Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ceny a cenová politika Cena má vliv na zisk, CF, konkurenceschopnost výrobce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ceny a cenová politika Cena má vliv na zisk, CF, konkurenceschopnost výrobce."— Transkript prezentace:

1 Ceny a cenová politika Cena má vliv na zisk, CF, konkurenceschopnost výrobce.

2 Rozdíly v cenové politice B2CB2B Význam v M-MČasto rozhodující faktorDůležitý, ale často jsou stejně důležité jako cena služby a dodavatelské schopnosti Elasticita poptávkyRůznorodáPři odvozené poptávce velmi neelastická Veřejné soutěžeZřídkaČasto Cenové vyjednáváníZřídka, spíše u nemovitostí Pravidelné Rozdíly mezi ceníkovou a konečnou cenou pro zákazníka VýjimečněPravidelně RabatyZřídka, často za platbu v hotovosti Často FinancováníČastoČasto, spíše dlouhodobé nabídky

3 Příklad: cena = 10 Kč/j., n v = 6 Kč, KP j = 40%, Z j = 1 Kč, režie = 3 Kč/j. ZměnaTržbyPříspěvek na úhradu Zisk  zisku v % Prodej 1000 ks10 000,-4 000,-1 000,-A Zvýšení ceny o 10%11 000,-5 000,-2 000,-+100% Snížení ceny o 10%9 000,-3 000,-0-100% Zvýšení obratu o 10%11 000,-4 400,-1 400,-+40% Snížení režií o 10%10 000,-4 000,-1 300,-+ 30% Zvýšení ceny o 10% a 10% pokles poptávky9 900,-4 500,-1 500,-+ 50% Ilustrace:Cena má bezprostřední vliv na hospodářský výsledek podniku

4 Faktory ovlivňující výši cen 1.Interní faktory Cíle a strategie cenové politiky Výše a struktura nákladů Marketingový mix výrobku

5 Náklady Východiskem je přesná znalost struktury nákladů Úplné vlastní náklady, variabilní náklady? Čas? Budoucí struktura nákladů

6 Výše nákladů Vliv zkušenostní křivky Vliv výrobní kapacity

7 2.Externí faktory Trh Vztah kupující a prodávající Poptávka Zákazník a jeho vnímání ceny Konkurence Distributoři Právní normy

8 Struktura trhu Monopol - po velmi krátké období zavedení NV (samostatné stanovení ceny a nabídkového množství) Oligopol - nutný značný ohled na konkurenci (stabilizace nebo válka) Monopolistická konkurence – relativní samostatnost vzhledem k množství a ceně

9 PoptávkaCena za j. 6070 9060 13050 17540 24030 32020 45010 Cenová elasticita – má cena vliv na poptávku?

10 Zákazník

11 Distributor

12 Legislativa

13 Cenové strategie ZaměřeníCenová strategieCíl výrobcePoužití Zákazník Cenové vyjednáváníUspokojení jedinečných požadavků konkrétního zákazníka Výr.linky, systémy Agregace objednávek Udržení konkurenceschopn ých cen velkých zák. Stanovení ceny pomocí hodnoty Stanovit cenu po zhodnocení přínosů a nákladů pro zákazníka Diferencované produkty nabízející jedinečný užitek Stroje s nároky na údržbu, vyšší provozní náklady

14 ZaměřeníCenová strategieCíl výrobcePoužití Etapa životního cyklu Smetánková cenaMaximalizace krátkodobého zisku, tvorba image vynikající kvality Nové výr. s neelastickou poptávkou ve vyšší cenové hladině Průniková cenaMaximalizace prodaného množství, TP Průmyslový výrobek s vysokou cenovou elasticitou Trh v etapě vysokého růstu Ceny pro segmenty a výrobkové řady Tvorba řady cen pro různé segmenty V řadě produktů, které jsou ve vzájemném vztahu Tržní segment vykazuje odlišné požadavky na vlastnosti a služby

15 ZaměřeníCenová strategie Cíl výrobcePoužití Náklady Stanovení ceny pomocí zkušenostní křivky Využití úspor vlivem zkušeností stanovením ceny pod úrovní cen konkurence Agresivní budování objemu prodeje a TP Zabránění vstupu konkurence Plánovaná míra návratnosti Dosažení stanovené finanční návratnosti tržeb nebo investic Podnik hodnotí výrobky pomocí finančních ukazatelů Plánovaná míra ziskové přirážky Stanovení ceny, která zajistí cílovou přirážku k nákladům Dosažení stanoveného zisku Konkurence Následování vůdce trhu Vůdce vytvoří horní cenovou hranici, směrem dolů zůstává prostor Dominantní cenový vůdce stanoví ceny Konkurenční nabídky (veřejné soutěže) Stanovení ceny, která pokryje náklady a riziko a předvídá konkurenční ceny na základě individuální poptávky Vládní a institucionální zákazníci

16 Postup stanovení ceny 1.Stanovení cíle 2.Zjištění poptávky 3.Odhad nákladů 4.Analýza nákladů, cen a nabídek konkurence 5.Výběr metody 6.Stanovení konečné ceny

17 Metody stanovení ceny Cena orientovaná na náklady – náklady + zisková přirážka –náklady + požadovaná ROI Cena úplné vlastní náklady na j.  Cena    úplné vlastní náklady na j. % přirážka k nákladům ROI (%) x vložený kapitál prodané množství Cena orientovaná na konkurenci Cena vnímaná a uznaná zákazníkem

18 Cena – ekonomická hodnota pro zákazníka

19 Mapa vnímání užitnosti a ceny

20 Cenová administrativa – ceníková cena + Cenová přirážka – za zvláštní podmínky –Např. náhradní díly Ceníková cena (základní) Aktuální cena za konkrétní dodávku - Cenová srážka –Slevy Platbu v hotovosti Množství –Pro distributora

21 Slevy Množstevní –Jednorázové a kumulativní Položka1-99100-9991000- 9999 10000- 24999 25000- Xx 2,11,531,161.101,00 Yy 730438351224196

22 Slevy pro různé typy odběratelů a distribučních cest Sleva z ceníkové ceny 0%Ceníková cena 28%Cena pro MO uživatele 49%Cena pro VO 54%Cena pro zprostředk ovatele, který drží zásoby

23 Slevy podle místa dodání Dodací a platební podmínky Mnoho dalších – sezónní, na podporu prodeje, zaváděcí atd.


Stáhnout ppt "Ceny a cenová politika Cena má vliv na zisk, CF, konkurenceschopnost výrobce."

Podobné prezentace


Reklamy Google