Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: DUM č. 3/2 – 4/12 Sada: Světové dějiny po roce 1945 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Svejkovská. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 TÉMA: Vývoj Francie po r. 1945 PŘEDMĚT: dějepis – moderní poválečné dějiny KLÍČOVÁ SLOVA: Charles de Gaulle, komunisté, čtvrtá republika, pátá republika, indočínská válka, Němci ve francouzských legiích, Alžírsko, Pařížský květen 1968 JMÉNO AUTORA: Mgr. Marcela Svejkovská

3 Zopakuj si, v jaké situaci byla Francie během druhé světové války. Obr. 1

4 Obr. 2

5 Po válce Charles de Gaulle předsedou vlády r. 1945, ale neshody s komunisty a sociálními demokraty;  1946 podává demisi. V jaké pozici působil de Gaulle během druhé světové války? USA podmiňují hospodářskou pomoc neúčastí komunistů ve vládě. Obr. 3

6 Francouzská komunistická strana Stalinistická; vyhrála první poválečné volby 1945 s 26 % hlasů v prvním kole a poprvé vstoupila do vlády; 1947 (začátek „studené války“) – byli z vlády vytlačeni; militanti strany často ve střetu s policií a úřady (např. nezákonné vylepování plakátů během války v Alžírsku a Indočíně).

7 Čtvrtá republika = politický režim ve Francii mezi lety 1946–1958  velmi nestabilní: vystřídalo se 20 vlád a 2 prezidenti;  vláda sociálních demokratů a komunistů;  vznik nové ústavy.

8 Vincent Auriol prezidentem 1947–1954 Obr. 4

9 René Coty prezidentem 1954–1959 Obr. 5

10 Marshallův plán vlna stávek podporovaných komunisty – vládu museli opustit; podmínka poskytnutí americké pomoci; čerpaly se potraviny, stroje, pak teprve peníze – již za 2 roky znatelné ozdravění fr. ekonomiky. Obr. 6

11 Indočínská válka 1946–1954 mezi francouzskou koloniální správou a komunistickou Ligou za nezávislost Vietnamu; Francouzi propustili a znovu vyzbrojili japonské válečné zajatce; Vietnamci volí partyzánskou válku; Francouzi používají napalm; končí odchodem Francouzů z Vietnamu.

12 Němci ve francouzských legiích do roku 1954 – 35 000 Němců (mnoho členů Waffen SS, SS, Wehrmachtu) – vyhýbali se odsouzení za válečné zločiny – prosluli mimořádnou krutostí; propagandisticky využito komunisty při jednáních francouzského parlamentu o opuštění Indočíny.

13 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10

14 Alžírsko: 1954–1962 válka za nezávislost Alžírska na Francii; brutální chování francouzských vojáků na alžírském území; povstání bylo velmi dobře připraveno – jeho vůdci si zemi rozdělili na 6 oblastí (vilájí); francouzská armáda v početní převaze, proto byl boj proti ní veden nejprve partyzánskou válkou v horách a poté i teroristickými útoky ve městech; nasazeno přes půl mil. fr. vojáků – přesto neschopni válku ukončit; de Gaulle donucen veřejným míněním k vyjednávání a následnému uznání samostatného Alžírska (5. 7. 1962).

15 Obr. 11: Barikády v Alžíru, 1960

16 Obr. 12: Zatčení vůdci alžírské strany

17 Obr. 13: Pařížský památník alžírské války

18 Hrozba občanské války všeobecná nespokojenost občanů; války v Alžírsku a Indočíně; 1958 – de Gaulle zvolen prezidentem ustanovil pátou republiku; původně proti alž. Samostatnosti; později: držení této země jen z ideologických důvodů je nerozvážné, drahé a nebezpečné…

19 Pátá republika systém platný od r. 1958 do současnosti; ústava uděluje prezidentovi větší moc (do r. 2002 sedmiletý mandát), prezident disponuje vyšší výkonnou mocí; od r. 1962 všeobecná a přímá volba prezidenta.

