Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přístupové a identifikační systémy Čipové karty v Německém zdravotnictví Autor: Jiří Štempin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přístupové a identifikační systémy Čipové karty v Německém zdravotnictví Autor: Jiří Štempin."— Transkript prezentace:

1 Přístupové a identifikační systémy Čipové karty v Německém zdravotnictví Autor: Jiří Štempin

2 Úvod Systémem ř ízení p ř ístupu ( Accsess Control System – ACS) – zapojení elektronických komponent ů, které na základ ě prokázání oprávn ě nosti umožní osob ě: 1. vstup do objektu 2. vstup do st ř ežené č ásti objektu 3.přístup k datům 4.……. 5.…….

3 Oprávn ě nost je možné prokázat elektronickým kódem zakódovaným na č teném médiu vyhodnocení kódu systémem : –přístup povolen –přístup zamítnut Historie žádostí o p ř ístup bývá lokáln ě nebo centráln ě ukládána do pam ě ti –Zpravidla se ukládá: 1. kód a jeho uživatel 2.čas a místo žádosti 3. oprávn ě ný nebo neoprávn ě ný p ř ístup

4 Prostředky automatické identifikace Základním požadavk y: – spolehlivost – bezpečnost – ochrana proti zneužití Požadavek bezpečnosti vede k používání kombinace různých metod identifikace osob, které lze dělit v zásadě do tří kategorií

5 a)Technické identifikační prostředky – (něco mít) –Zde patří všechny prostředky mající fci elektronického klíče č ipové karty č árové kódy magnetické karty atd…. b)Biometrické metody identifikace – (někým být) –identifikace lidí na základě jejich osobních charakteristik hlas otisky prstů vzorek sítnice oka atd….

6 c) Verifikační metody – (něco vědět). – Jedná se o kombinaci technického prost ř edku a zadání p ř ístupového hesla, které by m ě la znát pouze oprávn ě ná osoba nejčastěji používání PIN –např. výběr peněz z bankomatu

7 Čipové karty existuje mnoho různých druhů v zásad ě se d ě lí na : 1. pam ěť ové 2. mikroprocesorové dále pak na : a) kontaktní » je t řeba zasunout do čtečky b) bezkontaktní neboli radiofrekvenční » komunikují prost ř ednictvím elektromagnetických vln

8 add 1) paměťové čipové karty +levné +snadno dostupné +mohou nabízet bezpečnostní funkce související s ochranou p ř ístupu k uloženým informacím +vhodné hlavn ě jako bezpe č né médium - nenabízejí kryptografické funkce - lze je zkopírovat

9 add 2) mikroprocesorové čipové karty aktivní karty s procesorem a s opera č ním systémem + nabízející potřebné kryptografické, souborové a další funkce Dobré karty obsahují například: + hardwarový kryptografický koprocesor urychlující náročné matematické operace +kvalitní hardwarové generátory náhodných čísel......a dal ší bezpečnostní obvody

10 Struktura procesorové karty dle ISO 7816

11 Princip funkce bezkontaktní čipové karty Vstupní jednotka vysílá pulsy do vzdálenosti cca 30 cm a pokud se v této oblasti nachází bezkontaktní č ipová karta, p ř íjme vlastní anténou energii z vysílaných puls ů a tu využije k nabití svého kapacitoru. Ten poskytuje dostate č nou energii k aktivaci a následné odpov ě di zp ě t sníma č i.

12 Princip funkce bezkontaktní čipové karty

13 Jak je to s čipovými kartami v Německu Současnost: –program čipových karet spuštěn v roce 1993 –nyní celá německá populace zhruba 80 milionů lidí má čipovou kartu –současná funkce této karty je spíše karta pojištěnce Studie německého ministerstva zdravotnictví v roce 1997 ukázala, že náklady na zavedení čipových karet se vrátili po třech letech od spuštění projektu. Když data na kartě zastarají, držiteli je vydána nová karta i přesto, že je možné data na kartě přepsat. Ročně je v Německu vydáno 15-20 milionů karet.

14 Technické údaje současných karet používaných v Německu Karta obsahuje 256 Bytový paměťový čip (ne mikroprocesor). Jsou na ni uložena následující data: –Identifikace pojištění –Jméno, adresu a datum narození pojištěnce –status pojištění –datum skončení pojištění Tato data poskytují následující administrativní výhody: –identifikaci pacienta –eliminaci duplikátních záznamů –nižší náklady na papírování spojené s formuláři pro pojišťovnu –urychlení přijímacího procesu –snížené náklady různých transakcí

15 Budoucnost – příští generace čipových karet v Německu –V září tohoto roku (2005) byl odstartován pilotní projekt firmou T-Systems –Nové karty založeny na 16ti nebo 32 KB mikroprocesoru –Očekává se mnoho vylepšeni, jako například elektronické předepisování léků atd…. Pilotní projekt byl odstartován ve složení: –3 doktoři –50 pacientů, klienti společnosti Bundesknappschaft –1 nemocnice v Bottrop, Germany

16 Primární cíl projektu je otestovat ohlas na některé nové elektronické systémy: –Elektronická zdravotní karta - obsahuje osobní data o pacientovi a navíc lékařská data pro potřeby v nouzi. –Elektronický soubor pacienta - aplikace pro zpracovávání a ukládání zdravotnických dat na server bud přímo v nemocnici nebo v datovém centru mimo. –Elektronická zdravotní profesionální kartav - dává doktorovi nebo jiné oprávněné osobě přístup k Elektronickému souboru pacienta.

17 V pilotním projektu: –pacienti vybaveni tzv. electronic health cards –doktoři tzv. electronic professional cards. – V ordinaci doktora musí oba pacient i doktor vložit kartu do read/write stanice a zadat jejich PIN – pouze oprávněný doktor má přístup k pacientovým datům. electronic professional card, čili karta doktora má uložen na čipu doktorův podpis, tudíž doktor může elektronicky předepsat recept. T-Systém vydává podpisy přes jejich vlastní T-TeleSec Trustcenter. V prvním čtvrtletí roku 2006 plánuje T-Systems a Bundesknappschaft vybavit novými kartami 20000 pacientů a 75 doktorů.

18 Toť vše Zdroj:internet


Stáhnout ppt "Přístupové a identifikační systémy Čipové karty v Německém zdravotnictví Autor: Jiří Štempin."

Podobné prezentace


Reklamy Google