Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modelování a řízení podnikových procesů Dílna Ensemble I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modelování a řízení podnikových procesů Dílna Ensemble I."— Transkript prezentace:

1 Modelování a řízení podnikových procesů Dílna Ensemble I.

2 Cíle Vývoj integrace aplikací Vývoj integrace aplikací Přehled Ensemble Přehled Ensemble Komponenty Ensemble Komponenty Ensemble Co je podnikový proces? Co je podnikový proces? Implementujeme podnikový proces Implementujeme podnikový proces Vytváříme podnikový proces pomocí BPL Vytváříme podnikový proces pomocí BPL

3 Historie integrace aplikací

4 Kompozitní aplikace Propojení aplikací Podnikový proces / tok práce Monitorování podnikových aktivit Nová generace integračních platforem

5 Přehled Ensemble

6 KonektoryKonektory Framework pro konektory Co Ensemble dělá Propojení Adaptéry k: Adaptéry k:  Aplikacím  Technologiím  Datům Součást instalace nebo vlastní (ADK) Součást instalace nebo vlastní (ADK) Obecné funkce pro spolehlivé a spravovatelné operace Obecné funkce pro spolehlivé a spravovatelné operace Služby SOAP mohou být použity jako adaptéry Služby SOAP mohou být použity jako adaptéry

7 Abstrakční vrstva Co Ensemble dělá Abstrakce Konsistentní, jednotný pohled na různorodou funkčnost a technologie Konsistentní, jednotný pohled na různorodou funkčnost a technologie Federovaná databáze pro abstrakci dat Federovaná databáze pro abstrakci dat Vstupní & výstupní Vstupní & výstupní KonektoryKonektory

8 Abstrakce KoordinaceKoordinace KonektoryKonektory Co Ensemble dělá Koordinace Synchronní a asynchrnonní integrace pro robustní volně spojená řešení Synchronní a asynchrnonní integrace pro robustní volně spojená řešení Mocný transakční systém směřování zpráv – dle obsahu, správa front, garantované doručení Mocný transakční systém směřování zpráv – dle obsahu, správa front, garantované doručení Mocné a rozšiřitelné transformace dat – podporují programové i „klikací“ definice Mocné a rozšiřitelné transformace dat – podporují programové i „klikací“ definice

9 DirigováníDirigování Abstrakce KoordinaceKoordinace KonektoryKonektory Co Ensemble dělá Diriguje Zprostředkovává integraci na úrovni podnikovýchch procesů Zprostředkovává integraci na úrovni podnikovýchch procesů Definuje toky práce a informací se zřetelem na logické interakce, ne na nízké úrovni Definuje toky práce a informací se zřetelem na logické interakce, ne na nízké úrovni Podporuje modelovací nástroje třetích stran Podporuje modelovací nástroje třetích stran

10 DirigováníDirigování Abstrakce KoordinaceKoordinace UložištěUložiště KonektoryKonektory Co Ensemble dělá Uložiště Zabudovaná osvědčená, výkonná, vysoce dostupná transakční databáze Zabudovaná osvědčená, výkonná, vysoce dostupná transakční databáze Ukládá metadata, zprávy, aplikační data, indexy Ukládá metadata, zprávy, aplikační data, indexy Podporuje objekty a SQL pro analýzy a reporty Podporuje objekty a SQL pro analýzy a reporty

11 Integrace & Vývoj DirigováníDirigování Abstrakce KoordinaceKoordinace UložištěUložiště KonektoryKonektory Co Ensemble dělá Integrace a vývoj Plně funkční prostředí pro rychlý vývoj a integraci Plně funkční prostředí pro rychlý vývoj a integraci Vývoj komponent Vývoj komponent Vývoj kompozitních aplikací Vývoj kompozitních aplikací Skriptovací jazyk Basic pro programátory znalé VB Skriptovací jazyk Basic pro programátory znalé VB

12 Integrace & Vývoj ŘízeníŘízení DirigováníDirigování AbstrakceAbstrakce KoordinaceKoordinace UložištěUložiště KonektoryKonektory Co Ensemble dělá Řízení Kompletní vybavení pro konfigurování, řízení a monitorování integrovaných aplikací Kompletní vybavení pro konfigurování, řízení a monitorování integrovaných aplikací Podporuje známé monitorovací nástroje a API třetích stran Podporuje známé monitorovací nástroje a API třetích stran

