Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rehabilitace po totální endoprotéze Mgr. Michaela Veselá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rehabilitace po totální endoprotéze Mgr. Michaela Veselá."— Transkript prezentace:

1 Rehabilitace po totální endoprotéze Mgr. Michaela Veselá

2 Definice rehabilitace  Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje zdravotně postiženým a handicapovaným osobám dosáhnout sociální intergrace. (Dvořák, 2003).

3 Definice rehabilitace  Dle Jandy: Rehabilitace představuje soubor opatření, která vedou k co nejoptimálnější a nejrychlejší resocializaci člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu nebo vrozené vady. (Dvořák, 2003).

4 Dělení ucelené rehabilitace Z hlediska zaměření na různé aspekty:  léčebnou  pracovní  pedagogickou  sociální

5 Léčebná rehabilitace  Léčebná rehabilitace si klade za cíl co nejrychlejší a nejdokonalejší restituci porušené funkce a minimalizaci přímých zdravotních důsledků trvalého nebo dlouhodobého postižení na zdraví. (Dvořák, 2003).

6 Metody léčebné rehabilitace  fyzikální terapie  kinezioterapie (léčebná tělesná výchova)  ergoterapie (léčba prací) Léčebná rehabilitace je týmovou činností, na jejímž provádění se účastní zdravotničtí pracovníci různých kategorií se zásadní rolí fyzioterapeutů. (Dvořák, 2003).

7 Kinezioterapie (aktivní léčba pohybem) Při kinezioterapii se využívá řady metodických postupů a kombinací, které jsou zaměřeny na ovlivnění porušených stavů a funkcí:  hypotrofie svalů,  snížení svalové síly,  zmenšení rozsahu pohybu v kloubu,  poruchy koordinace pohybů,  snížení respiračních funkcí. Pro jednotlivé symptomy nebo syndromy byla v průběhu vývoje rehabilitace vypracována řada metodik. (Dvořák, 2003).

8 Ortopedie  Ortopedie je samostatný lékařský obor, který se zabývá prevencí a léčbou vrozených a získaných vad, úrazů, jejich následků a různých akutních i chronických onemocnění pohybového ústrojí. Vyčlenila se z obecné chirurgie. (Sosna, 2001).

9 Nejčastější operační výkony na ortopedickém oddělení  aloplastika kloubu kyčelního, kolenního  artroskopické operace kloubu kolenního, ramenního  THA (total hip aloplastic) – totální endoprotéza kyčle  TKA (total knee aloplastic) – totální endoprotéza kolene

10 Rehabilitace se dělí to tří fází:  Předoperační (ambulantní, za hospitalizace).  Pooperační.  Následná (lůžková RHB, ambulantní RHB, lázně).

11 TEP kyčelního kloubu  TEP kyčle v zásadě rozdělujeme podle způsobu ukotvení do kosti: – cementované, kdy jsou obě komponenty fixovány kostním cementem, – necementované, kde jsou komponenty fixovány do kosti bez cementové mezivrstvy, – endoprotézy hybridní, kde je každá z komponent fixována rozdílnou technikou. (Dungl, 2005).

12 INDIKACE  TEP jsou indikovány po vyčerpání konzervativní léčby u bolestivých stavů spojených s destrukcí kyčelního kloubu následkem: – primární a sekundární koxartrózy, – revmatických onemocnění, – zlomeniny krčku femuru, – kostních nádorů. (Janíček, 2007).

13 TEP kyčelního kloubu  Edukace před operací – Orientační kineziologický rozbor – Poučení o zakázaných pohybech (abdukce, zevní rotace, flexe nad 90st.) – Úprava výšky berlí a nácvik trojdobé chůze s odlehčením operované končetiny – Praktický nácvik posazování po operaci a základní cvičební jednotky – Edukace o nošení vhodné obuvi

14 Zdroj: FNUSA

15 Pooperační RHB  Cílem je prevence trombembolických komplikací, postupné zvyšovaní rozsahu op. kloubu, zlepšení svalové síly a pohybových stereotypů, postupná vertikalizace a nácvik samostatnosti (ADL). (Nováček, 2007).

