Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola Vinoř Anketa březen 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola Vinoř Anketa březen 2015."— Transkript prezentace:

1 Škola Vinoř Anketa březen 2015

2 Metodologie Anketa byla uskutečněna mezi:
Rodiči žáků ZŠ Vinoř Žáky ZŠ Vinoř Anketa proběhla v březnu 2015 Dotazník vyplnilo: 334 rodičů 308 žáků prvního stupně 119 žáků druhého stupně

3 Výsledky ankety - rodiče

4 Míra spokojenosti s uvedenými parametry
Rodiče celkem, průměry 1 = jsem velmi spokojen(a); 2 = spíše spokojen(a); 3 =ani spokojen(a), ani nespokojen(a) /NEVÍM 4 = spíše nespokojen(a); 5 =zcela nespokojen(a) 1,84 = průměrná známka za všechny parametry Průměrná „známka“ za daný parametr. Parametry jsou seřazeny od nejlepšího k nejhoršímu

5 Míra spokojenosti s uvedenými parametry
Srovnání rodičů žáků na I. stupni versus rodičů žáků na II. stupni 1 = jsem velmi spokojen(a); 2 = spíše spokojen(a); 3 =ani spokojen(a), ani nespokojen(a) /NEVÍM 4 = spíše nespokojen(a); 5 =zcela nespokojen(a) 1,84 = průměrná známka za všechny 1,83 = průměrná známka za rodiče I. stupeň 1,86 = průměrná známka za rodiče II. stupeň Průměrná „známka“ za daný parametr. Parametry seřazeny od nejlepšího k nejhoršímu

6 Výsledky ankety - rodiče celkem /I.+II. stupeň
Vyjádření míry spokojenosti s uvedenými parametry Procentuální zastoupení jednotlivých hodnot u daného parametru Seřazeno od nejlepšího parametru k nejhoršímu dle průměru hodnocení

7 Porovnání spokojenosti – rodiče I. stupeň versus II. stupeň
Tabulkové detailní porovnání průměrů; rRodiče celek versus rodiče I. stupeň, II. stupeň Seřazeno od nejlepšího parametru k nejhoršímu I.stupeň Celkem Obsah a forma třídních schůzek. 1,29 1,31 Způsob informování o prospěchu/chování dítěte prostřednictvím žákovské knížky. 1,30 1,35 Učitelé mají pochopení pro problémy mého dítěte. 1,50 1,64 Kvalita pedagogického sboru. 1,68 1,71 Rozvoj vědomostí a dovedností mého dítěte. 1,74 Obsah a forma webovách stránek školy. 1,82 1,81 Nabídka doplňkových aktivit/kroužků. 1,85 1,87 Materiální vybavení školy (výukové pomůcky, nábytek). 1,89 1,93 Zájem školy o názory, podněty, námitky rodičů. 2,13 2,09 Komunikace školy o jejích cílech. 2,17 Aktivní prevence šikany a jiných rizikových jevů ve škole. 2,24 2,18 Vybavení školy multimediálními pomůckami a jejich využívání během vyučování 2,33 2,31 Celkový průměr 1,83 1,84 II.stupeň Celkem Způsob informování o prospěchu/chování dítěte prostřednictvím žákovské knížky. 1,38 1,35 Obsah a forma třídních schůzek. 1,51 1,31 Rozvoj vědomostí a dovedností mého dítěte. 1,75 1,74 Kvalita pedagogického sboru. 1,76 1,71 Učitelé mají pochopení pro problémy mého dítěte. 1,78 1,64 Vybavení školy multimediálními pomůckami a jejich využívání během vyučování 1,89 2,31 Materiální vybavení školy (výukové pomůcky, nábytek). 1,92 1,93 Aktivní prevence šikany a jiných rizikových jevů ve škole. 1,96 2,18 Komunikace školy o jejích cílech. 2 2,13 Zájem školy o názory, podněty, námitky rodičů. 2,03 2,09 Obsah a forma webovách stránek školy. 2,05 1,81 Nabídka doplňkových aktivit/kroužků. 2,23 1,87 Celkový průměr 1,86 1,84

