Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Mark Rieder Email: Mark_Rieder@vuv.cz www.vuv.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Mark Rieder Email: Mark_Rieder@vuv.cz www.vuv.cz."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Mark Rieder

2 Vodní bezpečnost v ČR Bezpečnostní politika České republiky
Stav a perspektivy zajištění „vodní“ bezpečnosti EU a ČR

3 Vymezení problematiky
Většinu povrchu Země (71 %) pokrývá slaná voda moří a oceánů, jež tvoří 97 % celého vodstva na naší planetě. Sladká voda tvoří jen nepatrnou část hydrosféry 3 %, přičemž 69 % této vody je v ledovcích, které jsou v polárních oblastech. Dalších 30 % je voda podzemní a jen necelé procento tvoří voda povrchová a atmosférická.

4 Vymezení problematiky
Forma množství(mil.km3) procenta Moře a oceány ,25 % Ledovce ,05 % Podzemní voda 0,5 0,68 % Jezera 0, ,01 % Půdní vlhkost 0, ,005 % V atmosféře 0, ,001 % Řeky 0, ,0001 % Biosféra 0, , %

5 Vymezení problematiky
Specifikum České republiky Veškerým zdrojem vody v ČR(povrchové i podzemní) jsou atmosférické srážky Podzemní voda 0,5 0,68 % Jezera 0, ,01 % Půdní vlhkost 0, ,005 % V atmosféře 0, ,001 % Řeky 0, ,0001 % Biosféra 0, , %  ,696104% Celkové procento využitelné vody k uspokojování potřeb lidstva

6

7 Funkce vody Je základní podmínkou života. Ve vodě vznikl život.
Surovina pro výrobu pitné vody (cca 1 mld. lidí trpí nedostatkem pitné vody) Je nejdůležitější surovinou všech průmyslových odvětví, používá se ke chlazení, ohřevu, oplachu atd. Výroba elektrické energie. Je základní podmínkou rostlinné a živočišné výroby. Je zdrojem obživy v přímořských státech. Vodní toky (řeky) a plochy (oceány, moře, jezera) hrají významnou roli v dopravě. Základní složka všech ekosystémů. Voda je využívána při rekreaci a sportu.

8 Tlaky Rostoucí počet obyvatel na zemi.
Zvyšování životní úrovně – zvyšování spotřeby vody. Zvyšování zemědělské produkce. Zvyšování průmyslové produkce a spotřeby energie. Změna krajiny – snižování retenční schopnosti krajiny (zvyšování rizika důsledků povodní, resp. období sucha) Znečišťování vod. Zvyšování pravděpodobnosti havárií a teroristických akcí. „Jedna věc je množství vody, druhá věc její jakost pro různé účely, třetí věc přístupnost v konkrétním čase na konkrétním místě s přijatelnými náklady.“

9 Vše by bylo OK, kdyby vnější prostředí bylo stacionární, zatímco….
Na tyto tlaky a problémy EU a Česká republika reaguje a díky komplexu opatření: - Legislativní nástroje (např. „Rámcová směrnice“ – kvalita a bilančně vyrovnané využívání zásob vody). - Programy podpory opatření v infrastruktuře (OPŽP, Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II - MZe). - Programy opatření v krajině (OPŽP zvyšování retenční kapacity krajiny – např. připravovaný projekt „Přírodě blízká protipovodňová opatření“). Programy technických opatření (MZe - Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem. Tlak na úsporné chování občanů. Vše by bylo OK, kdyby vnější prostředí bylo stacionární, zatímco….

10 Dopady klimatické změny na změnu odtoku a vodní zdroje

11 Změna průběhu srážek (modře) a teplot (červeně)

12 Scénář RCAO (2071-2100) – teplota vzduchu
4,8 – 6,3 st.C Největší zvýšení teploty v letních měsících 1,3 – 2,7 st.C Roční vzestup 2,5 – 4 st.C

13 Scénář RCAO (2071-2100) - srážky
36 – 41 % 32 – 43 % Zvětšení srážek prosinec-březen, pokles srážek červenec-září

14 Scénář RCAO (2071-2100) - průměrné měsíční výšky odtoku
+ 11 % - 10 % 37 – 45 % Roční pokles 10 – 24 %

15 Pokles odtoku v povodí Vltavy - model Hirham - scénář A2

16 Pokles odtoku v povodí Vltavy - model RCAO- scénář B2

17 Poměr mezi objemem potenciálních (územně hájených) nádrží a chybějícím objemem vody v podmínkách klimatické změny (vyrovnání rozdílů nedostatkových objemů pod Q70)

18 Dopady klimatické změny na teplotu vody

19 kladné hodnoty teploty vzduchu - lineární vztah
Závislost teploty vody na teplotě vzduchu kladné hodnoty teploty vzduchu - lineární vztah záporné hodnoty teploty vzduchu -exponenciální vztah Měsíční průměry ze stanice Dluhonice v období 1980 – 2006

20 Vzrůst teploty vzduchu a teploty vody od roku 1980
Průměrný růst teploty kolem 0,04 °C, přičemž většina hodnot teplot roste v intervalu od 0,03 po 0,06 °C za rok. Za období od roku 1980 vzrostla teplota vody od 0,78 až po 1,56 °C (s nejčetnější hodnotou přibližně 1 °C).

21 Vzrůst teploty k roku 2050 Podle klimatických scénářů projektu PRUDENCE vzroste teplota vzduchu k roku 2050 o 1,7 °C (optimistický scénář RCAO B2) až o 3,6 °C (pesimistický scénář HIRHAM A2). Průměrný vzestup teploty vzduchu ze 4 hlavních klimatických scénářů je 2,65 °C. Pro optimistický scénář RCAO B2 je odhadováno zvýšení teploty vody pro rok 2050 zhruba o 1,4 – 1,5 °C. Pro pesimistický scénář HIRHAM A2 byl odhadnut růst teploty vody v rozmezí 2,5 – 2,9 °C Vzrůst teploty vody v roce 2050 počítaný pomocí kombinace regresní analýzy závislosti teploty vody na teplotě vzduchu a regionálního klimatického scénáře HIRHAM A2

22 Dopad změn teplot vody na kvalitu vody
Dopad změn teplot vody v jezeře Bassenthwaite na rozkvět řas (Zdroj: Elliot et al., 2008)

23 Nedostatek vody a násilné konflikty
Převzato z: MOLLER, Bjorn. Fresh Water Sources, Security and Conflict

24 Aby toto nenastalo je nutné:
jednat ve smyslu předběžné opatrnosti, 2) připravit taková adaptační opatření, která by eliminovala negativní dopady klimatické změny, 3) v případě potvrzení negativního vývoje tato adaptační opatření realizovat.

25 Děkuji


Stáhnout ppt "Mgr. Mark Rieder Email: Mark_Rieder@vuv.cz www.vuv.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google