Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kniha JOB Podněty k meditaci 2. část. Úvod  Co se vám vybaví při slově „nářek“?  Z jakých důvodů naříkají často lidé, s nimiž se setkáváte nebo pravidelně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kniha JOB Podněty k meditaci 2. část. Úvod  Co se vám vybaví při slově „nářek“?  Z jakých důvodů naříkají často lidé, s nimiž se setkáváte nebo pravidelně."— Transkript prezentace:

1 Kniha JOB Podněty k meditaci 2. část

2 Úvod  Co se vám vybaví při slově „nářek“?  Z jakých důvodů naříkají často lidé, s nimiž se setkáváte nebo pravidelně pracujete?  Pojmenujte tyto důvody a pokuste se je seřadit podle četnosti.

3 Ná ř ek  2 fáze reakce člověka na utrpení  Význam nářku  Nářek před Bohem jako „vymizelý způsob modlitby“ (M. Limbeck)

4 Modlitba ná ř ku  nářek člověka, který se obrací k Bohu, je modlitbou, jíž si člověk „vylévá před Bohem své srdce“ (srov. 1 S 1,15)  tato modlitba pročišťuje postoje člověka k Bohu, k životu i k sobě samému.

5 Stanoviska našich sou č asník ů  Pokuste se vyjádřit na základě vlastních zkušeností, jak lidé chápou svá neštěstí vzhledem k Bohu  Pokuste se seřadit tyto výpovědi podle jejich četnosti.

6 Stanoviska Jobových p ř átel (shrnutí)  Bůh nenechává spravedlivého nikdy trpět. Příčina utrpení se tedy musí skrývat v samotném trpícím  „Koho Pán Bůh miluje, toho křížem navštěvuje“  Relativizace: individuální utrpení jednotlivce je srovnáváno s mnohem větším utrpením druhých

7 Job ů v postoj v ůč i Bohu (2. etapa)  Jak mluví Job o Bohu?  Jak zakouší Job Boha?  Job se staví vůči Bohu vyzývavě. Ve kterých bodech a proč asi?  Jak chápe Job sebe sama?

8 Bo ž í odpov ěď Jobovi (2. etapa)  V čem spočívá rozdíl mezi odpověďmi Jobových přátel (kteří také argumentují stvořením), a odpovědí Boží?  Jak lze Boží odpověď Jobovi vnímat?

9 Bo ž í odpov ěď  Dostal Job od Boha odpověď na své otázky?  Dostal (též) něco jiného?  Co se u Joba změnilo po setkání s Bohem?

10 Poselství textu

11 S biblickým poselstvím do ž ivota  Utrpení člověka je ve vztahu k všeobecné situaci stvoření; člověk nezná jeho příčiny  Identita tzv. zkoušky víry  Boží spravedlnost nespočívá v odměňování dobrého a trestání zlého, ale ve věrné lásce  Rozdíl mezi znalostí pravd o Bohu a osobní zkušeností s Bohem  Jobovi pomohla obstát ve zkoušce důvěra v Boha jako Zachránce - Spasitele


Stáhnout ppt "Kniha JOB Podněty k meditaci 2. část. Úvod  Co se vám vybaví při slově „nářek“?  Z jakých důvodů naříkají často lidé, s nimiž se setkáváte nebo pravidelně."

Podobné prezentace


Reklamy Google