Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektový management Řízení kvality

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektový management Řízení kvality"— Transkript prezentace:

1 Projektový management Řízení kvality
Ing. Roman Danel, Ph.D. Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko–geologická fakulta VŠB-TU Ostrava

2 Obsah Co je to kvalita Techniky a metody pro řízení kvality
Deming, Kaizen, Lean Agilní management

3 Co je to kvalita? Shoda s požadavky a způsobilost k používání

4 Řízení kvality v projektu
Cílem je zajistit, že projekt uspokojí potřeby, kvůli kterým bylo zahájeno jeho řešení Snaha o neustálé zlepšování

5 Procesy při řízení kvality
Plánování kvality Zajišťování kvality (Quality Assurance) Benchmarking Audit Kontrola kvality Rozhodnutí o přijetí (Acceptance Decisions) Přepracování Úprava procesů

6 Techniky pro kontrolu kvality
Paretova analýza Statistické vzorky Six Sigma Navazuje na TQM a BPR Zaměření na zákazníka, školení, organizace se principům má věnovat jako celek…

7 Six Sigma Kdy – existuje-li rozdíl mezi současnou a požadovanou efektivitou Sigma = standardní odchylka – míra rozptylu ve vzorku dat Odchylka – faktor pro stanovení maximálního přípustného počtu vadných jednotek

8 Six Sigma DMAIC Define – definice požadavků,
Measure – měření současné výkonnosti, Analyze – analýza vztahů, Improve – návrh řešení, Control – ověření v praxi

9 Řízení kvality Deming – 14 bodů řízení Juran
Crosby – snaha o nulové defekty Ishikawa – diagramy rybích kostí (diagram příčin a následků) Taguchiho metody Kvalita je nedílná součást návrhu výrobku Potlačení závad, eliminace postupů „pokus-omyl“

10 Deming – PDCA cyklus P – Plan – naplánování zamýšleného zlepšení (záměr) D – Do – realizace plánu C – Check – ověření výsledku realizace oproti původnímu záměru A – Act – úpravy záměru i vlastního provedení na základě ověření a plošná implementace zlepšení do praxe

11 Další metody řízení kvality
APQP CAF Kaizen Lean Management Metoda 5S TQM – Total Quality Management

12 Lean (štíhlý) management
Trvalé zlepšování Zamezení plýtvání Co nejlepší uspokojení potřeb zákazníka Toyota

13 Kaizen Metoda postupného zlepšování
Stimulace komunikace, motivace pracovního výkonu Zapojení všech pracovníků – nápady na zlepšování – kolektivně diskutovány

14 Metoda 5S Seiri (Sortovat) - oddělit potřebné a nepotřebné věci
Seiton (Setřídit) - setřídit nebo umístit potřebné a užívané věci tak, aby mohly být jednoduše a rychle použity Seiso (Stále čistit) - udržování čistoty na pracovišti a v jeho okolí Seiketsu (Standardizovat) -  neustálé a opakované zlepšování organizace práce Shitsuke (Sebedisciplína) - udržovat dokonalý pořádek a 4 předchozí S na pracovišti v čase

15 Historie řízení kvality

16 Ishikawa „fishbone“ diagram
Jsou hledány všechny potenciální zdroje problému. Při sestavování diagramu tvoří problém hlavu pomyslné rybí kosti a hlavní kosti vedoucí od páteře znamenají oblasti či kategorie, ve kterých se může problém nacházet. Vedlejší kosti pak znamenají konkrétní potenciální příčiny. „Ishikawa Fishbone Diagram cz“ od Ishikawa_Fishbone_Diagram.svg: FabianLange at de.wikipediaderivative work: DeeMusil (talk) – Ishikawa_Fishbone_Diagram.svg. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons -

17 „Sedm zakladnich nastroju zlepsovani kvality cz“ od Cumulative_vs_normal_histogram_cz.svg: *Cumulative_vs_normal_histogram.svg: Kieranoderivative work: DeeMusil (talk)Check_sheet_for_motor_assembly_cz.svg: *Check_sheet_for_motor_assembly.svg: DanielPenfieldderivative work: DeeMusil (talk)Linear_regression.svg: SewaquLampFlowchart_cz.svg: *LampFlowchart.svg: svg by Booyabazookaoriginal png by Wapcapletderivative work: DeeMusil (talk)ControlChart_cz.svg: *ControlChart.svg: Original uploader was DanielPenfield at en.wikipediaderivative work: DeeMusil (talk)Pareto_chart_of_titanium_investment_casting_defects_cz.svg: *Pareto_chart_of_titanium_investment_casting_defects.svg: DanielPenfieldderivative work: DeeMusil (talk)derivative work: DeeMusil (talk) – Cumulative_vs_normal_histogram_cz.svgCheck_sheet_for_motor_assembly_cz.svgLinear_regression.svgLampFlowchart_cz.svgControlChart_cz.svgPareto_chart_of_titanium_investment_casting_defects_cz.svg. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons -

18 Agilní management SCRUM KANBAN

19 KANBAN Sada principů regulující workflow:
Aby každý věděl v jakém stavu jsou rozdělané úkoly Minimalizace množství nedodělané práce Posílení samostatnost týmu

20 Pravidla KANBAN Vizualizujte workflow Nastavte limity rozdělané práce
Neustále sledujte jak to funguje a případně systém upravte

21 Teorie omezení jakýkoli řiditelný systém je limitován při dosahování svého cíle několika málo omezeními, vždy existuje alespoň jedno omezení. TOC – snaha identifikovat omezení 1984, Goldratt

22 Critical Chain Metoda CPM je ideální, pokud jsou neomezené zdroje (v realitě jen u některých vojenských projektů) Kritický řetěz – zkrácení doby projektu až o 30%

23 Principy kritického řetězu
Multitasking – projev maticové organizační struktury – přeskakování z jedné činnosti na druhou – prodlužuje projektové časy 4-6x Celková doba projektu nezávisí jen na kritické cestě (nejkratší možný čas trvání jednotlivých úkolů) ale také na zdrojích

24 Principy kritického řetězu
Murphyho zákon „vždy se něco pokazí“ Řešení: časové nárazníky - umístěny na konci projektu a na cestách projektu napojujících se na Kritický řetěz.

25 Principy kritického řetězce
Parkinsonův projektový zákon: „Činnost trvá nejméně tak dlouho, jak dlouhý má přidělený časový interval“ Pro zdroje je "velice nevýhodné" předávat činnosti před stanoveným termínem (milníkem).

26 Principy kritického řetězce
Princip štafetového běžce: Činnost se předává okamžitě dále po skončení bez ohledu na termín S milníky pracuje co nejméně, doba dokončení projektu je "chráněna" pomocí akumulovaných časových nárazníků, které se zároveň používají pro stanovování priorit.

27 Principy kritického řetězce
Paradox studenta Lidé mají tendenci dělat věci na poslední chvíli

28 Zdroj:

29 ISO 10006

30 ISO 10006 Řízení projektu Systematický přístup Procesy projektu
Produkty projektu Systematický přístup Potřeby zákazníků Zúčastněné strany Politika kvality zadavatele

31 ISO 10006 Skupiny procesů Strategický proces – 8 zásad managementu Zdroje – plánování a řízení Realizace produktu Měření, analýza, zlepšování Projekt je především řízení lidí – řízení kvality znamená zaměřit se na pracovníky


Stáhnout ppt "Projektový management Řízení kvality"

Podobné prezentace


Reklamy Google