Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5.1 Nezaměstnanost na trhu práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5.1 Nezaměstnanost na trhu práce"— Transkript prezentace:

1 5.1 Nezaměstnanost na trhu práce
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 5.1 Nezaměstnanost na trhu práce Autor: Mgr. Jitka Šolcová

2 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 5.2 Nezaměstnanost Za nezaměstnaného je považována osoba schopná a ochotná pracovat, která však nemůže najít placené zaměstnání. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, která: - je starší patnácti let - aktivně hledá práci - je připravena k nástupu do práce do 14 dnů Vývoj nezaměstnanosti se měří pomocí míry nezaměstnanosti, která představuje podíl nezaměstnaných na ekonomicky aktivním obyvatelstvu (celkovému počtu pracovních sil), vyjádřené v procentech. Nezaměstnanost představuje spolu s inflací největší problém tržního hospodářství. Nezaměstnanost značí jistou nerovnováhu ekonomiky a stupňuje napětí v sociální oblasti.

3 5.3 Důsledky nezaměstnanosti
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 5.3 Důsledky nezaměstnanosti Vedle ekonomicky počitatelných ztrát nezaměstnanost přináší negativní sociální důsledky v podobě „poklesu životní úrovně nezaměstnaného a jeho rodiny, stresů, zdravotních důsledků, alkoholizmu, rostoucí kriminality apod.“ Míra těchto nákladů je do značné míry závislá i na délce trvání nezaměstnanosti. Čím je nezaměstnanost delší, tím jsou důsledky závažnější. Některé negativní faktory, které znesnadňují psychické vyrovnání se s nezaměstnaností. • Podstatně omezené peněžní prostředky. • Nezaměstnaný ztrácí pevný denní a časový plán, který je silně poznamenán denní rutinní prací. • Nezaměstnanost vede k sociální izolaci a osamocení. Nezaměstnaný může jen obtížně vybudovat kontakty, současně zpravidla ztrácí sociální vztahy ke kolegům na pracovišti. • K nezaměstnanému se přistupuje obvykle se sociální diskriminací. Vůči nezaměstnanému lze jen velmi těžce odbourávat předsudky a ty jen zvyšují jeho izolaci.

4 5.4 Druhy nezaměstnanosti
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 5.4 Druhy nezaměstnanosti Krátkodobá nezaměstnanost – do 6 měsíců - jedná se především o frikční nezaměstnanost. Nezaměstnaný aktivně hledající práci věří, že nějakou práci získá. Neztrácí svou kvalifikaci a pracovní návyky, má motivaci například k rekvalifikaci. Dlouhodobá nezaměstnanost - rok a delší. Nezaměstnaný ztrácí zájem hledat práci, ztrácí sociální kontakty, pracovní návyky a kvalifikaci. Dlouhodobá nezaměstnanost je mnohem závažnější jak pro člověka jako jedince, tak pro společnost jako celek. Tito nezaměstnaní někdy končí jako bezdomovci a je zde potenciál k trestné činnosti (krádeže, drogy). Dobrovolně nezaměstnaní o pracovní místo vědomě neusilují. Důvodem může být to, že jsou dostatečně ekonomicky zajištění nebo dávají dočasně přednost volnému času. Mohou to být i lidé, kteří již ztratili naději, že budou schopni zaměstnání nalézt. Skutečným problémem se stává nedobrovolná nezaměstnanost. Jde o takový typ nezaměstnanosti, při němž nezaměstnaný aktivně usiluje o získání zaměstnání nebo se připravuje na návrat či vstup do práce. Frikční nezaměstnanost je nezaměstnanost spočívající v přirozeném pohybu pracovních sil na trhu práce. Je dočasná a dobrovolná, není spojená s nedostatkem pracovních příležitostí. Lidé mění svá zaměstnání z důvodu hledání lepšího uplatnění, změny bydliště nebo hledají práci po období studia či rodičovské dovolené. např. sezónní nezaměstnanost

5 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 5.5 Praktická cvičení Zjisti, jaká je míra nezaměstnanosti v České republice. Zjisti míru nezaměstnanosti ve tvém městě. Porovnej s ČR. Které město je na tom s nezaměstnaností hůř jak město, ve kterém bydlíš? Jakou úlohu plní stát v oblasti nezaměstnanosti? K čemu slouží úřady práce? 6) V čem je nebezpečná dlouhodobá nezaměstnanost? Uveď příklad. 7) Uveď příklady oborů, kde se lze setkat se sezónní nezaměstnaností. 8) Jaký je rozdíl mezi dobrovolnou a nedobrovolnou nezaměstnaností? Uveď příklad.

