Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Měření výkonu ekonomiky a inflace Ing. Dagmar Palatová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Měření výkonu ekonomiky a inflace Ing. Dagmar Palatová."— Transkript prezentace:

1 1 Měření výkonu ekonomiky a inflace Ing. Dagmar Palatová

2 2 Měření výkonu ekonomiky „Ještě nikdo neviděl, nedotkl se, necítili ani nejedl jednotku hrubého produktu – je to však abstrakce, na níž je budována makroekonomická analýza“ W. J. Baumol

3 3 Makroekonomické agregáty = souhrnné národohospodářské veličiny od 30. let 20. století nejpoužívanější:  Hrubý domácí produkt (HDP)  Hrubý národní produkt (HNP)  Čistý domácí produkt  Čistý národní produkt

4 4 Hrubý domácí produkt součet peněžních hodnot finálních (konečných) výrobků a služeb, vyprodukovaných během jednoho roku výrobními faktory alokovanými v dané zemi (bez ohledu na to, kdo tyto faktory vlastní)

5 5 Nominální a reálný produkt nominální = počítán v běžných cenách reálný = počítán ve stálých cenách skutečný ekonomický růst ukazuje změna reálného produktu

6 6 Nominální a reálný produkt ČR Roknomin á ln í HDPre á lný HDP (v mld. Kč) 19951 466,50 19961 683,301 525,20 19971 811,101 514,50 19981 996,501 502,40 19992 080,801521,9 20002 189,201 576,70 20012 352,201 616,10 20022 464,401 646,80 20032 577,101 706,10 20042 781,101 777,80 20052 978,201 886,20

7 7 Nominální a reálný produkt Spočítejte HDP nominální a reálný a tempo růstu dané ekonomiky, která produkuje pouze tři produktů (A, B, C), znáte-li údaje uvedené v tabulce. Za stálé ceny považujte ceny roku 2002. 2001200220032004 produktmnožstvícenamnožstvícenamnožstvícenamnožstvícena A8015100151002012025 B12022150301403518035 C25035250452405128045

8 8 Nominální a reálný produkt

9 9 Domácí a národní produkt HDP = produkce na území dané země HNP = produkce vyrobená výrobními faktory ve vlastnictví dané země

10 10 Domácí a národní produkt Rozhodněte, do které kategorie budete počítat čisté zisky (popř. čisté mzdy) následujících subjektů: 1. firmy Matshushita (Panasonic) umístěné v Plzni 2. paní Kovářové, občanky ČR, pracující v Miláně 3. firmy ABC Wien, GmbH (se sídlem ve Vídni) vlastněné paní Neuwirth, občankou Rakouska 4. firmy ABC Wien, GmbH (se sídlem ve Vídni) vlastněné rovným dílem paní Neuwirth, občankou Rakouska a paní Karlíkovou, občankou ČR 5. České pošty, s. p.

11 11 Hrubý a čistý produkt hrubý produkt – zahrnuje celkové (tzv. hrubé) investice (I g ) čistý produkt – zahrnuje čisté investice (I n ) I n = I g - a

12 12 Metody výpočtu HDP lze použít více metod, nejčastěji:  výdajová metoda  důchodová metoda  metoda založená na sumarizaci hodnot přidaných zpracováním

13 13 Výdajová metoda měříme HDP nepřímo, protože měříme výdaje, které byly vynaloženy k nakoupení produktu HDP = C + I + G + (X – M)

14 14 Důchodová metoda součet důchodů (= příjmů) plynoucích z vlastnictví výrobních faktorů, jež byly použity na tvorbu HDP národní důchod (NI) = W + u + Z + r HDP = NI + a + n

15 15 HDP jako přidaná hodnota problém meziproduktu nákupprodej přidaná hodnota zemědělec-100 mlynář100220120 pekař220350130 restaurace350500150 HDP

16 16 Omezení při výpočtu HDP problém stínové ekonomiky práce v domácnosti otázka volného času necitlivost vůči společenské „hodnotě“ a kvalitě statků necitlivost vůči životnímu prostředí a přírodním zdrojům problém „nové ekonomiky“ HDP a lidské štěstí

17 17 Alternativní indikátory Čistý ekonomický blahobyt (NEW – Net Economic Welfare) Index lidského rozvoje (HDI – Human Development Index) Index lidského utrpení

18 18 Inflace - pojmy inflace  makroekonomická nerovnováha, která se projevuje růstem cenové hladiny  růst peněžní zásoby v ekonomice dezinflace deflace cenová stabilita

19 19 Rychlost inflace mírná (plíživá) - do 10 % pádivá - desítky až stovky procent hyperinflace - tisíce procent a víc

