Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Bakalářská práce Analýza rozmístění prodejen a služeb na vybraném území Tomáš Karčmář, VŠB - TU Ostrava, obor Geoinformatika Vedoucí:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Bakalářská práce Analýza rozmístění prodejen a služeb na vybraném území Tomáš Karčmář, VŠB - TU Ostrava, obor Geoinformatika Vedoucí:"— Transkript prezentace:

1 1 Bakalářská práce Analýza rozmístění prodejen a služeb na vybraném území Tomáš Karčmář, VŠB - TU Ostrava, obor Geoinformatika tomas.karcmar@volny.cz Vedoucí: Dr. Ing. Jiří Horák

2 2Úkoly  terénní průzkum v části Ostravy – Poruby vymezené ulicemi 17. Listopadu, Opavská, Francouzská, Nad Porubkou, Nábřeží SPB  mapování základních služeb a obchodů Cíl  vymezit spádová území jednotlivých typů prodejen, posoudit jejich rozmístění ve vztahu k počtu obyvatel

3 3 Použité programové produkty  Microsoft Access 2000  ArcView GIS 3.2

4 4  data z GIS Magistrátu města Ostravy vrstva ulic vrstva budov katastrální mapa letecký snímek zájmové oblasti  analogová mapa Městského obvodu Poruba vytisklo Reklamní a grafické studio LEXEL, měřítko 1: 1000 Použité datové zdroje

5 5 Návrh metodiky sběru dat  název provozovny  ulice  číslo popisné  sortiment  druh prodeje  zodpovědný pracovník  otevírací doba

6 6 Sběr dat v terénu  zmapováno celkem 322 provozoven  zahájen 28. srpna 2001  dokončen 29. listopadu 2001 Potíže při sběru dat  „číslo popisné“ nezjištěno u 140 provozoven z 322  nedostupnost atributu „otevírací doba“

7 7 Příprava dat pro analýzu Naplnění databáze tabulky: provozovny1 ulice druh prodeje sortiment

8 8 Digitalizace umístění provozoven potíže se správným umístěním provozovny do vrstvy Propojení databáze s vrstvou provozoven

9 9 Analýza, vizualizace dat a jejich interpretace  analýza umístění provozoven  analýza počtu obyvatel a budov  vymezení spádového území pro sortiment drogérie a lékárna

10 10 Analýza umístění provozoven Výskyt prodejen a služeb ve studovaném území

11 11 Analýza počtu obyvatel a budov Klasifikace obyvatel jednotlivých věkových skupin

12 12 Analýza počtu obyvatel a budov Procentuální podíl obyvatel ve věku 60 a více z celkového počtu obyvatel v domě

13 13 Analýza rozmístění drogérií  selekce provozoven se sortimentem drogérie  analýza pomocí Thiessenových polygonů  analýza pomocí obalových zón

14 14 Analýza rozmístění drogérií Spádová území jednotlivých drogérií vymezená Thiess. polygony

15 15 Analýza rozmístění drogérií Obalové zóny kolem drogérií (100 m)

16 16

17 17 Počet obyvatel v servisních územích jednotlivých drogérií vytvořených na základě Thiessenových polygonů

18 18 Počet obyvatel v servisních území jednotlivých drogérií vytvořených na základě obalových zón

19 19 1N 7N 14N Spádová území jednotlivých drogérií včetně nově navržených

20 20 Obalové zóny včetně nově navržených drogérií (100 m)

21 21 Dnešní trend nakupování Tesco a Kaufland  zákazník zde má větší výběr sortimentu (drogerie)  ceny jsou nižší než ve specializovaných prodejnách  do nákupu zahrne výrobky z více sortimentů  k hypermarketům je kvalitní přístupová cesta  k dispozici je sociální zařízení  možnost občerstvení

22 22 Výhody a nevýhody metod Thiessenovy polygony nepočítá s budovami na hranicích polygonu jsou ovlivněny okrajovým problémem nevystihují vždy sledovanou oblast nezohledňují hlavní docházkové a dopravní trasy Obalové zóny nepočítá s budovami na hranicích zón menší vliv okrajových problémů velikost se dá libovolně stanovit dá se vytvořit více soustředných obalových zón

23 23 Možné využití Implementace na Internetu  zjištění informací o prodejnách na území  sortiment jednotlivých provozoven  otevírací doby

24 24Závěr  pochopení rozmístění provozoven vzhledem k demografické situaci  vymezení spádových oblastí vybraných druhů provozoven  zhodnocení použitých metod v analýzách

25 25 Použitá literatura  Maier, K. a Řezáč, V.: Ekonomika v území, Urbanistická ekonomika a územní rozvoj, vydavatelství ČVUT 1997. 95 s. ISBN 80-01-01691-9  Kusendová, D. a Štepitová, D.: Použitie nástrojov GIS v obchodno- služobnej aplikácii – bankomatové prevádzky v centre Bratislavy  Turčan, M.: Speciální metody analýzy dat, 1996  Kusendová, D.: Využitie geografických informačných systémov v humánno-geografickom výskume  http://gis.vsb.cz/Publikace/Sborniky/GIS_Ova/gis_ova_2001/sbornik/ Referaty/kusendova.htm  ESRI, Inc.: ArcView GIS, USA 1996  GEO INFO: červen 2001, ročník VIII

26 26 Děkuji za pozornost Tomáš Karčmář, VŠB - TU Ostrava, obor Geoinformatika tomas.karcmar@volny.cz


Stáhnout ppt "1 Bakalářská práce Analýza rozmístění prodejen a služeb na vybraném území Tomáš Karčmář, VŠB - TU Ostrava, obor Geoinformatika Vedoucí:"

Podobné prezentace


Reklamy Google