Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řecká filosofie Hesiodos (pol. 8. stol. př. n. l.) –pojem vzácnosti Xenofón (430-354 př. n. l.) –Oikonomikos (lat. Oeconomicus) otázky bohatství, specializace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řecká filosofie Hesiodos (pol. 8. stol. př. n. l.) –pojem vzácnosti Xenofón (430-354 př. n. l.) –Oikonomikos (lat. Oeconomicus) otázky bohatství, specializace."— Transkript prezentace:

1 Řecká filosofie Hesiodos (pol. 8. stol. př. n. l.) –pojem vzácnosti Xenofón (430-354 př. n. l.) –Oikonomikos (lat. Oeconomicus) otázky bohatství, specializace a trhu řečtí filosofové obecně: –veškeré ekonomické úvahy součástí úvah o „dobrém státě“

2 Platón (427-347 př. n. l.) Ústava (360) –představa ideálního státu  „dělba práce“ (jiná než u Smitha!) Zákony (348) –pojednává o penězích pohrdání přirozeně vzniklými penězi regulace používání

3 Aristotelés (384-322 př. n. l.) Etika Níkomachova –funkce peněz: směna, poklad, ale i měřítko  cena a směna: ekvivalence nejasné a nepochopitelné (užitek X práce?) –považováno za kořeny jak užitečnostní, tak pracovní teorie hodnoty Politika –význam soukromého vlastnictví (x Platón) –peníze přirozený vznik (X v Etice je ale považuje za symbolické) –„monopol“

4 Starověký Řím žádné nové ekonomické úvahy ALE: idea přirozeného práva člověka –dobro a zlo začali používat v kontextu individua nikoliv polis  vlastnictví, smlouvy apod. => law merchant, později common law, základ laissez-faire (18.-19. stol.)  nárůst materiálního bohatství po rozpadu Říma (410) následuje středověk

5 Aurelius Augustinus (354-430) –O obci boží (411) zboží oceňováno dle lidských potřeb (žádná „vnitřní hodnota“) pozitivní vztah k obchodníkům nevraživost k vládcům –základem anarchismu –ale ne moc konzistentní! Raný středověk Alexander Veliký = pirát centrem učenosti církev: scholastikové –témata: spravedlivá cena, peníze, soukromé vlastnictví

6 Problém spravedlivé ceny v kanonickém právu justum pretium – ústřední téma středověku –různé významy: 1)odpovídající vnitřní hodnotě či zákonům 2)tržní cena prodávání za vyšší (kupování za nižší) než spravedlivou cenu: turpe lucrum – „ohavný zisk“ –vydělávání peněz nejprve pro církevní činitele (325) poté rozšířeno pro všechny lichva (= jakýkoliv úrok) byla turpe lucrum –středověká záležitost –vymýšlení argumentů proti úroku –ospravedlnění spojené s ideou ušlého zisku (lucrum cessans) a nejistoty (dammum emergens) kardinál Hostiensis (13. století) Juan de Medina (15.-16. století)

7 Sv. Tomáš Akvinský (1225-1274) „tomismus“: Aristotelés, přirozené právo a teologie –navazoval na bohatou tradici kanonického učení Summa Theologica (1265-73) –úvahy o spravedlivé ceně překrouceny => považován za předchůdce pracovní teorie hodnoty ve skutečnosti spíše zdůrazňuje dobrovolnost směny jako podmínku spravedlnosti –schvaluje zisk a aktivity obchodníků –odpor k lichvě (nové argumenty): pouze partnerství –podporuje instituci soukromého vlastnictví

8 Vývoj názorů na hodnotu John Duns Scotus (1265-1308) –nákladová teorie hodnoty Salamanská škola –pozdní středověk –Diego de Covarrubias y Leiva (1512-1577) hodnota statku závisí na subjektivních preferencích spravedlivá cena = tržní cena –Luís de Molina (1535-1601) cena dána poptávkou i nabídkou ceteris paribus

9 Peněžní otázky ve scholastických dílech Jean Buridan (1300-1358) –přirozený vznik a komoditní podstata peněz Nicole Oresme (1320-1382) –De Moneta (1360) o původu, povaze, zákonitostech a změnách peněz proti zlehčování peněžních jednotek Grashamův zákon Mikuláš Koperník (1473-1543) –počátky KTP: vliv S peněz na ceny (1517!) Martin de Azpilcueta, řeč. Navarrus (1493-1586) –KTP: hodnota (PP) závisí na S i D –náznaky PPP teorie směnných kurzů Luís de Molina (1535-1601) –poptávka po penězích a její determinanty


Stáhnout ppt "Řecká filosofie Hesiodos (pol. 8. stol. př. n. l.) –pojem vzácnosti Xenofón (430-354 př. n. l.) –Oikonomikos (lat. Oeconomicus) otázky bohatství, specializace."

Podobné prezentace


Reklamy Google