Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rehabilitace po totální endoprotéze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rehabilitace po totální endoprotéze"— Transkript prezentace:

1 Rehabilitace po totální endoprotéze
Mgr. Michaela Veselá

2 Definice rehabilitace
Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje zdravotně postiženým a handicapovaným osobám dosáhnout sociální intergrace. (Dvořák, 2003).

3 Definice rehabilitace
Dle Jandy: Rehabilitace představuje soubor opatření, která vedou k co nejoptimálnější a nejrychlejší resocializaci člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu nebo vrozené vady. (Dvořák, 2003).

4 Dělení ucelené rehabilitace
Z hlediska zaměření na různé aspekty: léčebnou pracovní pedagogickou sociální

5 Léčebná rehabilitace Léčebná rehabilitace si klade za cíl co nejrychlejší a nejdokonalejší restituci porušené funkce a minimalizaci přímých zdravotních důsledků trvalého nebo dlouhodobého postižení na zdraví. (Dvořák, 2003).

6 Metody léčebné rehabilitace
fyzikální terapie kinezioterapie (léčebná tělesná výchova) ergoterapie (léčba prací) Léčebná rehabilitace je týmovou činností, na jejímž provádění se účastní zdravotničtí pracovníci různých kategorií se zásadní rolí fyzioterapeutů. (Dvořák, 2003).

7 Kinezioterapie (aktivní léčba pohybem)
Při kinezioterapii se využívá řady metodických postupů a kombinací, které jsou zaměřeny na ovlivnění porušených stavů a funkcí: hypotrofie svalů, snížení svalové síly, zmenšení rozsahu pohybu v kloubu, poruchy koordinace pohybů, snížení respiračních funkcí. Pro jednotlivé symptomy nebo syndromy byla v průběhu vývoje rehabilitace vypracována řada metodik. (Dvořák, 2003).

8 Ortopedie Ortopedie je samostatný lékařský obor, který se zabývá prevencí a léčbou vrozených a získaných vad, úrazů, jejich následků a různých akutních i chronických onemocnění pohybového ústrojí. Vyčlenila se z obecné chirurgie. (Sosna, 2001).

9 Nejčastější operační výkony na ortopedickém oddělení
aloplastika kloubu kyčelního, kolenního artroskopické operace kloubu kolenního, ramenního THA (total hip aloplastic) – totální endoprotéza kyčle TKA (total knee aloplastic) – totální endoprotéza kolene

10 Rehabilitace se dělí to tří fází:
Předoperační (ambulantní, za hospitalizace). Pooperační. Následná (lůžková RHB, ambulantní RHB, lázně).

11 TEP kyčelního kloubu TEP kyčle v zásadě rozdělujeme podle způsobu ukotvení do kosti: cementované, kdy jsou obě komponenty fixovány kostním cementem, necementované, kde jsou komponenty fixovány do kosti bez cementové mezivrstvy, endoprotézy hybridní, kde je každá z komponent fixována rozdílnou technikou. (Dungl, 2005).

12 INDIKACE TEP jsou indikovány po vyčerpání konzervativní léčby u bolestivých stavů spojených s destrukcí kyčelního kloubu následkem: primární a sekundární koxartrózy, revmatických onemocnění, zlomeniny krčku femuru, kostních nádorů. (Janíček, 2007).

13 TEP kyčelního kloubu Edukace před operací
Orientační kineziologický rozbor Poučení o zakázaných pohybech (abdukce, zevní rotace, flexe nad 90st.) Úprava výšky berlí a nácvik trojdobé chůze s odlehčením operované končetiny Praktický nácvik posazování po operaci a základní cvičební jednotky Edukace o nošení vhodné obuvi

14 Zdroj: FNUSA

15 Pooperační RHB Cílem je prevence trombembolických komplikací, postupné zvyšovaní rozsahu op. kloubu, zlepšení svalové síly a pohybových stereotypů, postupná vertikalizace a nácvik samostatnosti (ADL). (Nováček, 2007).

