Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007-2013) Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) ________________________________________________.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007-2013) Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) ________________________________________________."— Transkript prezentace:

1 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007-2013) Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) ________________________________________________ pracoviště Senovážné nám. 24 116 47 Praha 1 Tel.:+420 234 621 100 Fax:+420 234 621 144

2 2 Základní údaje doba trvání programu 2007 – 2013 založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning 15.11.2006 – schválen Rozhodnutím Evropského Parlamentu a Rady č.1720/2006/ES - vstoupil v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie - 14.12.2006 rozpočet programu – 6,97 mld. EUR na 7 let trvání programu účast 31 zemí z toho 27 členských zemí EU země ESVO (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) kandidátská země Turecko ________________________________________________ v dalších letech možná účast pro kandidátské země, země západního Balkánu a Švýcarskou konfederaci

3 3 CíleCíle přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení a podporovat inovace napomáhat zvyšování kvality, atraktivity a dosažitelnosti příležitostí celoživotního učení posílit přínos celoživotního učení k sociální soudržnosti, aktivnímu občanství, mezikulturnímu dialogu, rovnosti pohlaví a osobnímu naplnění napomáhat podpoře tvořivosti, konkurenceschopnosti, zaměstnatelnosti přispívat k zvýšené účasti lidí všech věkových kategorií na celoživotním učení, a to včetně jedinců se specifickými potřebami podporovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost posilovat úlohu celoživotního učení při vytváření významu evropského občanství a podpory tolerance a úcty vůči ostatním lidem a kulturám

4 4 StrukturaStruktura Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a příprava Grundtvig vzdělávání dospělých a celoživotní učení Průřezový program 4 klíčové aktivity – vývoj politiky; jazykové vzdělávání; informační a komunikační technologie; diseminace Program Jean Monnet 3 klíčové aktivity – Jean Monnet aktivity; Specifické evropské instituce; Ostatní evropské instituce/asociace

5 5 ZaměřeníZaměření na jednotlivce studenti učitelé školitelé a trenéři řídící a administrativní pracovníci z oblasti vzdělávání na instituce školy všech typů včetně vysokých další instituce a subjekty zabývající se vzděláváním (nadace, firmy, úřady práce, asociace apod.)

6 6 Výzva k předkládání návrhů 2007 vyhlášení 20.12.2006 rozpočet 784 mil. EUR 28.2.2007 – žádost o Erasmus University Charter 15.3.2007 – Jean Monnet Programme 30.3.2007 – Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig 30.4.2007 – Průřezový program a Doprovodná opatření

7 7 DokumentyDokumenty The General Call for Proposals (Výzva k předkládání návrhů) Guide for the applicant (Pokyn pro žadatele) http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

8 GRUNDTVIG Vzdělávání dospělých a další cesty ke vzdělávání GRUNDTVIG Vzdělávání dospělých a další cesty ke vzdělávání na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání

9 9 Grundtvig Nicolai Frederik Severin dánský duchovní a spisovatel 1783 Udby – 1872 Kodaň zakladatel severské tradice celoživotního učení

10 10 CíleCíle zvýšit kvalitu, dostupnost a objem mobility osob zapojených do dalšího vzdělávání v celé Evropě zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi organizacemi vzdělávající dospělé poskytnout alternativní příležitosti vzdělávání osobám ze sociálně slabých skupin a osobám v krajních sociálních podmínkách podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, metod a praxe založených na ICT v oblasti celoživotního učení zlepšit pedagogické přístupy a řízení institucí vzdělávající dospělé

11 11 ZaměřeníZaměření účastníky vzdělávání dospělých instituce nebo organizace poskytující možnosti vzdělávání dospělých učitele a jiné pracovníky těchto institucí nebo organizací instituce zapojené do počáteční nebo další odborné přípravy pracovníků působících ve vzdělávání dospělých asociace a zástupci subjektů zapojených do vzdělávání dospělých subjekty poskytující poradenské, konzultační a informační služby týkající se jakéhokoli aspektu vzdělávání dospělých osoby a subjekty zodpovědné za formy, metody a postupy týkající se jakéhokoli aspektu vzdělávání dospělých na místní, regionální a národní úrovni výzkumná centra a subjekty zabývající se otázkami vzdělávání dospělých podniky neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace vysokoškolské instituce

12 12 AktivityAktivity decentralizované mobility osob (zaměřené na vzdělávání a profesní rozvoj osob působících ve vzdělávání dospělých) projekty partnerství (zaměřené na témata společného zájmu zúčastněných organizací) centralizované multilaterální projekty (zaměřené na zdokonalení systémů vzdělávání dospělých prostřednictvím rozvoje a předávání inovací a osvědčených postupů) tematické sítě odborníků a organizací (zaměřené na identifikaci, zdokonalování a šíření inovací a osvědčených postupů)

