Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv přídavku odpadního čedičového a odpadního skelného vlákna na vlastnosti betonu Ing. Ivana Chromková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv přídavku odpadního čedičového a odpadního skelného vlákna na vlastnosti betonu Ing. Ivana Chromková."— Transkript prezentace:

1 Vliv přídavku odpadního čedičového a odpadního skelného vlákna na vlastnosti betonu Ing. Ivana Chromková

2 Řešitel : Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Strojírny Olšovec, s.r.o. Marshal Logistic, s.r.o. TA 02021147 – Výzkum a vývoj optimálních environmentálně šetrných technologií pro nové a progresivní využití tuhých odpadních materiálů z výroby minerální vlny

3 Betony, při jejichž výrobě se kromě tradičních komponentů používají také vlákna z různých materiálů, označujeme jako vláknobetony. Funkce vlákna v betonu zvýšení užitných vlastností betonu: pevnosti v tahu a tahu za ohybu odolnosti proti nárazu smykového namáhání houževnatosti betonu aj. Druhy vláken (dle materiálu): ocelová skleněná syntetická (polypropylenová, polyetylenová, polyvinylalkoholová) uhlíková ostatní vlákna (např. přírodního původu). Aplikace vláken do betonu

4 Aplikace odpadních vláken do betonu Vlákna - vyráběna cíleně pro aplikaci do betonu jako vláknová výztuž. Vláknový odpad – vzniká při výrobě v jakémkoli odvětví průmyslu Možnost využít takto vzniklé vláknové odpady v jiném odvětví výroby. Např. aplikace do betonu. Zaměření projektu na odpad z výroby minerální vlny – tj. na čedičová a skelná vlákna. Do laboratoří Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s. byly dodány vzorky odpadního produktu z výroby čedičové a skelné vlny: -odřezky z minerální rohože po jejím vytvrzení -odpadní vláknitý materiál vzniklý v procesu výroby před vstupem do vytvrzovací komory

5 Odpadní vlna a její úprava Čedičové vlákno přečištěnéSkelné vlákno přečištěné

6 Sledovaný parametr Stanovení škodlivých látek* Ekotoxicita* Radioaktivit a Objemová hmotnost ve výluhuv sušině(kg.m -3 ) Čedičová vlna Splňuje Limit I (inertní) Překročení limitních hodnot As, Cd, Cr Vyhovuje 102 Skelná vlnaVyhovuje 226 Ověřování využití odpadní vlny 1. Stanovení vstupních parametrů - ekologická vhodnost : Analýza obsahu nebezpečných látek ve výluhu Ekotoxicita Radioaktivita 2. Stanovení technologické vhodnosti: Ověření využitelnosti daného odpadního materiálu do konkrétní stavební hmoty zavlhlá betonová směs pro vibrolisované prvky

7 Ověření technologické vhodnosti zaměření na použití čedičového a skelného vlákna zkoumán přídavek (25, 50, 75 a 100 % objemových) ke srovnávací receptuře betonové směsi Pozn.: ve výpočtu dávky byla zohledněna objemová hmotnost čedičového vlákna (100 kg.m -3 ), resp. skelného vlákna (226 kg.m -3 ) standardní receptura odpovídala podmínkám kladeným na vibrolisované zdící prvky Požadavky na BS - jemnozrnná BS s max. zrnem kameniva do 8 mm - velmi suché konzistence s vodním součinitelem 0,3 až 0,36 při použití speciálních přísad umožňujících lepší a rychlejší zhutnění Hodnoceno bylo: způsob zapracování odpadního vlákna do BS chování směsi při formování výsledné fyzikálně-mechanické vlastnosti, trvanlivost

8 Fyzikálně mechanické vlastnosti betonů se skelným vláknem po 28 dnech zrání Fyzikálně mechanické vlastnosti betonů s čedičovým vláknem po 28 dnech zrání Čedičové vlákno (objemový přídavek) 0%25%50%75%100% Objemová hmotnostkg.m -3 22902250224022302215 Pevnost v tahu za ohybuMPa 5,436,416,546,866,35 Pevnost v tlakuMPa 46,3144,4944,7440,1537,42 Vlhkost% 3,03,083,173,183,24 Nasákavost% 4,975,465,705,956,69 Počáteční nasákavostg.m -2.s -1 1,481,802,132,242,40 Skelné vlákno (objemový přídavek) 0%25%50%75%100% Objemová hmotnostkg.m -3 22902245222021602120 Pevnost v tahu za ohybuMPa 5,436,25,95,65,3 Pevnost v tlakuMPa 46,3142,3340,540,1732,10 Vlhkost% 3,03,23,413,74,2 Nasákavost% 4,976,06,87,48,8

