Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: DUM č. 3/2 – 5/8 Sada: Československé dějiny po roce 1945 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Svejkovská Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 TÉMA: Politické procesy jako divadelní představení PŘEDMĚT: dějepis – moderní poválečné dějiny KLÍČOVÁ SLOVA: Stalinovy zkušenosti, zastrašování, StB, prokurátoři, Rudé právo, Heliodor Píka, Milada Horáková, Prokop Drtina, Rudolf Slánský, Klement Gottwald JMÉNO AUTORA: Mgr. Marcela Svejkovská

3 Masová podpora komunistů
hospodářská krize, Mnichov, válka ochota lidí tolerovat porušování zákonů! proti byla jen menšina společnosti (XI. Všesokolský slet, pohřeb E. Beneše) představitelé opozičních politických stran již v září 1948 – přesvědčení, že režim je stabilizovaný a nemá smysl proti němu bojovat

4 Obr. 1

5 Aplikace Stalinových zkušeností
bohaté zkušenosti – 30. léta znovu po r – tzv. spiknutí bílých plášťů 1948 – sovětsko-jugoslávská roztržka obdobné scénáře politických procesů s odpůrci režimu ve všech státech sovětského bloku (Albánie, Bulharsko, Maďarsko) funkce procesů: eliminovat, zastrašovat, zlikvidovat… nejdůležitější je vůle Kremlu a názor sovětských poradců komunisté se procesům nebránili, ale nechtěli sahat do vlastních řad (to se brzy změnilo)

6 Klement Gottwald, parlament, 1929
„Jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry…“ Pozn. 1

7 1949, Budapešť, čsl. delegace Obr. 2

8 Zákon schválení Zákona na ochranu lidově demokratické republiky č. 231/1948 Sb. dne 6. října 1948 Trestné činy proti státu: velezrada sdružování proti státu pobuřování proti republice hanobení republiky

9 Trestné činy proti vnější bezpečnosti státu
vyzvědačství vyzvědačství proti spojenci nedbalé uchování státního tajemství ohrožení obrany republiky válečné škůdnictví válečná zrada nedovolené zpravodajství účast a nadržování při vojenském zločinu nebo přečinu

10 Procesy jako divadelní představení
lidé měli na procesy vstupenky, svážely je autobusy z celé republiky dochováno vyúčtování „zájezdů“ – kolik se např. utratilo za svačiny… soudy se konaly v kulturních domech, v sokolovnách, byly velmi medializované

11 Soudci a prokurátoři „Nejzajímavější je, že noví adepti práva, kteří nestudovali střední školu, někteří z nich mají jen dvě třídy měšťanské školy, nemají například v oboru trestního práva horší vědomosti než ostatní, ba v mnohém je i předčí.“ (Klement Gottwald) Pozn. 2

12 „Co je to za systém, který nevinné lidi tak zlomí, že se sami považují za zločince? Jmenuje se komunismus!“  Pozn. 3 „Ti, kdo zakusili komunistický i nacistický kriminál, vzpomínali, že zatímco nacisté chtěli z obviněného vytlouct pravdu, komunističtí vyšetřovatelé násilím vynucovali lež.“ Pozn. 4

13 Prokurátoři byli „strážci socialistické zákonnosti“
= veřejný žalobce, státem pověřen zastupováním zejména v trestním řízení po válce: soustava okresních a krajských prokuratur v čele s generální prokuraturou dnes: státní zastupitelství

14 Role státní policie StB – státní bezpečnost
politická policie, vznikla r. 1945, od počátku pod kontrolou komunistů, usiluje o ovládnutí mocenských pozic a likvidaci odpůrců režimu od r – odposlechy, sledování, vytváření falešných důkazů, vynucování přiznání mučením, podáváním omamných látek, vydíráním… mnoho lidí při výsleších zmrzačeno nebo zemřelo… akce i v zahraničí (únosy) Domácí samostudium: Jakou roli hráli: důvěrník, agent A, důvěrný styk, kandidát agenta, ideový spolupracovník, informátor, tajný spolupracovník?

15 Několik fází procesů fáze – představitelé nekomunistických politických stran a církví fáze – s účastníky nekomunistického protifašistického odboje fáze – s odpůrci kolektivizace fáze – s představiteli „třetího odboje“ fáze – boj s „vnitřním nepřítelem“ – oběťmi jsou sami komunisté

16 Vlna perzekucí církve zatýkání kněží
internace příslušníků řádů v tzv. centralizačních klášterech zrušení mužských řádů tři procesy s vysokými katolickými duchovními uvěznění arcibiskupa Josefa Berana domov pro vysloužilé kněze na Vysočině v Moravci (J. Deml) Obr. 3

