Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika nutričního poradenství MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika nutričního poradenství MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav."— Transkript prezentace:

1 Metodika nutričního poradenství MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav

2 Metodika práce poradny přehled 1. 1.Diagnostická část 2. 2.Analytická část 3. 3.Intervenční část

3 Metodika práce poradny 1. Diagnostická část n n zjištění rizikového profilu klienta n n zjištění stravovacích zvyklostí a chyb n n zjištění pohybového režimu klienta n n zjištění stupně kuřácké závislosti n n zjištění typu chování

4 Metodika práce poradny 1. Diagnostická část n n Osobní anamnéza, pracovní anamnéza, rodinná anamnéza (ICHS, hypertenze, obezita, diabetes, dyslipidémie, nádory) n n Antropometrické vyšetření – BMI, WHR n n Somatické vyšetření – TK n n Biochemické vyšetření – celkový, HDL, LDL cholesterol, triacylglyceroly, glukóza v krvi

5 Metodika práce poradny 1. Diagnostická část   Hodnocení nutriční spotřeby (3 denní spotřební záznam - 2 všední dny, 1 sváteční, 7 denní spotřební záznam)   Dotazník stravovacích zvyklostí

6 Metodika práce poradny 2. Analytická část n n zpracování údajů komplexním počítačovým programem n n porovnání s optimálními ukazateli ve vztahu k pohlaví, věku, zdravotnímu stavu, profesi a způsobu života n n navržení individuální změny podle potřeb klienta

7 Metodika práce poradny 3. Intervenční část Zásady podávání informací klientovi n n motivace, nezbytné vysvětlit výhody doporučených změn (zdravotní, estetické, společenské, finanční) n n změny musí být postupné a systematické n n nejprve změny úpravy spektra spotřebovaných potravin a úpravy technologie přípravy stravy

8 n n vyvarovat se kategorických příkazů a zákazů n n rady musí být jasné, jednoduché, důsledné n n srozumitelný způsob podání n n rady musí být reálné vzhledem k možnostem klienta Metodika práce poradny 3. Intervenční část Zásady podávání informací klientovi

9 n n argumentace by měla pozitivně motivovat n n pozitivní hodnocení efektu změn je i formou motivace pro důsledné dodržování režimu n n doplnění vhodnými tiskovými nebo audiovizuálními pomůckami – např. modelové receptáře, videokazety, kalendáře n n součástí doporučení ke snížení energetického příjmu je vždy analýza pohybových zvyklostí Metodika práce poradny 3. Intervenční část Zásady podávání informací klientovi

10 Intervenční programy

11 Poznejte rizika svého životního stylu n n Dotazníky: CINDI Health Behaviour Monitor: - výživové zvyklosti - konzumace alkoholu n n výpočet BMI n n grafické vyhodnocení n n doporučení n n databáze přístupů, souhrnné statistiky Pozn.: Stránky jsou pouze orientačními vodítky a pomocníkem těm, kteří cítí odpovědnost za vlastní zdraví a spokojený život. Stránky a doporučení nenahrazují lékařskou odbornou péči

12

13

14 Doporučení

15 Lékárna na talíři n n Program je určen: - pracovníkům sociální péče - seniorům n n Cíl: zlepšování vědomostí a dovedností v oblasti výživových zvyklostí, výběru a přípravě pokrmů n n Základní přístup: edukace pracovníků sociálních služeb v oblasti výživy v seniorském věku

16

17 Letáky ke stažení: výživová doporučení n n obecná doporučení pro správnou výživu ve vyšším věku n n pro osoby: - s poruchou glukózové tolerance, ohrožené onemocněním cukrovkou - s nadváhou a obezitou - s vysokým krevním tlakem - se zažívacími obtížemi

18 Přehled PPZ 1993 – 2004 dle tématických okruhů MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

19 Doporučené metodiky z PPZ přehled n Dospělí 1. Program přiměřené redukce nadváhy, ozdravění výživy a životního stylu – 1. LF UK Praha 2. Výživa a pohyb – počítačový program – nemocnice Třebíč 3. Nutriční program pro poradny podpory zdraví – SZÚ Praha 4. Dvoustupňová intervence zaměřená na výživu těhotných a kojících žen – LF MU Brno 5. Poznej a zlepši svoje zdraví – LF MÚ Brno 6. Kojení – FTN Praha 7. Chutný život - SZÚ Praha 8. Zlepšení stravovacích návyků jako podpůrný faktor zdrav. stavu seniorů – LF MÚ Brno 9. Poradna zdravé výživy pro seniory – LF UK Plzeň

20 Doporučené metodiky PPZ přehled n Dospělí: 10. Preskripce programu tělesné aktivity a jeho vliv na životní styl jedince – FTK UP Olomouc 11. Optimalizace pohybové aktivity tělesně nezdatných osob – FP TU Liberec 12. Cvičení je lék – STOB 13. Kampaň „ Postav srdce na nohy“ – SZÚ Praha 14. Pohyb je život – radio Classic a.s. 15. Podpora pohybové aktivity střední generace- LF MÚ Brno 16. Strategie prevence v péči o zdraví Liberecka – ZÚ Liberec 17. Prevence kardiovaskulárních onemocnění – CINDI program

21

22 Zdroje n Metodické postupy v poradenství: podpory-zdraví n Správná výživa: http.//www.szu.cz/tema/podpora- zdravi/spravna-vyziva n Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR: zneni-vyzivovych-doporuceni/ n Prevence v primární péči. Doporučené postupy WHO. SZÚ Praha, 1997.


Stáhnout ppt "Metodika nutričního poradenství MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav."

Podobné prezentace


Reklamy Google