Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zateplování staveb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zateplování staveb."— Transkript prezentace:

1 Zateplování staveb

2 Kontaktní zateplovací systémy:

3 Správná volba materiálů pro zateplení:
pěnový polystyren EPS samozhasný do 22 metrů ne do suterénů minerální vlna MW -s podélnými vlákny extrudovaný polystyren XPS -1 metr nad terénem správné umístění materiálu na obvodový plášť objektu

4 Kontaktní zateplovací systémy:
Příklad skladby vrstev kontaktního zateplovacího systému

5 Nejčastější chyby a nedostatky:
- příprava podkladu pro systém, - lepení desek tepelné izolace, - kotvení hmoždinkami provádění základní vrstvy provádění konečné povrchové úpravy

6 Příprava podkladu pro systém :
SEZNAM PŘÍLOH Příprava podkladu pro systém : - Neřešení a nezajištění požadované soudržnosti podkladu a přídržnosti lepící hmoty k podkladu a to především za situace použitých nátěrů a nástřiků a nepevných omítek Neřešení a nezajištění požadované rovinnosti podkladu

7 Příprava podkladu pro systém :
SEZNAM PŘÍLOH Příprava podkladu pro systém : - Neřešení a zanedbávání problematiky původních povrchových úprav s vysokým difúzním odporem, jako obklady, spec. nástřiky a nátěry Neřešení a zanedbávání tepelně technických úprav dilatačních spár v podkladu včetně jejich celkových sanací

8 Lepení desek tepelné izolace:
SEZNAM PŘÍLOH Lepení desek tepelné izolace: - Nesprávný způsob nanášení lepicí hmoty na desky tepelné izolace z pěnového polystyrénu (EPS) a z minerální vlny(MW) z hlediska správného umístění hmoty na desce a z hlediska velikosti lepené plochy.

9 Lepení desek tepelné izolace:
- Nelepení desek tepelné izolace na sraz a nepřípustné vyplňování vzniklých spár

10 Lepení desek tepelné izolace:
SEZNAM PŘÍLOH Lepení desek tepelné izolace: Nedodržování správného způsobu osazení a lepení desek tepelné izolace u výplní otvorů. -Nedodržování požadavků na přesahy (tj.vazby) desek při lepení a na nejmenší přípustnou velikost desek.

11 Lepení desek tepelné izolace:
SEZNAM PŘÍLOH Lepení desek tepelné izolace: -Nedodržování rovinnosti nalepených desek tepelné izolace -Nezateplování ostění otvorových výplní a neřešení dalších jiných opatření tepelně technického charakteru -Nevyhovující způsob osazování zakládacích lišt vyznačující se především jejich vynecháváním

12 Lepení desek tepelné izolace:
SEZNAM PŘÍLOH Lepení desek tepelné izolace: Nerespektování požadavku na aplikaci tep. izolačních desek se sníženou nasákavostí při provádění zateplování pod úrovní terénu a v jeho blízkosti. Zakrývání a utěsnění původních odvětrávacích otvorů v zateplovaných fasádách -Neoznačování poloh rozvodů či elektroinstalace v podkladní konstrukci na desky tepelného izolantu

13 SEZNAM PŘÍLOH Kotvení hmoždinkami: - Nedodržení stanoveného typu hmoždinek vyplývajícího ze stavební dokumentace a z dokumentace výrobce použitého zateplovacího systému.

14 SEZNAM PŘÍLOH Kotvení hmoždinkami: Talíř hmoždinky nepřípustně vyčnívá nad rovinu desek tepelné izolace. EPS – plastové hmoždinky MW – kovové -Nedodržení stanoveného počtu a způsob rozmístění hmoždinek v ploše desek

15 Řízení výstavby

16 Hlavní účastníci procesu výstavby
Fáze přípravy stavby Stavebník (objednatel, investor) a jeho technický dozor, projektant (zhotovitel projektové dokumentace) a jeho autorský dozor, zhotovitel stavby, stavební úřad a ostatní úřady a orgány, příprava stavby - předvýrobní příprava, výrobní příprava a provozní příprava stavby, stavebně technologické projektování v procesu řízení výstavby (struktura technologická, prostorová a časová). Pozn. Účastníci procesu výstavby nejsou účastníci územního, stavebního řízení.

17 Projektová dokumentace stavby
Druhy dokumentace v řízení výstavby pro rozhodnutí o umístění stavby, pro ohlašované stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, pro provádění stavby, skutečného provedení stavby, bouracích prací, zhotovitele stavby, stavebně technologické projektování, modelování postupu výstavby, fáze přípravy a řízení realizace staveb.

18 Stavební povolení, ohlášení stavby, územní souhlas …
I. Stavby které podle stavebního zákona nevyžadují ani územní souhlas ani ohlášení Stavby bez územního souhlasu, ale s ohlášením Stavby s územním souhlasem bez ohlášení Stavby s územním rozhodnutím bez ohlášení Stavby s územním souhlasem a ohlášením Pokud stavba není uvedená v seznamu bude prováděno územní a stavební řízení.

19 Autorský dozor (povinnost projektanta dostavit se na výzvu stavebního úřadu na kontrolní prohlídku stavby konanou stavebním úřadem, stavby financovány z veřejných prostředků vyplývá povinnost stavebníka zajistit autorský dozor projektanta), stavební dozor = technický dozor stavebníka (TDS) přesný popis činnosti práce TDS není nikde normativně stanoven, autorizovaná osoba (architekt, inženýr, technik), ČKA, ČKAIT, stavbyvedoucí (pracovník řídicí realizaci celé zakázky).

20

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zateplování staveb."

Podobné prezentace


Reklamy Google