Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekce digitální ekonomiky Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Milníky cesty k digitální ekonomice Co bude dál? 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekce digitální ekonomiky Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Milníky cesty k digitální ekonomice Co bude dál? 1."— Transkript prezentace:

1 Sekce digitální ekonomiky Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Milníky cesty k digitální ekonomice Co bude dál? 1

2 Sekce digitální ekonomiky Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice 2 Rozdělení kompetencí zrušeného MI MPO – elektronické komunikace a poštovní služby MV – e-Government, ale i BB strategie, změna v roce 2010 Veřejná konzultace a příprava nové státní politiky Digitální Česko schváleno vládou v roce 2011 – jeho úkoly měly být vyhodnocovány a aktualizovány

3 Sekce digitální ekonomiky Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice 3 Důvody aktualizace DČ Naplnění cílů Digitální agendy pro Evropu Ex-ante kondicionality pro čerpání ze strukturálních fondů Zlepšení koordinačních mechanismů a odstranění resortismu

4 Sekce digitální ekonomiky Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice 4 Tři pilíře Digitálního Česka v. 2.0 Hlavní cíle aktualizované politiky Digitální Česko v. 2.0 budou realizovány prostřednictvím 17 opatření, která lze rozdělit do tří pilířů: Internetová infrastruktura (hlavní předmět původního Digitálního Česka) Digitální služby Vzdělávání – digitální gramotnost a e-skills

5 Sekce digitální ekonomiky Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice 5 Internetová infrastruktura Podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu, která umožní do roku 2020 přenosové rychlosti alespoň 30 Mbit/s pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácností. Efektivní využití rádiového spektra ve prospěch koncových uživatelů, k čemuž má vést Strategie správy rádiového spektra s výhledem do roku 2020.

6 Sekce digitální ekonomiky Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice 6 Digitální služby Podpora cenově dostupné legální nabídky digitálního obsahu (filmy, hudba, e-knihy) – národní digitální distribuční platforma. Přístup občanů prostřednictvím internetu k informacím generovaným veřejným sektorem. Garance pro obyvatele volně přijímat programy médií veřejné služby prostřednictvím zemského vysílání.

7 Sekce digitální ekonomiky Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice 7 Vzdělávání – digitální gramotnost, e-skills Vzdělávání obyvatel s cílem zvýšit digitální gramotnost a rozvíjet elektronické dovednosti a celoživotní učení tvoří jádro úspěšné digitální ekonomiky založené na znalostech. rozšiřování přístupu k informačním a komunikačním technologiím rozvíjení znalostí ovládat moderní zařízení osvojení technologií, což předpokládá školení a schopnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií umožňující ovládání programových aplikací na různých platformách a zařízeních zvyšování znalostí a informací potřebných ke kritickému hodnocení obsahu všech mediálních nástrojů v rámci aktivního občanství

8 Sekce digitální ekonomiky Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice 8 Subjekty, které se budou podílet na naplňování cílů Digitálního Česka v. 2.0 Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost – její pracovní výbor pro digitální agendu Ministerstvo průmyslu a obchodu – jeho sekce digitální ekonomiky Jednotlivé resorty a úřady – MPSV, MK, ČTÚ, ÚOOÚ Digitální šampion Odborná veřejnost – ICT UNIE, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, operátoři, poskytovatelé obsahu atd.

9 Sekce digitální ekonomiky Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice 9 Možné zdroje pro financování cílů Digitálního Česka v. 2.0 Strukturální fondy pro období 2014 – 2020 - OPPIK – prioritní osa 4 – rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií Národní program podpory projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace Connecting Europe Facilities (CEF)

10 Sekce digitální ekonomiky Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice 10 Aktuální úkoly evropské i národní digitální agendy Rozpracování oblastí specifikovaných v DČ v. 2.0 Návrh nařízení EP a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací Návrh nařízení EP a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) Návrh směrnice EP a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (kybernetická bezpečnost) Cloud computing Zelená kniha k doručování balíků

11 Sekce digitální ekonomiky Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice 11 Principy státní politiky v oblasti digitální ekonomiky respektování svobody internetu, minimalizace zátěže subjektů při podnikání v prostředí internetu, svobodné a nediskriminační využívání informací státní správy jako faktor mající potenciál pro zvýšení zájmu obyvatel využívat internet, rozšiřování digitální gramotnosti a rozvíjení elektronických dovedností obyvatel, zvyšování dostupnosti ICT pro všechny bez ohledu na lokalitu nebo sociální postavení, jednoduchá, transparentní a nediskriminační pravidla správy internetu, rozvoj zákonné a přeshraniční nabídky on-line výrobků a služeb, zlepšení ochrany spotřebitele v online prostředí včetně efektivnějšího řešení sporů, spolehlivý a efektivní platební systém a systém doručování, podpora samoregulačních mechanizmů a jejich preference před zákonnou regulací.

12 Sekce digitální ekonomiky Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Děkuji za pozornost 12


Stáhnout ppt "Sekce digitální ekonomiky Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Milníky cesty k digitální ekonomice Co bude dál? 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google