Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální diferenciace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální diferenciace"— Transkript prezentace:

1 Sociální diferenciace
Definice sociální diferenciace Vertikální a horizontální diferenciace Faktory vertikální diferenciace Druhy vertikální diferenciace

2 Definice sociální diferenciace
Je součástí problematiky sociální struktury. Znamená vydělování a rozlišování jednotlivých částí společnosti podle významných rozdílů. Rozdíly jsou sledovány podle důležitých znaků. Znaky mohou být významné samy o sobě nebo symbolické. Rozdíly i samotná diferenciace mají povahu sociální instituce a jsou symbolicky vyjádřeny.

3 Funkce sociální diferenciace
Funkce znamená, jaký význam sociální diferenciace pro společnost má, důvod, proč se diferenciace reprodukuje. Sociální diferenciace je obecně vnímána jako výraz nespravedlnosti. Funkce poznávací – vychází z možnosti zobrazení velkých sociálních systémů prostřednictvím struktury. S. d. dále umožňuje snížit počet jednotek, ke kterým se vztahují rozhodnutí, když počet jedinců je příliš vysoký. Funkce motivační - je spojena s možností odlišení, vyniknutí a přijetí uznání ve skupině, kterou právě nemá jako jedinec. Nerovnoměrná distribuce zdrojů pro naplňování potřeb vytváří sociální diferenciaci. Jedinec je motivován snahou získat nejlepší pozici při využívání zdrojů.

4 Vertikální diferenciace
Jednotlivé části sociální diferenciace jsou ve vzájemných vztazích nadřazenosti a podřazenosti. Vertikální diferenciace představuje řád sociálního celku, a to ve způsobu uspořádání částí.

5 Horizontální diferenciace
Jednotlivé části vydělené v sociální diferenciaci jsou relativně nezávislé. Každá je definována sama o sobě. V horizontální diferenciaci jsou samostatné sociální celky, jen menší než je společnost.

6 Vlastní faktory vertikální diferenciace
Podle znaků se ve vertikální diferenciaci odlišují části, faktory naplňují význam diferenciace. Moc - znamená schopnost prosadit záměr jednoho subjektu u jiného subjektu. Bohatství – znamená dispozici s prostředky naplňování potřeb v objemu přesahujícím spotřebu jedince v situaci, kdy jsou prostředky vzácné. Prestiž – ocenění, veřejné vyjádření uznání, vzor jednání.

7 Třídní diferenciace Pojetí třídy a třídní diferenciace není v sociologii ustáleno. Zde je prezentován model zvýrazňující různá pojetí vertikální diferenciace. Modelová třídní diferenciace používá jeden dominantní faktor a ostatní jsou odvozeny. Třída je část celku charakterizovaná specifickým zájmem. Třídní struktura je jednoduchá – polární. Mezi třídami je konfliktní vztah.

8 Stratifikace Stratifikace je prezentována nejčastěji jako model strukturně funkcionální (Davis, Moore). Na rozdělení se podílí kombinace faktorů. Rozdělení na vrstvy, které jsou charakterizovány způsobem života. Je běžně vnímána. Počet vrstev se odvíjí od základního rozdělení na tři části. Diferenciace je nekonfliktní. Je reálným prostorem pro sociální vzestup (i sestup). Hranice mezi vrstvami nejsou zřetelné. Zařazení do vrstvy je vyjadřováno symbolicky.


Stáhnout ppt "Sociální diferenciace"

Podobné prezentace


Reklamy Google