Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gradientní metody Metoda největšího spádu (volný extrém)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gradientní metody Metoda největšího spádu (volný extrém)"— Transkript prezentace:

1 Gradientní metody Metoda největšího spádu (volný extrém)
Zoutendijkova metoda (vázaný extrém)

2 Metoda největšího spádu
Řešíme úlohu na volný extrém Předpoklad: funkce f je diferencovatelná Největší spád je ve směru gradientu Volíme výchozí bod Určíme směr Určíme délku k-tého kroku Konstruujeme posloupnost bodů

3 Pro lineární funkci je gradient směrnicí kolmice
Pro lineární funkci je gradient směrnicí kolmice. Přímka účelové funkce se posouvá ve směru kolmice, tj. ve směru gradientu. Nejkratší cesta?

4 Gradientní metoda s krátkým krokem
Volíme konstantní délku kroku Optimum: Sledujeme konvergenci: Zvolíme dostatečně malé optimum:

5 Příklad 1 Minimalizujte funkci: Výchozí bod: Délka kroku:

6 Gradientní metoda s dlouhým krokem
Pro každý krok počítáme délku kroku Pro největší zlepšení hodnoty účelové funkce Délka kroku – pomocná úloha

7 Příklad 1 b Stejná funkce i výchozí bod, hledáme takovou délku kroku,aby v bodě x1 dosáhla funkce minima (lokálního). Vyjádříme x1 a dosadíme do původní funkce f. Vzniklá funkce je konvexní funkce 1 proměnné , její bod minima najdeme pomocí první derivace=0.

8 Optimalizace s podmínkami Úloha s přípustným směrem
Řešíme úlohu na vázaný extrém (omezující podmínky mohou být nelineární) Konstruujeme posloupnost bodů Řešení je přípustné: Snížení účelové funkce dosáhneme, pokud navíc platí:

9 Příklad 2 Je daná úloha: Výchozí bod: Vektor s je přípustným směrem, pokud platí: Ke snížení hodnoty účelové funkce dojde, jestliže: (Řešením může být více než jeden přípustný směr, v němž dojde ke snížení ÚF)

10 Grafické znázornění X0 výchozí bod X=(3,1) globální minimum

11 2. krok - Směr a délka kroku
Obecný algoritmus 1. krok - Výchozí řešení Za výchozí bod iteračního postupu zvolíme libovolný bod x z množiny M , tj. libovolné přípustné řešení, které označíme x0 , k = 0. 2. krok - Směr a délka kroku Řešení (k+1) iteračního kroku vypočítáme pomocí směrového vektoru a délky kroku Přitom musí platit: xk+1  M a f(xk+1 ) = f(xk + sk) < f(xk ) 3. krok - Test optimality Pokud nelze nalézt směrový vektor nebo délku kroku tak, aby byly splněny podmínky 2), je poslední nalezené řešení xk optimálním řešením a výpočet končí. Jinak je určeno nové řešení xk+1, položíme k = k+1 a přejdeme ke kroku 2 - budeme hledat nový směr a délku kroku.

12 Zoutendijkova metoda 1. krok Zvolíme přípustné výchozí řešení x0;k=0 Pokud bod leží na některé hraniční přímce (není vnitřním bodem množiny přípustných řešení), přidává se k úloze o optimálním směru podmínka:

13 Zoutendijkova metoda 2. krok Určení optimálního směru: Směr, který svírá minimální úhel s gradientem a je přípustný. Příslušná úloha je nelineární a nahrazuje se jednodušším lineárním vztahem – lineární normalizace vztahu

14 Úloha o optimálním směru
Vypočítáme gradienty funkcí f a g v bodě xk a vyřešíme pomocnou úlohu lineárního programování o optimálním směru. Jestliže opt. řešení úlohy (OS) má nulovou hodnotu kritéria, pak je algoritmus u konce a řešení xk je optimálním řešením

15 Úloha o optimálním směru
Úloha vede na řešení simplexem. Abychom zajistili nezápornost proměnných, přičteme 1:

16 Zoutendijkova metoda 3. krok: Určení optima Jestliže opt. řešení úlohy (OS) má nulovou hodnotu kritéria, pak je algoritmus u konce a řešení xk je optimálním řešením, jinak pokračujeme krokem 4.

17 4. Krok: Určení délky kroku
Zoutendijkova metoda 4. Krok: Určení délky kroku z hlediska přípustnosti nového řešení a z hlediska největší možné celkové změny hodnoty účelové funkce. 5. krok – test optimality II. Jestliže délka kroku nulová, je řešení xk je optimální Jinak jsme nalezli nové řešení a přejdeme ke kroku 2.

18 Příklad 2b 1. krok Výchozí bod splňuje první 2 omezující podmínky jako rovnice, tj. leží na příslušných hraničních přímkách

19 Příklad 2b 2. Krok – úloha o OS

20

21 Hodnota optimální ÚF úlohy o optimálním směru není nula – řešení není optimální.

22 Příklad 2b- Určení délky kroku

23

24 Grafické znázornění X0 =(2,1) výchozí bod X=(3,1) globální minimum
Směr s0 X1=(2,5;0,5) Grafické znázornění

25 ŘEŠENÍ JE OPTIMÁLNÍ


Stáhnout ppt "Gradientní metody Metoda největšího spádu (volný extrém)"

Podobné prezentace


Reklamy Google