Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika nutričního poradenství MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika nutričního poradenství MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav."— Transkript prezentace:

1 Metodika nutričního poradenství MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav

2 Metodika práce poradny přehled 1. 1.Diagnostická část 2. 2.Analytická část 3. 3.Intervenční část

3 Metodika práce poradny 1. Diagnostická část n n zjištění rizikového profilu klienta n n zjištění stravovacích zvyklostí a chyb n n zjištění pohybového režimu klienta n n zjištění stupně kuřácké závislosti n n zjištění typu chování

4 Metodika práce poradny 1. Diagnostická část n n Osobní anamnéza, pracovní anamnéza, rodinná anamnéza (ICHS, hypertenze, obezita, diabetes, dyslipidémie, nádory) n n Antropometrické vyšetření – BMI, WHR n n Somatické vyšetření – TK n n Biochemické vyšetření – celkový, HDL, LDL cholesterol, triacylglyceroly, glukóza v krvi

5 Metodika práce poradny 1. Diagnostická část   Hodnocení nutriční spotřeby (3 denní spotřební záznam - 2 všední dny, 1 sváteční, 7 denní spotřební záznam)   Dotazník stravovacích zvyklostí

6 Metodika práce poradny 2. Analytická část n n zpracování údajů komplexním počítačovým programem n n porovnání s optimálními ukazateli ve vztahu k pohlaví, věku, zdravotnímu stavu, profesi a způsobu života n n navržení individuální změny podle potřeb klienta

7 Metodika práce poradny 3. Intervenční část Zásady podávání informací klientovi n n motivace, nezbytné vysvětlit výhody doporučených změn (zdravotní, estetické, společenské, finanční) n n změny musí být postupné a systematické n n nejprve změny úpravy spektra spotřebovaných potravin a úpravy technologie přípravy stravy

8 n n vyvarovat se kategorických příkazů a zákazů n n rady musí být jasné, jednoduché, důsledné n n srozumitelný způsob podání n n rady musí být reálné vzhledem k možnostem klienta Metodika práce poradny 3. Intervenční část Zásady podávání informací klientovi

9 n n argumentace by měla pozitivně motivovat n n pozitivní hodnocení efektu změn je i formou motivace pro důsledné dodržování režimu n n doplnění vhodnými tiskovými nebo audiovizuálními pomůckami – např. modelové receptáře, videokazety, kalendáře n n součástí doporučení ke snížení energetického příjmu je vždy analýza pohybových zvyklostí Metodika práce poradny 3. Intervenční část Zásady podávání informací klientovi

10 Intervenční programy

11 Poznejte rizika svého životního stylu www.szu.cz/czzp/riziko n n Dotazníky: CINDI Health Behaviour Monitor: - výživové zvyklosti - konzumace alkoholu n n výpočet BMI n n grafické vyhodnocení n n doporučení n n databáze přístupů, souhrnné statistiky Pozn.: Stránky jsou pouze orientačními vodítky a pomocníkem těm, kteří cítí odpovědnost za vlastní zdraví a spokojený život. Stránky a doporučení nenahrazují lékařskou odbornou péči

12

13

14 Doporučení

15 Lékárna na talíři www.szu.cz/czzp/lekarna n n Program je určen: - pracovníkům sociální péče - seniorům n n Cíl: zlepšování vědomostí a dovedností v oblasti výživových zvyklostí, výběru a přípravě pokrmů n n Základní přístup: edukace pracovníků sociálních služeb v oblasti výživy v seniorském věku

16

17 Letáky ke stažení: výživová doporučení n n obecná doporučení pro správnou výživu ve vyšším věku n n pro osoby: - s poruchou glukózové tolerance, ohrožené onemocněním cukrovkou - s nadváhou a obezitou - s vysokým krevním tlakem - se zažívacími obtížemi

18 Přehled PPZ 1993 – 2004 dle tématických okruhů MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

19 Doporučené metodiky z PPZ přehled n Dospělí 1. Program přiměřené redukce nadváhy, ozdravění výživy a životního stylu – 1. LF UK Praha 2. Výživa a pohyb – počítačový program – nemocnice Třebíč 3. Nutriční program pro poradny podpory zdraví – SZÚ Praha 4. Dvoustupňová intervence zaměřená na výživu těhotných a kojících žen – LF MU Brno 5. Poznej a zlepši svoje zdraví – LF MÚ Brno 6. Kojení – FTN Praha 7. Chutný život - SZÚ Praha 8. Zlepšení stravovacích návyků jako podpůrný faktor zdrav. stavu seniorů – LF MÚ Brno 9. Poradna zdravé výživy pro seniory – LF UK Plzeň

20 Doporučené metodiky PPZ přehled n Dospělí: 10. Preskripce programu tělesné aktivity a jeho vliv na životní styl jedince – FTK UP Olomouc 11. Optimalizace pohybové aktivity tělesně nezdatných osob – FP TU Liberec 12. Cvičení je lék – STOB 13. Kampaň „ Postav srdce na nohy“ – SZÚ Praha 14. Pohyb je život – radio Classic a.s. 15. Podpora pohybové aktivity střední generace- LF MÚ Brno 16. Strategie prevence v péči o zdraví Liberecka – ZÚ Liberec 17. Prevence kardiovaskulárních onemocnění – CINDI program

21

22 Zdroje n Metodické postupy v poradenství: http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/poradny- podpory-zdraví n Správná výživa: http.//www.szu.cz/tema/podpora- zdravi/spravna-vyziva n Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR: http:www.vyzivaspol.cz/rubrika-dokumenty/konecne- zneni-vyzivovych-doporuceni/ n Prevence v primární péči. Doporučené postupy WHO. SZÚ Praha, 1997.


Stáhnout ppt "Metodika nutričního poradenství MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav."

Podobné prezentace


Reklamy Google