Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konsolidované rozpočty 2009 v mil. Kčv % DAŇOVÉ PŘÍJMY1153300100,0% Přímé daně Daň z příjmy FO12750011,1% Daň z příjmu PO12710011,0% Majetkové daně144001,2%

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konsolidované rozpočty 2009 v mil. Kčv % DAŇOVÉ PŘÍJMY1153300100,0% Přímé daně Daň z příjmy FO12750011,1% Daň z příjmu PO12710011,0% Majetkové daně144001,2%"— Transkript prezentace:

1 Konsolidované rozpočty 2009 v mil. Kčv % DAŇOVÉ PŘÍJMY1153300100,0% Přímé daně Daň z příjmy FO12750011,1% Daň z příjmu PO12710011,0% Majetkové daně144001,2% Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty24810021,5% Spotřební daň13110011,4% Sociální příspěvky Placené zaměstnanci1136009,8% Placené zaměstnavateli33850029,4% Placené OSVČ nebo nezaměstn.392003,4% Ostatní138001,2%

2 Zdroj: MF ČR

3

4 Zdroj: MF ČR, ČSÚ

5 Zdroj: ČSÚ

6 Zdroj: MF ČR

7 Problém měření a srovnatelnosti Statistiky naměří jen peníze tekoucí přes VS Srovnatelné měřítko porovnává o kolika % HDP rozhoduje ten - který sektor Například: Vláda chce podporovat určitý sektor. V jedné zemi to udělá dotacemi, v druhé zemi slevou na dani.

8 Příklad HDP = 100, Daň = 50 % ESTONSKOČESKO Z příjmů: 50 % spotřebuje 30 % dá důchodcům 20 % dá mladým Rodiče smějí odečíst 10pb z daně Z příjmů: spotřeba jako v ČR důchodcům jako v ČR ESTONSKONaměřenáSkutečná Spotřeba VS25 Transf. starcům15 Transf. mladým10 Daně50 Výdaje50 ČESKONaměřenáSkutečná Spotřeba VS25 Transf. starcům15 Transf. mladým010 Daně4050 Výdaje4050 Vlády rozhodují o rozdělení bohatství mezi skupiny stejně, v zemi s výjimkami je pod-měřená velikost VS

9 Výsledek: Zavedení tzv. „rovné daně“ (která ruší výjimky) a nahrazení slev dotacemi zviditelní skutečný stav, o jak velké části HDP rozhoduje VS, i když se ceteris paribus nic nezmění

10 Proč na velikosti záleží Vztah velikosti veř. sektoru a růstu

11 Ale pozor: Jako dobří ekonomové víme, že prostá regresní analýza nám neřekne nic o směru vztahu. Apriori k této otázce musíme přistoupit neutrálně, jinak budeme za ideology VSrůst VS růst nebo ??

12 Nejen velikost, ale i struktura Velikost VS je velice dobrým hrubým ukazatelem efektivnosti Také ale záleží na struktuře výdajů To vyzní jasně později při studiu fiskální decentralizace Příklad: Švédsko má sice vysoký podíl VS/HDP, ale o způsobu výdajů je rozhodováno na velice decentralizované úrovni, blízko spotřebitelům

13 Struktura veřejných výdajů USA (jako % HDP, 1901-2005)

14 Deficit vs. Dluh

15 Jak dlouho musí A meričan pracovat na zaplacení daní?

16 Vládní sektor z hlediska výdajů: A jak je to v Evropě? Vládní výdaje USA vs. Evropa (%HDP)

17 Vládní sektor z hlediska výdajů (Na ČR je těžké cokoli usuzovat v časových řadách díky komunismu. USA nabízejí konzistentnější časovou řadu) Vládní výdaje v USA jako % HDP

18 Ekonomická svoboda a bohatství Ekonomická svoboda - základní charakteristiky: osobní volba dobrovolná směna koordinovaná trhem možnost vstupu a konkurence na trhu ochrana osob a jejich majetku před cizím útokem

19 Index ekonomické svobody Index Economic Freedom of the World (Fraser Institute, Kanada, od r. 1975) Index měří stupeň ekonomické svobody v téměř 150 zemích světa Max. hodnota indexu: 10 Zdroj: EFW 2009 Annual Report (tento index je konstruován z dat 2007)

20 „Pro mnohé z nás svoboda - hospodářská, politická a občanská – je cílem sama o sobě, ne prostředkem k dosažení jiných cílů – protože ona (svoboda) činí život hodnotným… Věřím, že svobodné společnosti se rozvíjely pouze, protože hospodářská svoboda je o tolik ekonomicky produktivnější než jiné formy kontroly hospodářské aktivity.“ Milton Friedman k publikaci Indexu ekonomické svobody Fraserova institutu v roce 1998

21 Složení indexu ekonomické svobody I.Státní sektor podle výdajů, daní a státních podniků A.Souhrn vládních výdajů na spotřebu a jejich podíl na celkové spotřebě B.Transfery a dotace jako podíl na HDP C.Státní podniky a investice D.Max. mezní daňová sazba 1.Max. mezní sazba daně z příjmu 2.Max. mezní daňové sazby z příjmu a ze mzdy

