Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tepelné zpracování v praxi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tepelné zpracování v praxi"— Transkript prezentace:

1 Tepelné zpracování v praxi

2 Tepelné zpracování Druhy tepelného zpracování: 1. Žíhání 2. Kalení
3. Popouštění Druhy chemicko tepelného zpracování: 1. Cementace 2. Nitridace 3. Nitrocementace

3 Tepelné zpracování princip tepelného zpracování
tepelným zpracováním jsou ovlivněny mechanické vlastnosti změna struktury průběh difúze

4 Tepelné zpracování - žíhání
Podstata žíhání ohřev na požadovanou teplotu, výdrž na teplotě a pozvolné ochlazení Ocel žíháme - bez překrystalizace - s překrystalizací

5 Tepelné zpracování - žíhání
Základní druhy žíhání naměkko na odstranění vnitřního pnutí rekrystalizační normalizační

6 Tepelné zpracování - žíhání
Naměkko zmenšení pevnosti a tvrdosti zlepšení schopnosti ke tváření za studena Na odstranění vnitřního pnutí odstraníme vnitřní pnutí např. po obrábění, po tepelném zpracování, po svařování, po tuhnutí odlitku apod.

7 Tepelné zpracování - žíhání
Rekrystalizační probíhá všeobecně za nízkých teplot mikrostruktura kovu zůstává nezměněna orientace mřížky v jednotlivých zrnech zůstává v podstatě zachována hustota mřížkových poruch se výrazněji nemění mizí původní deformovaná zrna vznikají zrna nová, obnovuje se zrno

8 Tepelné zpracování - žíhání
Normalizační nejčastěji používaným a nejdůležitějším postupem užívá se převážně u podeutektoidní oceli cílem je dosažení rovnoměrné a jemné struktury bez vnitřních pnutí a s dobrými mechanickými vlastnostmi prohřátí musí být dostatečně dlouhé,ochlazení probíhá na vzduchu provádí se téměř vždy u výlisku a výkovku odstraňuje se nerovnoměrnost struktury

9 Tepelné zpracování - kalení
Podstata kalení : zahřátí součásti na požadovanou teplotu, výdrž na teplotě a následné rychlé ochlazení účelem kalení je zvýšit tvrdost součástí

10 Tepelné zpracování - kalení
Princip kalení přeměna měkkého a houževnatého austenitu v martenzit nebo bainit uhlík v železe je násilně uzavřen dochází k deformaci krystalické mřížky

11 Tepelné zpracování - kalení
Chladící prostředí VODA – prudké ochlazení působí trhliny OLEJ – nejčastější VZDUCH – samokalitelné oceli

12 Tepelné zpracování - kalení
Martenzit přesycený tuhý roztok uhlíku v železe alfa vysoká tvrdost a pevnost Bainit feriticko- karbidická směs jehlicovitého tvaru tvrdý, tvárný, houževnatý a feromagnetický

13 Tepelné zpracování - kalení
Povrchové kalení dosažení dostatečně tvrdého povrchu při zachování houževnatého jádra Způsoby kalení a) plamenem b) vysokofrekvenčně

14 Tepelné zpracování - kalení
Plamenem při jednorázovém kalení se ohřívá rychle rotující součást a sprchou se zakalí celý povrch součásti při postupném kalení se je pomalu postupující hořák následován vodní sprchou.

15 Tepelné zpracování - kalení
Vysokofrekvenční povrchové kalení v povrchu se indukuje vysokofrekvenční proud ohřev je velmi rychlý po ohřevu následuje ihned ochlazení získáváme tvrdý povrch při houževnatém jádru

16 Tepelné zpracování - popouštění
Princip popouštění provádí se především po kalení účelem popouštění je odstranit pnutí v materiálu po předchozím tepelném zpracování tvrdost součásti zůstává zachována

17 Tepelné zpracování - popouštění
Druhy popouštění za nízkých teplot – teploty do 250° - účelem snížit vnitřní pnutí po kalení a zlepšit houževnatost - martenzitická struktura zůstane zachována, mění se jen krystalická mřížka. za vyšších teplot – teploty nad 450° - získáváme strukturu s příznivějšími mechanickými vlastnostmi - velkou houževnatostí při vysoké mezi kluzu.

18 Použité zdroje: FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1. vyd
Použité zdroje: FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1.vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno,s.r.o., s. ISBN KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, spol. s r. o., s. ISBN


Stáhnout ppt "Tepelné zpracování v praxi"

Podobné prezentace


Reklamy Google