Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

14.4.20151 Hospodářský cyklus Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D. Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "14.4.20151 Hospodářský cyklus Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D. Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002."— Transkript prezentace:

1 14.4.20151 Hospodářský cyklus Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D. Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002

2 14.4.20152 Průběh klasického hospodářského cyklu GDP čas expanze vrchol recese sedlo oživení konjunktura Při expanzi AD>AS vyvolává potřebu investic (růst zaměstnanosti, růst spotřeby, růst úrokové míry, růst cen) a růst produkce až k vrcholu, kdy dochází vlivem multiplikace investic k nadprodukci investičních statků. Nadprodukce vede k omezení a snižování zaměstnanosti a tím k omezení spotřeby a snížení spotřeby spotřební produkce...recese Při recesi je AS>AD, klesá zaměstnanost, investice, spotřeba, GDP, zprvu roste úroková míra, poté klesá, až do bodu kdy se AD=AS (sedlo). Fáze oživení do úrovně předešlého vrcholu a nad – konjunktura (části nové expanze)

3 14.4.20153 Teorie hospodářského cyklu Liberální přístup – cyklus je nutný vzhledem k k přirozené selekci, při níž jsou likvidovány „nejslabší ekonomické subjekty“ (nekonkurenceshopné firmy a propouštění zaměstnanců, jejichž výkonu neodpovídají vysoké platy) Dirigistický přístup – existence recese je nežádoucí a vyjadřuje existenci disproporcí, kterým se dá předcházet státními zásahy (J.M. Keynes) Hospodářský cyklus lze chápat jako projev fungování autoregulačního tržního mechanismu (ozdravění hospodářství, rekvalifikace nezaměstnaných, zlevnění kapitálu a další rozvoj a růst bohatství) Vliv politických cyklů na hospodářský cyklus Neočekávané vlivy versus racionální očekávání

4 14.4.20154 Monetární politika Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D. Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002

5 14.4.20155 Monetární politika Peněžní a úvěrová politika spojená s emisí a regulací peněz v ekonomice, je jedním ze stabilizačních nástrojů hospodářství (množství peněz v ekonomice a vývoj úrokových měr) Předpoklady pro uplatňování monetární politiky, pro provádění restrikcí a expanzí: Tržní mechanismus v rámci trhu peněz a trhu kapitálu (D,S a i*) Centrální banka ve státním vlastnictví jako pověřená instituce pro realizaci monetární politiky Nástroje monetární politiky Přímé – administrativní regulace spotřebních a investičních úvěrů, kontrola hospodaření bank Nepřímé – přes centrální banku Emise a regulace množství peněz Stanovení minimálních rezerv komerčních bank Stanovování diskontních sazeb Evidování kurzu (intervence při vychýlení z fluktuačního pásma) Rozhodování o konstitutování nových bank Správa státního dluhu Operace na volném trhu (nákup a prodej státních cenných papírů) Úkoly centrální banky

6 14.4.20156 Rovnováha na trhu peněz i QMQM D M S M Banka nabízí více peněz se zvyšující se i Poptávka po penězích se zvyšuje se snižující se úrokovou sazbou monetární restrikce a expanze posunují křivku nabídky peněz i* Q* M

7 14.4.20157 Bankovní soustava Banky jsou specializované instituce,které se zabývají kumulováním peněz a zprostředkováním jejich přeměny v kapitál Základní funkce bank Funkce zprostředkovatele Funkce pokladníka Tvůrce úvěrových prostředků Funkce emitenta peněz Evidování kurzu měny Bankovní multiplikátor M = E * 1/R M…množství peněz E…přebytek depozit nad rezervou R..stanovená minimální bankovní rezerva

8 14.4.20158 Bankovní soustava Česká národní banka má funkci hlavního emitenta Síť komerčních bank, které mají hlavní úkoly Vedení účtů právnickým a fyzickým osobám Stanovování výše úrokových sazeb úvěrů a vkladů, shromažďování vkladů a poskytování úvěrů (úrok, reálná a nominální úroková sazba, inflace, i r =i n - i) Prodej a nákup konvertibilních měr za modifikované (oproti ČNB ) kurzy Umožnění vstupu obyvatel na trh cenných papírů

9 14.4.20159 Cenné papíry Listiny – pohledávky vlastníků vůči výstavcům těchto listin, jsou obchodovatelné Směnky – cenné papíry eliminující riziko obchodování, bankovní i soukromé směnky, kryté (s ručením) a nekryté Akcie – spekulativní obchodovatelný papír, vyjadřující podíl na kapitálovém majetku, z něhož vyplývá důchod (dividenda) Nominální cena Reálná cena Tržní cena Obligace RCA=D/i *100 RCA…reálná cena akcie i………úroková sazba D…….dividenda v Kč

10 14.4.201510 Mezinárodní finance Vztahy peněžní tvorby, rozdělování a užití peněžních prostředků v mezinárodním měřítku Mezinárodní měnový fond (IMF) součást OSN, ČR se stala znovu členem 1990 Konzultace v měnových otázkách Stabilizace měnových kurzů Tvorba a stabilizace mezinárodní platební soustavy Poskytování devizových úvěrů Světová banka (WB) ČR členem od roku 1990, zajišťuje financování projektů členských zemí formou dlouhodobých půjček

11 14.4.201511


Stáhnout ppt "14.4.20151 Hospodářský cyklus Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D. Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google