Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poslední přednáška komplet Úvod do studia. © 2007 Robert Zbíral Program příprava na test zmínka o programu MS Word jak vyhledávat zdroje elektronické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poslední přednáška komplet Úvod do studia. © 2007 Robert Zbíral Program příprava na test zmínka o programu MS Word jak vyhledávat zdroje elektronické."— Transkript prezentace:

1 Poslední přednáška komplet Úvod do studia

2 © 2007 Robert Zbíral Program příprava na test zmínka o programu MS Word jak vyhledávat zdroje elektronické informační zdroje co se nestihlo minule časový rozvrh přednášky

3 © 2007 Robert Zbíral Podoba testu- část první pět stručných otázek, např.: 1) Součástí (dobré) vědecké práce nezbytně není: a)rozbor literatury v úvodu b)poznámkový aparát c)povinnost použít primární zdroje d)hlavní text dělený do kapitol/podkapitol 2) Do sekundárních zdrojů v bibliografii nepatří: a)rozhodnutí Ústavního soudu ČR b)monografie o přijímání legislativy c)článek z databáze Newtonit d)analýza Parlamentního institutu Poslanecké sněmovny 3) Mezi obecně známé informace nepatří: a)počet krajů v ČR b)hlavní město Katalánska c)počet členů OSN k 1. srpnu 2004 d)jméno britského ministra zahraničí Uveďte dvě databáze elektronických informačních zdrojů, z kterých je možné získat plné texty zahraničních právních zdrojů: ……………………………….

4 Podoba testu: část druhá (citace) všechny informace máte –co nevidím nepíšu postup: –určit o co jde !!! –vzpomenout si na generickou citaci –začít psát –„méně je více“ MACHOVEC, Milan. Ježíš pro moderního člověka. Praha: Orbis, 1990. ISBN 80- 235-0015-5.

5 DITRYCH, Ondřej, SOULEIMANOV, Emil. Reflexe čečenského konfliktu českou společností. Středoevropské politické studie [online]. 2006 [cit. 10. prosince 2007]. Dostupné na.http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=286

6 KRPEC, Ondřej. WTO a liberální režim mezinárodního obchodu: liberální pohled. Mezinárodní politika, 2007, roč. 31, č. 1, s. 13-15. Ocitujte text napsaný Ondřejem Krpcem:

7 BACHE, Ian, GEORGE, Stephen. Politics in the European Union. Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN: 0-19-927658-7.

8 KARÁSEK, Tomáš. Ministr zahraničí EU a teorie institucionalizace. In: PLECHANOVOVÁ, Běla (ed). Evropská unie na počátku 21. století: Reformní procesy a institucionální změna. Praha: Karolinum, 2006, s. 101-128. Ocitujte text napsaný Tomášem Karáskem:

9 SCHNEIDER, Martin. Evropské předsednictví na německý způsob [online]. Euractiv, 16. ledna 2007 [cit. 10. prosince 2007]. Dostupné na.

10 Pár minut o správném formálním vzhledu práce i oči hodnotí zachování jednotného vzhledu zjednodušení práce a její automatizace

11 © 2007 Robert Zbíral MS Word automatické poznámky pod čarou –příkaz vložit ihned další automatizované prvky –konec stránky atd. styly a jejich použití –tvorba obsahu –možnost vlastní úpravy a definice příkaz vložit jinak

12 © 2007 Robert Zbíral MS Word

13 © 2007 Robert Zbíral České právnické časopisy Právník –12 krát ročně –teoretický, delší články Právní rozhledy –14 denní perioda –více článků, dost i z praxe Jurisprudence –zhruba 7-8 vydání do roka –články, komentáře judikatury speciální oborové časopisy –Soudní rozhledy, Bulletin advokacie atd.

