Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVi a.s. 1 Aktivity SVSE a jejích členů v oblasti zemního plynu Praha 8.března 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVi a.s. 1 Aktivity SVSE a jejích členů v oblasti zemního plynu Praha 8.března 2006."— Transkript prezentace:

1 EVi a.s. 1 Aktivity SVSE a jejích členů v oblasti zemního plynu Praha 8.března 2006

2 EVi a.s.2 Leden 2005 – otevření trhu s plynem V první polovině ledna vzniká malá skupina oprávněných zákazníků, která není spokojena s cenami nabízenými po otevření trhu a monopolním postavením RWE- Transgas. Společně s SVSE je ustavena skupina pro řešení vzniklé situace a přizváno několik dalších významných odběratelů SVSE zadává zpracování právního rozboru podání stížnosti na ÚHOS.

3 EVi a.s.3 Únor 2005 – zahájení spolupráce. 9.února cca 10 oprávněných zákazníků se setkává na pracovní schůzce. Z výsledku právního rozboru vyplývá, že šance na podání stížnosti na ÚHOS a jejího řešení jsou malé. SVSE kontaktuje Teplárenské sdružení, které pověří svého zástupce pro spolupráci OZ sjednávají smlouvy jen na omezený časový úsek, maximálně 1Q anebo měsíčně U teplárenských společností nárůst ceny o více než 10%.

4 EVi a.s.4 Ze strany distribučních společností byly zaznamenány pouze ústupky týkající se snížení záloh a posunu splatností Navržená řešení : - jednání s ERU o podmínkách nastavení trhu - zajištění přístupu k zásobníkům - obchodní slučování odběrných míst - možnost dočasné regulace cen - vytvoření poolu – společné poptávky na velké množství plynu a následně uzavření samostatných smluv Informace – na Slovensku snaha o uzavření konkurenčního kontraktu zkrachovala.

5 EVi a.s.5 Březen 2005 – hledání partnerů. 23.března proběhla prezentace MND a SPP Bohemia, kde byli přítomní seznámeni s budoucí možnou spoluprací – potenciál zásobníků. Skupina pro zemní plyn obnovila svou činnost a SVSE a TS zpracovaly své připomínky Byl přijat návrh na oslovení Ing.Štěpána – ENA jako odborníka s cílem spolupráce se skupinou. Přímé jednání s ERU, nebo MPO nikdo doposud nezahájil.

6 EVi a.s.6 Březen 2005 – hledání partnerů. 30.března proběhla schůzka za účasti Ing.Štěpána ENA a byly nastaveny prvky dohody o spolupráci. Hlavní cíl – tlak na změnu legislativy, zejména pravidel trhu Dohoda o rozšíření členů – pozvánky obdrží další OZ Vše bude prováděno pod hlavičkou SVSE ENA nabídla individuální pomoc při jednáních s dodavateli

7 EVi a.s.7 Duben 2005 – navázání spolupráce. 13.dubna MVV podalo podnět na ERU – zahájení správního řízení. 21.dubna – ENA navrhuje okruh problémů a rozsah spolupráce s odběrateli. Ing.Piskač informuje o jednání pracovní komise IFIEC EUROPE pro plyn, kde vlivem jeho vystoupení a popisu situace na našem trhu Mr. Osborne přislíbil rozšíření šetření i na ČR a Slovensko.

8 EVi a.s.8 Květen 2005 – tlak a stížnosti. 3.května podává EVi a v témže období i další OZ podnět na ERU pro zahájení správního řízení. ERU vyzvalo Transgas k přehodnocení cen pro OZ (poprvé se objevuje možnost zavedení regulace a to buď pro TG - 10% marže, nebo konečných ceny pro odběratele. ENA a SVSE jednají s ERU a informují, že hledání cenových vzorců ze strany OZ nepřináší ovoce – TG a DS odmítají tyto pokusy.

9 EVi a.s.9 Červen 2005 – tlak a stížnosti pokračují. 29.června jednání zástupců SVSE a OZ s Ing.Štěpánem koordinují a vybírají hlavní témata pro další jednání s ERU. Oprávnění zákazníci vyjednávají individuálně s podporou SVSE a ENA s DS. Většina OZ nemá od dubna 2005 uzavřeny dodatky. Někteří OZ platí zálohově, někteří plnou výši. Žádná DS nepřistoupila k zastavení dodávek.

10 EVi a.s.10 Červenec 2005 – TG informuje. Ceny porostou i pro chráněné zákazníky. TG prodává diversifikovaný plyn a zaručuje tak vyšší bezpečnost dodávek - ? Tu ale garantují spíše zásobníky. TG tvrdí, že ve svých cenových vzorcích realizoval diferenciaci a individuální přístup ? Snad jen DS. Ceny jsou srovnatelné s cenami v Německu ? Proč když s vyjímkou ceny importu ostatní náklady jsou nižší.

