Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Římská říše na Západě se rozpadá. Prosviští tudy hordy Vandalů, kteří skončí až v Africe (dodnes prý mají někteří beduíni zrzavé hlavy), na hranicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Římská říše na Západě se rozpadá. Prosviští tudy hordy Vandalů, kteří skončí až v Africe (dodnes prý mají někteří beduíni zrzavé hlavy), na hranicích."— Transkript prezentace:

1

2 Římská říše na Západě se rozpadá. Prosviští tudy hordy Vandalů, kteří skončí až v Africe (dodnes prý mají někteří beduíni zrzavé hlavy), na hranicích řádí Attila Bič boží se svými Huny. Bůhví v jaké bažině vyhrabal legendární krvavý meč a volá „na Řím!!!“ Nemít špatný vkus při výběru manželky, dožil by se… R. 476 Odoaker konečně vyškrtne Řím z mapy světa, ale už o pár let později ho vyžene Theoderich, barbar s římskou výchovou. Naprostý chaos! Bezva doba pro hochy se špičatým mečem. Ať žijí divoké kmeny! OdoakerOdoaker Attila Bič boží Vandalové v Římě

3  R. 481 první franský král  Přijal křest  Dobyl Francii  Založil dynastii Merovejců Chlodvík se nepáral ani s bratránky ani s biskupy. Ostatní franské náčelníky porazil, příbuzné nechal pozabíjet a tak sjednotil Franky. S papežem si plácnul a ten ho jmenoval králem. Ale s jeho biskupy nakládal jako s pacholky, „já jsem král a ty budeš poslouchat!“ Když ne, na hřbitově místa dost. Chlodvíkovi potomci MEROVEJCI vládli říši přes 200 let. Moc je to nebavilo. Lovili, proháněli ženské, navzájem si vraždili levobočky a hádali se o dědictví. Líné krále nakonec vystřídali správci jejich dvora MAJORDÓMOVÉ. Ti se králi starali o maličkosti: o armádu a o peníze.

4  Karel Martel poráží Araby r. 732 u Poitiers  Pipin Krátký sesadí Merovejce Poslední majordómové Karel Martel zvaný Kladivo a jeho syn Pipin Krátký byli zatracení válečníci. Ze Španělska se na Franky valily houfy Arabů volajících „Walláhu agbar!“ a nadšeně mířících z bitev džihádu rovnou do ráje. Rytířům Karla Martela se povedlo porazit je r. 732 u Poitiers. Nebýt jeho odvahy, možná bychom dnes četli Korán a mluvili arabsky. Karlova syna Pipina přestalo bavit hrát si na správce dvora. „Všecko mám na hrbu já! K čertu s Merovejci.“ Vzal si princeznu s nejkrásnějšíma nohama a sesadil Merovejce s trůnu. A stal se králem sám!

5  R. 800 císařem  Vítěz nad Avary a Sasy  Franská říše největší území  Šíření křesťanství mečem  Spojenectví s papežem  Cáchy centrem říše Karel Veliký podědil po tátovi Pipinovi válečnický talent. Porazil Sasy, porazil Avary, porazil španělské Maury, bagdádský chalífa Harun-al-Rašíd mu darem poslal slona, oříšky a zlato. Slované od strašného jména Karel vytvořili slovo „král“. Papež, kterého Římané uvěznili, požádal Karla o pomoc. Za odměnu svého zachránce jmenoval římským císařem. Karel si chtěl vzít byzantskou císařovnu Irenu, krásnou a chytrou, jenže ta mu dala košem. Karel tak neobnovil slávu Římského Impéria a Evropa zůstala až dodnes rozdělená na Východ a Západ.  Spojenectví s papežem prospělo oběma: Karel se stal pánem západní Evropy, papež šéfem západních křesťanů. Navzájem se podporovali. Konkurencí pro oba zůstala Byzantská říše.

6 Arabové Avaři Sasové Karel strávil život v sedle. Projezdil Evropu. Všude v říši zakládal hrady a biskupství, kde si on a jeho družina mohli odpočinout, opravit výzbroj, vyměnit koně. Biskupům důvěřoval víc než baronům, ale stejně jako Chlodvík považoval kněze za své služebníky. Karel Veliký papežpapež IrenaIrena

7 Jádrem armády byli rytíři na koních. Víc bylo ale pěšáků v jejich družinách. Celkem se Karlových tažení účastnilo asi 50 000 vojáků. Díky drátěným košilím byli těžko zranitelní. Výrobní tajemství zbroje Frankové tajili, ale neutajili. Podobné brnění později uměli i kováři na Velké Moravě. Karel velel železnou rukou. Neposlušným baronům sebral půdu i úřady a když se vzbouřili Sasové, nechal jich 4000 popravit. Přezdívali mu „saský řezník“. Nejslavnějším Karlovým rytířem je legendární Roland, který padl do léčky Maurů a radši padl, než by ustoupil.

8 Karel chtěl obnovit slávu a krásu antického Říma. Proto zval ke dvoru pěvce a básníky, kteří pak zpívali „Ó, mocný a dobrý je náš král Karel, Mauři se třesou před jeho stínem…“. Architekti pro něj vystavěli palác v Cáchách a korunovační osmibokou kapli „Octagon“. Karel podporoval vznik kostelů a klášterů (církev – jeho opora). Kláštery byly tehdy středem kultury: mniši učili (školy), bádali (věda), opisovali knihy (knihovny), zdobili je obrázky ze zlata a barev tzv. „iluminacemi“, zpívali (hudba). Císař se dokonce naučil číst a psát (!). Jeho písaři zavedli novinku: malá písmena. Římané psali jen „ABCD“, Karel Veliký už uměl „abcd“. Písařské dílny knihovny Školy Architektura

9 Malé písmo, tzv. minuskula Knihy se opisovaly ručně na pergamen (jemná kůže) a zdobily. Byly velmi drahé. Iluminace

10 Palác a korunovační kaple, Cáchy Karlova císařská koruna

11 Karlovi synové a vnuci se hádali a válčili spolu. R. 843 uzavřeli Verdunskou smlouvu a říši si rozdělili. FRANSKÁ ŘÍŠE Západofranská říše FRANCIE Východofranská říše SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ (Německo)

12 Dvě věci řídily život lidí ve středověku: feudální systém a mocná církev. Král rozděloval půdu své družině válečníků jako odměnu za pomoc v boji. Takovým válečníkům se říkalo „vazalové“, protože je vázal slib věrnosti králi. S půdou získali vazalové i lidi, dobytek, vesnice. Zemědělci museli odevzdávat část úrody, dříví, plátno, dobytek. Půda (feudum) znamená bohatství. Církev slouží králi. „Z boží vůle král“ vládl nad lidmi. Jsi poddaný? - Makej, modli se, abys neskončil v pekle, ale v ráji. Jsi baron a kníže? Válči, bojuj a poddaný tě bude živit. Církev straší peklem, slibuje ráj poslušným. Na oplátku dostává peníze, kostely, poklady, lesy a vesnice. Papež je pán s vlastním papežským státem, vojskem, leckdy mocnější než sám císař. Lidé se rozdělili na mocné feudály a chudé poddané. král feudálové rytíři rolníci PAPEŽ CÍSAŘ křesťané


Stáhnout ppt "Římská říše na Západě se rozpadá. Prosviští tudy hordy Vandalů, kteří skončí až v Africe (dodnes prý mají někteří beduíni zrzavé hlavy), na hranicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google