Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivní úvěrové operace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivní úvěrové operace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN:"— Transkript prezentace:

1 Aktivní úvěrové operace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 1

2 Klíčová slova aktivní úvěrové operace, zajištění úvěrů, centrální registr úvěrů, členění úvěrů, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé úvěry, účelové a neúčelové úvěry, faktoring, forfaiting, leasing, nedostatek finančních zdrojů 2

3 Aktivní úvěrové operace Je dočasné poskytnutí peněžních prostředků mezi fyzickou nebo právnickou osobou a bankou na předem stanovenou dobu a za přesně dohodnutých podmínek. 3

4 Zajištění úvěrových operací Banka se zaváže zaplatit za dlužníka. Ručitel ručí bance za klienta (dlužníka) banky. Převodem vlastnických práv k nemovitosti. 4

5 Zajištění úvěrových operací Klient poskytne bance místo ručení tzv. cesi pohledávky, což znamená postoupení jeho pohledávky vůči bance, která ji zpeněží a získá peníze na splacení úvěru. 5

6 Centrální registr úvěrů  Vede a spravuje ČNB.  Všechny české a zahraniční banky působící na území ČR mají přístup k informacím, které poskytuje tento registr.  Jsou to informace o všech závazcích jednotlivých klientů vůči bankám v ČR.  Každá banka může ukládat další nové informace o klientovi.  Všechny údaje v registru podléhají bankovnímu tajemství. 6

7 Členění úvěrů Z hlediska času: - krátkodobý úvěrse splatností do 1 roku - střednědobý úvěr se splatností 1–5 let - dlouhodobý úvěrse splatností nad 5 let Podle účelu: provozní, investiční, překlenovací Z hlediska žadatele – příjemce úvěru: FO, PO Podle měny: korunový, devizový Podle teritoriálního použití: tuzemský, zahraniční 7

8 Krátkodobé úvěry Je kombinací BÚ s možností čerpat krátkodobý úvěr do výše úvěrového limitu, stanoveného ve smlouvě o kontokorentním úvěru. Klient může čerpat úvěr opakovaně, nemusí být sepsána smlouva, podmínkou je splacení předešlé půjčky. Pouze pro vynikající klienty. 8

9 Krátkodobé úvěry 1) Eskontní úvěr Souvisí s odkoupením (eskontem) směnky klienta Před dobou splatnosti směnky. 2) Akceptační úvěr Banka neposkytne klientovi přímo peníze, ale akceptuje cizí směnku. Při této formě úvěru banka přejímá zpravidla závazek za svého (prvotřídního) klienta vůči třetí osobě. 9

10 Krátkodobé úvěry Jde o úvěr, který je zajištěný zástavou movité věci nebo práva. Tento úvěr je poskytován na fixní částku a má pevnou lhůtu splatnosti. Lombardní úvěry mohou mít různé formy zástavy, např. na cenné papíry, na zboží, Na pohledávky, atd. Patří mezi nejvyužívanější krátkodobé spotřební úvěry, poskytují je bankovní i nebankovní instituce. 10

11 Střednědobé úvěry Na nákup spotřebitelských předmětů s variabilní dobou splatnosti. V současnosti nejjednodušší způsob jak získat peníze, také se mu říká maloobchodní úvěr. 11

12 Dlouhodobé úvěry Je poskytnut na základě odkupu emise cenných papírů (nejčastěji obligací), které dlužník emituje Za účelem získání finančních prostředků. Finance získané za pomoci stavebního spoření lze využít k nákupu či výstavbě vlastní nemovitosti, rekonstrukci bytu nebo rodinného domu. 12

13 Dlouhodobé úvěry Účelově vázaný bankovní úvěr poskytnutý na financování investic. Je obvykle jištěn předmětem investice. Zpravidla dlouhodobý úvěr s delší dobou splatnosti, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti i rozestavěné. 13

14 Další členění úvěrů Banky požadují doložení použití úvěru. Na financování nemovitosti banky poskytují nižší úrokové sazby. Banka vyplácí úvěr bezhotovostně na účet prodávajícího. Vyznačují se vyššími úrokovými sazbami a klient je může využít k libovolnému účelu. Banka tyto peníze vyplatí klientovi hned v hotovosti nebo je převede na klientem určený účet. 14

15 Účelové úvěry Poskytují se na rekonstrukci bytu nebo rodinného domu (RD), na koupi bytu nebo rodinného domu, na koupi stavebního pozemku. Banka požaduje:  doložení příjmů  zástavu nemovitosti  kupní smlouvu  odhad nemovitosti od svého cenového odhadce 15

16 Neúčelové úvěry Poskytuje banka na cokoliv, např. na konsolidaci nevýhodných půjček, a k poskytnutí tohoto úvěru požaduje:  doložení příjmů  případně zástavu nemovitosti, je-li úvěr vysoký  v případě zástavy nemovitosti musí klient doložit cenový odhad nemovitosti. 16

17 Další podmínky pro poskytnutí úvěru Úvěry banky poskytují se splatností úvěru obvykle do 70 let dlužníka. V případě nízkých příjmů žadatelů o úvěr banka úvěr neposkytne. Banka prověřuje bonitu klienta a stanovuje limity minimálních příjmů pro poskytnutí úvěru. Bonita – komplexní klientova finanční situace, který má prokázat schopnost splácet úvěr. 17

18 Zvláštní forma úvěrových operací odkup krátkodobých pohledávek (do 1 roku) odkup dlouhodobých pohledávek (nad 1 rok) (pronájem) finanční, po úplné úhradě hodnoty pronajaté techniky se zařízení stává majetkem nájemce. 18

19 Nedostatek finančních zdrojů V případě, že banka nemá dostatek finančních zdrojů a potřebuje je, může je získat pomocí:  úvěru od ČNB  úvěru od ostatních bank  emisí (vydáváním) bankovních obligací – bývá v miliardových objemech, jsou dlouhodobým zdrojem, jen u větších bank  emisí hypotečních zástavních listů – pouze banky, které vlastní k tomuto licenci. 19

20 Otázky 1.Charakterizujte pojem aktivní úvěrové operace. 2.Jaká jsou zajištění úvěrů? 3.Co znamená centrální registr úvěrů? 4.Jak členíme úvěry? 5.Charakterizujte krátkodobé a střednědobé úvěry. 6.Charakterizujte dlouhodobé úvěry. 7.Charakterizujte účelové a neúčelové úvěry. 8.Charakterizujte pojmy faktoring, forfaiting, leasing. 9.Jakým způsobem banka získává peníze na úvěry? 20

21 SYNEK, Miroslav; KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : Nakladatelství C. H. BECK, 2010. ISBN: 80-7400-336-3. NOVOTNÝ, Zdeněk. Podniková ekonomika 3. Vydává a distribuci zajišťuje Obchodní akademie Břeclav, 2009.

22 Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Av%C4%9Br http://www.factoring.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Forfaiting http://cs.wikipedia.org/wiki/Bonita 22


Stáhnout ppt "Aktivní úvěrové operace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN:"

Podobné prezentace


Reklamy Google