Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola Vinoř Anketa březen 2015. Metodologie Anketa byla uskutečněna mezi: Rodiči žáků ZŠ Vinoř Žáky ZŠ Vinoř Anketa proběhla v březnu 2015 Dotazník vyplnilo:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola Vinoř Anketa březen 2015. Metodologie Anketa byla uskutečněna mezi: Rodiči žáků ZŠ Vinoř Žáky ZŠ Vinoř Anketa proběhla v březnu 2015 Dotazník vyplnilo:"— Transkript prezentace:

1 Škola Vinoř Anketa březen 2015

2 Metodologie Anketa byla uskutečněna mezi: Rodiči žáků ZŠ Vinoř Žáky ZŠ Vinoř Anketa proběhla v březnu 2015 Dotazník vyplnilo: 334 rodičů 308 žáků prvního stupně 119 žáků druhého stupně

3 Výsledky ankety - rodiče

4 Míra spokojenosti s uvedenými parametry Rodiče celkem, průměry 1 = jsem velmi spokojen(a); 2 = spíše spokojen(a); 3 =ani spokojen(a), ani nespokojen(a) /NEVÍM 4 = spíše nespokojen(a); 5 =zcela nespokojen(a) Průměrná „známka“ za daný parametr. Parametry jsou seřazeny od nejlepšího k nejhoršímu 1,84 = průměrná známka za všechny parametry

5 Míra spokojenosti s uvedenými parametry Srovnání rodičů žáků na I. stupni versus rodičů žáků na II. stupni 1 = jsem velmi spokojen(a); 2 = spíše spokojen(a); 3 =ani spokojen(a), ani nespokojen(a) /NEVÍM 4 = spíše nespokojen(a); 5 =zcela nespokojen(a) Průměrná „známka“ za daný parametr. Parametry seřazeny od nejlepšího k nejhoršímu 1,84 = průměrná známka za všechny 1,83 = průměrná známka za rodiče I. stupeň 1,86 = průměrná známka za rodiče II. stupeň

6 Výsledky ankety - rodiče celkem /I.+II. stupeň Vyjádření míry spokojenosti s uvedenými parametry Procentuální zastoupení jednotlivých hodnot u daného parametru Seřazeno od nejlepšího parametru k nejhoršímu dle průměru hodnocení

7 Porovnání spokojenosti – rodiče I. stupeň versus II. stupeň I.stupeňCelkem Obsah a forma třídních schůzek.1,291,31 Způsob informování o prospěchu/chování dítěte prostřednictvím žákovské knížky.1,301,35 Učitelé mají pochopení pro problémy mého dítěte.1,501,64 Kvalita pedagogického sboru.1,681,71 Rozvoj vědomostí a dovedností mého dítěte.1,681,74 Obsah a forma webovách stránek školy.1,821,81 Nabídka doplňkových aktivit/kroužků.1,851,87 Materiální vybavení školy (výukové pomůcky, nábytek).1,891,93 Zájem školy o názory, podněty, námitky rodičů.2,132,09 Komunikace školy o jejích cílech.2,172,13 Aktivní prevence šikany a jiných rizikových jevů ve škole.2,242,18 Vybavení školy multimediálními pomůckami a jejich využívání během vyučování2,332,31 Celkový průměr1,831,84 II.stupeňCelkem Způsob informování o prospěchu/chování dítěte prostřednictvím žákovské knížky.1,381,35 Obsah a forma třídních schůzek.1,511,31 Rozvoj vědomostí a dovedností mého dítěte.1,751,74 Kvalita pedagogického sboru.1,761,71 Učitelé mají pochopení pro problémy mého dítěte.1,781,64 Vybavení školy multimediálními pomůckami a jejich využívání během vyučování1,892,31 Materiální vybavení školy (výukové pomůcky, nábytek).1,921,93 Aktivní prevence šikany a jiných rizikových jevů ve škole.1,962,18 Komunikace školy o jejích cílech.22,13 Zájem školy o názory, podněty, námitky rodičů.2,032,09 Obsah a forma webovách stránek školy.2,051,81 Nabídka doplňkových aktivit/kroužků.2,231,87 Celkový průměr1,861,84 Tabulkové detailní porovnání průměrů; rRodiče celek versus rodiče I. stupeň, II. stupeň Seřazeno od nejlepšího parametru k nejhoršímu

