Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podklad pro diskusi o platbách za výuku RKD 24.10.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podklad pro diskusi o platbách za výuku RKD 24.10.2011."— Transkript prezentace:

1 Podklad pro diskusi o platbách za výuku RKD 24.10.2011

2 2 Dosavadní toky financí za výuku v ČJ na FSV: –Dotace z MŠMT přerozdělována dle normativního počtu studentů na instituty, další platby mezi instituty neexistují Odlišné principy financování na FSV: –V cizojazyčných programech prostředky rozdělovány dle zásluh až na úroveň jednotlivých pedagogů (příslušnost k institutu nehraje roli) –Vzájemná výuka mezi MFF a FSV se hradí (každý semestr), obdobně bude realizováno s PřF UK,v budoucnu i FHS, PF a FF Zkušenosti z jiných univerzit v ČR –Větší univerzity zpravidla uplatňují „tok financí na výuku se studentem“, tj. prostředky dostává katedra, která realizuje výuku (MU, ZČU) Základní bod úvah

3 3 Spravedlnost (zejména pro menší instituty může být neplacená výuka nadměrnou zátěží) Transparentnost toku financí, cílení financí na místa, kde je uskutečňován výkon (nyní jdou peníze institutu, kam přísluší studijní obor, ale to, zda student absolvuje předměty jinde, se nezohledňuje) Zvýšení tlaku na kvalitu výuky (pokud některý předmět zaručuje pro institut jiný institut a má mu za toto platit, více si pohlídá kvalitu výuky) Vyjasnění financování Kabinetu jazykové přípravy Opodstatnění plateb

4 4 A)Platby mezi instituty za výuku v českých programech B)Doplňkové platby KJP jako speciální případ Dva typy navržených plateb:

5 5 Základní cíl: Posílit spravedlnost rozdělování dotace za výuku A) Platby za výuku v ČJ mezi instituty 2008studentikreditost.peníze IES-66-302-59594 IKS3713226048 IMS-2114628810 IPS2801603316326 ISS-230-1579-311590 2009studentikreditost.peníze IES-77-385-75974 IKS107553109126 IMS191925182534 IPS-4013326246 ISS-181-1226-241930 2010studentikreditostpeníze IES913727034 IKS7546792154 IMS5132359465510 IPS-172-564-111296 ISS-425-2399-473402 Poznámka: Červeně zvýrazněný souhrn: kladné položky znamenají přepočtený nedoplatek ve prospěch institutů se zápornou bilancí. Zdroj: SIS UK (2008-2010) Cena 1 kreditu = 0,8*normativ/60

6 6 Existují disproporce ve vzájemné výuce mezi instituty, některé jsou systematické, jiné nemají stálý charakter. Mezi instituty, které učí pro jiné více než ostatní pro ně, patří zpravidla menší instituty (dominantně ISS, nyní i IPS, v letech 2008 a 2009 i IES). Na místě je diskuse nad parametry financování: –Zúčtování jednou ročně vs. častěji. –Plné financování vs. částečné (odečet režie institutu-ve výpočtech 20 %). –Částka, do níž se přesuny nebudou provádět? –zohlednit jen studenty ukončující předměty, nikoliv všechny zapsané? Větší disproporce existují ve využití KJP (viz dále) Shrnutí a otázky do diskuse:

7 7 Základní cíl: Posílit spravedlnost ve využívání KJP Výchozí myšlenky: KJP je nedílnou součástí FSV a kvalita výuky KJP je na vysoké úrovni KJP je dlouhodobě podfinancován (a to odmítá studenty) Financování KJP dosud probíhá z rozpočtu děkanátu, tedy prostředků, kam přispívají všechny instituty proporčně (dle normativního počtu studentů) z dotace výuku Výuka jazyků (měřená počty absolventů kurzů) se rozšiřuje více než rozpočet KJP Různé instituty (resp. studenti různých oborů studia) využívají ve velmi odlišné míře služeb KJP Nově je namístě zvážit, zda rozšířit nabídku jazykových kurzů B) Doplňkové platby za výuku KJP

8 8 Výchozí situace pro výpočet: rok 2008 (počet studentů, které dokáže KJP „obsloužit“ rozdělen na instituty dle normativního počtu studentů B) Doplňkové platby za výuku KJP Poznámka: Červeně zvýrazněný souhrn: kladné položky znamenají potřebu doplatku od institutu, záporné nedočerpání služeb KJP příslušným institutem. Zdroj: SIS UK (2008-2010) C. Studenti nad spravedlivý početD. Finanční vyrovnání 200820092010200820092010 IES144163197202173228422275664 IKS-318-306-244-445365-428636-341212 IMS217265209303605371493292151 IPS6116512984949231540180797 ISS-104-34-106-145361-47001-148006 SUMA02541850355818259393 „Cena“ 1 studenta = náklady roku 2008

9 9 Disproporce mezi využitím KJP jednotlivými instituty jsou obrovské a systematické. Dva instituty nečerpají spravedlivý díl (IKSŽ a ISS), ostatní ho přečerpávají. Parametry financování? –velikost dodatečné platby za studenta v kurzu –uvažované ponechání nevyčerpaného podílu zálohové platby institutům umožňující navýšení nabídky KJP –atd. Shrnutí a otázky do diskuse:

10 10 S ohledem na vážnost situace KJP je vhodné zavést dofinancování KJP po diskusi již po zimním semestru 2011/2012 Zavedení plateb mezi instituty je vhodné navázat na přípravu rozpočtů a platby za minulý rok spojit vždy s rozpočtem pracovišť na aktuální rok Do budoucna je třeba systematicky vyřešit financování cizojazyčných programů a na úrovni UK platby mezi všemi fakultami (???) ZÁVĚRY PRO DISKUSI Z PORADY VEDENÍ:


Stáhnout ppt "Podklad pro diskusi o platbách za výuku RKD 24.10.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google