20 Pařížský květen 1968 stát paralyzován lidovými bouřemi; studentské nepokoje – násilné vyklizení studenty obsazené Sorbonny; týdenní generální stávka; vliv: maoismu, trockismu, anarchismu, … obdobný vývoj v celé západní Evropě;  kulturní, politické a ekonomické reformy. Obr. 14

21 Sartre ad. levicoví intelektuálové u Che Guevary na Kubě Obr. 15

22 François Mitterrand v 60. a 70. letech sjednotil fr. levici, spoluzakladatel fr. socialistické strany; fr. prezidentem 1981–1995; důraz na sociální zabezpečení, vysoký růst daní; zlepšuje vztahy s Německem. Obr. 16

23 Jean-Marie Le Pen od r. 1984 sílí vliv Le Penovy Národní fronty; zároveň klesají preference komunistů. Obr. 17

24 Leden 1987 země paralyzována měsíční železničářskou stávkou. Obr. 18

25 Maastrichtská smlouva 1992, hl. iniciátorem F. Mitterand; mění název Evropského společenství na Evropskou unii; zavádí nové formy spolupráce (obrana, spravedlnost, sociální systém).

26 Čím si vysvětluješ masivní příklon k levici v západních demokraciích? Jaké problémy musela Francie řešit v období po druhé světové válce? Připomeň si význam Pavla Tigrida a jeho časopisu Svědectví. Jeden z prezidentů svojí politikou zavdal příčinu k následujícímu četnému stávkovému hnutí. Který? Zjisti, jakou měrou se dnešní Francie angažuje v rámci EU.

27 Literatura KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, c2002, 215 s. ISBN 80-723-5175-3. MAUROIS, André. Dějiny Francie. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 1994, 495 s. ISBN 80-710-6098-4. PEČENKA, M.; LUŇÁK, P. Encyklopedie moderní historie. Praha: Libri, 1998. ISBN 80-85983-46-X. VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 9 pro základní školy: nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009, 159 s. ISBN 978-807-2354-283. www.wikipedie.cz

28 Obrázky Obr. 1: Bundesarchiv, Bild 183-H28708 / CC-BY-SA. [cit. 2013-10-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183- H28708,_Paris,_Eiffelturm,_Besuch_Adolf_Hitler.jpg Obr. 2: STS Chvojkovice-Brod. [cit. 2013-10-30]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapa_Francie.PNG Obr. 3: Rama. [cit. 2013-10-30]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:De_Gaulle-OWI.jpg Obr. 4: Abbie Rowe. [cit. 2013-10-30]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VincentAuriol.png Obr. 5: JJ Georges. [cit. 2013-10-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ren%C3%A9_Coty_en_1948.JPG Obr. 6: Jaman99. [cit. 2013-07-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marshall_Plan.svg Obr. 7: [cit. 2013-07-02]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HD-SN-99-02042.JPEG Obr. 8: PIX. [cit. 2013-07-02]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HD-SN-99-02043.JPEG

29 Obr. 9: Warner Pathé News. [cit. 2013-10-30]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:French_indochina_napalm_1953-12_1.png Obr. 10: [cit. 2013-10-30]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:F4U-Corsair.JPG Obr. 11: Christophe Marcheux. [cit. 2013-10-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Semaine_des_barricades_Alger_1960_Haute_Qualit%C3%A9. jpg Obr. 12: [cit. 2013-10-30]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Khider_-_Lacheraf_-_A%C3%AFt_Ahmed_-_Boudiaf_- _Ben_Bella.jpg Obr. 13: Sebb. [cit. 2013-10-30]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paris_- _Memorial_de_la_guerre_d_Algerie_et_des_combats_du_Maroc_et_de_la_Tunisie.jpg Obr. 14: Gerald Holtom. [cit. 2013-10-30]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Peace_symbol.svg Obr. 15: Alberto Korda. [cit. 2013-10-30]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:N%C3%BA%C3%B1ez-Beauvoir-Sartre-Che_Guevara.jpg Obr. 16: [cit. 2013-10-30]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Reagan_Mitterrand_1984_(cropped).jpg Obr. 17: Manuel. [cit. 2013-10-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jean-Marie_Le_Pen_479834203_5030701e77_o.jpg Obr. 18: Sese Ingolstadt. [cit. 2013-10-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TGV-Duplex_Paris.jpg


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední."

Podobné prezentace


Reklamy Google