9 Vyhodnocení zkoušek – pevnost v tahu za ohybu Čedičové vlákno Skelné vlákno

10 Vyhodnocení zkoušek – pevnost v tlaku Čedičové vlákno Skelné vlákno

11 Vyhodnocení zkoušek - mrazuvzdornost Čedičové vláknoSkelné vlákno Dle indexu mrazuvzdornosti vyhovuje obsah: skelného vlákna do 50 % čedičového vlákna do 50 % (s výhradami)

12 Závěr z výsledků laboratorních prací Z dosavadních výsledků laboratorního ověřování lze konstatovat: Využití odpadu z výroby minerálních vláken pro vibrolisované výrobky je možné a žádoucí Přídavek odpadního vlákna Fyzikálně-mechanické vlastnosti hmoty nebyly vlivem rostoucího přídavku odpadního minerálního vlákna zásadně ovlivněny Přídavkem vlákna do betonové směsi došlo ke zvýšení pevnosti v tahu za ohybu betonu: čedičové – až do výše 100% přídavku skelné – do výše 50% přídavku Ve srovnání se standardním betonem vykazovaly nejlepší pevnost v tlaku zkušební vzorky s max. obsahem 50 % obj. čedičového vlákna

13 Výroba vibrolisovaných betonových tvarovek Ověření výsledků laboratorního testování – výrobní závod TANEX, a.s. Základní testování výroby tvarovek na betonové směsi standardní receptury a směsi s vláknem 25 a 50 % objemových Receptury byly mírně upraveny v souladu s prověřenou recepturou tohoto závodu. Nejdůležitější úpravou byla optimalizace dávky záměsové vody. Pro výrobu byly použity suroviny používané v závodě firmy TANEX, a.s.

14

15 Základní technické parametry Jednotka Standardní tvárnice bez vlákna Čedičové vláknoSkelné vlákno 25 %obj50 %obj25 %obj50 %obj Rozměry dxšxvmm 510 x 300 x 195 Objemová hmotnostkg.m -3 740745740730710 Hmotnost prvkukg 20,320,920,520,620,0 Pevnost v tlakuMPa 6,06,56,76,05,7 Vyhodnocení výroby betonových tvarovek Výroba v reálných podmínkách se osvědčila – příznivé výsledky: Vlastní zapracování do betonové směsi (homogenita) Proces formování = vibrolisování Vzhled výrobků Výsledné fyzikálně-mechanické vlastnosti

16 POSOUZENÍ EKONOMICKÝCH PARAMETRŮ Hlavním ekonomickým přínosem je využití odpadního materiálu v co nejvyšším možném obsahu Docílení finanční úspory spojené především s užitnou hodnotou výrobku Navýšení množství vyrobených tvarovek z jedné záměsi o cca 10-15 %. - nejvíce vhodné z hlediska požadovaných pevnostních charakteristik, nasákavosti a mrazuvzdornosti se jeví přídavek do betonové směsi ve výši 25 % hmotnostních POSOUZENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ Výsledky v tabulce potvrzují závěry vyvozené z laboratorní etapy: Pevnosti v tlaku betonu s obsahem skelného vlákna jsou nepatrně nižší ve srovnání s betony s obsahem čedičového vlákna Betony s obsahem skelného vlákna mají nižší objemovou hmotnost ve srovnání s betony s obsahem čedičového vlákna Nasákavost betonu s obsahem skelného vlákna je vyšší ve srovnání s betony s obsahem čedičového vlákna Závěr

17 Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno tel.: +420 730 519 708 e-mail: chromkova@vustah.cz www.vustah.cz Děkuji za pozornost Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.


Stáhnout ppt "Vliv přídavku odpadního čedičového a odpadního skelného vlákna na vlastnosti betonu Ing. Ivana Chromková."

Podobné prezentace


Reklamy Google