Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEKTÁŘSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEKTÁŘSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 SEKTÁŘSTVÍ

2 ZÁKLADNÍ POJMY sekta: problém v definování – může ublížit náboženským menšinám výrazné případy – ovlivňují mentalitu (Óm šinrikjó - a útok sarinem) sektářství není jen v náboženství, ale např. i v politice náboženské společenství: společnost, seskupení lidí, kteří se hlásí ke nějakému náboženství k témuž náboženství se hlásí více náboženských společností, ale liší se obřady, výkladem nauky nebo vnitřním uspořádáním. církev: je podle tradiční terminologie křesťanská náboženská společnost, a to i tehdy, když to o sobě přímo v názvu neříká (např. Jednota bratrská, Bratrská jednota baptistů, Křesťanské sbory, Křesťanská společenství). teologicky se mluví o církvi jako o souhrnu všech křesťanů. jistý problém tvoří náboženské společnosti mimo křesťanství, které se samy v názvu označují jako církve (např. Scientologická církev nebo Církev sjednocení)

3 SOUVISEJÍCÍ POJMY náboženství:
obecně (v jednotném čísle) praktický i reflektovaný vztah člověka nebo určitého společenství k tomu, co je přesahuje a na čem závisí určitý kulturní a společenský systém, v němž se tento vztah projevuje a uskutečňuje. v židovsko-křesťanském prostředí se náboženství často ztotožňuje s (náboženskou)vírou, tj. s očekáváním a nadějí do budoucnosti. v přeneseném smyslu může „náboženství“ znamenat i jakoukoli jinou absolutní životní orientaci, jíž se člověk cítí vázán

4 DEFINICE POJMU SEKTA Náboženská společnost vzniklá ve snaze reformovat nauku a/nebo praktiky větší a starší náboženské společnosti, např. některé etablované církve. Jako sekta v tomto smyslu začínala mnohá dnes etablovaná náboženství, včetně křesťanství. (Římští Židé označili podle Sk 28, 22 v rozhovoru s apoštolem Pavlem začínající křesťanství jako sektu.) Podle některých křesťanů relativně nová, spíše menší náboženská společnost buď výslovně mimo křesťanství nebo odmítající pojetí křesťanství jimi preferované. Náboženská společnost, v níž převládají tendence jako autoritářství, uzavřenost, fanatismus, nesnášenlivost, selekce informací apod. Náboženská společnost, která svým stoupencům škodí, obvykle takzvaným vymýváním mozku. Dále do této skupiny patří náboženské společnosti s násilnými, popř. vražednými či sebevražednými tendencemi.

5 VÝZNAM SLOVA SEKTA význam slova sekta se posouvá
z lat. slova secta – následování, z řeckého slova soco -odštěpení, výsledek jakékoliv náboženské diferenciace to, co v ČR označujeme slovem sekta je v angličtině označováno „cult“ – destructive cult – destruktivní náboženství

6 VYMEZNÍ SEKTY pojem má hodnotící charakter
lépe používat sektářství či sektářské tendence: autoritativní řízení přecházející až v moc nad lidmi (absence svobody) problém závislosti vystihnutí potřeby jedince – slabé místo budování kultu nepřítele – okolí pocit výlučnosti fundamentalisticky pojatý vztah k pramenům či k doktríně (jednoduché pravdy, podceňování rozumu) uzavřenost fyzická nebo aspoň ideová jednosměrná nebo obousměrná selekce informací (utajování) velice silná autorita (koncentrace moci v rukou jednotlivců) poslušnost autoritám je brána jako úleva, nikoliv jako nátlak práce s hypnózou s extatickými jevy

7 REAKCE NA SEKTÁŘSTVÍ kontrakultovní hnutí deprogramování polemika

8 ZNÁMÉ PROJEVY SEKTÁŘSTVÍ
Svatyně lidu Davidovská větev adventistů sedmého dne Řád Chrámu Óm šinrikjo Nebeská brána německá psycholožka Heide Fittkau

9 NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ VE SVĚTĚ A ZNAKY SEKTÁŘSTVÍ
antopozofie Hnutí grálu Hare Kršna Nový věk Hnutí víry Imanuelité jóga v denním životě Moonovo hnutí mormoni osho rodina Sahaja joga satanismus scientologie sri chinmoy Svědkové Jehovovy transcendentální meditace víra Bahái

10 KŘESŤANSKÉ CÍRKVE Svědkové Jehovovi
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

11 HISTORICKÝ VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ


Stáhnout ppt "SEKTÁŘSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google