16 Časná pooperační RHB 1.den
Poloha na zádech DKK v abdukci (klín), operovaná. DK v nulovém postavení. LTV dle speciální metodiky vleže, kardiovaskulární RHB. Polohování na zdravém boku. Edukace o nežádoucích pohybech a polohách. Vedení k pravidelnému samostatnému cvičení. Analgezie. Předání informací o pohybových dovednostech pacienta ošetřující zdravotní sestře

17 Polohování po tep kyčle
Zdroj: FNUSA

18 Časná pooperační RHB 2.den Pokračování v zavedené metodice LTV.
Nácvik sedu z lůžka na stranu zdravé končetiny. Nácvik lehu do lůžka. Cvičební jednotka vsedě. Edukace o správném sedu – koleno níž než kyčelní kloub, opora HKK za zády, nevhodnost přímého sedu na lůžku. Spolupráce se zdravotní sestrou.

19 Časná pooperační RHB Zdroj: FNUSA

20 Časná pooperační RHB 3.den Pokračování v zavedené RHB.
Nácvik správného stereotypu chůze o berlích. Trojdobá chůze s odlehčením op. DK: berle – operovaná – zdravá. Edukace o vhodné obuvi (nazouvací lžíce). Nácvik běžných denních činností (sed na židli, chůze na WC, osobní hygiena).

21 Časná pooperační RHB 4. – 5. den
Vedení k samostatnosti při sebeobsluze, chůzi, hygieně. Zdroj: FNUSA

22 Časná pooperační RHB Před propuštěním: nácvik chůze po schodech,
nácvik lehu na břiše, instruktáž vhodných kompenzačních pomůcek, edukace o vhodnosti pokračování cvičení v domácím prostředí (20-30 min denně).

23 Pomůcky Zdroj: FNUSA

24 Zásady pohybového režimu v dlouhodobém horizontu
Spát na pevném a rovném lůžku. Používat polštář mezi nohama vleže na zádech i na boku zdravé končetiny (3-4 měsíce). Nekřížit nohy - aby se nedostala operovaná končetina přes střední rovinu (vleže i v sedu). Necvičit ohýbání v kyčli přes 90 st. Nesedat do hlubokého křesla – pro sed používat stabilní vyšší židli (polštář, sedák, klín). Nezvedat a nenosit těžká břemena. Vyvarovat se běhů, doskoků a dopadů.

25 Zásady pohybového režimu v dlouhodobém horizontu
Neodkládat berle dřív než dovolí lékař. Používat i doma pevnou obuv (nenosit pantofle). Hlídat si svoji tělesnou váhu. Nechodit po mokrém terénu – mytá podlaha, v zimním období používat nástavce na berle s protiskluzovými hroty. Používání různých forem tepla v okolí jizvy není vhodné. Používání reklamou propagovaných přístrojů vždy konzultujte s lékařem.

26 Zásady pohybového režimu v dlouhodobém horizontu
V prvních týdnech oblékání ponožek nechejte na druhých, později je oblékejte s velkou opatrností (navlékač ponožek), při nazouvání bot používat dlouhou lžíci (60 cm). Při zvedání předmětu ze země zanožit operovanou končetinu. Denně cvičit. Ze sportů je vhodné plavání, jízda na kole, každodenní procházka, turistika do 5 km (nordic walking). V zimě je vhodná jízda na běžkách.

27 Zásady pohybového režimu v dlouhodobém horizontu
Ze sportů je nevhodná je vysokohorská turistika a sjezdovky (velké nebezpečí úrazu). Při náhlé změně zdrav. stavu okamžitě konzultovat s lékařem (náhlá bolest, zarudnutí kolem jizvy, omezení pohybu, přeskočení atd.). Dodržovat doporučení v prevenci žilních komplikací.

28 TEP kolenního kloubu Nejčastější indikací je podle Dungla gonartróza, jejímž hlavním subjektivním příznakem bývá bolest. Revmatoidní artritida. Těžké, kloub devastující trauma. Onkologické příčiny.

