Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585
NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Uhlovodíky ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

2 ANOTACE Materiál je vhodný pro žáky 9. ročníku chemie
Materiál definuje pojem uhlovodíků a jejich základní rozdělení

3 alkany

4 Alkany jsou uhlovodíky obsahující v otevřeném řetězci výhradně jednoduché vazby mezi atomy uhlíku
Vyber alkany: CH ≡ CH, CH3 – CH2 – CH3, CH3 – CH3, CH2 = CH2 CH3 – CH2 – CH3 CH3 – CH3

5 Přečti text o názvosloví alkanů.
Ženevské názvosloví z roku 1892 tvoří název uhlovodíku + koncovka – an. Obecný sumární vzorec alkanů je CnH2n+2. Homologickou řadu alkanů tvoří uhlovodíky, kde každý následující má o jeden uhlík a dva vodíky více.

6 Dokonči homologickou řadu alkanů.
1. Methan CH4 CH4 2. Ethan C2H6 CH3-CH3 3. Propan C3H8 CH3-CH2-CH3 4. Butan C4H1 5. Pentan C5H12 6. Hexan C6H14 7. Heptan C7H16 8. Oktan C8H18 9. Nonan C9H20 10. Dekan H22

7 Tvorba názvosloví Rozhodující je počet uhlíků v řetězci např.: 6 uhlíků = hexan 9 uhlíků = nonan

8 uhlovodíkový zbytek Obsahuje jen uhlíkové a vodíkové atomy uspořádané do řetězce. příklad: methyl Obvykle se nevyskytují samostatně, ale jako části rozvětvenějších řetězců organických molekul. uhlovodíkový zbytek - methyl -

9 uhlovodíkový zbytek -methyl
Pravidla určování názvu Určíme si hlavní řetězec tak, aby byl nejdelší a měl v sobě nejvíce násobných vazeb. očíslujeme 1 2 3 název hlavního řetězce se nazývá propan, protože obsahuje 3 uhlíky 1 uhlík – methan uhlovodíkový zbytek -methyl Zjistíme názvy uhlovodíkových zbytků napojených na hlavní řetězec V případě, že je na alkan vázán uhlovodíkový zbytek, určíme jeho polohu pomocí čísla uhlíku, z něhož vychází. Víme, že hlavní řetězec se nazývá propan. Z něj se na 2. uhlíku větví uhlovodíkový zbytek methyl. 2-methylpropan

10 Vlastnosti alkanů Rozhodni, v jakém První čtyři alkany jsou plyny
vyskytující se v zemním plynu, další kapaliny, které jsou součástí ropy. Alkany s větším počtem atomů uhlíku než 15 jsou pevné látky. Rozpouštějí se vzájemně, avšak ve vodě jsou nerozpustné. Všechny jsou nebezpečné hořlaviny. Rozhodni, v jakém skupenství bude heptan při teplotě 20 °C, -95 °C a 125 °C (tt = - 90,6 °C, tv = 98,4 °C). 20 °C kapalina - 95 °C pevná látka 125 °C plyn

11 Významné alkany Methan Využití:
Nazývaný též bahenní (vzniká methanovým kvašením na dně rybníků) nebo důlní plyn (vyskytuje se také v uhelných dolech), je hlavní složka zemního plynu. Bezbarvý, hořlavý, ve směsi s kyslíkem výbušný plyn, je lehčí než vzduch. Využití: Palivo, výroba oxidu uhličitého, vodíku, acetylenu a sazí (ty lze využít v gumárenství). Ve směsi s kapalným kyslíkem – palivo raketových motorů.

12 Významné alkany propan propan Za normálních podmínek jde o bezbarvý hořlavý plyn bez zápachu. Výrazně těžší než vzduch. Ve směsi se vzduchem snadno exploduje. Je součástí běžně používané topné směsi uhlovodíků, označované jako propan-butan.

13 Významné alkany Velmi hořlavý, bezbarvý, snadno stlačitelné plyn bez zápachu. butan butan Butan se prodává v láhvích jako palivo pro vařiče a podobné účely. Propan-butan Směs butanu s propanem (a dalšími uhlovodíky) se komerčně nazývá propan-butan. Pro použití ve formě motorového paliva se však tato propan-butanová směs prodává pod zkratkou LPG. Využití: palivo automobilů, propan-butanové bomby (na vaření).

14 Hoření propanbutanové směsi
Uprav chemické rovnice hoření propanu a butanu. C3H8 + O2 → CO2 + H2O C4H10 + O2 → CO2 + H2O C3H8 + 5 O2 → 3CO2 + 4 H2O 2 C4H O2 → 8 CO H2O

15 Použité zdroje: Hexane-3D-vdW.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Hexane-2D-flat-B.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Nonane-3D-balls-B.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Methane-3D-balls.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Methane-3D-space-filling.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Methane-2D-stereo.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ].

16 Použité zdroje: Propan Lewis.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Propane-3D-space-filling.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Mol geom propan.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Butane-3D-space-filling.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. N-butane 3D.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Explosion and implosion.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

17 Použité zdroje: ButaneGasCylinder WhiteBack.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Hazard F.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ].


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:"

Podobné prezentace


Reklamy Google