13 Komponenty Ensemble

14 Řešení* Řešení* Adaptéry Adaptéry  Vstupní  Výstupní Transformace dat Transformace dat Zprávy Zprávy  Dotaz  Odpověď Podnikové Služby Podnikové Služby Podnikové Procesy Podnikové Procesy Podnikové Operace Podnikové Operace *Přesný překlad ve shodě s hudební terminologií Ensemble je představení

15 Ensemble Řešení Třída definující konfiguraci celé integrované sady aplikací Třída definující konfiguraci celé integrované sady aplikací Obsahuje: Obsahuje:  Podnikové služby Parametry vstupních adaptérůParametry vstupních adaptérů  Podnikové procesy  Podnikové operace Parametry výstupních adaptérůParametry výstupních adaptérů

16 Ensemble Implementace komponent BPL / skript Podnikové Služby Vstup dat Vstup(Zprava) VystupZprava) Volání procesu *Sync/Async Název Procesu( Process) Vstup(Zprava) Vystup(Zprava) Podnikový proces Cil(proces/Operace) Dotaz(Zprava) Odpoved(Zprava) volání ostatní Převod mezi callresponse a response Podnikové Operace X* Dotaz(Zprava) Odpověd(Zprava) *Uživatelem definované metody provádějící konkrétní akce Y* Dotaz (Zprava) Odpověd(Zprava) Inicializuje výměnu zpráv mezi aplikacemi Posílá zprávu procesu pomocí správce front Kontext Převod mezi callrequest a request Vstupní Adaptér Výstupní Adaptér Kompozitní aplikace Federovaná databáze Převod mezi callrequest a request Převod mezi callresponse a response

17 Ensemble Třídy podnikových procesů Operace Operace  Obsahují metody jenž přistupují v externím aplikacím  Vyvolávají se z Ensemble ProcesyProcesy SlužbySlužby Procesy Procesy  Koordinují jednu nebo více operací nebo procesy  Vyvolávají se z Ensemble SlužbySlužby  Vystavují funkce Ensemble  Vyvolávány externími aplikacemi

18 Ensemble Operace Výstupní dotazy Výstupní dotazy  Zapouzdřují operaci před externí aplikací  Vyvolávají se s vstupní zprávou  Volitelně mohou vracet výstupní zprávu  Synchronní / Asynchronní

19 Ensemble Služby Vstupní rozhraní do Ensemble Vstupní rozhraní do Ensemble Jsou k dispozici externím aplikacím Jsou k dispozici externím aplikacím  Volány klientskými aplikacemi  Vstupem je vstupní objekt – zpráva  Volitelně vracejí výstupní objekt - zprávu

20 Ensemble Aktéři (démoni) Obsluhují podnikové procesy (BP) Obsluhují podnikové procesy (BP) Může jich být více (sada procesů – pool) Může jich být více (sada procesů – pool) Mohou se střídat v průběhu života jednoho BP Mohou se střídat v průběhu života jednoho BP

21 Jak Ensemble startuje Řídící proces načte definici řešení (production) Řídící proces načte definici řešení (production) Vytvoří se všechny potřebné procesy: Vytvoří se všechny potřebné procesy:  Služby  Aktéři pro procesy  Operace

22 Co je Podnikový Proces?

23 Ensemble podnikové procesy Zajišťuje vyvolání jedné nebo více podnikových operací k vykonání určité úlohy Zajišťuje vyvolání jedné nebo více podnikových operací k vykonání určité úlohy Ensemble se stará o stav a schopnost rekonstrukce podnikových procesů Ensemble se stará o stav a schopnost rekonstrukce podnikových procesů Synchronní / Asynchronní Synchronní / Asynchronní

24 Ensemble podnikové procesy Definice pomocí BPL (Business Processing Lanuage) Definice pomocí BPL (Business Processing Lanuage)  Graficky  XML formát Programově pomocí skriptovacích jazyků Ensemble Programově pomocí skriptovacích jazyků Ensemble

25 Implementujeme podnikový proces

26 Průvodce implementací Průvodce implementací Výběr - odvodíme ze třídy: Výběr - odvodíme ze třídy:  Ens.BusinessProcessBPL (BPL)  Ens.BusinessProcess (programový kód) Parametr INVOCATION: Parametr INVOCATION:  Queue  In-proc