8 Pozitiva Prosím uveďte, jaké pozitivní stránky vnímáte na ZŠ Vinoř? Otevřená otázka V tabulce uvedeny odpovědi s četností vyšší než 2 CELKEM (I. + II. stupeň) Počet odpovědí Třídní učitelka/přístup, komunikace 29 Komunikace/řešení problémů 18 Koužky 17 Kvalita pedagogického sboru 14 Individuální/osobní přístup 10 Kapacita školy/rozšiřování 8 Komunitní charakter školy 6 Hezké prostory/renovace 5 Kvalita vzdělání/vědomostí/výuky 4 Dobré jídlo Tělocvična 3 Družina Bezpečnost dětí Moderní škola Akce/projekty Materiální vybavenost Příjemná atmosféra Snaha o přípravu žáka na další školy 2 I. stupeň Počet odpovědí Třídní učitelka/přístup, komunikace 27 Koužky 14 Kvalita pedagogického sboru 11 Komunikace/řešení problémů 8 Hezké prostory/renovace 5 Individuální/osobní přístup Bezpečnost dětí 3 Kvalita vzdělání/vědomostí/výuky Tělocvična Družina Dobré jídlo Kapacita školy/rozšiřování Moderní škola 2 Akce/projekty Příjemná atmosféra II. stupeň Počet odpovědí Komunikace/řešení problémů 7 Komunitní/rodinný charakter školy 5 Výstavba a rozvoj školy Individuální/osobní přístup Kvalita pedagogického sboru 3 Koužky Třídní učitelka/přístup, komunikace 2 Snaha o přípravu žáka na další školy

9 Negativa Prosím uveďte, jaké negativní stránky vnímáte na ZŠ Vinoř? Otevřená otázka Uvedeny odpovědi s četností vyšší než 2 Celkem /I. + II. Stupeň počty odpovědí Výuka angličtiny 4 Neindividuální přístup Komunikace školy/ i o cílech Nepořádek v šatně Kroužky/překrývání, malý výběr Vysoký počet dětí ve třídě Systém objednávání obědů 3 Web Nové metody výuky Kapacita družiny Malá projektová činnost Přecházení mezi objekty Chybí školní klub Šikana Nedostatek prostoru Málo mužů ve sboru Malá spolupráce rodičů a pedagogů Malá jídelna 2 Vysoké nároky Venkovní hřiště Zastaralé vybavení Školní jídelna Slabá pozitivní motivace slabších žáků Hrubé chování spolužáků/malé tresty I.stupeň Počty odpovědí Výuka angličtiny 4 Neindividuální přístup Komunikace školy/ i o cílech Nepořádek v šatně Systém objednávání obědů 3 Web Nové metody výuky Kapacita družiny Malá projektová činnost Přecházení mezi objekty Malá jídelna 2 Vysoké nároky Chybí školní klub Kroužky/překrývání, malý výběr Venkovní hřiště Šikana Zastaralé vybavení II. stupeň počty odpovědí Malá spolupráce rodičů a pedagogů 3 Nedostatek prostoru 2 Kroužky/překrývání, malý výběr Málo učitelů mužů Školní jídelna Vysoký počet dětí ve třídě Slabá pozitivní motivace slabších žáků Hrubé chování spolužáků/malé tresty

10 Výsledky ankety - děti

11 Míra souhlasu s uvedenými výroky
Žáci I. stupeň 1 = hodně souhlasím; 2 = souhlasím;3 =nemůžu se rozhodnout; 4 = nesouhlasím;5 =hodně nesouhlasím 1,55 = průměrná známka za všechny parametry Průměrná „známka“ za daný parametr. Parametry seřazeny od nejlepšího k nejhoršímu

12 Výsledky ankety - děti I. stupeň
Vyjádření míry spokojenosti s uvedenými parametry Procentuální zastoupení jednotlivých hodnot u daného parametru Seřazeno od nejlepšího parametru k nejhoršímu dle průměru hodnocení

