Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vypracoval: Mgr. Jiří Sedlařík Datum: 21 12. 2012

2

3  od 10. století- v Čechách převažuje latinsky psaná literatura  legendy-pojednávají o životě a smrti domácích svatých, slouží k upevňování českého křesťanství  kroniky-chronologicky zaznamenávají historické události, psány prózou nebo ve verších

4  Kristiánova legenda (Život a umučení sv. Václava a babičky jeho sv. Ludmily)  vznikla na konci 10. století  za autora je považován mnich Kristián  latinsky psaná legenda o počátcích křesťanství a prvních českých světcích  pojednává o životě sv. Ludmily a sv. Václava  obhajuje staroslověnskou vzdělanost

5 Kristiánova legenda Vstane blahoslavený Václav, jenž se měl státi brzy obětí Kristovou, neboť prahl podle onoho svého svatého obyčeje pospíšiti do chrámu, aby mohl co nejskrytěji pokleknouti k delší modlitbě, dříve než by se sešel zástup lidu, a zatím co touží jako dobrý pastýř se svým stádem poslouchati a zpívati společné jitřní chvalozpěvy, brzy jest polapen do osidel úkladů. Neboť kněz toho chrámu, jeden z těch, od nichž vyšla nepravost z Babylonu, hned jak spatřil muže božího přicházeti, podle příkazu zločinců zavřel dveře kostelní. Povstanou i připravení úkladníci, totiž jeho bratr s celou svou ozbrojenou četou. A spatřiv bratra, vyvolený vojín boží, chtěje mu díky vzdáti, obejme pažemi jeho šíji, a líbaje ho, pozdraví ho slovy: „Buď stále zdráv, můj bratře, oplývej statky života pozemského i budoucího a ať tebe Kristus přijme k své věčné hostině, jako tys včera mne a mou družinu s takovou štědrostí pohostil.“ Ale na to on odpověděl zpupně a s posupným pohledem, vytasiv meč, který měl skryt pod pláštěm: „Včera ovšem, jak chvíle toho žádala, jsem tě pohostil, nyní však takto bratr bratru poslouží!“ A máchnuv mečem, udeřil ho do hlavy, ale poněvadž tohoto moc Páně chránila, stěží dokázal, že mu krev vytryskla.

6  napsána v letech 1119-1125  autorem je Kosmas (asi 1045-1125)  kronikář, zakladatel českého dějepisectví  studoval v Lutychu, děkan svatovítské kapituly  ve službách českých Přemyslovců podnikl několik diplomatických cest  znal velmi dobře antickou literaturu  měl ženu Božetěchu a syna Jindřicha

7  kronika zachycuje české dějiny od mytických počátků až po Kosmovu smrt skládá se ze tří knih:  první kniha líčí nejstarší dějiny do roku 1038 (začíná stvořením světa, pokračuje stavbou babylónské věže, dále obsahuje pověsti o příchodu Čechů, o Krokovi a jeho dcerách, o Přemyslu Oráči …)  druhá kniha začíná rokem 1038 a končí rokem 1092  třetí kniha líčí Kosmovu současnost do roku 1125

8  kronika obsahuje „bájné vypravování starců“ (ústní lidovou slovesnost), „hodnověrné zprávy svědků“ (písemné prameny z antiky i středověku) a Kosmovy zážitky  Kosmas vyzdvihuje především vládu Přemyslovců a křesťanství  byl věrným příslušníkem církve a vlastencem

9 Kronika česká Kosmas

10  vynikající vypravěč, chtěl vzdělávat i pobavit čtenáře  čerpal z jiných středověkých kronik  inspiroval se antickými příběhy (znal řeckou i římskou mytologii)  text prokládal anekdotami, filozofickými a mravními úvahami  psal prózou, ale používal i hexametr (časoměrný verš o šesti daktylových stopách)  děj oživoval dialogy a citáty římských autorů  Kosmas zamlčel staroslověnskou vzdělanost  občas se dopustil historické nepřesnosti

11  kanovník vyšehradský  kanovník Vincentius  opat Jarloch

12  Vyobrazení Kosmy v lipském rukopise jeho kroniky. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmas  Chronica Boemorum, 12. století. Dole na stránce jsou uvedena i jména sedmi bájných knížat po Přemyslu Oráčovi. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmova_kronika_%C4%8Desk%C 3%A1

13  BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1998, 239 s. ISBN 80-716-8366-3.  Čítanka 1. 2. vyd. v nakl. Tripolia, (Celkově 4. vyd.). Praha: Tripolia, 2001, 439 s. Edice českého jazyka a literatury. ISBN 80-864-4814-2.


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google