Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.04.3.07/4.1.02.1/0318 „Etika podnikání a podniková kultura“ Předkladatel - Svaz průmyslu a dopravy České republiky Partner 1 - Společnost pro etiku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.04.3.07/4.1.02.1/0318 „Etika podnikání a podniková kultura“ Předkladatel - Svaz průmyslu a dopravy České republiky Partner 1 - Společnost pro etiku."— Transkript prezentace:

1 CZ.04.3.07/4.1.02.1/0318 „Etika podnikání a podniková kultura“ Předkladatel - Svaz průmyslu a dopravy České republiky Partner 1 - Společnost pro etiku v ekonomice Partner 2 - Team Training, s. r. o. Partner 3 - Svaz vlámských a křesťanských podnikatelů v Belgii Ivan Paul,604 186 892, ipaul@spcr.cz www.spcr.cz ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost

2 2 1 Zaměření projektu Celkový cíl:  zvýšit potřebné dovednosti manažerů, podnikatelů (majitelů) a zaměstnanců pražských MSP v prosazování a uplatňování etiky podnikání  zvyšování podnikové kultury a společenské dovednosti  posílení jejich dlouhodobé konkurenceschopnosti v návaznosti na vstup ČR do EU

3 3 1 Zaměření projektu Toho chce projekt dosáhnout naplněním těchto konkrétních cílů:  vypracování metodik  Realizace interaktivních vzdělávacích kurzů etiky podnikání  Realizace odborných stáží do MSP v Belgii s cílem vypracování případových studií k určené problematice se zaměřením na uplatňování získaných poznatků v praxi  Získaných zkušeností využít k uspořádání konference  Vypracování Sborníku dobrých zkušeností  Navázání spolupráce a výměn zkušeností pražských a vlámských MSP  Zřízení www stránek pro projekt Etika podnikání

4 4 2 Cílové skupiny Cílové skupiny  Zaměstnanci, manažeři pražských MSP  Zaměstnavatelé pražských MSP Přínosy pro cílovou skupinu  osvojení dovedností potřebné k naplnění vzrůstajících nároků ze strany jejich klientů, event. zaměstnavatelů  získání unikátního know- how pro řízení firemních procesů  podpora konkurenceschopnosti pražských MSP  získání zkušeností od progresivních MSP v Belgii  posílení propojení s praxí v oblasti etiky podnikání

5 5 3 Typy činností Typy činností realizované projektem 1) V rámci projektu byly uspořádány tzv. 3 běhy, každý běh zahrnoval: 4 dny seminářů v Praze:  2 dny teoretické znalosti  2 dny interaktivní seminář týdenní stáž v Belgii půl denní follow up ke zhodnocení celého běhu (zpětná vazba ze strany účastníků i realizátora projektu)

6 6 3 Typy činností 2) Tvorba případových studií – každý účastník vypracuje na základě získaných znalostí a zkušeností z absolvovaných kurzů a stáže 3) Uspořádání závěrečné celorepublikové konference dne 27.listopadu 2006 4) Tvorba Metodik a Sborníku dobrých zkušeností

7 7 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Vnitřní postupy řízení činností, řízení rizik a sebehodnocení Složení realizačního týmu Příjemce: Svaz průmyslu a dopravy ČR Partneři:  Společnost pro etiku v ekonomice – subtým metodiky, 3 členové)  Team Training – subtým pro vzdělávání a trénink, 2 členové  Svaz vlámských a křesťanských podnikatelů Belgie

8 8 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy organizační struktura projektu a vnitřní postupy  Projektový manager- koordinace jednotlivých činností projektu, publicita  Asistent – spolupráce s ostatními členy při zajišťování administrativy  Účetní – řádné vedení účetních dokladů, zprávy o finančním plnění  Vedoucí jednotlivých subtýmů – řádný průběh činností subtýmu, metodická a lektorská činnost  Členové subtýmů –řádné provedení úkolů, metodická a lektorská činnost

9 9 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Harmonogram projektu  zjištění aktuálních podmínek VII. – VIII. 2005  příprava rozvojového programu IX. – XI. 2005  realizace rozvojového programu XII. 2005 – X. 2006  Uspořádání závěrečné konference XI. 2006  Vypracování sborníku dobrých zkušeností a metodik IX. – XI. 2006  Hodnocení projektu (monitorovací zprávy, každé 3 měsíce) V harmonogramu byly provedeny v průběhu realizace jen minimální změny. Každé 2 – 3 měsíce schůzka řídící rady Dle potřeby operativní schůzky Hodnocení bylo prováděno společně s účastníky, vždy po každém semináři, závěrečný den stáže v Belgii a na tzv. follow up, zpětná vazba velmi důležitá pro další realizaci projektu.

10 10 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Rizika a opatření: 1)Nedostatečná podpora ze strany zúčastněných organizací pro uplatnění etických přístupů v praxi  Opatření: v souladu s harmonogramem projektu budeme v kontaktu s lídry vybraných organizací a budeme je dostatečně informovat o průběhu projektu a dalších akcích týkající se etiky podnikání MSP 2) Pasivní přístup vyškolených účastníků k využití získaných znalostí v praxi

11 11 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy  Opatření: účastníci jsou v průběhu školícího procesu vedeni a motivováni k samostatnému proaktivnímu přístupu při řešení zadávaných úkolů, aby si upevnili potřebné dovednosti a získali potřebné návyky k upevnění etických přístupů v praxi a pro předání těchto dovedností ostatním 3) malý zájem o účast v projektu, zejména o školení v ČR  Opatření: jasné a koordinované předávání informací potencionálním zájemcům o účast v projektu a jeho přínos pro MSP

12 12 5 Zajištění publicity Příklady zajištění publicity projektu v rámci zpravodaje SP ČR Spektrum vyšlo několik informativních článků o projektu včetně článků o průběhu některých seminářů a stáží obrázek č. 1 I. běh, stáž v Belgii, návštěva ve firmě Petrof Obrázek č. 2, III. běh, interaktivní seminář na SP ČR

13 13 5 Zajištění publicity zveřejněny informace o projektu na webových stránkách SP ČR www.spcr.cz/cz/hlavni/projekty/etika_podnikani/index.php www.spcr.cz/cz/hlavni/projekty/etika_podnikani/index.php průběžná diseminace projektu Etika na různých konferencích a akcích v rámci ostatních projektů, na kterých SP ČR spolupracuje Multiplikace projektu Etika na konferenci Etika podnikání – za svět práce spravedlivý pro člověka a rodinu – na Velehradě (doc. Němcová, SEE), viz obrázek

14 14 8 Výstupy a Výsledky Výstupy  podpořené osoby 36  Podpořené organizace 4 Výsledky počet organizací, jejichž zaměstnanci byli vyškoleni 36, inovované produkty 5 Hlavní inovované produkty - dostupnost metodik i vlastních produktů (plná, částečná, podmínky)?

15 15 8 Výstupy a Výsledky Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 036 ORGANIZACE 044 PRODUKTY 051


Stáhnout ppt "CZ.04.3.07/4.1.02.1/0318 „Etika podnikání a podniková kultura“ Předkladatel - Svaz průmyslu a dopravy České republiky Partner 1 - Společnost pro etiku."

Podobné prezentace


Reklamy Google