Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marta a Marie. Příběh o lásce Boha k člověku - Vztah z Boží strany beze zbytku naplněný - Vztah, který se máme snažit naplňovat i z naší strany - Vztah.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marta a Marie. Příběh o lásce Boha k člověku - Vztah z Boží strany beze zbytku naplněný - Vztah, který se máme snažit naplňovat i z naší strany - Vztah."— Transkript prezentace:

1 Marta a Marie

2 Příběh o lásce Boha k člověku - Vztah z Boží strany beze zbytku naplněný - Vztah, který se máme snažit naplňovat i z naší strany - Vztah k Bohu, který přesahuje naše chápání - Vztah, který každý prožívá osobitě a jedinečně Příběh o lásce Boha k člověku - Vztah z Boží strany beze zbytku naplněný - Vztah, který se máme snažit naplňovat i z naší strany - Vztah k Bohu, který přesahuje naše chápání - Vztah, který každý prožívá osobitě a jedinečně

3 Skrze Adamovo selhání vstoupil do příběhu hřích a smrt I. Kor. 15.21. - 22. A jako vešla do světa smrt skrze člověka… - H řích vstoupil mezi člověka a Boha, smrt získala svou moc - Oddělení člověka od Boha

4 Co způsobilo oddělení od Boha? Luk. 16.15. …co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost Fil. 3.19. …jejich chloubou to, zač by se měli stydět…

5 Začátek naplňování Božího plánu záchrany - Potopa a Noe - Abraham, Izák, Jákob a Boží lid - Zákon – dobro x zlo - Proroci -Řím. 1.20: …lze totiž od stvoření světa vidět… …to vše ale nestačí… Začátek naplňování Božího plánu záchrany - Potopa a Noe - Abraham, Izák, Jákob a Boží lid - Zákon – dobro x zlo - Proroci -Řím. 1.20: …lze totiž od stvoření světa vidět… …to vše ale nestačí…

6 Zásadní zlom v příběhu Boží lásky k lidem Jan 1.14. – 18 I. Jan 4.9. – 10. Kol. 1. 15. – 16. Ef. 2. 4. – 9.

7 Jan 1:14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou [má] od Otce jediný [Syn], plný milosti a pravdy. 15 Jan o něm vydával svědectví. Volal: „To je [ten], o němž jsem řekl: ‚Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já.‘“ – 16 Z jeho plnosti jsme my všichni vzali, milost za milostí. 17 Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. 18 Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten [nám o něm] pověděl. Jan 1:14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou [má] od Otce jediný [Syn], plný milosti a pravdy. 15 Jan o něm vydával svědectví. Volal: „To je [ten], o němž jsem řekl: ‚Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já.‘“ – 16 Z jeho plnosti jsme my všichni vzali, milost za milostí. 17 Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. 18 Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten [nám o něm] pověděl.

8 1. Janův 4: 9 V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého Syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. 10 V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna [jako] oběť smíření za naše hříchy.

9 Kol. 1:15 On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, 16 neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.

10 Ef. 2:4 Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, 5 i když jsme byli mrtvi pro [svá] provinění, obživil [nás] spolu s Kristem – milostí jste zachráněni – 6 a spolu [s ním nás] probudil [k životu] a spolu posadil na nebeských [místech ] v Kristu Ježíši, 7 aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. 8 Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta [záchrana] ne[ní] z vás – [je] to Boží dar; 9 ne[ní] na základě skutků, aby se nikdo nechlubil.

11 Zásadní zlom v příběhu Boží lásky k lidem - Bůh se pro nás, lidi v těle, dal nejvyšší pro nás pochopitelnou měrou poznat ve svém Synu - Boží Syn za nás podstoupil trest za hřích a porazil smrt -Z Boží strany bylo vykonáno vše - Na nás je rozhodnout se a jít

12 Ale… - Nepropadněme pýše, že jsme najednou získali poznání všeho -Mějme vědomí, že Bůh přesahuje nás i s našimi představami Ef. 3. 19., Řím. 11. 33. – 34.: …jak nevyzpytatelné jsou Jeho soudy a nevystopovatelné Jeho cesty. Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal Jeho rádcem?

13 Jak je to s hříchem po Ježíšově oběti? I. Jan. 1.8. - 9. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe…Jestliže doznáváme své hříchy,…On nám hříchy odpouští Možné reakce na vlastní selhání: - Trápení, výčitky, izolace – vzdálení se od Boha - Útěk k Ježíši

14 Krásné Velikonoce !!!


Stáhnout ppt "Marta a Marie. Příběh o lásce Boha k člověku - Vztah z Boží strany beze zbytku naplněný - Vztah, který se máme snažit naplňovat i z naší strany - Vztah."

Podobné prezentace


Reklamy Google