13 GRUNDTVIG Mobility osob

14 14 Mobility osob Další vzdělávání pracovníků z oblasti vzdělávání dospělých Mobility dospělých účastníků vzdělávání (od roku 2008) Stáže budoucích nebo začínajících učitelů v oblasti vzdělávání dospělých (od roku 2008)

15 GRUNDTVIG Další vzdělávání pracovníků z oblasti vzdělávání dospělých

16 16 Cíle a popis aktivity možnost sebevzdělávání, profesního rozvoje a zlepšení praktických dovedností prostřednictvím účasti na vzdělávací akci v zahraničí navíc - možnost výměny zkušeností, navázání mezinárodních kontaktů, zlepšení jazykových znalostí, poznání jiných zemí a kultur …  zlepšení kvality celoživotního učení a porozumění pojetí celoživotního učení v Evropě

17 17 Kdo se může zapojit pracovníci působící na částečný nebo plný úvazek v oblasti formálního a neformálního vzdělávání dospělých (tj. osob starších 25 let nebo osob ve věku 16-24 let, které již nejsou studenty denního studia na SŠ nebo VŠ)

18 18 Vzdělávací akce v zemi zapojené do programu celoživotního učení max. 6 týdnů vzdělávací kurz stáž nebo studijní pobyt evropská konference nebo seminář

19 19 Zaměření vzdělávací akce odpovídá profesnímu zaměření a vzdělávacím potřebám žadatele zaměření na různé aspekty vzdělávání dospělých (např. metodologie, management vzdělávacích projektů, dostupnost vzdělávacích příležitostí, využití ICT a multimédií…) čistě jazykové kurzy pouze výjimečně

20 20 Jazykové kurzy učitelé nejazykových předmětů vyučující prostřednictvím cizího jazyka učitelé přeškolující se na učitele cizího jazyka zdokonalení v méně rozšířeném a vyučovaném evropském jazyce pro účely výuky řešitelé projektu partnerství

21 21 Výběr vzdělávací akce databáze kurzů Comenius / Grundtvig vlastní kontakty nutná předregistrace lze vložit kurz do databáze kurzů Comenius / Grundtvig

22 22 GrantGrant max. 1 300 EUR pro akce v délce do 1 týdne max. 1 700 EUR pro akce delší než 1 týden poplatek za akci náklady na cestu pobytové náklady jiné náklady (např. jazyková příprava)

23 23 Termín pro podání žádosti 30.3.2007 (pro vzdělávací akce v období 1.6.2007 – 30.9.2007) 31.5.2007 (pro vzdělávací akce v období 1.10.2007 – 31.1.2008) 31.10.2007 (pro vzdělávací akce v období 1.2.2008 – 31.3.2008)

24 24 Co je nutné zaslat na adresu národní agentury vyplněný formulář žádosti o grant ve 3 vyhotoveních (1 originál + 2 kopie) potvrzení o předběžné registraci nebo pozvánku přijímající instituce lze přiložit doplňující informace o akci

25 25 PostupPostup souhlas zaměstnavatele výběr vzdělávací akce a předregistrace podání žádosti o grant hodnocení žádosti schválení / zamítnutí žádosti přijetí grantu a potvrzení registrace podpis smlouvy a 80% záloha účast na akci závěrečná finanční a hodnotící zpráva doplatek

26 GRUNDTVIG Projekty partnerství

27 27 Projekty partnerství vzdělávací proces (postupy, metody a způsoby práce) cíle: zvýšit povědomí o rozmanitém evropském kulturním, sociálním a ekonomickém prostředí přispět ke zlepšení porozumění oblastem společného zájmu zapojení nejméně 3 institucí ze 3 různých zemí doba trvání 2 roky decentralizovaný výběr a řízení termín pro podávání žádostí: 30.3.2007 grant (tzv. paušální částka v závislosti na počtu mobilit)

28 28 AktivityAktivity projektová setkání a semináře výměny zaměstnanců a dospělých účastníků vzdělávání výměny zkušeností a dobré praxe s využitím informačních a komunikačních technologií zhotovení řemeslných předmětů, kreseb a uměleckých předmětů souvisejících s projektem práce v terénu, projektový výzkum atd. příprava představení (divadelních, hudebních, atd.) jazyková příprava osob zapojených do projektu organizace výstav, tvorba a distribuce informačních materiálů a dokumentů související s aktivitami projektu šíření zkušeností a výsledků projektu

29 29 TémataTémata základní dovednosti aktivní občanství mezikulturní témata evropské země výtvarné umění, hudba a kultura informační a komunikační technologie vzdělávání rodičů vzdělávání seniorů zdraví

