Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracoval: Mgr. Jiří Sedlařík Datum:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracoval: Mgr. Jiří Sedlařík Datum:"— Transkript prezentace:

1 Vypracoval: Mgr. Jiří Sedlařík Datum: 21 12. 2012
Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/ s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vypracoval: Mgr. Jiří Sedlařík Datum:

2 Latinsky psaná literatura

3 od 10. století- v Čechách převažuje latinsky psaná literatura
legendy-pojednávají o životě a smrti domácích svatých, slouží k upevňování českého křesťanství kroniky-chronologicky zaznamenávají historické události, psány prózou nebo ve verších

4 Kristiánova legenda Kristiánova legenda (Život a umučení sv. Václava a babičky jeho sv. Ludmily) vznikla na konci 10. století za autora je považován mnich Kristián latinsky psaná legenda o počátcích křesťanství a prvních českých světcích pojednává o životě sv. Ludmily a sv. Václava obhajuje staroslověnskou vzdělanost

5 Kristiánova legenda Vstane blahoslavený Václav, jenž se měl státi brzy obětí Kristovou, neboť prahl podle onoho svého svatého obyčeje pospíšiti do chrámu, aby mohl co nejskrytěji pokleknouti k delší modlitbě, dříve než by se sešel zástup lidu, a zatím co touží jako dobrý pastýř se svým stádem poslouchati a zpívati společné jitřní chvalozpěvy, brzy jest polapen do osidel úkladů. Neboť kněz toho chrámu, jeden z těch, od nichž vyšla nepravost z Babylonu, hned jak spatřil muže božího přicházeti, podle příkazu zločinců zavřel dveře kostelní. Povstanou i připravení úkladníci, totiž jeho bratr s celou svou ozbrojenou četou. A spatřiv bratra, vyvolený vojín boží, chtěje mu díky vzdáti, obejme pažemi jeho šíji, a líbaje ho, pozdraví ho slovy: „Buď stále zdráv, můj bratře, oplývej statky života pozemského i budoucího a ať tebe Kristus přijme k své věčné hostině, jako tys včera mne a mou družinu s takovou štědrostí pohostil.“ Ale na to on odpověděl zpupně a s posupným pohledem, vytasiv meč, který měl skryt pod pláštěm: „Včera ovšem, jak chvíle toho žádala, jsem tě pohostil, nyní však takto bratr bratru poslouží!“ A máchnuv mečem, udeřil ho do hlavy, ale poněvadž tohoto moc Páně chránila, stěží dokázal, že mu krev vytryskla.

6 Kronika česká (Chronica Boemorum)
napsána v letech autorem je Kosmas (asi ) kronikář, zakladatel českého dějepisectví studoval v Lutychu, děkan svatovítské kapituly ve službách českých Přemyslovců podnikl několik diplomatických cest znal velmi dobře antickou literaturu měl ženu Božetěchu a syna Jindřicha

7 kronika zachycuje české dějiny od mytických počátků až po Kosmovu smrt
skládá se ze tří knih: první kniha líčí nejstarší dějiny do roku 1038 (začíná stvořením světa, pokračuje stavbou babylónské věže, dále obsahuje pověsti o příchodu Čechů, o Krokovi a jeho dcerách, o Přemyslu Oráči …) druhá kniha začíná rokem 1038 a končí rokem 1092 třetí kniha líčí Kosmovu současnost do roku 1125

8 kronika obsahuje „bájné vypravování starců“ (ústní lidovou slovesnost), „hodnověrné zprávy svědků“ (písemné prameny z antiky i středověku) a Kosmovy zážitky Kosmas vyzdvihuje především vládu Přemyslovců a křesťanství byl věrným příslušníkem církve a vlastencem

9 Kronika česká Kosmas

10 vynikající vypravěč, chtěl vzdělávat i pobavit čtenáře
čerpal z jiných středověkých kronik inspiroval se antickými příběhy (znal řeckou i římskou mytologii) text prokládal anekdotami, filozofickými a mravními úvahami psal prózou, ale používal i hexametr (časoměrný verš o šesti daktylových stopách) děj oživoval dialogy a citáty římských autorů Kosmas zamlčel staroslověnskou vzdělanost občas se dopustil historické nepřesnosti

11 Pokračovatelé Kosmovi (12.-13. století)
kanovník vyšehradský kanovník Vincentius opat Jarloch

12 Zdroje obrázků Vyobrazení Kosmy v lipském rukopise jeho kroniky. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Chronica Boemorum, 12. století. Dole na stránce jsou uvedena i jména sedmi bájných knížat po Přemyslu Oráčovi. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

13 Zdroje literatury BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1998, 239 s. ISBN Čítanka vyd. v nakl. Tripolia, (Celkově 4. vyd.). Praha: Tripolia, 2001, 439 s. Edice českého jazyka a literatury. ISBN


Stáhnout ppt "Vypracoval: Mgr. Jiří Sedlařík Datum:"

Podobné prezentace


Reklamy Google