Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kognitivní procesy – evoluční algoritmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kognitivní procesy – evoluční algoritmy"— Transkript prezentace:

1 Kognitivní procesy – evoluční algoritmy
Evoluční algoritmy - Úvod do evolučních algoritmů (EA), historie a přehled technik spadajících do EA, jednoduchý genetický algoritmus, oblasti použití EA Evoluční algoritmy - Schéma teorie, genetické operátory, příklad na GA – umělý mravenec, genetické programování. Evoluční algoritmy - Genetické programování a gramatická evoluce. Evoluční algoritmy - Genetické algoritmy s reálnou reprezentací, evoluční strategie, genetické algoritmy a předčasná konvergence, kompetentní genetické algoritmy Ant Colony Optimization - Chování mravenců jako inspirace mravenčích optimalizačních algoritmů, ACO metaheuristika a její modifikace, specifikace problémů řešitelných pomocí ACO, příklad aplikací Celulární automaty - Definice celulárních automatů, 2-D celulární automaty, příklady použití CA

2 Evoluční algoritmy Historie evolučních výpočetních technik (EVT)
Standardní genetické algoritmy (SGA) přírodní motivace struktura jednoduchého genetického algoritmu teorie o schématech a její zobecnění na stavební bloky GA s reálnou reprezentací Genetické programování (GP) stromová reprezentace, podmínka uzavřenosti, typování genetické operátory Gramatická evoluce (GE) Lineární reprezentace 1-bodové alias vlnkové křížení Porovnání s GP

3 Co nás čeká (... a snad nemine)
Evoluční strategie (ES) reprezentace základní modely samoadaptace Problémy s EA Předčasná konvergence, úlohy s omezeními, víceúčelové optimalizace, multimodální optimalizace, úlohy obsahující vazbu mezi parametry Vybrané partie EVT Diferenciální evoluce, Memetické algoritmy, Messy GA, Estimation of Distribution Algorithms (EDA), Population-based incremental learning (PBIL), Compact GA (cGA), extended cGA (ECGA), Learning Linkage GA (LLGA), Bayesian Optimization Algorithm (BOA)

4 Evoluční výpočetní techniky - historie
Fraser, Bremermann, Reed (50-tá, 60-tá léta) – první pionýři L. Fogel 1962 (San D.,CA): Evolutionary Programming Rechenberg & H.-P. Schwefel 1965 (Berlin, Germany): Evolution Strategies J. Holland 1975 (Ann Arbor, MI): Genetic Algorithms J. Koza 1989 (Palo Alto, CA): Genetic Programming . . . Gene expression programming, Grammatical evolution, competent GAs ... D. Fogel: „Měli bychom mít radost z toho, že evoluční výpočty vyšly asi z deseti nezávislých počátků v období let od 1953 do Je to klasický příklad konvergující evoluce.“

5 Evoluční programování (EP), L. Fogel
Cílem bylo evolučním postupem odvodit chování konečného automatu ve smyslu schopnosti predikovat změny prostředí, v němž se automat nachází prostředí je popsáno jako posloupnost symbolů z konečné abecedy výstupem je automat předpovídající další symbol této posloupnosti kvalita automatu je hodnocena spolehlivostí predikce 5 mutačních operátorů pro modifikaci populace N (náhodně utvořených) automatů: změna závislosti výstupního symbolu na vnitřním stavu, změna přechodové funkce vnitřních stavů automatu, změna počátečního stavu automatu, odstranění vnitřního stavu, přidání vnitřního stavu.

6 Evoluční programování
Periodická posloupnost ( )* začíná se se 20 znaky 5 generací se hledá FSM potom se přidá znak, atd.

7 Evoluční strategie (ES), Schwefel
Optimalizace tvaru vstřikovacích trysek Reprezentace: počet segmentů a jejich parametry dortmund.de/people/schwefel /EADemos/Demos/Duese/dueseGIFE.html Počáteční tryska Nalezená optimální tryska

8 Materiály D.E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimisation and Machine Learning, Addison-Wesley, ‘89 J. Koza, Genetic Programming, MIT Press, 1992 Z. Michalewicz, Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs, Springer, 3rd ed., 1996 Th. Bäck, Evolutionary Algorithms in Theory and Practice, Oxford University Press, 1996 D.B. Fogel, Evolutionary Computation, IEEE Press, 1995 H.-P. Schwefel, Evolution and Optimum Seeking, Wiley & Sons, 1995 Marek Obitko:

9 EVT – přírodní motivace
Stochastické optimalizační algoritmy pracují na principu "vyšlechtění" kvalitního řešení postupnou evolucí populace potenciálních řešení založené na [Davis L. et al.]: V přírodní evoluci je základní úlohou biologického druhu vyhledávání výhodných adaptací vůči složitému a dynamicky se měnícímu prostředí. ‚Znalost‘, která charakterizuje každý biologický druh, byla získána vývojem a je shrnuta v chromozómech každého jedince Abstrakce genetické dědičnosti (J.G. Mendel) a zápasu o přežití, kde vítězí ti nejsilnější (Ch. Darwin) Názvosloví gen, chromozóm, jedinec, populace, generace, křížení, mutace, ...

