Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Franchisa. Co je franchisa Za úplatu poskytnutí vyzkoušeného podnikatelského konceptu/modelu/ značky a podpory jiným podnikatelům. Podnikatel Franchisant.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Franchisa. Co je franchisa Za úplatu poskytnutí vyzkoušeného podnikatelského konceptu/modelu/ značky a podpory jiným podnikatelům. Podnikatel Franchisant."— Transkript prezentace:

1 Franchisa

2 Co je franchisa Za úplatu poskytnutí vyzkoušeného podnikatelského konceptu/modelu/ značky a podpory jiným podnikatelům. Podnikatel Franchisant obdrží podnikatelské know-how a podporu při provozování obchodního konceptu do Franchisora. Do podnikání však vkládá svůj kapitál, práci a lidské zdroje.

3 Pojmy –Franchisor poskytuje právo provozovat jím vytvořený a v praxi vyzkoušený obchodní koncept a za tím účelem svěřuje jinému podnikateli své know- how a obchodní tajemství, vč. práva užívat ochrannou známku či obchodní název. –Franchisant se zavazuje daný koncept provozovat v souladu s franchisovou smlouvou, manuálem a pokyny franchisora a platit franchisorovi franchisové poplatky. –Vždy jde o vztah dvou samostatných podnikatelů. DateDate

4 Základní dokumenty franchisingu  Podrobná franchisová smlouva tvoří hlavní pilíř spolupráce franchisora a franchisanta  Franchisová smlouva je doplněna mauálem franchisora, který obsahuje provozní pravidla pro daný obchodní koncept (provozní příručka)  doprovodné dokumenty: dohoda o mlčenlivosti!!!, záruky/zajištění DateDate

5 Franchising je dohoda o partnerství - když se daří jednomu, tak i druhém Franchisor nejprve vyvinul vlastní model/koncept podnikání, ověřil na sobě zda funguje a pak tento koncept mohl prodávat Franchisor tak nemusí budovat vlastní pobočky a levně expanduje Franchisor může pomoci s vlastní investicí franchisanta (např. Bageterie – franchisant musí mít alespoň 40 % vlastní investice a zbytek splácí (franchisant poskytne úvěr) Fr-or má právo nahlížet do účetnictví fr-anata Fr-or neurčuje ceny fr-antovi, pouze doporučuje Fr-ant je vázaný na odběry zboží – max z 80%

6 Právní úprava  Neexistuje zákon o franchisingu či výslovná úprava franchisové smlouvy jako smluvního typu  Franchisový vztah je závazkovým vztahem dle občanského zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb. (obchodněprávní vztah, ustanovení o vztazích mezi podnikateli)  Franchisová smlouva je tzv. smlouva nepojmenovaná (neexistuje jako smluvní typ upravený zákonem) – prolínají se v ní prvky jiných smluv (kupní, licenční, o obchodním zastoupení atd.)  Registrační povinnost ve vztahu k franchisingové společnosti neexistuje DateDate

7 Vyjednávání podnikatele s franchisorem  Vzájemná Informační povinnost – obě strany musí sdělit všechny skutkové a právní okolnosti o nichž ví a nebo vědět musí  Povinnost neuvést druhou smluvní stranu v omyl - – omyl o rozhodující okolnosti: Jedná-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné. – omyl o vedlejší okolnosti: Jedná-li se o vedlejší okolnost, je právní jednání platné, ale strana uvedená v omyl má právo na náhradu škody – omyl vyvolaný lstí: neplatnost, i když se omyl týká jen vedlejší okolnosti  Předsmluvní odpovědnost – zákaz jednat jen „na oko“  Povinnost mlčenlivosti - povinnost ochrany důvěrných informací DateDate

8 Novinky z českého franchisového trhu

9 Pobočková síť fr. konceptů v letech 2010 - 2013

10 České a zahraniční franchisové systémy v Česku v letech 2010 - 2013

11 Proč ANO franchisingu? Značka www.ad-vise.cz a)Zavedená značka (67 % zákazníků se rozhoduje podle značky) b)Mezi nejhodnotnějšími značkami světa figurují franchisové systémy c)95 % nově vzniklých podnikatelských subjektů do 2 let končí d)85 % Franchisantů po 2 letech funguje

12 Rady Franchisora Z úspěchu „se nezbláznit“ V době kdy jsem na vrcholu musím vytvářet rezervy na „horší časy“ V době ekonomické deprese lidé šetří na dražších službách, ale na druhé straně jde nahoru např. prodej vín (pijí doma) nebo „domácí mazlíčci“ nebo hobby nářadí. Současně jsou nízké úroky z úvěru. Byznys mě musí těšit Rozhodující je osobnost podnikatele, jaký má „drive“ (viz také Byznys angels) Pěstovat vztahy v byznyse

13 Kde hledat franchisy a franchisory? Portál Franchising.cz

14 Co obsahuje? a) franchisor prezentuje BP z již fungující části franchisové sítě b) budoucí franchisant srovnává své možnosti na základě předloženého BP se svými možnostmi a zkušenostmi… na základě BP odhaduje svůj úspěch c) vzorový BP a speciální BP pro konkrétního franchisanta je podkladem pro banku, investora, … a) franchisor prezentuje BP z již fungující části franchisové sítě b) budoucí franchisant srovnává své možnosti na základě předloženého BP se svými možnostmi a zkušenostmi… na základě BP odhaduje svůj úspěch c) vzorový BP a speciální BP pro konkrétního franchisanta je podkladem pro banku, investora, … Význam Business Planu pro franchisora/ franchisanta