29 TEP kolenního kloubu Edukace před operací:
orientační kineziologický rozbor, úprava výšky berlí a nácvik trojdobé chůze s odlehčením operované končetiny, praktický nácvik posazování po operaci a základní cvičební jednotky, edukace o nošení vhodné obuvi.

30 Časná pooperační RHB 1.den
Poloha na zádech operovaná DK v nulovém postavení podložena polštářem v dolní třetině lýtka (k dosažení plné extenze). LTV dle speciální metodiky vleže, kardiovaskulární RHB. Nácvik polohování na boku. Nácvik přímého sedu na lůžku. Edukace o samostatném cvičení (i přes bolest).

31 Časná pooperační RHB Zdroj: FNUSA

32 Časná pooperační RHB 2.den Pokračování v zavedené metodice LTV.
Nácvik sedu z lůžka. Nácvik lehu do lůžka. Cvičební jednotka vsedě. Zdroj: FNUSA

33 Pooperační RHB 3.den Pokračování v zavedené RHB. Možnost využít MD.
Nácvik správného stereotypu chůze o berlích. Edukace o vhodné obuvi (nazouvací lžíce). Nácvik běžných denních činností (sed na židli, chůze na WC, osobní hygiena). Kryoterapie.

34 Pooperační RHB 4. – 5. den Vedení k samostatnosti při sebeobsluze, chůzi, hygieně. Postupné zvětšování rozsahu pohybu v operovaném kloubu do 90 st. do vytažení stehů.

35 Před propuštěním Nácvik chůze po schodech. Nácvik lehu na břiše.
Instruktáž vhodných kompenzačních pomůcek. Edukace o vhodnosti pokračování cvičení v domácím prostředí (20-30 min. denně).

36 Zásady pohybového režimu v dlouhodobém horizontu
Spát na pevném a rovném lůžku, nezvedat a nenosit těžká břemena, nepřetěžovat operované koleno dlouhodobým stáním, vyloučit kleky na kolena, vyvarovat se běhů, doskoků a dopadů, hlubokých dřepů, neodkládat berle dřív než dovolí lékař (aby nedocházelo k výpotkům v oper. kloubu!!!), používat i doma pevnou obuv (nenosit pantofle), hlídat si svoji tělesnou váhu.

37 Zásady pohybového režimu v dlouhodobém horizontu
Nechodit po mokrém terénu – mytá podlaha, v zimním období používat nástavce na berle s protiskluzovými hroty, používání různých forem tepla v okolí jizvy není vhodné, používání reklamou propagovaných přístrojů vždy konzultujte s lékařem, denně cvičit, ze sportů je vhodné plavání, jízda na kole, každodenní procházka, turistika do 5 km (nordic walking), nevhodná je vysokohorská turistika. V zimě lze doporučit u šikovných jedinců jízdu na běžkách, nevhodné jsou sjezdovky (velké nebezpečí úrazu).

38 Zásady pohybového režimu v dlouhodobém horizontu
Při náhlé změně zdrav. stavu okamžitě konzultovat s lékařem (náhlá bolest, zarudnutí kolem jizvy, omezení pohybu, přeskočení atd.), dodržovat doporučení v prevenci žilních komplikací.

39 Použitá literatura SOSNA, Antonín, et al. Základy ortopedie. Praha : Triton, s. ISBN DVOŘÁK, Radmil. Základy kinezioterapie. Olomouc : Univerzita palackého v Olomouci, s. ISBN NOVÁČEK, Štěpán. Rehabilitace po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Rehabilitace. 2007, 2007, 5, s

40 Použitá literatura DUNGL, P. a kol. Ortopedie. Grada Publishing, a.s., Praha 2005, vydání 1., 1280 s., ISBN JANÍČEK, P. a kol. Ortopedie. Masarykova univerzita, Brno 2007, vydání 2., 124 s., ISBN

41 DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Rehabilitace po totální endoprotéze"

Podobné prezentace


Reklamy Google