Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.04.3.07/4.1.02.2/0355 EU Management – Vzdělávací kurzy a podpůrný nástroj pro projektový management a administraci projektů s vazbou na SF ČR 01.02.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.04.3.07/4.1.02.2/0355 EU Management – Vzdělávací kurzy a podpůrný nástroj pro projektový management a administraci projektů s vazbou na SF ČR 01.02.2006."— Transkript prezentace:

1 CZ.04.3.07/4.1.02.2/0355 EU Management – Vzdělávací kurzy a podpůrný nástroj pro projektový management a administraci projektů s vazbou na SF ČR 01.02.2006 - 31.01.2008 EDUCEU o.s. CELN o.s. Mgr. Ivana Haladová EDUCEU GSM: 602 764 246 www.celn.cz/euprojekt ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost

2 2 1. Zaměření projektu Cíl projektu: Rozvoj vzdělávacích programů s vazbou na EU Specifické cíle: 1.Vyškolení pracovníků pro kvalitní servis v oblasti projektového managementu (celý životní cyklus projektu) 2.Vytvoření systému – platformy pro projektový management 3.Rozvoj další spolupráce mezi účastníky školení Problémy řešené projektem: Odstranění obav a problémů cílových skupin týkajících se administrační a implementační stránky projektů Zdůvodnění potřeby veřejných prostředků: Zvládnutí administrace a implementace posílí úspěšnost českých subjektů při čerpání finančních prostředklů ze SF

3 3 2. Cílové skupiny Cílové skupiny: Zaměstnanci soukromých podniků odborové organizace OSVČ profesní a podnikatelská sdružení zaměstnavatelé ( zejména MSP) Podíl cílové skupiny z území (městských částí) JPD2? Školení se mohou zúčastnit zájemci ze všech MČ, včetně MČ spadajících do JPD2. Protože však školení zatím nebyla dokončena, nebyla ještě zpracována statistika podílu CS z území JPD2.

4 4 3. Typy činností Aktivity projektu se zaměřením na cílové skupiny: 4 cykly prezenčních a on-line školení zaměřených na oblast projekt. managementu v období realizace projektu. odborný mentoring a hosting v systému, který bude využíván při školení. vytvoření internetové platformy pro projektový management - podpora pro cílové skupiny (komunikace a koordinace mezi partnery s možností využívání manuálu, či případné osobní konzultace)

5 5 3. Typy činností Program kurzů: 1. modul – Poskytnutí podpory, rozpočet projektu a finanční řízení, účetnictví projektu a dokladování Seznámení s povinnostmi příjemců v uvedených oblastech (smlouva s poskytovatelem grantu, úhrady výdajů, uznatelné náklady, žádosti o platbu, vedení projektové účetní evidence, veřejná podpora a DPH, audit…) 2. modul – Výběrová řízení, veřejné zakázky, partnerství a pracovní vztahy Seznámení s povinnostmi příjemců v uvedených oblastech (formy zadávání zakázek, partnerská smlouva, monitorování realizace výstupů a výsledků, organizační zajištění spolupráce mezi partnery, pracovní výkazy…) 3. modul – Užívání internetové platformy pro management projektu Seznámení s funkcemi platformy, kterou je možné využívat při koordinaci projektů, a která zároveň slouží i jako nástroj e-learningu. 4. modul – Monitorovací zprávy, administrativní kontrola projektu, projektové řízení a závěrečná zkouška Seznámení s povinnostmi příjemců v uvedených oblastech (průběžné zprávy, závěrečná zpráva, koordinace projektu, životní cyklus projektu, formy komunikace, rizika projektového řízení…) Při úspěšném složení závěrečné zkoušky získají absolventi certifikát.

6 6 3. Typy činností Termíny školení: 1. kurz: 15.9.2006 – 27.10.2006 2. kurz: 10.11.2006 – 22.12.2006 3. kurz: 9.3.2007 – 20.4.2007 4. kurz: 13.7.2007 – 24.8.2007

7 7 3. Typy činností Projektový portál obsahuje: –Základní informace o projektu –Harmonogram projektu, klíčové aktivity –Monitorovací zprávy –Výkazy práce (kontrola provázanosti více projektů) –Financování a výdaje projektu (soupisky) –Výstupy a výsledky Systém zabezpečuje mnoho informačních zdrojů (dokumenty, šablony, návody atd.), které lze najít pouze pracným vyhledáváním na různých web stránkách. Online řízení a monitorování průběhu projektu