30 30 Projekt Grundtvig 2 Tradiční řemeslné techniky Partnerství Verein zur beruflichen Förderung von Frauen, Chemnitz, Německo Langhe Monferrato Roero, Mango, Itálie Městská knihovna, Kraslice, Česká republika Cíl výuka tradičních dovedností řemesel, metod, technik a vzorů Aktivity: projektová setkání semináře pracovní dílny Cílová skupina ženy, nezaměstnaní a osoby žijící na venkově Výstupy projektu webová stránka, CD Rom, brožura s návody, výstava

31 31 Cílové skupiny dospělí (osoby starší 25 let a osoby ve věku 16-24 let mimo vzdělávací proces) znevýhodněni sociálními či ekonomickými důvody bez základní kvalifikace starší generace (mezigenerační dialog) s postižením z kulturních a etnických minorit, uprchlíci, Rómové a kočovníci žijící na venkově nebo v zanedbaných městských částech

32 32 Výběrová kritéria geograficky vyvážené partnerství partnerství formálních, neformálních a informálních institucí účast instituce pouze v jednom projektu partnerství (týká se pouze nových projektů) výrazné zaměření na výměnu a šíření příkladů dobré praxe a zkušeností přehledný plán aktivit a rozdělení úkolů v rámci partnerství včetně plánu evaluace a diseminace evropská dimenze

33 33 PriorityPriority žádost o prodloužení projektu instituce bez předchozí zkušenosti v projektech partnerství téma projektu zaměřené na kulturu a vzdělávání (podporu interkulturního dialogu) zapojení dospělých účastníků vzdělávání do aktivit projektu včetně mobility zapojení osob s postižením do aktivit projektu zapojení osob znevýhodněných ze socio-ekonomických, geografických a jiných důvodů do aktivit projektu zajištění rovných příležitostí pro muže a ženy v rámci projektu nový projekt předložený následujícími typy institucí a organizací: knihovny, muzea, kulturní organizace, veřejné úřady na místní a regionální úrovni instituce a organizace z méně aktivních regionů, menších měst a venkovských oblastí in-formální instituce a organizace instituce a organizace pracující se sociálně nebo ekonomicky znevýhodněnými skupinami osob a s osobami s postižením

34 34 GrantGrant Typ projektMinimální počet mobilit Maximální výše grantu nový-dvouletý4 mobility9.600€ 12 mobilit14.800€ pokračující-jednoletý2 mobility4.800€ 6 mobilit7.400€ pokračující-dvouletý4 mobility9.600€ 12 mobilit14.800€

35 GRUNDTVIG Hledání partnerů pro projekt

36 36 Hledání partnerů pro projekt vlastní kontakty internet národní agentura databáze účast na vzdělávací akci v zahraničí účast na kontaktním semináři

37 37 Kontaktní seminář pořádají národní agentury slouží k vyhledávání partnerů zaměření na různá témata prezentace, příklady dobré praxe, workshopy výdaje lze hradit z grantu Grundtvig (max. 1000 EUR) aktuální nabídka na www podzim 2007 – Praha – „Intercultural Education“

38 38 Přípravná návštěva pořádá budoucí partnerství slouží k dopracování projektu partnerství a k přípravě žádosti o grant na tento projekt výdaje lze hradit z grantu Grundtvig (max. 1000 EUR) termín pro podání žádosti o grant: průběžně, nejpozději 6 týdnů před přípravnou návštěvou

39 GRUNDTVIG Multilaterální projekty

40 40 Multilaterální projekty konkrétní a inovační výsledky/produkty cíle: zlepšení obsahu a metod vzdělávání dospělých zdokonalení vzdělávání dospělých jako systému zlepšení přístupu vzdělávacích příležitostí pro dospělé zdokonalit řízení institucí a organizací vzdělávající dospělé zapojení nejméně 3 institucí ze 3 různých zemí doba trvání 2 roky centralizovaný výběr a řízení termín pro podávání žádostí: 30.3.2007 grant (max. 150 000 € ročně) spolufinancování (financování max. 75%)

41 GRUNDTVIG Tematické sítě

42 42 Tematické sítě postoj, přístup cíle: podpora diskuse týkající se hledisek postupů a zkušeností poskytování celkového pohledu na danou oblast prostřednictvím srovnávacích studií a analýz identifikace potřeb šíření příkladů dobré praxe na národní a evropské úrovni zapojení nejméně 10 institucí z 10 různých zemí doba trvání 3 roky centralizovaný výběr a řízení termín pro podávání žádostí: 30.3.2007 grant (150 000 € ročně) spolufinancování (financování max. 75%)

43 43 KontaktyKontakty Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) pracoviště Senovážné nám. 24 116 47 Praha 1 Tel.:+420 234 621 100 Fax:+420 234 621 144 http://www.naep.cz Tereza Babková tereza.babkova@naep.cz Tel.:+420 234 621 141 Rudolf Šindelář rudolf.sindelar@naep.cz Tel.:+420 234 621 140


Stáhnout ppt "PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007-2013) Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) ________________________________________________."

Podobné prezentace


Reklamy Google