Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Spotřeba a investice Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Spotřeba a investice Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Spotřeba a investice Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

2 Spotřební funkce

3 Velikost spotřeby závisí jednak na velikosti disponibilního důchodu domácností a jednak na úrokové míře.

4 Spotřeba domácností je největší složkou agregátních výdajů a domácího produktu. Úroková míra má vliv na to, jak člověk rozděluje důchod mezi spotřebu a úspory.

5 S růstem disponibilního důchodu spotřební výdaje rostou, ale pomalejším tempem než důchod. Podíl spotřeby na disponibilním důchodu se s růstem důchodu snižuje.

6 Hypotéza životního cyklu Člověk má jistou představu o vývoji svého celoživotního důchodu. Snaží se, aby jeho spotřeba nepodléhala během jeho života příliš velkým výkyvům.

7 reálný roční důchod (tis. Kč) věk člověka důchod spotřeba reálná roční spotřeba (tis.Kč) 20304050607080 100 150 180 300 400 500 600 Životní cyklus důchodu a spotřeby

8 Během života se spotřeba člověka mění méně než jeho důchod. V mládí si obvykle půjčuje (spotřeba je vyšší než důchod), ve středním věku spoří (důchod je vyšší než spotřeba) a ve stáří čerpá své úspory (spotřeba je vyšší než důchod).

9 Plánované investice a rovnovážný HDP

10 Firmy uskutečňují investice do fixního kapitálu a do zásob.

11 Investice do fixního kapitálu jsou vždy investice plánované, protože se pro ně firma sama rozhoduje. Investice do zásob mohou být plánované nebo neplánované.

12 Neplánované investice do zásob vznikají tehdy, když firma prodá méně zboží, než kolik plánovala prodat. Neprodané zboží zůstane v zásobách – vytváří neplánovaný přírůstek zásob neboli neplánovanou investici.

13 Neplánované investice mají dopad na výrobní rozhodnutí firmy a tím také na velikost HDP.

14 skutečné investice = plánované investice + neplánované investice

15 Neplánované změny zásob vyvolávají změnu nominálního HDP.

16 Když prodeje zboží poklesnou pod úroveň, kterou firmy očekávaly, dochází k neplánovanému růstu zásob, neboli k neplánovaným investicím. Firmy reagují snížením cen, popřípadě výroby, aby uvedly zásoby na plánovanou úroveň, a v důsledku toho klesá nominální HDP. a v důsledku toho klesá nominální HDP. Jakmile je dosaženo plánované úrovně zásob, HDP se dostává na svou rovnovážnou úroveň.

17 Když naopak prodeje zboží rostou nad úroveň, jakou firmy očekávaly, dochází k nadměrnému čerpání zásob a k jejich neplánovanému poklesu. Firmy reagují zvýšením cen, popřípadě výroby, aby uvedly své zásoby zpět na plánovanou úroveň, a nominální HDP roste. Jakmile je dosaženo plánované úrovně zásob, HDP se dostává na rovnovážnou úroveň.

18 HDP je rovnovážným produktem tehdy, když se skutečný objem investic ve svém souhrnu rovná plánovanému objemu investic.

19 C + I + G + X = HDP C je spotřeba C je spotřeba I jsou plánované investice I jsou plánované investice G jsou veřejné výdaje na zboží a služby G jsou veřejné výdaje na zboží a služby X je čistý vývoz X je čistý vývoz HDP je rovnovážný hrubý domácí produkt HDP je rovnovážný hrubý domácí produkt


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Spotřeba a investice Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google