20 20 Příklady hyperinflace Řím - Dioklecián (301 - edikt o cenách)Čína (1949 - 1950) Francie Latinská Amerika * 1. John Law (1719) * 1. Argentina (Austral Plan 1985) * 2. Francouzská Revoluce (1789-1795) * 2. Brazílie (The Cruzado Plan 1986) USA - státy Konfederace (1861 - 1865) * 3. Chile období po 1. svět. válce * 4. Bolívie 1. Německo (1920-1923) 3.25 million % * 5. Peru (Alan Garcia's inflation) 2. Rusko (1921-1924) 213% Východní Evropa 3. Rakousko (1921-1922) 134% * Polsko 4. Polsko (1922-1924) 275% * Rusko (1989-1994) 5. Maďarsko (1922-1924) 98% * Ukrajina období po 2. svět. válce * Jugoslávie (1993-94) 1. Řecko (1943-1944) 8.55 billion % 2. Maďarsko (1945-1946) 4.19 kvintilion %

21 21 Měření inflace cenové indexy  index spotřebních cen  index cen výrobců deflátor HDP

22 22 Nominání a reálný produkt ČR Roknomináln í HDPreálný HDP (v mld. Kč) 19951 466,50 19961 683,301 525,20 19971 811,101 514,50 19981 996,501 502,40 19992 080,801521,9 20002 189,201 576,70 20012 352,201 616,10 20022 464,401 646,80 20032 577,101 706,10 20042 781,101 777,80 20052 978,201 886,20

23 23 Míra inflace v ČR Roknomináln í HDPreálný HDPdeflátormíra inflace (v mld. Kč) 19951 466,50 1,00- 19961 683,301 525,201,1010,4% 19971 811,101 514,501,208,4% 19981 996,501 502,401,3311,1% 19992 080,801521,91,372,9% 20002 189,201 576,701,391,6% 20012 352,201 616,101,464,8% 20022 464,401 646,801,502,8% 20032 577,101 706,101,510,9% 20042 781,101 777,801,563,6% 20052 978,201 886,201,580,9%

24 24 Typy inflace poptávková inflace  růst státních výdajů  expanze úvěrů  příliv kapitálu nabídková (nákladová) inflace  růst cen základních surovin  růst mezd  politické události  importovaná inflace

25 25 Složení spotřebního koše ČR Název19992005 Potraviny a nealkoholické nápoje19,8%16,3% Alkoholické nápoje, tabák7,9%8,2% Odívání a obuv5,7%5,2% Bydlení, voda, energie, paliva23,6%24,8% Bytové vybavení, zařízení domácnosti6,8%5,8% Zdraví1,4%1,8% Doprava10,1%11,4% Pošty a telekomunikace2,3%3,9% Rekreace a kultura9,6%9,9% Vzdělávání0,5%0,6% Stravování a ubytování7,4%5,8% Ostatní zboží a služby4,9%6,3% CELKEM100,0%

26 26 Vývoj inflace v ČR

27 27 Vývoj inflace v ČR

28 28 Příklad V roce 1990 jste dostávali kapesné 300 Kč. Kopeček zmrzliny stál 1,50 Kč. Kolik kopečků zmrzliny jste si mohli koupit v roce 1990? Kolik kopečků zmrzliny jste si mohli koupit v roce 2004, jestliže jste dostávali stále 300 Kč a inflace se vyvíjela následujícím způsobem:

29 29 Příklad M í ra inflace v % 199156,6 199211,1 199320,8 199410 19959,1 19968,8 19978,5 199810,7 19992,1 20003,9 20014,7 20021,8 20030,1 20042,8

30 30 Cílování inflace v ČR provádí ČNB důležitá součást hospodářské politiky

31 31 Důsledky inflace zdroj nestability a nejistoty zkracování časového horizontu rozhodování ekonomických subjektů snižování kvality informací kolísání měnových kurzů deformace daňového systému přerozdělení důchodů “náklady ošoupaných podrážek” “náklady změny jídelníčku”

32 32 Inflace a EU Maastrichtské kritérium zavedení eura ve 12 členských zemích problém Litva

33 33 Vztah nezaměstnanosti a inflace Phillipsova křivka

34 34 Phillipsova křivka v USA (1985 - 1997)

35 35 Phillipsova křivka ve Velké Británii (1985- 1997)

36 36 Phillipsova křivka v Japonsku (1985 - 1997)

37 37 Phillipsova křivka v Polsku (1991 - 1997)

38 38 Phillipsova křivka v Maďarsku (1990 – 1997)

39 39 Phillipsova křivka na Slovensku (1993 - 1998)

40 40 Phillipsova křivka v ČR (1993 – 2005)

41 41 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Měření výkonu ekonomiky a inflace Ing. Dagmar Palatová."

Podobné prezentace


Reklamy Google