22 II.Právní stát a ochrana vlastnických práv A. Nezávislost soudů B.Nezaujatost soudů C. Ochrana vlastnických práv D.Armádní zásahy do právního řádu a politického procesu E.Integrita právního sytému F. Právní vynutitelnost smluv G.Regulace a omezení při prodeji nemovitostí

23 III.Neinflační prostředí A. Růst peněžní zásoby B. Směrodatná inflační odchylka C.Inflace v posledním roce D.Možnost mít devizový účet

24 IV.Mezinárodní obchod A. Daňové zatížení mezinárodního obchodu 1.Výnosy z daní z obchodu (podíl na podnikatel. sektoru) 2.Průměrná výše celní sazby 3.Směrodatná odchylka celních sazeb B.Regulace a obchodní překážky 1. Netarifní obchodní bariéry 2.Celkové náklady na import a export C. Relativní význam mezinárodního obchodu v ekonomice (podle polohy, rozlohy, počtu obyv. země, atd.) D. Měnový kurz na černém trhu E.Kontrola mezinárodního kapitálového trhu 1.Zahraniční vlastnictví/investiční omezení 2.Mezinárodní kontroly kapitálových trhů

25 V.Regulace úvěru, trhu práce a podnikání A. Regulace úvěrového trhu 1.Vlastnictví bank 2. Konkurence zahraničních bank 3. Úvěrování soukromého sektoru 4.Kontrola úrokových sazeb/negativní reálné úrokové sazby B.Regulace trhu práce 1.Minimální mzda 2.Regulace najímání a propuštění z práce 3.Centralizované kolektivní vyjednávání 4.Nařízené náklady přijímání 5.Nařízené náklady výpovědi 6.Povinná vojenská služba C.Regulace podnikání 1.Cenová regulace 2.Administrativní požadavky 3.Náklady na byrokracii 4.Založení firmy/živnosti 5.Extra platby/úplatky 6.Omezení licencí 7. Náklady na daňové plnění

26 EFW indexEFW index 2009 valueRankGDP per head (IMF)Rank 1. Hong Kong8,971$42 748(7) 2. Singapore8,662$50 5234 3. New Zealand8,33$26 70833 4. Switzerland8,194$43 0077 5. Chile8,145$14 34153 6. United States8,066$46 3816 7. Ireland7,987$39 4689 8. Canada7,918$37 94513 9. Australia7,899$38 91110 9. United Kingdom7,899$34 61919 Top Ten Average8,205,4$37 46517,1 Czech Republic7,0954$2409336 Zdroj: EFW 2009 Annual Report, CIA World Factbook 2009

27 5. Komparace: Velikost státu a bohatství AREAEFW index 2009RankGDP per head (IMF)Rank 1. Russia6,583$14 92051 2. Canada7,918$38 02513 3. China6,5482$6 56799 4. United States8,066$46 3816 5. Brazil6111$10 51475 6. Australia7,899$38 91110 7. India6,4586$2 941128 8. Argentina6,1105$14 56152 9. Kazakhstan7,1250$11 69370 10. Sudann/a…$2 380137 Top Ten Average6,9560$18 68964,1 Zdroj: EFW 2009 Annual Report, CIA World Factbook 2009

28 Nejbohatší státy světa dle IMF IMF 2009EFW index 2009 valueRankGDP per head (IMF)Rank 1. Qatarn/a…$83 8411 2. Luxembourg7,6514$78 3952 3. Norway7,5324$52 5613 4. Singapore8,662$50 5234 5. Brunein/a…$49 1105 6. United States8,066$46 3816 7. Switzerland8,194$43 0077 (8.) Hong Kong8,971$42 7488 8. Netherlands7,5620$39 9389 9. Ireland7,987$39 46810 10. Australia7,899$38 91111 Average8,059,67$51 3536,00 Zdroj: EFW 2009 Annual Report, CIA World Factbook 2009

29 Česká republika: 7,09 Pořadí: 54. Zdroj: EFW Annual Report, CIA World Factbook 2009 Bohatství, svoboda, rozloha - srovnání skupin států dle indexu EFW 2009

30 Zdroj: EFW Annual Report, CIA World Factbook 2009 Bohatství, svoboda, rozloha - srovn án í skupin států dle hodnoty HDP na obyvatele

31 6. Dodatek: Česká republika vs. Řecko 2009EFW index 2009PořadíHDP na obyvatele 2009Pořadí Česká republika7,0954$24 09336 Řecko7,1152$29 88225 Zdroj: EFW Annual Report, CIA World Factbook 2009

32 Public vs. External Debt PUBLIC DEBT This entry records the cumulative total of all government borrowings less repayments that are denominated in a country's home currency. Public debt should not be confused with EXTERNAL DEBT, which reflects the foreign currency liabilities of both the private and public sector and must be financed out of foreign exchange earnings.

