Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován."— Transkript prezentace:

1 Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Monikou Novotnou Restaurátorství

2 RESTAURÁTORSTVÍ

3 Restaurátorství je záchrana a odborné opracování um ě leckých d ě l a starožitností um ě lecká díla, historické památky podléhají p ů sobení č asu, p ř írodním vliv ů m, lidským zásah ů m (neodborná oprava, snaha o zdokonalení) D ů ležitý je: d ů kladný pr ů zkum díla – rentgen, fotografie popis aktuálního stavu plán č inností (nap ř. odstran ě ní vrchní vrstvy, fixování, odstran ě ní č ervoto č e…) výsledná dokumentace

4 Restaurátor musí potla č it svou osobnost, své nápady musí mít výtvarné i technické schopnosti (znát ř emeslné techniky starých dob) Historie nejd ř íve se restaurátorstvím zabývali um ě lci a ř emeslníci 19. století – zakladatel obnovy památek – Eugène Violet –Le – Duc (poškozené vym ě n ě no za nové) 20. století – konservování památek (o č istit, fixovat – zachovalá malba a holá omítka) sou č asnost – šetrnost, v ě rnost, retuše rozlišitelné od p ů vodní č ásti a op ě t odstranitelné

5 Ukázky prací restaurátor ů : http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Michelangelo_Buonarroti_011.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rome_Sistine_Chapel_01.jpg Michelangeolo, Poslední soud – Sixtinská kaple v Ř ím ě P ř ed restaurováním Po restaurování

6 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gardenbeforeandafter.jpg Michelangelo, Vyhnání z ráje P ů vodní stav Stav po restaurování

7 Použitá literatura, zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Restaurov%C3%A1n%C3%AD Bauer, A. – Lexikon výtvarného umění, nakladatelství FIN 1996 klipart


Stáhnout ppt "Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován."

Podobné prezentace


Reklamy Google