Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jeruzalém – město 3 náboženství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jeruzalém – město 3 náboženství"— Transkript prezentace:

1 Jeruzalém – město 3 náboženství
Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Jeruzalém – město 3 náboženství Označení DUM VY_32_INOVACE_12_2_13 Autor RNDr.Tomáš Danielis Datum Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Regionální geografie Asie a Afriky Ročník 1. ročník a kvinty gymnázia

2 Jeruzalém Izrael považuje za hlavní město.
OSN ho neuznává a považuje za hlavní město Tel Aviv-Jaffo. Město mělo být pod společnou správou s Palestinci. Dlouhá a pestrá historie – 4.tis.let př.n.l. V průběhu dějin byl Jeruzalém dvakrát zničen, 23 x obléhán, 52 x napaden a 44 x dobyt.

3 Proč město 3 náboženství?
Nejsvětější místo judaismu a duchovní centrum židovského národa. Třetí nejsvětější město islámu. Velmi významné křesťanské památky a události.

4 Jaké jsou zde náboženské stavby jednotlivých náboženství?
Doplň: Judaismus…………… Islám…………………. Křesťanství…………... Odpovědi: Judaismus - Zeď nářků Islám - Mešita al-Aksá Křesťanství - Chrám Božího hrobu, rovněž název bazilika Svatého hrobu

5 Mapa Starého města arménská č. muslimská č. křesť. čtvrť chrámová hora
židovská č. Obr. 1

6 Jeruzalém 1900 Obr. 2

7 Chrámová hora Je místo, které je jedním z hlavních problémů mezi židy a muslimy. Je plošina o půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku. V roce 996 př. n. l. zbudoval izraelský král Šalamoun (syn Davida) na vrcholu hory Moria, kde měl Abraham obětovat Izáka, Chrám. Šalomoun vybudoval Chrám jako „dům Božího přebývání“ a jako symbol připoutání lidu k Davidovu rodu. První Chrám stál na pahorku téměř 400 let. Roku 586 př.n.l.byl vypálen vojskem Babyloňanů při dobytí Jeruzaléma, po kterém následovalo babylonské zajetí. Druhý Chrám byl zbudován navrátilci z babylonského zajetí. Druhý Chrám stál do 10.srpna roku 70 n.l, kdy byl vypálen římským vojskem vedeným Titem při prvním židovském povstání. Chrám pak již nikdy nebyl obnoven.

8 Chrámová hora Zeď nářků je jediným pozůstatkem vnějších hradeb jeruzalémského 2. Chrámu, které nechal významně a honosně rozšířit Herodes Veliký (chtěl si naklonit Židy). Z náboženského hlediska je tak Chrámová hora místem, kde se Bůh setkával s člověkem, kde se nebesa setkávala se zemí. Náboženskou správu nad Chrámovou horou ovládá muslimská rada. Izraelci se totiž po dobytí Jeruzaléma dohodli s náboženskými představiteli města a garantovali jménem Státu Izrael suverenitu všem náboženským směrům. Na samotné Chrámové hoře je v současnosti zakázáno nemuslimům modlit se, a to z důvodu obav před nepokoji a negativními reakcemi muslimů. Pokud nemuslim zůstane na Chrámové hoře mimo vyhrazený čas nebo se modlí, je vyveden policií.

9 Chrámová hora Obr. 3

10 Zeď nářků Obr. 4

11 Modlitby u Zdi a ve Zdi Obr. 5 Obr. 6

12 Chrámová hora Obr. 7

13 Mešita al-Aksá „Nejvzdálenější mešita“
„Podle veršů z Koránu podnikl Mohamed na okřídleném oři Buraqovi cestu během jediné noci a to z „Posvátné mešity“ (v Mekce) do „nejvzdálenější mešity“ (al-Masdžid al-Aqsa) (která byla později ztotožněna s Jeruzalémem). Ze skály vystoupal Mohamed do nebe doprovázený Gabrielem, kde před návratem na zem přijal od Mojžíše přikázání včetně pěti denních modliteb. Pak se vrátil zpět do Mekky, kde kázal věřícímu lidu. Obr. 8

14 Skalní dóm Muslimové věří, že skála v centru Dómu je tatáž, po níž vystoupal Mohamed na Noční cestu do nebe roku 621 n.l., doprovázený andělem Gabrielem. Tam se radil s Mojžíšem a před návratem na zem dostal (nyní povinné) muslimské modlitby Obr. 9

15 Chrám Božího hrobu Leží na místě, které většina křesťanů uznává jako Golgotu, kde byl dle Nového zákona ukřižován Ježíš Obr. 10

16 Průřez Chrámem Obr. 11

17 Citace DANIEL BARÁNEK. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEZNÁMÝ. Wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: THOMAZZO. Wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AMORUSO. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: CHMOUEL. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: YARIN KIRCHEN. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: אסף.צ. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BERTHOLD WERNER. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BERTHOLD WERNER. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: LIOR GOLGHER. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: YUPI666. Wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Jeruzalém – město 3 náboženství"

Podobné prezentace


Reklamy Google