17 S letci RAF propuštění z armády
vyhození z bytu a propuštění manželky ze zaměstnání, nepřijetí dětí ke studiu mnoho z nich – uvězněno, vyslýcháno (nejčastější obvinění: špionáž), odsouzeno k žaláři; časté mučení doporučené snímky: Tmavomodrý svět, rež. J. Svěrák, Zdivočelá země, rež. H. Bočan Obr. 4

18 S odpůrci kolektivizace
vyhánění ze statků, na druhou polovinu usedlosti (vlastní manželka, nebo děti) uvalena státní správa vystěhovávání z vesnic, okresů a krajů na opačný konec republiky kulaci často do pracovních táborů, veřejně označováni za škůdce socialismu, za „vesnické boháče“, podle sovět. vzoru za kulaky srpen 1950 – březen 1951: odsouzeno na 50 tisíc soukromých zemědělců = 40 % všech odsouzených v tomto období

19 Babice Obr. 5

20 Místo konání procesů Praha Ostrava (Buchal a spol.)
návazné místní a regionální procesy

21 S Heliodorem Píkou první oběť, za první svět. války ve fr. legiích, za 1. rep. důstojníkem, za 2. sv. války formuje naše jednotky v Rumunsku, pak v SSSR soudil prokurátor Karel Vaš – sám byl r odsouzen na 26 let, pak rehabilitován, znovu souzen za Píku zač. 21. stol. – „zločin je promlčen“ nepohodlný svědek a kritik situace v SSSR, za války otevřeně kritizoval gulagy „Tak, Bedřichu, řekni, kolik potřebuješ, patnáct nebo provaz. Podle toho se dělá obžaloba.“ K. Vaš Bedřichu Reicinovi (Píku nesnášel, znali se ze SSSR, sám byl popraven r. 1952, Žid) (Pozn. 5)

22 Obr. 6 Obr. 7

23 Doporučené snímky dokumentární film Bez milosti, rež. Kristina Vlachová, Marie Šandová pořad ČT Tajné akce StB – Akce Generál, rež. M. Petrov (Pozn. 6) vzpomínky Milana Píky: (Pozn. 7)

24 Domácí samostudium. Otázky:
Od kdy a proč byl H. Píka v nelibosti komunistického režimu? Jaký názor na jeho případný trest měl Sov. svaz? Jaký byl vztah Píky a Beneše? Kdo byl B. Reicin a proč rovněž skončil na popravišti? Zjisti bližší informace o Karlu Vašovi.

25 Proces s Miladou Horákovou, 31. května – 8. června 1950
= proces s vedením záškodnického spiknutí záminka – schůzka zbylých vedoucích členů opozičních politických stran ve vile ve Vinoři zde se paradoxně shodli na tom, že režim je stabilizovaný a že od dalších schůzek ustoupí 13 obžalovaných (býv. funkcionářů národně socialistické, soc. demokratické a lidové strany) líčení na přelomu května a června prokurátor Josef Urválek Ludmila Brožová-Polednová sestavena „spiklenecká skupina“, v ní i další nepohodlní – např. spisovatel Záviš Kalandra, mnozí se viděli prvně

26 Obr. 8 Obr. 9

27 Rudé právo informuje o procesu s Miladou Horákovou den po dni
(Pozn. 8) Komiks o životě M. Horákové ke stažení zde: (Pozn. 9) (komiks poprvé zveřejněn v USA v r. 1951, u nás díky organizaci Člověk v tísni r. 2010)

28 Rudé právo od počátku významná role v komunistické propagandě
založeno r. 1920, za války vycházelo ilegálně 1948–1989: deník s nejvyšším nákladem přes 2 milióny výtisků

29 Titulky v Rudém právu Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice a jejímu lidu (31. 5.) Chtěli válku proti republice, aby kapitalisté mohli znovu vykořisťovat náš lid (1. 6.) Špionáž, rozvrat, návrat ke kapitalismu – program agentů ve službách podněcovatelů války (2. 6.) Teroristickými akcemi chtěli zmařit mírovou výstavbu naší země (3. 6.) Bdělost našeho lidu zmařila spiknutí bandy záškodníků a špionů, spolčených s imperialistickými diplomaty (4. 6.) V bahně zrady, stíháni opovržením všeho pracujícího lidu, končí rozbíječi jednoty dělnické třídy (6. 6.) Svědecké výpovědi novým dokladem o nejtěžších zločinech souzených velezrádců a špionů (7. 6.) atd.

30 Domácí samostudium. Otázky:
V několika větách se pokus charakterizovat osobnost M. Horákové. Porovnej její zkušenosti s nacisty a s komunisty. O co po celý život usilovala? Jak reagovala na její popravu světová veřejnost? Pokus se zjistit, jak se odvíjely životy jejího manžela a dcery.