33 Ek. svoboda, dluh a nezaměstnanost EFW index Unemployment Rate (%)Rank Public debt (% GDP) Rank (neg) External debt (% GDP) $Rank (neg) 1. Hong Kong5,30%4837,40%70311%17 2. Singapore3,00%23113,10%811%72 3. New Zealand6,20%5722,20%10050%47 4. Switzerland4,40%4040,50%64271%12 5. Chile9,60%1156,10%12338%45 6. United States9,30%11052,90%4794%1 7. Ireland11,80%12957,70%361004%8 8. Canada8,30%9375,40%1862%14 9. Australia5,60%5017,60%10892%13 9. United Kingdom 7,80%7668,10%22416%2 Average7,13%74,149,1%59,6234,9%23,1 Czech Republic8%9034,1%7639%39 Zdroj: CIA World Factbook 2009

34 Velikost státu, dluh a zaměstnanost AREA Unemployment Rate (%)Rank Public debt (% GDP) Rank (neg) External debt (% GDP) $Rank (neg) 1. Russia8,40%956,30%12230%22 2. Canada8,30%9375,40%1862%14 3. China4,30%3816,90%1097%24 4. United States9,30%11052,90%4794%1 5. Brazil8,10%8960%3014%28 6. Australia5,60%5017,60%10892%13 7. India10,70%12058%3418%27 8. Argentina8,70%10148,60%4935%34 9. Kazakhstan6,30%5914,20%11885%37 10. Sudan18,70%162103,70%1066%59 Average8,84%91,745,4%64,550,3%25,9 Zdroj: CIA World Factbook 2009

35 Nejbohatší státy světa dle IMF, dluh a nezaměstnanost IMF 2009 Unemploymen t Rate (%)Rank Public debt (% GDP) Rank (neg) External debt (% GDP) $Rank (neg) 1. Qatar0,50%215,70%11175%44 2. Luxembourg5,90%5214,90%1153854%10 3. Norway3,20%2760,60%29143%20 4. Singapore3,00%23113,10%811%72 5. Brunei3,70%31n/a…0%195 6. United States9,30%11052,90%4794%1 7. Switzerland4,40%4040,50%64271%12 (8.) Hong Kong5,30%4837,40%70311%17 8. Netherlands4,90%4462,20%27470%5 9. Ireland11,80%12957,70%361004%8 10. Australia5,60%5017,60%10892%13 Average5,71%50,550,8%56625,0%35,3 Zdroj: CIA World Factbook 2009

36

37

38

39 39 Stavba dálnic v ČR Zpráva Národní ekonomické rady vlády ČR: – cenový index „inženýrské stavby / obytné stavby“ je 1,62 – infrastrukturní zakázky (stát) jsou o 62 % dražší než výstavba v bytové oblasti (soukromý sektor) V letech 2008 a 2009 bylo v ČR zprovozněno 105 km nových dálnic a rychlostních komunikací K dokončení spojení Praha – Olomouc severní cestou chybí cca 105 km rychlostní komunikace R35 Pokud by se oněch 105 km za roky 2008 a 2009 stavělo za ceny soukromého sektoru, postavilo by se o 62 % navíc, tj. více něž 65 km R35 by mohla vést až do …

40 40 Stavíme draho? Je to složitější, ale zajímavé Cenová hladina stavebních děl je poměrně výrazně pod průměrem EU- 27 Ovšem index inženýrských staveb/obytných má velmi vysokou hodnotu Obytné stavby realizovány pro soukromý sektor, infrastruktura je veřejnou zakázkou Vysvětlení indexu – Nízká konkurence nebo koluze mezi soutěžiteli – Slabé rozpočtové omezení – Drahé je správné – Tlak zájmových skupin prodražujících infrastrukturní stavby – Korupce

41 41

42 42

43 10=min. korupce, 10=min. investic Corruption = Extra payments/Bribes/Favoritism (GCR) z EFW (2009) Government enterprises and investment z EFW (2009)

44 10=min. korupce, 10=min. investic Corruption = Corruption Perception index z Transparency International (2009) Government enterprises and investment z EFW (2009)

45 1=min. korupce, 10=min. investic Corruption = ICRG Corruption z Political Risk Services (2009) Government enterprises and investment z EFW (2009)

46 10=min. korupce, 10=max. svoboda Corruption = Extra payments/Bribes/Favoritism (GCR) z EFW (2009) Summary index z EFW (2009)

47 1=min. korupce, 10=max. svoboda Corruption = ICRG Corruption z Political Risk Services (2009) Summary index z EFW (2009)

48 10=min. korupce, 10=min. regulace Corruption = Extra payments/Bribes/Favoritism (GCR) z EFW (2009) Regulatory Trade Barriers z EFW (2009)


Stáhnout ppt "Konsolidované rozpočty 2009 v mil. Kčv % DAŇOVÉ PŘÍJMY1153300100,0% Přímé daně Daň z příjmy FO12750011,1% Daň z příjmu PO12710011,0% Majetkové daně144001,2%"

Podobné prezentace


Reklamy Google