27 Implementujeme podnikový proces - programově OnRequest OnRequest  Obdrží primární dotaz (zprávu)  Vyvoláme podnikový proces nebo operaci voláním metody SendRequestSync nebo SendRequestAsync OnResponse OnResponse  Ošetříme odpovědi (zprávy) vrácené asynchronním voláním podnikového procesu / operace

28 Implementujeme podnikový proces - BPL Business Process Language (BPL) je jazyk používaný k popisu vykonavatelných podnikových procesů pomocí XML dokumentů Business Process Language (BPL) je jazyk používaný k popisu vykonavatelných podnikových procesů pomocí XML dokumentů  BPML  BPEL Nejvýrazněji je jeho vliv vidět v Business Process Execution language for Web Services (BPEL4WS) standardu, používaném k automatizování komplexních podnikových procesů Nejvýrazněji je jeho vliv vidět v Business Process Execution language for Web Services (BPEL4WS) standardu, používaném k automatizování komplexních podnikových procesů

29 Implementujeme podnikový proces - BPL Podnikový proces se definuje pomocí XML Podnikový proces se definuje pomocí XML  XData Studio má rozhraní pro implementaci obchodního procesu pomocí grafické notace Studio má rozhraní pro implementaci obchodního procesu pomocí grafické notace

30 Implementujeme podnikový proces - BPL

31 BPL Elementy — Předává požadavek na volání podnikové operace nbo jiného podnikového procesu. — Předává požadavek na volání podnikové operace nbo jiného podnikového procesu. — Přiřadí hodnotu vlastnosti objektu context podnikového procesu. — Přiřadí hodnotu vlastnosti objektu context podnikového procesu. — Čeká na odpověď jedné(oho) nebo více asynchronně volaných operací / procesů. — Čeká na odpověď jedné(oho) nebo více asynchronně volaných operací / procesů. — Provede záznam do logovacího souboru Ensemble — Provede záznam do logovacího souboru Ensemble

32 … … Elementy Ensemble BPL Proces

33 … Elementy Ensemble BPL process Atributy: Atributy:  request  response (volitelně)  language (volitelně) objectscript (defaultně)objectscript (defaultně) basicbasic

34 initialexpression= "0" /> Elementy Ensemble BPL context Kontextové vlastnosti udržují informace o podnikovém procesu po celou dobu jeho trvání v Ensemble Kontextové vlastnosti udržují informace o podnikovém procesu po celou dobu jeho trvání v Ensemble context je persistentní třída context je persistentní třída Vlasnostmi kontextu mohou být objekty Vlasnostmi kontextu mohou být objekty

35 Elementy Ensemble BPL assign atributy: atributy:  property: název přiřazované vlastnosti  value: přiřazovaný výraz  action: set (default), append, clear, insert, remove  key: pouze pro kolekční atributy

36 Elementy Ensemble BPL call atributy: atributy:  target: podnikový proces nebo operace  async: 0 nebo 1

37 Elementy Ensemble BPL sync atributy: atributy:  calls: jména asynchronně volaných procesů/operací  type: all nebo any  timeout: maximální doba po níž / do kdy se čeká na odpovědi asynchronních volání

38 Elementy Ensemble BPL BPL objekty context: objekt implementující kontext podnikového procesu context: objekt implementující kontext podnikového procesu process: objekt představující podnikový proces process: objekt představující podnikový proces request: primární dotaz (zpráva) BP request: primární dotaz (zpráva) BP response: primární odpověď BP response: primární odpověď BP callrequest: vstupní dotaz volání, k dispozici je pouze uvnitř kontejneru callrequest: vstupní dotaz volání, k dispozici je pouze uvnitř kontejneru callrequest: odpověd volání, k dispozici je pouze uvnitř kontejneru callrequest: odpověd volání, k dispozici je pouze uvnitř kontejneru

39 Shrnutí

40 Jedna architektura Uložiště Řízení Vývoj jeden datový model jedno uložiště metadat jedno vývojové prostředí jedno řídící prostředí jeden proces učení Přístup Ensemble k integraci


Stáhnout ppt "Modelování a řízení podnikových procesů Dílna Ensemble I."

Podobné prezentace


Reklamy Google