Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Komunikace a prezentace KOPRD Vyjednávání/ 2 Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Komunikace a prezentace KOPRD Vyjednávání/ 2 Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."— Transkript prezentace:

1 1 Komunikace a prezentace KOPRD Vyjednávání/ 2 Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2012

2 2 Ovlivňování Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Ovlivňovat a přesvědčovat ostatní znamená změnit jejich postoje a chování. Úspěšné ovlivňování znamená identifikovat, co je důležité pro toho, na koho právě působíte a neustále dávat najevo pochopení pro jeho potřeby. Naopak, čím více vyvíjíte silný nátlak, tím více se vám budou klienti přizpůsobovat pouze zvnějšku. Dlouhodobé ovlivnění je možné jen tehdy, podaří-li se změnit osobní postoje lidí.

3 3 Co může přispět ke změně postojů/ a Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Odstranění nejistoty Někdy ten, koho chceme ovlivnit, nemá pocit jistoty o předmětu jednání. V tom případě můžeme změnit jeho postoj tím, že mu poskytneme co nejvíce dalších informací. Inteligence Na schopnost nechat se přesvědčit působí i inteligence. Ne vždy ale pozitivně. Lidé s nižším IQ se přesvědčují snadněji, než ti, kteří mají průměrné a vysoké IQ. Lidé s vyšším IQ chtějí logické argumenty a odpovědi na své všetečné otázky. O věcech přemýšlejí a pouze vaše osobní kouzlo a rétorické schopnosti na ně neplatí.

4 4 Co může přispět ke změně postojů/ b Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Sebevědomí Člověka s vysokým sebevědomím přesvědčíte velmi těžko. Naopak méně sebevědomí jedinci často vyhledávají takové situace, aby mohli být na někom závislí. To znamená, že se nechají snadno přesvědčit. Osobní energie Významnou roli hraje i osobní energie. Komunikace, do které vkládáte více energie (nikoliv agresivitu), je účinnější než ta, v níž energie chybí.

5 5 Co může přispět ke změně postojů/ c Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Důvěryhodnost Souvisí se zkušenostmi a znalostmi, se spolehlivostí, s možným zdrojem informací a hlavně s motivem, kvůli kterému přesvědčujete. Důvěryhodnost je podpořena, stavíte-li se ke svému partnerovi přátelsky. Oblíbenost Oblíbení lidé mají společné charakteristiky - upřímnost, znalost věci, inteligenci a energičnost, přitažlivý vzhled. Hodně lidí vyhledává společnost takových lidí, kteří se jim něčím podobají a tyto lidi mají v oblibě. Tato shoda je utvrzuje v tom, že jsou dobří a podporuje jejich sebevědomí.

6 6 Co může přispět ke změně postojů/ d Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Opakování S opakováním je potřeba zacházet s citem pro zdravou míru. Neplatí, čím vícekrát sdělení opakuji, tím více partnera přesvědčím. Neopakujte mechanicky, abyste se ujistili, že vás váš partner skutečně vnímá a že vám porozuměl, ale v určitých variacích a po uplynutí alespoň krátkého času. Dáte mu šanci, aby o vašem návrhu přemýšlel. Kontakty Vytvořte si sítě kontaktů, mohou pomoci při ovlivňováníněkoho dalšího.

7 7 Na jaké bázi to funguje Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání nechce mánemá chce Něco má a chce toNěco nemá a chce to nechce Něco má a nechce toNěco nemá a nechce to

8 8 Styly ovlivňování/ a Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Styl odměny a trestu Opírá o status a formální autoritu. Uplatňujete-li tento styl, vysvětlujete přesně, co od partnera očekáváte a jak bude ohodnocen výsledek. Potrpíte si na detailní komunikaci a instrukce. Okamžitě dáváte najevo jak spokojenost, tak i kritiku. Styl spolupráce a důvěry Umožňujete ostatním podílet se na rozhodnutí. Partner cítí, že se o jeho návrzích bude diskutovat. Významnými schopnostmi jsou aktivní naslouchání a porozumění. Ve vztahu panuje atmosféra důvěry a ne strachu.