14 © 2007 Robert Zbíral Jak najít zdroje pro výzkum- základy heuristiky mám základní informace či ne? –jestli ne, tak začít s učebnicemi, encyklopediemi, přehledové publikace přístup Google –hrozby této metody- viz dále –je to možný start metoda knihovna –prohledávání knih a časopisů metoda databáze –elektronické informační zdroje kaskáda z literatury –najít první zdroj k tématu –vycházet z toho co kdo cituje (odkazy) –nejpřesnější, zamezí se balastu

15 © 2007 Robert Zbíral Zdroje na internetu problematika používání internetu ale: hluboký (neviditelný) web Google jako nástroj vyhledávání

16

17

18 © 2007 Robert Zbíral Zdroje na internetu- co najdeme? specializované volně přístupné servery pro právníky –obecně články, rozsudky, právní předpisy (sbírka) www.ipravnik.cz –přehledy obsahů časopisů www.epravo.cz –praktické rady –registrace zdarma (pak monitoring tisku)

19

20 © 2007 Robert Zbíral Obecná pravidla hledání- databáze ohromné množství dat důležitost umět formulovat dotaz –liší se dle databáze, ale podobná pravidla jednoduchý dotaz –jedno slovo –občas možnost upřesnění co hledám (autor-název-předmět atd.) –přednosti vs nevýhody fráze –kombinace slov v přesném pořadí –většinou uvedené v uvozovkách „institut vazby“ –použitelné i v Googlu

21 © 2007 Robert Zbíral Obecná pravidla hledání- databáze složité vyhledávání možnost A: kombinace různých dotazů dle podsekcí –omezení časové, na vybrané časopisy atd. –výhody/nevýhody možnost B: upřesnění v rámci jednoho dotazu –boolovské operátory- logické vztahy mezi dotazy

22 © 2007 Robert Zbíral Obecná pravidla hledání- databáze operátor AND –vyhledá texty obsahující všechny zadaná slova –příklad: vazba AND pachatel operátor OR –vyhledá texty obsahující jedno ze slov –příklad: vazba OR pachatel

23 © 2007 Robert Zbíral Obecná pravidla hledání- databáze operátor NOT –vyloučení jednoho ze slov z dotazu –zvlášť pokud jsou nějaké termíny stejné, ale v jiném kontextu (Evropská unie) –příklad: vazba NOT pachatel proximitní operátory –ještě jemnější upřesnění –hlavně pro plnotextové databáze –NEAR jako AND, ale jen do zadané vzdálenosti od sebe –BEFORE první pojem musí být před druhým (jinak jako NEAR) –AFTER první pojem za druhým

24 © 2007 Robert Zbíral Obecná pravidla hledání- databáze používání závorek –příklad: (vazba OR kauce) AND (pachatel OR (státní AND zástupce)) NOT (Berdych OR Starka) pozor na synonyma –rozšířit výrazem AND (např. rozsudek, judikát etc.) pozor na homonyma –při vyhodnocování výsledků (např. žalovat)

25 © 2007 Robert Zbíral Zdroje na internetu- co najdeme? české noviny a jejich archívy služba www.newtonit.czwww.newtonit.cz –nutná registrace (zdarma) –archiv plných textů MF Dnes (od roku 1996) –archiv plných textů Práva (poslední tři měsíce) –možnost využívat všech boolovských operátorů Příklad (NEAR): banka w/5 pojišťovna - Slovo banka se musí vyskytovat nejdále 5 slov od slova pojišťovna Příklad (NEAR NOT): banka not w/5 pojišťovna - Ve vzdálenosti do 5-ti slov od slova banka se nesmí vyskytovat žádné slovo pojišťovna

26

27 © 2007 Robert Zbíral Elektronické informační zdroje na UP hlavní pravidla –nutnost licencí- poskytuje MŠMT –dostupnost jen ze sítě UP či na heslo –problém: většinou zdroje v cizích jazycích druhy EIZ –bibliografické zdroje záznamy o článcích, knihách citovatelnost (impakt faktor) –plnotextové zdroje forma HTML nebo PDF –faktografické zdroje slovníky, adresáře, encyklopedie

28 © 2007 Robert Zbíral Přehled hlavních databází na UP adresa: http://knihovna.upol.cz/databaze.html http://knihovna.upol.cz/databaze.html cca 40 databází různého obsahu i rozsahu adresa http://www.infozdroje.cz/http://www.infozdroje.cz/ –k čemu mám přístup dle své IP adresy –obecné pravidlo: síť univerzity –některé součásti jen skrz knihovny (PF UP, Zbrojnice)

29

30

31 © 2007 Robert Zbíral EIZ: co známe? máme přesnou citaci, chceme získat tento zdroj (východisko: kaskáda) –nejlépe dojít k cíli brouzdáním (browse) od časopisu k ročníku a příslušnému číslu –služba ELJ (Electronics Journal Library) http://rzblx1.uni- regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=NKP&colors=7&lan g=enhttp://rzblx1.uni- regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=NKP&colors=7&lan g=en soupis přístupných časopisů (plnotextové vs bibliografické) sjednocuje databáze a ukazuje, zda je zdroj k dispozici možné prohledávat i podle tématiky příklad- najít tento článek –MANCINI, Federico. Europe: The Case for Statehood. European Law Journal, 1998, roč. 4, č. 1, s. 29-42.