13 Míra souhlasu s uvedenými výroky
Žáci II. stupeň 1 = určitě souhlasím; 2 = spíše souhlasím; 3 =ani souhlasím, ani nesouhlasím; 4 = spíše nesouhlasím; 5 =zcela nesouhlasím 2,25 = průměrná známka za všechny parametry Průměrná „známka“ za daný parametr. Parametry seřazeny od nejlepšího k nejhoršímu

14 Výsledky ankety - děti II. stupeň
Vyjádření míry spokojenosti s uvedenými parametry Procentuální zastoupení jednotlivých hodnot u daného parametru Seřazeno od nejlepšího parametru k nejhoršímu dle průměru hodnocení

15 Poznámky k interpretaci
Interpretace výsledků jakéhokoliv výzkumu/ankety je vždy relativní, závisí na úhlu pohledu interpretátorů Při interpretaci posuzujeme absolutní dosažené hodnoty (ať již v procentech nebo ve počtech odpovědí) většinou vztažené k určitému benchmarku Benchmark slouží k posouzení dosažené hodnoty v reálném (relativním) měřítku. Př. Je dosažená hodnota 60% spokojenosti v parametru vybavení školy multimediálními pomůckami dobrý nebo špatný výsledek? Osamocená hodnota bude vždy interpretována závisle na úhlu pohledu posuzovatele. Při existenci např. celostátního benchmarku, např. v rámci hodnocení Scio či jiné agentury je možné dosaženou hodnotu porovnat s průměrem dosaženým ve stejných výzkumech v jiných školách. Provedenou anketu není možno srovnat se stejnými projekty Srovnání s anketou provedenou v minulých letech lze pouze u otázky, která je naprosto stejně formulovaná Při posuzování dosažených hodnot vycházíme tedy porovnávání parametrů navzájem nebo mezi I. a II. stupněm

16 Interpretace V rámci celkového hodnocení mezi rodiči vystupuje do popředí POZITIVNĚ faktor kvality učitelského sboru, potažmo spokojenost s třídními učitelkami. Tento faktor vystupuje jak v rámci jednotlivých parametrů, tak je výrazně zastoupen v pozitivech. Rodiče žáků II. stupně jsou celkově vůči škole kritičtější (průměry hodnocení dosahují horších hodnot). Z jednotlivých parametrů dosáhly u rodičů I. stupně nejlepší hodnocení vzájemné způsoby komunikace učitel/rodič, kvalita ped. sboru, vědomostní zaměření, nabídka kroužků. Naopak na posledních místech se umístilo vybavení a užívání multimediálních pomůcek, prevence šikany a obecná komunikace školy. Naopak rodiče žáků II. stupně hodnotí nabídku kroužků pro 2. stupeň nejhůře, stejně jako webové stránky školy V otevřených pozitivech je opět výrazně vyzdvihována kvalita pedagogického sboru, komunikace třídních učitelů, komunitní charakter školy, nabídka kroužků a renovace a rozšiřování školy. Naopak v otevřených negativech je kritizována výuka angličtiny, obecná komunikace školy navenek, systém objednávání obědů, kroužky (II. stupeň). Děti daly nejlepší hodnocení „tvrdým“ vzdělanostním atributům, pravidlům hodnocení a zkoušení a učitelům. Na posledních místech u dětí jsou hodnoceny sociální atributy související se vztahy se spolužáky a těšením se do školy. Parametr „Mám strach z některých spolužáků“ byl ze vzájemného hodnocení vyloučen vzhledem k pravděpodobné záměně polarity při hodnocení. Obecně je ZŠ Vinoř velice dobře vnímána po stránce učitelského sboru, individuální komunikaci kantor/rodič. Ohodnocena je renovace, rozšiřování školy. Rezervy má ZŠ Vinoř ve faktorech celkové vnější komunikace, nabídce kroužků pro II. Stupeň, vybavení multimediálními pomůckami a aktivní prevence šikany (tento faktor možná souvisí s dětským hodnocením atmosféry mezi spolužáky).


Stáhnout ppt "Škola Vinoř Anketa březen 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google