15 2. Česká asociace franchisingu – úkoly a cíle  Sdružuje podnikatelské subjekty působící v oblasti franchisingu informuje laickou i odbornou veřejnost o podstatě a významu franchisingu  Propaguje, vzdělává a popularizuje franchising, spolupracuje s médii  Podpora při „exportu“ a „importu“ franchisových systémů, spolupráce s ambasádami a komorami

16 FRANCHISING FORUM 2014 Franchisa Náš grunt - Vzdělávání franchisantů farmářských prodejen

17 první koncept kamenných prodejen farmářských potravin v ČR zaměření na kvalitní potraviny českého původu 31 prodejen po celé ČR – krajská a okresní města – 5 vlastních prodejen – 26 franšíz plán 50 prodejen do 2 let Náš grunt

18 Naše prodejny Mapa prodejen

19 blízké prodejny „v ulici“ zajímavé lokální produkty záruka kvality atmosféra prodejny úzký kontakt zákazníka s personálem Odpověď na potřeby dnešního zákazníka Na čem stavíme

20 Vzdělávání je nezbytná součást franšízy Jedna ze základních služeb franšízora Prodavači musí znát svoje produkty Ve franšíze se učí prodavač o tom co prodává, jak se prodává, jak uspořádat zboží, jak ho zabalit, jak uklidit Grunt odveze prodavače do farem, aby viděli v reálu výrobce zboží – farmáře Dále průběžné vzdělávání, tréninky a přezkušování Vzdělávání

21 Plusy a mínusy franchisingu Prověřený produkt Značka Marketing Know-how v řízení Ad. Franchisa nt Franchiso r Omezené rozhodování - produkt - smlouva - manuál - příručka Placení poplatků – pomalejší návratnost Zvýšená kontrola Méně nákladná expanze Rychlejší budování značky Franchisant je podnikatel Iniciativa franchisantů Možnost poškození značky Franch. Franchisant není zaměstnanec Touha Franch. po osamostatnění

22 Proč u nás ale není franšíza tak rozšířená jako v zahraničí Dnes je již nabídka franšízových konceptů široká. Rozšíření brání naše česká mentalita - myslíme si, že věci umíme dělat lépe. Franšíza ale vyžaduje respekt k pravidlům a to se nám příliš nelíbí. Malé povědomí o fungování franšízy. Většině z nás se při vyslovení pojmu franšíza vybaví pouze fastfood. Přitom konceptů je mnohem více. Třeba i prodej léků nebo finanční služby.

23 Význam franšízy především pro MSP Zjednodušuje vstup na trh. Snižuje riziko neúspěchu díky tomu, že využívá zavedenou značku, kterou mají zákazníci v povědomí a na kterou si trh již zvykl. Výhodu franšízant pocítí při styku s dodavateli. V rámci franšízové skupiny totiž zesílí jeho vyjednávací pozice. Umožní mu tak nákupy za nižší ceny s lepšími podmínkami, které by bez podpory velkého partnera nevybojoval. MSP pod ochranou franšízové firmy mohou lépe konkurovat větším firmám. Podnikatel nemusí řešit koncepci podnikání a strategii, neboť ty přebírá od franchisora.

24 Nevýhody franšízy Licenční smlouva přesně vymezuje povinnosti. Franšízor tak může jen stěží nebo vůbec uplatnit svoje inovativní myšlenky a postupy. Poplatky, které následně franšizant odvádí franšizorovi za využívání licence, dosahují jedno- až patnáctiprocentní výše z obratu. Franchisingové smlouvy se uzavírají v rozmezí na dva až dvacet let, přičemž se nejčastěji objevují střednědobé kontrakty s pětiletou dobou trvání. Ty jsou pak většinou vybaveny opcí nebo možností jejich prodloužení. Vstupní investice, kterou musí budoucí franchisant uskutečnit, se pohybuje od deseti tisíc až po patnáct milionů korun. Většina F není ochotna o sobě uvádět údaje o obratech nebo výši poplatků; řada z nich není ochotna uvést ani délku trvání franchisové smlouvy.

25 Role franchisora a franchisanta www.ad-vise.cz Franchisant Kontrola Provoz Rozvoj

26 Ukázky Franchisy Fast food – USA Hledají franchisanty v ČR Popular restaurant with classic American atmosphere typical for 1950s. Zpívající obsluha

27 Fuddruckers Restaurant Fuddruckers is famous for high quality, vega burgry, and farm-fresh produce.

28 AMERICA’S DINER IS ALWAYS OPEN

29 The Ultimate Ice Cream Experience!


Stáhnout ppt "Franchisa. Co je franchisa Za úplatu poskytnutí vyzkoušeného podnikatelského konceptu/modelu/ značky a podpory jiným podnikatelům. Podnikatel Franchisant."

Podobné prezentace


Reklamy Google