32

33

34

35 © 2007 Robert Zbíral EIZ: co známe? známe téma, neznáme zdroje –první úkol- správná databáze –druhý úkol- správná poddatabáze –třetí úkol- správný a přesný dotaz –čtvrtý úkol- správné vyhodnocení dotazu

36 © 2007 Robert Zbíral EIZ: co je nejvhodnější pro právníky? charakteristika oboru je přímo úměrná zastoupení v databázích a vhodnosti jejich užití přesto databáze práci ulehčí rozmáhají se i české EIZ

37 © 2007 Robert Zbíral EIZ: co je nejvhodnější pro právníky? databáze TAMTAM a Infobanka ČTK –zprávy ze světa i domova, anotace tisku, video i fotoarchívy –vstup pouze v KUP databanka judikatury –http://www.judikatury.cz/http://www.judikatury.cz/ –rozsudky všech stupňů českých soudů a ESLP (v současnosti 4500 judikátů) –omezeno IP adresou –jeden člověk v jeden čas na jedno heslo, –heslo z Lexis-Nexis (poskytne knihovna PF UP)

38

39 © 2007 Robert Zbíral EIZ: co je nejvhodnější pro právníky? databáze časopisů společnosti Lexis-Nexis –http://www.lexisnexis-online.cz/index.phphttp://www.lexisnexis-online.cz/index.php –plné texty těchto právních časopisů: Daně a finance Ekologie a právo Právo pro podnikání a zaměstnání Soudce Státní zastupitelství Trestní právo Zdravotnictví a právo –nutné získat heslo a přihlašovací jméno poskytne knihovna PF UP

40

41 © 2007 Robert Zbíral EIZ: co je nejvhodnější pro právníky? Česká národní bibliografie –http://aip.nkp.cz/http://aip.nkp.cz/ –pouze bibliografické záznamy (ne plný text), ale veškeré údaje o: knihách (742 tisíc) článcích z časopisů a novin od roku 1990 (přes milión záznamů) dizertace, speciální dokumenty –dát pozor na ovládání- nepříliš intuitivní

42 © 2007 Robert Zbíral EIZ: důležité databáze databáze EBSCOhost (eIFL Direct) –http://search.ebscohost.comhttp://search.ebscohost.com –nejrozsáhlejší databáze pro sociální vědy na UP –velké množství sekcí Academic Search Premier (4600 časopisů, 3600 v plném znění) Business Source Premier (2300 časopisů, 1100 v plném znění)

43 © 2007 Robert Zbíral EIZ: důležité databáze databáze JSTOR –http://www.jstor.org/http://www.jstor.org/ –zejména pro historické informace (texty od 19. století) –americké právní časopisy (reviews), MPV databáze Blackwell Synergy –http://www.blackwell-synergy.com/http://www.blackwell-synergy.com/ –množství oborů (včetně práva) –většinou i v EBSCO databáze Proquest –http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=302&cfc=1http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=302&cfc=1 –americké zdroje (ale i evropské) –hodně překryv s EBSCO

44

45 © 2007 Robert Zbíral EIZ: co je nejvhodnější pro právníky? jsou k dispozici i plné texty knih –skripta on-line prozatím jen ekonomie –Oxford Scholarship Online http://www.oxfordscholarship.com/oso/public/index.html jedno z nejlepších akademických nakladatelství na světě více než 1800 knih 13 dostupných kolekcí, včetně –Economics and Finance –Philosophy –Political Science –History

46


Stáhnout ppt "Poslední přednáška komplet Úvod do studia. © 2007 Robert Zbíral Program příprava na test zmínka o programu MS Word jak vyhledávat zdroje elektronické."

Podobné prezentace


Reklamy Google