6 5.6 Podpora v nezaměstnanosti
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 5.6 Podpora v nezaměstnanosti Po dobu prvních 5 – 11 měsíců od ztráty práce mají nezaměstnaní nárok na podporu v nezaměstnanosti a nemusejí platit sociální a zdravotní pojištění. Jaká je výše podpory a co pro ni musíte udělat? Pro získání podpory je nutno splňovat dva předpoklady: - mít minimálně 12 odpracovaných měsíců za poslední 2 roky (počítá se pouze takové zaměstnání, ze kterého se odvádí sociální a zdravotní pojištění) - registrovat se na pracovním úřadě a to nejlépe do 3 dnů po ztrátě zaměstnání nebýt poživatelem starobního důchodu Konkrétní podpora v nezaměstnanosti se stanoví podle průměrné výše čisté mzdy. První dva měsíce je vyplácena podpora ve výši 65 % čisté mzdy zaměstnance. Pak se postupně snižuje. Důležitý je i věk, který určuje, jak dlouho bude podpora vyplácena. Protože platí, že ve vyšším věku je obtížnější sehnat práci, je podpora s rostoucím věkem vyplácena déle.

7 5.7 Než zaklepete u zaměstnavatele
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 5.7 Než zaklepete u zaměstnavatele Strukturovaný životopis musí být dokument, který bude absolutně dokonalý a bezchybný, protože bude možná rozhodovat o Vaší budoucnosti. Náležitosti:  osobní informace (jméno, adresa, datum narození, národnost, ) pracovní zkušenosti (období, jméno a adresa zaměstnavatele, oblast podnikání x odvětví, pozice, pracovní náplň, odpovědnost) vzdělání a kurzy (období, název a typ organizace poskytující kurzy, titul aj.) osobní schopnosti a dovednosti (mateřský jazyk, ostatní jazyky, ŘP, aj.) doplňující informace (kontaktní osoby, reference aj.) Napiš svůj strukturovaný životopis s tím, že je ti o 7 let více jak nyní.

8 5.8 Test Kdo je to nezaměstnaný? 3) Míra nezaměstnanosti je:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 5.8 Test Kdo je to nezaměstnaný? a) Osoba starší 15ti let. b) Osoba na dovolené. c) Osoba, která aktivně hledá práci. d) Osoba pobírající starobní důchod. 3) Míra nezaměstnanosti je: a) podíl nezaměstnaných na ekonomicky aktivním obyvatelstvu b) rozdíl mezi počtem zaměstnaných a nezaměstnaných c) rozdíl mezi počtem pracujících a počtem lidí bez práce d) počet všech nezaměstnaných v ČR Nezaměstnanému, který je v evidenci úřadu práce, náleží po dobu měsíců: a) mzda b) plat c) podpora v nezaměstnanosti d) důchod 4) Uchazeč o práci zpravidla napíše a pošle zaměstnavateli: a) pracovní smlouvu b) slib, že bude dobře pracovat c) životopis d) inzerát Správné odpovědi: 1) c 2) c 3) a 4) c

9 5.9 Použité zdroje a citace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 5.9 Použité zdroje a citace Obrázky z databáze klipart Zubíková Z. ,Fragment 2007: Společenské vědy v kostce

10 5.10 Anotace Autor Mgr. Jitka Šolcová Období 07 – 12/2013 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce Anotace Autor Mgr. Jitka Šolcová Období 07 – 12/2013 Ročník 9. ročník Klíčová slova Nezaměstnanost, nezaměstnaný, míra nezaměstnanosti, podpora nezaměstnanosti, životopis Anotace Prezentace zaměřená na problematiku nezaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti a její důsledky, na správný obsah životopisu.


Stáhnout ppt "5.1 Nezaměstnanost na trhu práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google