11 EVi a.s.11 SVSE shrnuje náměty členů pro změnu legislativy, zejména pro změnu pravidel trhu s plynem : U kapacity - zvýšit toleranci alespoň na 5% - diferencovat tolerance u přepravy a distribuce - snížení sankce za překročení kapacity - snížení plateb za měsíční kapacitu U bilancování - zrušit nominační odchylku - zvýšit toleranci u bilanční odchylky U služeb - možnost překračování kapacity ( dohoda obou stran ) - sekundární obchod s odchylkami a nižší platby

12 EVi a.s.12 V ceníku - nahradit krokový cenový sytém u pevné kapacity pásmovým - zavést diferenciaci cen odběrů na základě skutečných nákladů V kodexu pro skladování - změnit minimální kapacitu TG - zveřejnit ( stanovit ERU ) indikativní ceny

13 EVi a.s.13 Setkání ERU, TG a OZ. 13.července OZ reprezentující cca 20 % odběrů ( 2 mld.m3 ) si stěžují na zhoršení situace Korekce prováděná ERU se týká pouze chráněných zákazníků Většině OZ je nesprávně stanovena základní cena Po s plným přenosem pohybu cen na zákazníky Individuální přístup ( proklamovaný TG ) se nerealizuje ERU potvrzuje, že má jiný názor na marže z prodej plynu, který mohou OZ nárokovat. Cena pro chráněné zákazníky zůstane nižší než pro OZ.

14 EVi a.s.14 SVSE a další záměry. Spolupracovat s TS a IFIEC EUROPE při šetření na Evropském trhu s energiemi. Koordinovat spolupráci ENA a OZ Zpracovat podklady od OZ k cenám v zahraničí Účastnit se v komisi při ERU pro stanovování regulovaných cen v plynárenství. RWE bude vyzváno k jednání před podáním stížnosti k Evropské komisi.

15 EVi a.s.15 Srpen 2005 – podání na ÚHOS. 15.srpna MVV Energie CZ podala podnět na ÚHOS k zahájení řízení o možném porušení zákona o hospodářské soutěže. Z jednání na ERU vyplývá : - korekce zisku prováděná ERU za IV Q 2004 byla promítnuta jen chráněným zákazníkům, - plyn vytěžený ze zásobníků byl pro CHZ prodán za ceny 2004, pro OZ za ceny 2005 - OZ je nesprávně stanovena cena za kapacitu - důsledek neuzavřené smlouvy mezi DS a OZ

16 EVi a.s.16 30.srpna je OZ schváleno vypracování společného dopisu společností ENA na RWE a ERU, přičemž SVSE zpracuje všechny přípomínky k navrženým tématům do ucelené formy. Bude vytvořen společný dopis na Evropskou komisi – odloženo do doby vyčerpání možností jednání s RWE, ERU a TG. MVV zpracovalo návrh společné tiskové zprávy – odsouhlasena a předána médiím. TG uznává nárok na vrácení 48 mil.Kč, ale chce aby ERU zvýšil ceny CHZ. Tato podmínka není adekvátní a upírá OZ oprávněný nárok. Otevřen zůstává problém cca 350 mil.Kč jako rozdíl ceny uskladněného plynu.

17 EVi a.s.17 Říjen 2005 – požadavky na ERU. 30.září jednání skupiny přijímá tyto návrhy - požádat ERU o zavedení zpětné regulace pro rok 2005 - zavedení regulace pro rok 2006 formou maximálních cen - požádat písemně o vrácení přeplatku v minulé roce a to včetně uskladněného plynu OZ stále nemají uzavřeny smlouvy Dopis zpracovaný ENA je odeslán 13.října 2005.

18 EVi a.s.18 Listopad 2005 – reakce UHOS. 21.listopadu UHOS sděluje zahájení správního řízení SVSE zasílá návrh metodického pokynu ERU k rezervaci kapacity, zveřejněn 29.11.2005 na stránkách ERU s tím,že do 30.listopadu si mohou OZ rezervovat kapacitu zásobníků. (jedna z možností – rezervovat si kapacitu a tu pak svěřit zpět do péče TG) ERU ceny budou regulované

19 EVi a.s.19 prosinec 2005 – SVSE a TG. 9.prosince se uskutečnilo jednání s těmito závěry : RWE zdůvodňuje proč má být stejná cena u nás jako v SRN Dotazy : Stát vybere za zvýšené ceny energií vyšší DPH o cca 20,0 mld.Kč a od roku 2008 vyšší spotřební daně – není čas přehodnotit daňovou politiku státu. Bude stát podporovat přerušitelné kontrakty. Regulace cen podporuje i RWE, který by jinak dodal o cca 1 mld.m3 plynu méně. Proč roste cena za kapacitu. Zpevňování kurzu koruny zdražuje cenu ZP, budeme mít ZP dražší než SRN?

20 EVi a.s.20 Leden 2006 – regulovaný trh. 25.ledna schůzka OZ řešila problematiku 16,08 Kč /MWh plynu ? Náklady na znovuotevření trhu nebo hedging TG Přístup k zásobníkům není prakticky žádný vlivem schválených Řádů provozovatelů zásobníků. Otázka bezpečnosti dodávek plynu Jednostranná penalizace jen od dodavatelů plynu, při nedodání plynu odmítají sankce – riziko pro odběratele. Od 1.ledna 2006 je dalších cca 140 tis. Odběratelů v kategorii OZ

21 EVi a.s.21. Otázky pro rok 2006 1) Vysoké ceny plynu 2) Vznik konkurence 3) Pravidla trhu s plynem

22 EVi a.s.22. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "EVi a.s. 1 Aktivity SVSE a jejích členů v oblasti zemního plynu Praha 8.března 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google