8 Pozitiva CELKEM (I. + II. stupeň) Počet odpovědí Třídní učitelka/přístup, komunikace29 Komunikace/řešení problémů18 Koužky17 Kvalita pedagogického sboru14 Individuální/osobní přístup10 Kapacita školy/rozšiřování8 Komunitní charakter školy6 Hezké prostory/renovace5 Kvalita vzdělání/vědomostí/výuky4 Dobré jídlo4 Tělocvična3 Družina3 Bezpečnost dětí3 Moderní škola3 Akce/projekty3 Materiální vybavenost3 Příjemná atmosféra3 Snaha o přípravu žáka na další školy2 Prosím uveďte, jaké pozitivní stránky vnímáte na ZŠ Vinoř? Otevřená otázka V tabulce uvedeny odpovědi s četností vyšší než 2 I. stupeňPočet odpovědí Třídní učitelka/přístup, komunikace27 Koužky14 Kvalita pedagogického sboru11 Komunikace/řešení problémů8 Hezké prostory/renovace5 Individuální/osobní přístup5 Bezpečnost dětí3 Kvalita vzdělání/vědomostí/výuky3 Tělocvična3 Družina3 Dobré jídlo3 Kapacita školy/rozšiřování3 Moderní škola2 Akce/projekty2 Příjemná atmosféra2 II. stupeňPočet odpovědí Komunikace/řešení problémů7 Komunitní/rodinný charakter školy5 Výstavba a rozvoj školy5 Individuální/osobní přístup5 Kvalita pedagogického sboru3 Komunikace/řešení problémů3 Koužky3 Třídní učitelka/přístup, komunikace2 Snaha o přípravu žáka na další školy2

9 Prosím uveďte, jaké negativní stránky vnímáte na ZŠ Vinoř? Otevřená otázka Uvedeny odpovědi s četností vyšší než 2 Celkem /I. + II. Stupeňpočty odpovědí Výuka angličtiny4 Neindividuální přístup4 Komunikace školy/ i o cílech4 Nepořádek v šatně4 Kroužky/překrývání, malý výběr4 Vysoký počet dětí ve třídě4 Systém objednávání obědů3 Web3 Nové metody výuky3 Kapacita družiny3 Malá projektová činnost3 Přecházení mezi objekty3 Chybí školní klub3 Šikana3 Nedostatek prostoru3 Málo mužů ve sboru3 Malá spolupráce rodičů a pedagogů3 Malá jídelna2 Vysoké nároky2 Venkovní hřiště2 Zastaralé vybavení2 Školní jídelna2 Slabá pozitivní motivace slabších žáků2 Hrubé chování spolužáků/malé tresty2 I.stupeňPočty odpovědí Výuka angličtiny4 Neindividuální přístup4 Komunikace školy/ i o cílech4 Nepořádek v šatně4 Systém objednávání obědů3 Web3 Nové metody výuky3 Kapacita družiny3 Malá projektová činnost3 Přecházení mezi objekty3 Malá jídelna2 Vysoké nároky2 Chybí školní klub2 Kroužky/překrývání, malý výběr2 Venkovní hřiště2 Šikana2 Zastaralé vybavení2 II. stupeňpočty odpovědí Malá spolupráce rodičů a pedagogů3 Nedostatek prostoru2 Kroužky/překrývání, malý výběr2 Málo učitelů mužů2 Školní jídelna2 Vysoký počet dětí ve třídě3 Slabá pozitivní motivace slabších žáků2 Hrubé chování spolužáků/malé tresty2 Negativa

10 Výsledky ankety - děti

11 Míra souhlasu s uvedenými výroky Žáci I. stupeň 1 = hodně souhlasím; 2 = souhlasím;3  =nemůžu se rozhodnout; 4  = nesouhlasím;5  =hodně nesouhlasím Průměrná „známka“ za daný parametr. Parametry seřazeny od nejlepšího k nejhoršímu 1,55 = průměrná známka za všechny parametry

12 Výsledky ankety - děti I. stupeň Vyjádření míry spokojenosti s uvedenými parametry Procentuální zastoupení jednotlivých hodnot u daného parametru Seřazeno od nejlepšího parametru k nejhoršímu dle průměru hodnocení