8 8 Základní informace o projektu Řešitelé a partneři projektu Hlavní stránka projektu - veřejně přístupná Aktuality, termíny akcí

9 9 Hlavní stránka konkrétního projektu (zabezpečený přístup) Prostředí pro pohodlnou administraci Základní informace o projektu Odkazy klíč. aktivity, úkoly, kalendář

10 10 4. Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Vnitřní postupy řízení činností, řízení rizik a sebehodnocení Složení realizačního týmu – EDUCEU – 6 pracovníků, CELN – 1 pracovník Komunikace – osobně, telefonicky, e-mailem(v období přípravy obsahu platformy a realizace kurzů – operativní schůzky – intenzivní spolupráce) Řízení – cca 1x měsíčně schůzka ŘV (vedoucí pracovníci) = plán činností, zhodnocení činností (zápis) interní schůzky (zaměstnanci partnerských organizací)

11 11 4. Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Postupy řízení – záměrně nejjednodušší varianta! Nejasné nebo sporné otázky – řešení diskusí a konsensem! Hodnocení procesů – v rámci schůzek ŘV – naplňování indikátorů (ano-ne, opatření), postup realizace dle harmonogramu (ano-ne, opatření), čerpání finančních prostředků dle schváleného rozpočtu (ano-ne, opatření)

12 12 4. Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Rizika projektu – a)Zpoždění při zpracování zadávací dokumentace – posunutí realizace vývoje projektové platformy Opatření: Intenzivní zapojení do přípravy ZD a následně do zpracování obsahové stránky platformy. Úprava projektového harmonogramu (návaznost školení). b)Zájem cílových skupin o pozdější termín školení (původně v období prázdnin) Opatření: Úprava projektového harmonogramu s přesunem začátku školení do IX/2006. Nákup služeb: prostory pro realizaci školení, občerstvení účastníků vývoj platformy pro projektový management (služba)

13 13 5. Zajištění publicity Tiskové konference – 22.3.2006 (společná pro EU Projekt i EU Management) Prezentace projektu na setkání členů CELN – 23.6.2006 Články, letáky – tiskové zprávy (aktualizace na webových stránkách), informační leták pro zájemce o školení Webové stránky – aktualizace informací o projektu, přihlašování zájemců na školení, komunikace mezi realizátory a účastníky http://www.celn.cz/eumanagement

14 14 8. Výstupy a Výsledky Hlavní inovované produkty – náplň školení, internetový portál Školící materiály – v tištěné podobě, na CD, na webu (pdf) – pouze pro účastníky školení Metodiky, metodické listy – pro interní potřebu lektorů Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 0800 ORGANIZACE000 PRODUKTY035

15 15 9. Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství Horizontální témata Rovné příležitosti – přístup na školení bez omezení Udržitelný rozvoj – x vše v papírové formě Informační společnost – součástí projektu je vývoj platformy pro projektový management, část školení probíhá v počítačové učebně. Místní iniciativy – řešitelé jsou o.s., zájem i ze strany účastníků školení (vedlejší činnost) Partnerství – Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci (15.3.2006)

16 16 10. Doporučení pro další programovací období 2007-2013 SF – nevyužitý inovační potenciál – reakce na téma výzvy (malá možnost kvalitativního skoku) Selektivnost – míra kofinancování (předfinancování) Veřejná podpora – nejasnost výkladu, problém vykazování, problém udržitelnosti (trest za aktivitu) Monitoringu a koordinace stávajících projektů - odstranění administrativní zátěže, MZ – 6 měsíců Budoucích procesy - – pokud možno jednotné podmínky pro celý OP -zjednodušení a zkvalitnění žádosti (on-line) -hodnocení – kvalitně proškolení odborníci -administrace – snížení administrativní zátěže -přehlednější, srozumitelnější a výstižnější monitorovací indikátory (příručka) -veřejná podpora – jasná pravidla reflektující rozmanitost projektů, žadatelů, vstupních a výstupních podmínek.

17 17 EU Management Děkuji za pozornost… Ivana Haladová EDUCEU Senožaty 75 394 56 Senožaty, okr. Pelhřimov Pražská kancelář: Růžová 1416/17, 110 00 Praha 1 Tel:296 356 104 Fax:296 356 398 GSM:602 764 246 E-mail:ivana.haladova@crossczech.cz


Stáhnout ppt "CZ.04.3.07/4.1.02.2/0355 EU Management – Vzdělávací kurzy a podpůrný nástroj pro projektový management a administraci projektů s vazbou na SF ČR 01.02.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google