9 9 Styly ovlivňování/ b Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Styl společné vize Využíváte naděje, hodnot a aspirace partnera. Stavíte na silných stránkách zúčastněných. Apelujete na spojení všech a na společnou budoucnost. Důležité je mít vynikající rétorické schopnosti a silné charisma. Styl asertivního přesvědčování Důraz kladete na logiku, fakta a zkušenosti. Postupujete v přesvědčování velmi energicky. Často velmi aktivně argumentujete a diskutujete. Pozor: Nedostatkem může být malá schopnost naslouchat ostatním. Na protinávrhu nehledejte pouze slabiny.

10 10 Argument Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Argumentujeme, abychom získali to, co si přejeme. Argument není zbraň, kterou chceme porazit druhou stranu. Argument je nástroj, s nímž můžeme dosáhnout konce, uspokojit potřebu, splnit přání. Vhodné argumenty jsou ukryty ve výrocích druhého člověka. Poslouchejte a začnete vyhrávat. Příběh je nejsnadnější formou téměř pro každý argument. Předkládejte svoje argumenty v podobě příběhů.

11 11 Vyjednávání Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Každý v rámci komunikace potřebuje schopnost zvládat konfliktní situace a vyjednávat. Úspěch je podmíněn dvěma faktory, přičemž oba jsou rozhodující: Příprava, včetně nácviku obtížných situací. Chování v průběhu vyjednávání.

12 12 Základ vyjednávání Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Příprava předmětu vyjednávání z mého pohledu: jaký je optimální výsledek, kam až mohu ustoupit; z pohledu partnera: jaký je jeho optimální výsledek, kam až může ustoupit. Příprava scénáře co já ti povím, co ty mi povíš, kam společně dojedeme. Sem patří i nácvik předpokládaných obtížných situací. Příprava materiálů shromáždění informací – o partnerovi osobně, o okolnostech; příprava písemností vizitek, aj. Osobní příprava vzhled a úprava, pozitivní ladění, asertivní a řečnické dovednosti.

13 13 Důležité prvky ve vlastním vyjednávání Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání společenská předehra blesková diagnostika pozitivní přístup konstatování závěrů DŮLEŽITÉ PRVKY: zaměření na cíl sumarizace dílčích výsledků umění naslouchat umění ptát se

14 14 Fáze vyjednávání: Příprava/ a Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Přijdete-li na jednání nepřipraveni, nemůžete dělat nic jiného, než pouze reagovat na akce vašeho partnera. Dostáváte se do oslabení a ztrácíte iniciativu. Umění improvizace je při každém jednání velmi důležité, ale mnohem lépe se improvizuje, když jste se předem připravili.

15 15 Fáze vyjednávání: Příprava/ b Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání V přípravě si ujasníte svůj záměr, výchozí pozici a pozici, na kterou můžete slevit. Zamyslete se i nad předpokládaným záměrem vašeho partnera. Na základě informací, které jste o něm získali, se můžete pokusit identifikovat jeho zájmy a potřeby. Přípravou může být i vyhodnocení předchozího jednání.

16 Fáze vyjednávání: Vlastní vyjednávání Čím lépe umíte zacházet s argumenty, tím větší je vaše šance na výhru. Abyste byli v této fázi úspěšní, neubíjejte fakty, ale aktivně naslouchejte argumentům, abyste odhalili partnerův záměr a postoj. Pamatujte si, že úspěšný vyjednavač více naslouchá, než mluví! Nezapomínejte na kladení otázek! Otázky pomohou odstranit nejistotu nebo odrazit partnerův úder. Každý návrh přinese určitou změnu ve vyjednávání. Je výhodné návrhy předkládat v podmiňovacím způsobu. Návrh předložte tak, aby vynikla výhoda, kterou by mohl partner získat. V závěrečné fázi předložte návrhy tak, aby si partner mohl (musel) jeden vybrat. Nejdůležitější je navázat s partnerem vztah a vytvořit příznivou atmosféru. Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání

17 17 Co při vyjednávání uplatnit Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Soustřeďte se na hlavní téma a argumenty. Nechejte si nějaké argumenty v rezervě. Připravte si možné ústupky, které vás mnoho nestojí, ale mohou být důležité pro partnera. Za každý ústupek požadujte protihodnotu. Opět si nechejte rezervu. Klaďte otázky. Aktivně naslouchejte a dávejte to co nejvíce najevo. Dělejte průběžná shrnutí. Potvrdíte si tím, zda jste vše pochopili správně. Buďte otevření. Stavte na tom, co máte s partnerem společného. Usilujte o oboustrannou výhru! Nesmíte vyhrát pouze vy, ale i váš partner. Po jednání vyhodnoťte jeho závěry i celý průběh. TŘI ROVINY SPOKOJENOSTI: věcná, procesní, osobní

18 18 Čeho se při vyjednávání vyvarovat Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Nepoužívejte iritující fráze. Na útok neodpovídejte protiútokem. Nepoužívejte nevěrohodné argumenty. Na návrh neodpovídejte okamžitě protinávrhem. Nebojte se dlouhého odmlčení partnera. Nekritizujte a neútočte. Neuvízněte na detailech. Nevystupujte s návrhem příliš brzo. Nesoustřeďujte se na své pocity. Některé vyjednávání je úspěšné, jiné nikoliv, ale: každé jednání by mělo skončit tak, aby mohlo bez problémů začít další.

19 19 Klíčové prvky kooperativního vyjednávání Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání 1. Společný jazyk 2. Empatie 3. Respekt k odlišnostem 4. Depersonifikace 5. Práce s emocemi 6. Zájmy a postoje 7. Postupné dohody 8. Kreativita 9. Varianty 10. Nejdřív hledání, potom hodnocení 11. Společná kritéria 12. Oboustranná spokojenost Podstatou je spolupráce, zaměření na oboustranný zisk. Kritérium úspěchu: oboustranná spokojenost.

20 20 Role námitek při vyjednávání Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Námitky jsou nezbytnou součástí každého vyjednávacího procesu. Námitky jsou indikátorem zájmu. Tam, kde nejsou námitky, není ani zájem. Skoro vždy je to tak, že lidé vám řeknou spoustu malých výhrad, než řeknou tu velkou, tu hlavní. Každý vyjednavač se s nimi setká. A teprve když umí zvládat námitky, je skutečným vyjednavačem.

21 21 Jak pracovat s námitkami/ a Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Nejprve se zeptejte na důvody! Zjistěte, zda se za první námitkou neskrývají ještě další! Dejte najevo pochopení pro jakoukoli námitku! Přeměňte námitky v otázky! Oprávněným námitkám se braňte nabídkou jiných předností! Nenapovídejte žádné námitky! Svůj protiargument změkčete částečným souhlasem! Na některé otázky odpovídejte protiotázkami! Nacvičte si „asijskou hluchotu“! Chovejte se vyrovnaně, klidně a uvolněně! Jen žádné pichlavé výrazy! Nebuďte upovídaní!

22 22 Jak pracovat s námitkami/ b Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Hledejte nejpřesvědčivější, nejúčinnější odpovědi a učte se je nazpaměť. Důležité je při tom zachovat toto pořadí: nejprve vystihněte všeobecný záměr své odpovědi; hledejte nejvhodnější slova; nakonec se naučte zdůraznit její správné vyznění co nejúčinnější intonací a nejvíce výmluvnou řečí těla. „Toto jsem mu měl přece říct…!“ je pozdě.

23 23 Jak reagovat na námitky/ a Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání 1. Zmírnit Pokud partner vznese námitku, zaujal stanovisko: Nemám zájem. (Odmítnutí), Nebude to fungovat. (Námitka), Nerozhodnu se hned. (Zdržovací manévr) Budete-li se s ním přít, ještě více se uzavře. Vy tedy nemůžete souhlasit, nesouhlasit nebo se přít. Můžete dát najevo respekt k jeho názoru. 2. Zeptat se na důvod Je to cesta nejmenšího rizika. Čím více partner mluví, tím víc vám řekne. Partner při vysvětlování svých obav může zajít tak daleko, že si je zodpoví sám.