10 Genetické algoritmy (GA)
Holland, 1975 (Americký biolog) Pokus o vysvětlení diversity druhů v přírodě GA řešení jsou reprezentována chromozomy každé řešení je ohodnoceno populace potenciálních řešení je vyvíjena pomocí selekce křížení mutace

11 Reprezentace Chromosomy jako lineární řetězce ale i Genotyp  Fenotyp
binární (klasické GA): parametrické optimalizace reálných čísel: 3,24 1,78 -2,61 znaků (permutační problémy - TSP): DEACB ale i stromy: x*3 + y^2  matice, ... Genotyp  Fenotyp genetickou informaci o řešení konkrétní hodnoty parametrů řešení ke každému genotypu musí být definován fenotyp + x 3 ^ y 2

12 Ohodnocovací funkce Fitness Prohledávaný prostor může být
jediná informace o řešeném problému, kterou poskytneme GA musí být definována pro všechny možné chromozomy Prohledávaný prostor může být mnohorozměrný nelineární multimodální vícekriteriální diskrétní Fitness nemusí být definována analyticky Výsledky simulace optimalizovaného systému Úspěšnost klasifikace

13 Příklad na kódování Funkční optimalizace
hledání maxima funkce f(x,y) = x2 + y2 na intervalu celých čísel 0, 31 x a y jsou kódovány na 5 bitech genotyp fenotyp fitness , 0, 10 100 , 1, 25 = 626 , 11, 3 = 130 , 27, 18 = 1053

14 Evoluční cyklus Selekce Rodiče Rekombinace Populace Mutace Nahrazení
Potomci

15 Standardní genetický algoritmus (SGA)
begin t:=0; Inicializace P(t); Ohodnocení P(t); Statistika P(t); while (not ukončovací podmínka) do t=t+1; Reprodukce P(t) z P(t-1); Rekombinace P(t); Nahrazení P(t); end

16 Inicializace počáteční populace
Náhodná inicializace náhodný výběr zvoleného počtu chromozomů (náhodný generátor nul a jedniček s p-stí 0,5) žádná apriorní znalost o podobě hledaného řešení spoléhá pouze na šťastné navzorkování celého prohledávaného prostoru omezeným počtem příkladů Informovaná využívá apriorní znalost může vést jednak k nalezení lepších řešení může zkrátit celkový výpočet může způsobit nevratné nasměrování GA k suboptimálnímu řešení Předzpracování jedinců pro počáteční populaci

17 Paralelismus v GA snížení pravděpodobnosti uváznutí v lokálním extrému

18 Vývoj populace řešení rovnoměrné navzorkování prohledávaného prostoru
zaostření na slibné oblasti prohledávaného prostoru

19 Předzpracování počáteční populace
Předšlechtění jedinců pro počáteční populaci (metaGA)

20 Efekt predzpracování počáteční populace
fitness Počet operací ohodnocení

21 Selekce (reprodukce) Modeluje přírodní princip „přežívání nejsilnějších“ upřednostňuje zdatnější jedince před slabšími každý jedinec má šanci přispět svým kódem do další generace Ruletové kolo pravděpodobnost výběru jedince je úměrná jeho fitness

22 Genetické operátory - křížení
Myšlenka: „Máme-li dvě dobrá řešení daného problému, pak jejich vhodným zkombinováním lze možná získat řešení, které bude ještě lepší“ Křížení Vzorkování „exploration“ prohledávaného prostoru Příklad: 1-bodové křížení

23 Genetické operátory - mutace
udržení diversity populace minimalizování možnosti ztráty potenciálně užitečné části genetického kódu selekce + mutace může být dostatečně silná i bez křížení viz evoluční strategie

24 Nahrazovací strategie
Určuje: jak velká část populace (a kteří jedinci konkrétně) bude nahrazena v jednom gener. kroku Generační strategie – stará populace je kompletně nahrazena novou populací (short-lived species) Steady-state – pouze část populace je nahrazena, ostatní jedinci zůstávají (longer-lived species)

25 Oblasti nasazení GA GAs jsou populární pro jejich jednoduchost, efektivnost a robustnost. Holland: “Nejlepší uplatnění GA je v oblastech, kde nemáme žádnou představu o tom, jak by mělo řešení vypadat. Právě tam nás často překvapí s čím přijdou." Aplikace: control, design, scheduling, routing problems optimal resource allocation, layout planning, design of neural networks, image processing marketing, credit & insurance modelling stock prediction, credit scoring, risk assessment

26 Tracking a criminal suspect
Task is to guide the witness through a huge database of faces in order to identify the criminal suspect Chromosome structure: Human serves as an objective function evaluator UK Home Office, Police Systems Research and Development Group hair_colour skull_shape hair_cut eye_colour beard spectacles

27 Multiple Traveling Salesmen Problem
Rescue Operation Planning Zadání: 100 měst, 3 agenti Cíl: Rozdělit práci mezi všechny agenty tak, aby se minimalizovalo zatížení nejvytíženějšího agenta

28 Multiple Traveling Salesmen Problem

29 Job Shop Scheduling Problem (Nakano)
Machines: M=6, Jobs: N=6

30 Evoluce topologie a nastavení vah ANN
Binární reprezentace vícevrstvé dopředné sítě granularita – počet bitů použitých pro kódování hodnot vah spojovací bity – indikují přítomnost/absenci spojení mezi neurony bity kódující váhy


Stáhnout ppt "Kognitivní procesy – evoluční algoritmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google