Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12. 2011."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Uhlovodíky ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

2 ANOTACE Materiál je vhodný pro žáky 9. ročníku chemie Materiál definuje pojem uhlovodíků a jejich základní rozdělení

3 alkany

4 Alkany Alkany jsou uhlovodíky obsahující v otevřeném řetězci výhradně jednoduché vazby mezi atomy uhlíku Vyber alkany: CH ≡ CH, CH 3 – CH 2 – CH 3, CH 3 – CH 3, CH 2 = CH 2 CH 3 – CH 2 – CH 3 CH 3 – CH 3

5 Přečti text o názvosloví alkanů. Ženevské názvosloví z roku 1892 tvoří název uhlovodíku + koncovka – an. Obecný sumární vzorec alkanů je C n H 2n+2. Homologickou řadu alkanů tvoří uhlovodíky, kde každý následující má o jeden uhlík a dva vodíky více.

6 Dokonči homologickou řadu alkanů. 1. MethanCH 4 CH 4 2. EthanC 2 H 6 CH 3 -CH 3 3. PropanC 3 H 8 CH 3 -CH 2 -CH 3 4. Butan C 4 H 1 5. Pentan C 5 H 12 6. Hexan C 6 H 14 7. Heptan C 7 H 16 8. Oktan C 8 H 18 9. Nonan C 9 H 20 10. Dekan H 22

7 Tvorba názvosloví Rozhodující je počet uhlíků v řetězci např.: 6 uhlíků = hexan 9 uhlíků = nonan

8 uhlovodíkový zbytek Obsahuje jen uhlíkové a vodíkové atomy uspořádané do řetězce. příklad: methyl uhlovodíkový zbytek - methyl - Obvykle se nevyskytují samostatně, ale jako části rozvětvenějších řetězců organických molekul.

9 V případě, že je na alkan vázán uhlovodíkový zbytek, určíme jeho polohu pomocí čísla uhlíku, z něhož vychází. 1 uhlík – methan uhlovodíkový zbytek -methyl Pravidla určování názvu Určíme si hlavní řetězec tak, aby byl nejdelší a měl v sobě nejvíce násobných vazeb. název hlavního řetězce se nazývá propan, protože obsahuje 3 uhlíky očíslujeme 1 23 Zjistíme názvy uhlovodíkových zbytků napojených na hlavní řetězec Víme, že hlavní řetězec se nazývá propan. Z něj se na 2. uhlíku větví uhlovodíkový zbytek methyl. 2-methylpropan

10 Vlastnosti alkanů První čtyři alkany jsou plyny vyskytující se v zemním plynu, další kapaliny, které jsou součástí ropy. Alkany s větším počtem atomů uhlíku než 15 jsou pevné látky. Rozpouštějí se vzájemně, avšak ve vodě jsou nerozpustné. Všechny jsou nebezpečné hořlaviny. Rozhodni, v jakém skupenství bude heptan při teplotě 20 °C, -95 °C a 125 °C (t t = - 90,6 °C, t v = 98,4 °C). 20 °C kapalina - 95 °C pevná látka 125 °C plyn

11 Významné alkany Methan Nazývaný též bahenní (vzniká methanovým kvašením na dně rybníků) nebo důlní plyn (vyskytuje se také v uhelných dolech), je hlavní složka zemního plynu. Bezbarvý, hořlavý, ve směsi s kyslíkem výbušný plyn, je lehčí než vzduch.Využití: Palivo, výroba oxidu uhličitého, vodíku, acetylenu a sazí (ty lze využít v gumárenství). Ve směsi s kapalným kyslíkem – palivo raketových motorů.

12 Významné alkany propan Za normálních podmínek jde o bezbarvý hořlavý plyn bez zápachu. Výrazně těžší než vzduch. Ve směsi se vzduchem snadno exploduje. Je součástí běžně používané topné směsi uhlovodíků, označované jako propan-butan.

13 Významné alkany butan Velmi hořlavý, bezbarvý, snadno stlačitelné plyn bez zápachu. Butan se prodává v láhvích jako palivo pro vařiče a podobné účely. Propan-butan Směs butanu s propanem (a dalšími uhlovodíky) se komerčně nazývá propan-butan. Pro použití ve formě motorového paliva se však tato propan-butanová směs prodává pod zkratkou LPG. Využití: Využití: palivo automobilů, propan-butanové bomby (na vaření).

14 Hoření propanbutanové směsi Uprav chemické rovnice hoření propanu a butanu. C 3 H 8 + O 2 → CO 2 + H 2 O C 4 H 10 + O 2 → CO 2 + H 2 O C 3 H 8 + 5 O 2 → 3CO 2 + 4 H 2 O 2 C 4 H 10 + 13 O 2 → 8 CO 2 + 10 H 2 O

15 Použité zdroje: Hexane-3D-vdW.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-12-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hexane-3D-vdW.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hexane-3D-vdW.png Hexane-2D-flat-B.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-12-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hexane-2D-flat-B.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hexane-2D-flat-B.png Nonane-3D-balls-B.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-12-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nonane-3D-balls-B.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nonane-3D-balls-B.png Methane-3D-balls.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-12-15]. Methane-3D-space-filling.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-12-15]. Methane-2D-stereo.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-12-15].

16 Použité zdroje: Propan Lewis.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-12-15]. Propane-3D-space-filling.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-12-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Propane-3D-space-filling.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Propane-3D-space-filling.png Mol geom propan.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-12-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mol_geom_propan.PNG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mol_geom_propan.PNG Butane-3D-space-filling.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-12-15]. N-butane 3D.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-12-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Butane-3D-space-filling.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Butane-3D-space-filling.png Explosion and implosion.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-12-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Explosion_and_implosion.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Explosion_and_implosion.svg

17 Použité zdroje: ButaneGasCylinder WhiteBack.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-12-15]. Hazard F.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-12-15].


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google