24 24 Jak reagovat na námitky/ b Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání 3. Teoreticky vyřešit Nabídnete-li teoretické řešení, partner bude předpokládat, že jeho obavu řešit dokážete. 4. Přeměnit na otázku Námitku lze přeměnit na otázku a otázku mírně upravit tak, aby se vám na ni lépe odpovídalo. 5. Zodpovědět otázku Námitku zodpovíte pomocí předem připravené odpovědi. Mluvte k věci. Dlouhá odpověď může utvrdit partnera, že se jedná o opravdu závažný problém.

25 25 Námitky a metody Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Metoda příkladů Metoda kapek Metoda praktic- kého pokusu Refe- renční metoda Metoda vypočítá- vání Metoda přesko- čení Metoda kladů a záporů Metoda převrá- cení Srovná- vací metoda

26 26 Metody – volba podle situace/ a Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Metoda převrácení Partner se zmíní o nějaké nevýhodě a vy ji prezentuje právě jako důležitou přednost. Metoda kladů a záporů Uvede přednosti a slabiny řešení. Metoda přeskočení Potvrdí námitku, přejde však ihned k líčení předností situace. Srovnávací metoda Přichází s názornými srovnáními ve formě otázek. Metoda vypočítávání Necháte partnera, aby sám vypočítal přednosti.

27 27 Metody – volba podle situace/ b Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Referenční metoda Necháte za sebe mluvit fakta (podklady). Metoda kapek Opakovaně vyslovujete své vlastní stanovisko podle motta: Kapka za kapkou proděraví i kámen! Metoda praktického pokusu Necháte partnera, aby sám zkusil. Metoda příkladů Necháte partnera, aby sám vypočítal příklady zisku.

28 28 Duševní rozcvička Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání 1. Vzpomeňte si na svůj minulý úspěch při vyjednávání. Představujte si zážitky, které vám daly pocítit úspěch. Vychutnejte si pocit klidu, sebevědomí a moci, který jste tehdy zažívali. 2. Zavřete oči, hluboce se nadechněte a uvolněte se. Hluboké dýchání je mocný nástroj duševní kontroly, uvolňuje tělo a duši, propůjčuje větší přehled a tvořivost. 3. Představte si sami sebe, jak odvádíte skvělou práci. Vyobrazte se tak, že máte plnou vládu nad situací. Podívejte se i na konec svého rozhovoru - vytoužený výsledek.

29 29 Duševní rozcvička Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání 4. Vymyslete si kladnou oznamovací větu, popisující, čeho vlastně chcete dosáhnout. Bude znít asi takto: „Bude to skvělá schůzka.“ Před jednáním si to vybavujte a utvrzujte se v tom několikrát. 5. Mějte z očekávaného jednání dobrý pocit. Vydechněte, usmějte se, uvolněte a spusťte celý proces. Nejdůležitější částí celého tohoto procesu duševního podmiňování je, abyste své podvědomí dokázali přesvědčit, že úspěšné jednání máte už za sebou. Tento duševní obraz vás uklidní, dodá na sebevědomí a ubere na stresu a napětí.

30 30 Jak jednat s lidmi Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání 1. Zajímejte se o druhé lidi. 5. Usmívejte se na lidi. 4. Dejte druhým najevo, že jsou pro Vás důležití. 3. Hovořte o tom, co zajímá druhé, nejen o tom, co zajímá Vás. 2. Nechejte druhé více hovořit o sobě.

31 31 Co si přečtete: Bradbury, A.: Jak ovlivňovat druhé. Praha: Computer Press, 2001. 120 s. ISBN 80- 7226-380-3. Křivohlavý, J.: Tajemství úspěšného jednání. Praha: Grada Publishing, 1995. 168 s. ISBN 80-85623-84-6. Termann, S.: Umění přesvědčit a vyjednat. Praha: Grada Publishing, 2002. 164 s. ISBN 80-247-0304-1. a mnoho jiných………..

32 32 Komunikace a prezentace KOPRD/ Vyjednávání Kontakt: PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova


Stáhnout ppt "1 Komunikace a prezentace KOPRD Vyjednávání/ 2 Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google