Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evoluční a koevoluční procesy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evoluční a koevoluční procesy"— Transkript prezentace:

1 Evoluční a koevoluční procesy
Opakování látky se zaměřením na evoluci parazitů

2 Obsah Neodarwinismus Mezialelická selekce Skupinový výběr
Teorie zmrzlé plasticity Koevoluce

3 Neodarwinismus Anageneze a kladogeneze (koevoluce x kospeciace)
Mikroevoluce, makroevoluce, speciace Náhodné mutace (antigenní hypervariabilita, rekombinace, genový tok) Selekce, drift, tahy (adaptivita, komplexita, diverzita) Neadaptivní evoluce (editing, splicing) Druhový výběr (jedno- × vícekrokové adaptace)

4 Skupinový výběr Vývoj znaků nevýhodných z hlediska nositele a výhodných z hlediska druhu a populace – altruistické chování Evoluce ve strukturované populaci (dva způsoby vzniku nových populací, počty zakladatelů) Mezidruhový výběr a druhový výběr Populační biologie parazitů (vznikání a zanikání populací, omezené lokální zdroje, riziko zničení zdrojů, evoluce virulence, nutnost disperse – vektory)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 a) b)

19 Skupinový výběr Vývoj znaků nevýhodných z hlediska nositele a výhodných z hlediska druhu a populace – altruistické chování Evoluce ve strukturované populaci (dva způsoby vzniku nových populací, počty zakladatelů) Mezidruhový výběr a druhový výběr

20 Skupinový výběr Vývoj znaků nevýhodných z hlediska nositele a výhodných z hlediska druhu a populace – altruistické chování Evoluce ve strukturované populaci (dva způsoby vzniku nových populací, počty zakladatelů) Mezidruhový výběr a druhový výběr Populační biologie parazitů (vznikání a zanikání populací, omezené lokální zdroje, riziko zničení zdrojů, evoluce virulence, nutnost disperse – vektory)

21 Koevoluce Úloha koevolučních procesů v evoluci
Evoluce a snižování dědivosti Princip červené královny Stopy koevoluce na molekulární úrovni (0,5 % genů vykazuje převahu nesynonymních mutací, 9 ze 17 skupin u parazitů či v imunitním systému, čichové receptory a receptory na gametách) Rychlost koevolučních procesů (paraziti, intersexuální kompetice, pokusy s naivními populacemi)

22 Pokus s naivními populacemi

23 Mezialelická selekce Teorie sobeckého genu
Pohlavní rozmnožování a kompetice alel Hamilton a koncepce inklusivní zdatnosti Kompetice rodin (kin selection) Pseudoaltruistické chování Rozdíly mezi pohlavním a nepohlavním množením z hlediska kompetice v rámci infrapopulace

24 Rozdíly mezi pohlavním a nepohlavním rozmnožováním
100% 50% 50%

25 Teorie zamrzlé plasticity
Epistatické interakce, interakce geny-prostředí

26 Na fenotypové projevy genu mají zásadní vliv epistatické interakce

27 Teorie zamrzlé plasticity
Epistatické interakce, interakce geny-prostředí Frekvenčně závislá selekce a teorie evolučně stabilních strategií

28 Teorie zamrzlé plasticity
Epistatické interakce, interakce geny-prostředí Frekvenčně závislá selekce a teorie evolučně stabilních strategií Dědivost znaků a dědivost biologické zdatnosti u pohlavně se rozmnožujících organismů

29 Selekční hodnota znaků je kontextově podmíněná
Tak mi řekni, k čemu jsou mi kolty proklatě nízko, když mám krátké ruce?

30 Teorie zamrzlé plasticity
Epistatické interakce, interakce geny-prostředí Frekvenčně závislá selekce a teorie evolučně stabilních strategií Dědivost znaků a dědivost biologické zdatnosti u pohlavně se rozmnožujících organismů Zamrzlá evoluční plasticita

31 Teorie zamrzlé plasticity
Epistatické interakce, interakce geny-prostředí Frekvenčně závislá selekce a teorie evolučně stabilních strategií Dědivost znaků a dědivost biologické zdatnosti u pohlavně se rozmnožujících organismů Zamrzlá evoluční plasticita Úloha speciace v anagenezi

32 Punctualistická x gradualistická evoluce
čas

33 Shrnutí V evoluci parazitů má značný význam teorie selekce rodů (inklusivní zdatnost) Velkou roli hraje i mezipopulační výběr Koevoluční procesy probíhají větší rychlostí a po delší dobu než ostatní evoluční procesy Pohlavně se rozmnožující druhy mohou být evolučně zamrzlé, anageneze může souviset s kladogenezí


Stáhnout ppt "Evoluční a koevoluční procesy"

Podobné prezentace


Reklamy Google