16 Časná pooperační RHB  1.den – Poloha na zádech DKK v abdukci (klín), operovaná. DK v nulovém postavení. – LTV dle speciální metodiky vleže, kardiovaskulární RHB. – Polohování na zdravém boku. – Edukace o nežádoucích pohybech a polohách. – Vedení k pravidelnému samostatnému cvičení. – Analgezie.

17 Polohování po tep kyčle Zdroj: FNUSA

18 Časná pooperační RHB  2.den – Pokračování v zavedené metodice LTV. – Nácvik sedu z lůžka na stranu zdravé končetiny. – Nácvik lehu do lůžka. – Cvičební jednotka vsedě. – Edukace o správném sedu – koleno níž než kyčelní kloub, opora HKK za zády, nevhodnost přímého sedu na lůžku. – Spolupráce se zdravotní sestrou.

19 Časná pooperační RHB Zdroj: FNUSA

20 Časná pooperační RHB  3.den – Pokračování v zavedené RHB. – Nácvik správného stereotypu chůze o berlích. – Trojdobá chůze s odlehčením op. DK: berle – operovaná – zdravá. – Edukace o vhodné obuvi (nazouvací lžíce). – Nácvik běžných denních činností (sed na židli, chůze na WC, osobní hygiena).

21 Časná pooperační RHB  4. – 5. den – Vedení k samostatnosti při sebeobsluze, chůzi, hygieně. Zdroj: FNUSA

22 Časná pooperační RHB  Před propuštěním: – nácvik chůze po schodech, – nácvik lehu na břiše, – instruktáž vhodných kompenzačních pomůcek, – edukace o vhodnosti pokračování cvičení v domácím prostředí (20-30 min denně).

23 Pomůcky Zdroj: FNUSA

24 Zásady pohybového režimu v dlouhodobém horizontu  Spát na pevném a rovném lůžku.  Používat polštář mezi nohama vleže na zádech i na boku zdravé končetiny (3-4 měsíce).  Nekřížit nohy - aby se nedostala operovaná končetina přes střední rovinu (vleže i v sedu).  Necvičit ohýbání v kyčli přes 90 st.  Nesedat do hlubokého křesla – pro sed používat stabilní vyšší židli (polštář, sedák, klín).  Nezvedat a nenosit těžká břemena.  Vyvarovat se běhů, doskoků a dopadů.

25 Zásady pohybového režimu v dlouhodobém horizontu  Neodkládat berle dřív než dovolí lékař.  Používat i doma pevnou obuv (nenosit pantofle).  Hlídat si svoji tělesnou váhu.  Nechodit po mokrém terénu – mytá podlaha, v zimním období používat nástavce na berle s protiskluzovými hroty.  Používání různých forem tepla v okolí jizvy není vhodné.  Používání reklamou propagovaných přístrojů vždy konzultujte s lékařem.

26 Zásady pohybového režimu v dlouhodobém horizontu  V prvních týdnech oblékání ponožek nechejte na druhých, později je oblékejte s velkou opatrností (navlékač ponožek), při nazouvání bot používat dlouhou lžíci (60 cm).  Při zvedání předmětu ze země zanožit operovanou končetinu.  Denně cvičit.  Ze sportů je vhodné plavání, jízda na kole, každodenní procházka, turistika do 5 km (nordic walking). V zimě je vhodná jízda na běžkách.

27 Zásady pohybového režimu v dlouhodobém horizontu  Ze sportů je nevhodná je vysokohorská turistika a sjezdovky (velké nebezpečí úrazu).  Při náhlé změně zdrav. stavu okamžitě konzultovat s lékařem (náhlá bolest, zarudnutí kolem jizvy, omezení pohybu, přeskočení atd.).  Dodržovat doporučení v prevenci žilních komplikací.

28 TEP kolenního kloubu  Nejčastější indikací je podle Dungla gonartróza, jejímž hlavním subjektivním příznakem bývá bolest.  Revmatoidní artritida.  Těžké, kloub devastující trauma.  Onkologické příčiny.