13 Míra souhlasu s uvedenými výroky Žáci II. stupeň 1 = určitě souhlasím; 2 = spíše souhlasím; 3 =ani souhlasím, ani nesouhlasím; 4 = spíše nesouhlasím; 5 =zcela nesouhlasím Průměrná „známka“ za daný parametr. Parametry seřazeny od nejlepšího k nejhoršímu 2,25 = průměrná známka za všechny parametry

14 Výsledky ankety - děti II. stupeň Vyjádření míry spokojenosti s uvedenými parametry Procentuální zastoupení jednotlivých hodnot u daného parametru Seřazeno od nejlepšího parametru k nejhoršímu dle průměru hodnocení

15 Poznámky k interpretaci Interpretace výsledků jakéhokoliv výzkumu/ankety je vždy relativní, závisí na úhlu pohledu interpretátorů Při interpretaci posuzujeme absolutní dosažené hodnoty (ať již v procentech nebo ve počtech odpovědí) většinou vztažené k určitému benchmarku Benchmark slouží k posouzení dosažené hodnoty v reálném (relativním) měřítku. Př. Je dosažená hodnota 60% spokojenosti v parametru vybavení školy multimediálními pomůckami dobrý nebo špatný výsledek? Osamocená hodnota bude vždy interpretována závisle na úhlu pohledu posuzovatele. Při existenci např. celostátního benchmarku, např. v rámci hodnocení Scio či jiné agentury je možné dosaženou hodnotu porovnat s průměrem dosaženým ve stejných výzkumech v jiných školách. Provedenou anketu není možno srovnat se stejnými projekty Srovnání s anketou provedenou v minulých letech lze pouze u otázky, která je naprosto stejně formulovaná Při posuzování dosažených hodnot vycházíme tedy porovnávání parametrů navzájem nebo mezi I. a II. stupněm

16 Interpretace V rámci celkového hodnocení mezi rodiči vystupuje do popředí POZITIVNĚ faktor kvality učitelského sboru, potažmo spokojenost s třídními učitelkami. Tento faktor vystupuje jak v rámci jednotlivých parametrů, tak je výrazně zastoupen v pozitivech. Rodiče žáků II. stupně jsou celkově vůči škole kritičtější (průměry hodnocení dosahují horších hodnot). Z jednotlivých parametrů dosáhly u rodičů I. stupně nejlepší hodnocení vzájemné způsoby komunikace učitel/rodič, kvalita ped. sboru, vědomostní zaměření, nabídka kroužků. Naopak na posledních místech se umístilo vybavení a užívání multimediálních pomůcek, prevence šikany a obecná komunikace školy. Naopak rodiče žáků II. stupně hodnotí nabídku kroužků pro 2. stupeň nejhůře, stejně jako webové stránky školy V otevřených pozitivech je opět výrazně vyzdvihována kvalita pedagogického sboru, komunikace třídních učitelů, komunitní charakter školy, nabídka kroužků a renovace a rozšiřování školy. Naopak v otevřených negativech je kritizována výuka angličtiny, obecná komunikace školy navenek, systém objednávání obědů, kroužky (II. stupeň). Děti daly nejlepší hodnocení „tvrdým“ vzdělanostním atributům, pravidlům hodnocení a zkoušení a učitelům. Na posledních místech u dětí jsou hodnoceny sociální atributy související se vztahy se spolužáky a těšením se do školy. Parametr „Mám strach z některých spolužáků“ byl ze vzájemného hodnocení vyloučen vzhledem k pravděpodobné záměně polarity při hodnocení. Obecně je ZŠ Vinoř velice dobře vnímána po stránce učitelského sboru, individuální komunikaci kantor/rodič. Ohodnocena je renovace, rozšiřování školy. Rezervy má ZŠ Vinoř ve faktorech celkové vnější komunikace, nabídce kroužků pro II. Stupeň, vybavení multimediálními pomůckami a aktivní prevence šikany (tento faktor možná souvisí s dětským hodnocením atmosféry mezi spolužáky).


Stáhnout ppt "Škola Vinoř Anketa březen 2015. Metodologie Anketa byla uskutečněna mezi: Rodiči žáků ZŠ Vinoř Žáky ZŠ Vinoř Anketa proběhla v březnu 2015 Dotazník vyplnilo:"

Podobné prezentace


Reklamy Google