterial pulsation was eliminated.“ BURCHELL, RC. Physiology of internal iliac artery ligation. J Obstet Gynaec Brit Cwlth, 1968, vol. 75, p. 642-651.

25 Chirurgické výkony u závažných PPH ÚPMD 2000 – 2009 (37 365 porodů) Počet pacientek Hyst. do 48 hodin L.A.I.I.Pelvic p. pack 20002 4363300 20012 6573300 20022 9523301 20033 2723221 20043 7925140 20054 1985240 20064 4637360 20074 6376260 20084 6817260 20094 2773130 Celkem37 3654522312

26 Koncepce Krizového centra postpartálních hemoragií (KCPPH) ÚPMD Telefonická konzultace První informace o včasné diagnostice PPH Při dosažitelnosti místa - výjezd operačního týmu

27 KCPPH - perspektiva 1. Regionální uspořádání (nesouhlas některých přednostů). 1. Regionální uspořádání (nesouhlas některých přednostů). 2. Zapojení do integrovaného záchranného systému. 2. Zapojení do integrovaného záchranného systému. zajištění včasné diagnostiky PPH a nutnost včasné první konzultace s Centrem. zajištění včasné diagnostiky PPH a nutnost včasné první konzultace s Centrem.

28 Zásahy KCPPH ÚPMD (31), Benešov, Turnov(3), Rakovník (2), Slaný (2), Kladno(2), Jilemnice, Česká Lípa, Mělník(3), Nymburk (2), Děčín, Brandejs n.L., Kolín,Ústí nad Orlicí, Hradec Králové ÚPMD (31), Benešov, Turnov(3), Rakovník (2), Slaný (2), Kladno(2), Jilemnice, Česká Lípa, Mělník(3), Nymburk (2), Děčín, Brandejs n.L., Kolín,Ústí nad Orlicí, Hradec Králové Celkem 53 případů v 15ti nemocnicích Celkem 53 případů v 15ti nemocnicích Sokolov, Litoměřice – neúspěch (pozdní informace)

29

30

31 Poprvé užita v léčbě PPH v r.1979 Poprvé užita v léčbě PPH v r.1979 Výhody Výhody Úspěšnost až v 90% případů Úspěšnost až v 90% případů Identifikace zdroje krvácení Identifikace zdroje krvácení Distální cévní okluze Distální cévní okluze Balónková intraarteriální okluse Balónková intraarteriální okluse Nevýhody Nevýhody Časový faktor Časový faktor Přístrojové a personální podmínky Přístrojové a personální podmínky Odegaard,E.: Intractable postpartum haemorrhage treated with selective arterial embolization. Tidsskr Nor Laegeforen.2003,123,19,s.2715-6. Terapeutická intraarteriální embolizace

32

33 Úvodní opatření při PPH zahrnují rychlou detekci příčiny krvácení, zajištění podmínek pro resuscitační péči a základních laboratorních vyšetření. Úvodní opatření při PPH zahrnují rychlou detekci příčiny krvácení, zajištění podmínek pro resuscitační péči a základních laboratorních vyšetření. Druhým krokem léčby PPH jsou specifická opatření zahrnující šetrnou masáž a kompresi dělohy, aplikaci uterotonik u poruch kontraktibility, evakuaci dělohy při retenci koagul, placenty a obalů, ošetření traumat rodidel a řešení poruch koagulace. Druhým krokem léčby PPH jsou specifická opatření zahrnující šetrnou masáž a kompresi dělohy, aplikaci uterotonik u poruch kontraktibility, evakuaci dělohy při retenci koagul, placenty a obalů, ošetření traumat rodidel a řešení poruch koagulace. Závěr I

34 Závěry II Krizové centrum PPH bude sloužit jako konzultační místo pro řešení závažných případů PPH s možností příjezdu (příletu) zkušené operační skupiny na pracoviště řešící vzniklý problém. Kromě pomoci formou konzultace nebo přímého operačního výkonu je třeba zdůraznit psychologický význam existence této možnosti.Konzultační a psychologická podpora hraje velmi důležitou roli. Krizové centrum PPH bude sloužit jako konzultační místo pro řešení závažných případů PPH s možností příjezdu (příletu) zkušené operační skupiny na pracoviště řešící vzniklý problém. Kromě pomoci formou konzultace nebo přímého operačního výkonu je třeba zdůraznit psychologický význam existence této možnosti.Konzultační a psychologická podpora hraje velmi důležitou roli.

35 Krizové centrum PPH Kontakty: 603 478 370 ředitel Kontakty: 603 478 370 ředitel 296511200 sekretariat ÚPMD 296511200 sekretariat ÚPMD 604480886 LPP (dr Krofta) 604480886 LPP (dr Krofta) Ve službě (16oo-07oo)- vedoucí služby ÚPMD Ve službě (16oo-07oo)- vedoucí služby ÚPMD

36

37 Jaroslav Feyereisl Děkuji za pozornost reditel@upmd.cz

38 Sectio Caesarea

39

40

41

42

43

44

45

46


Stáhnout ppt "Koncepce operační terapie závažných forem postpartálního krvácení J. Feyereisl,L.Krofta,P.Křepelka Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Katedra gyn.-por."

Podobné prezentace


Reklamy Google