29 TEP kolenního kloubu  Edukace před operací: – orientační kineziologický rozbor, – úprava výšky berlí a nácvik trojdobé chůze s odlehčením operované končetiny, – praktický nácvik posazování po operaci a základní cvičební jednotky, – edukace o nošení vhodné obuvi.

30 Časná pooperační RHB  1.den – Poloha na zádech operovaná DK v nulovém postavení podložena polštářem v dolní třetině lýtka (k dosažení plné extenze). – LTV dle speciální metodiky vleže, kardiovaskulární RHB. – Nácvik polohování na boku. – Nácvik přímého sedu na lůžku. – Edukace o samostatném cvičení (i přes bolest).

31 Časná pooperační RHB Zdroj: FNUSA

32 Časná pooperační RHB  2.den – Pokračování v zavedené metodice LTV. – Nácvik sedu z lůžka. – Nácvik lehu do lůžka. – Cvičební jednotka vsedě. Zdroj: FNUSA

33 Pooperační RHB  3.den – Pokračování v zavedené RHB. – Možnost využít MD. – Nácvik správného stereotypu chůze o berlích. – Edukace o vhodné obuvi (nazouvací lžíce). – Nácvik běžných denních činností (sed na židli, chůze na WC, osobní hygiena). – Kryoterapie.

34 Pooperační RHB  4. – 5. den – Vedení k samostatnosti při sebeobsluze, chůzi, hygieně. – Postupné zvětšování rozsahu pohybu v operovaném kloubu do 90 st. do vytažení stehů.

35 Před propuštěním  Nácvik chůze po schodech.  Nácvik lehu na břiše.  Instruktáž vhodných kompenzačních pomůcek.  Edukace o vhodnosti pokračování cvičení v domácím prostředí (20-30 min. denně).

36 Zásady pohybového režimu v dlouhodobém horizontu  Spát na pevném a rovném lůžku,  nezvedat a nenosit těžká břemena,  nepřetěžovat operované koleno dlouhodobým stáním,  vyloučit kleky na kolena,  vyvarovat se běhů, doskoků a dopadů, hlubokých dřepů,  neodkládat berle dřív než dovolí lékař (aby nedocházelo k výpotkům v oper. kloubu!!!),  používat i doma pevnou obuv (nenosit pantofle),  hlídat si svoji tělesnou váhu.

37 Zásady pohybového režimu v dlouhodobém horizontu  Nechodit po mokrém terénu – mytá podlaha, v zimním období používat nástavce na berle s protiskluzovými hroty,  používání různých forem tepla v okolí jizvy není vhodné,  používání reklamou propagovaných přístrojů vždy konzultujte s lékařem,  denně cvičit,  ze sportů je vhodné plavání, jízda na kole, každodenní procházka, turistika do 5 km (nordic walking), nevhodná je vysokohorská turistika. V zimě lze doporučit u šikovných jedinců jízdu na běžkách, nevhodné jsou sjezdovky (velké nebezpečí úrazu).

38 Zásady pohybového režimu v dlouhodobém horizontu  Při náhlé změně zdrav. stavu okamžitě konzultovat s lékařem (náhlá bolest, zarudnutí kolem jizvy, omezení pohybu, přeskočení atd.),  dodržovat doporučení v prevenci žilních komplikací.

39 Použitá literatura  SOSNA, Antonín, et al. Základy ortopedie. Praha : Triton, 2001. 175 s. ISBN 80-7254-202-8.  DVOŘÁK, Radmil. Základy kinezioterapie. Olomouc : Univerzita palackého v Olomouci, 2003. 104 s. ISBN 80-244-0609-8  NOVÁČEK, Štěpán. Rehabilitace po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Rehabilitace. 2007, 2007, 5, s. 228-231

40 Použitá literatura  DUNGL, P. a kol. Ortopedie. Grada Publishing, a.s., Praha 2005, vydání 1., 1280 s., ISBN 80-247-0550-8  JANÍČEK, P. a kol. Ortopedie. Masarykova univerzita, Brno 2007, vydání 2., 124 s., ISBN 978-80-210-4429- 6

41 DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Rehabilitace po totální endoprotéze Mgr. Michaela Veselá."

Podobné prezentace


Reklamy Google