31 Proces jako divadlo Proces trval 9 dní. Šlo o tzv. vzorový proces.
Byl veřejný, v autobusech se na něj sjížděli „diváci“ z celé republiky. Byl filmován a přenášen rozhlasem. Lidé psali rezoluce, ve kterých odsuzovali „záškodnickou skupinu“ a požadovali nejpřísnější tresty. Rezoluce psaly i nejmenší děti ve školách. Rozsudky vykonány 27. června. Marně protestovaly osobnosti světové vědy a kultury (Bertrand Arthur Wiliam Russell, Albert Einstein…).

32 Dokument České televize Den po dni
každý díl má 50 min. v hodinách – vybrané ukázky, jinak možno doma ke stažení: (Pozn. 10)

33 Z dopisů na rozloučenou
Libuše Šafránková čte poslední dopis Milady Horákové zde: (Pozn. 11)

34 Proces s Rudolfem Slánským, generálním tajemníkem KSČ
Důvod? Stalin dotčen tím, že se Izrael přiklonil k západu. Ve vlastních řadách hledají „sionisty“. proces se v přísném utajení připravoval rok v úzké spolupráci se sověty 20.–27. listopadu 1952 tzv. protistátní spiklenecké centrum vyhrocené antisemitské ovzduší – obžaloba mnohokrát zdůrazňovala židovský původ obviněných (11 ze 14 – např. London, Hajdů, Eugen Löbl, Rudolf Margolius, Simone, Fischl) podobné procesy vedeny i v Jugoslávii a Maďarsku, ale náš neměl obdoby nejkrvavější proces v celém sovětském bloku

35 SSSR – náš vzor konec války: Židé odsunuti z významných úřednických pozic přestali být přijímáni do učebních oborů a vojenských kurzů leden 1948: Michoelsova vražda září 1948: Erenburgův článek v Pravdě: Izrael je buržoazním nástrojem amerického kapitalismu začal systematický útok – proti židovským spisovatelům, malířům, hudebníkům, intelektuálům tisíce židovských intelektuálů, včetně jidiš spisovatelů Pereze Markiše, Itzika Fefera a Davida Bergelsona, byly zavražděny... počátkem roku 1953 devět lékařů, šest z nich židovských, obviněno, že se ve spojení s britskými, americkými a sionistickými agenty pokusili otrávit Stalina – monstrproces se měl stát předehrou ke stalinistickému „konečnému řešení“ – hromadné deportaci Židů na Sibiř (Pozn. 12)

36 Rudolf Slánský (Salzmann) – s Gottwaldem vždy vše konzultoval, G
Rudolf Slánský (Salzmann) – s Gottwaldem vždy vše konzultoval, G. ho obětoval, ve vězení se 2x pokusil zabít, pak stále svázaný Eugen Löbl – první náměstek ministra zahraničního obchodu Artur London – náměstek ministra zahraničních věcí Vladimír Clementis – ministr zahraničních věcí (1939 v novinách odsoudil smlouvu Stalin-Hitler, Stalin si to pamatoval…) Otto Šling – krajský tajemník KSČ v Brně Otto Fischl – bývalý náměstek min. zahr. obchodu André Simone – bývalý redaktor Rudého práva

37 Josef Urválek – hl. prokurátor
Slánského „obhájce“ – agent StB Vladimír Bartoš Lichačev, Makarov, Mikojan – sovětští agenti, vyhledávali oběti, podmínkou – žid. původ tisk měl vyvolat nenávist vůči obžalovaným dopisů: „Utopte je jako kočky!“; „Je to banda zločinců!“; „Hitler jich mnoho likvidoval, ale ještě to bylo málo!“ (Pozn. 13) celkem 2355 rezolucí žádajících trest smrti

38 Divadlo výpovědi se museli naučit nazpaměť
nacvičeny i pohyby rukou a těla, stanovena i délka odmlk 14 dní před začátkem procesu: k snídani kakao a mléko, k obědu maso a mnoho zeleniny a ovoce, kaloricky bohatou večeři + osm hodin spánku (vše, co jim bylo po měsíce odpíráno) kdyby se odchýlili od předepsané výpovědi, budou jim vypnuty mikrofony „konfrontace“ – dialog jako součást scénáře rozhlas vysílal proces s 15 minutovým zpožděním (i když oficiálně prezentováno jako přímý přenos)

39 R. Slánský – jako první, přiznal se ke všem bodům obžaloby (špionáži, velezradě, sabotáži, prozrazení vojenského tajemství) vrchol sebeponižování 26. listopadu – všichni obžalovaní dostali ještě jednou slovo – znovu pro sebe žádají ty nejtvrdší tresty společenský seminář – sehrát divadelní představení dle „scénáře“ procesu – RP, listopad 1952

40 Proti vedení protistátního spikleneckého centra …
„Uvnitř strany jsem budoval a rozšiřoval posice protistátního spikleneckého centra a pracoval k tomu, abych po titovském způsobu učinil ze strany nástroj k restauraci kapitalismu … sám za pomoci společníků jsem dosazoval nepřátelské živly na důležité úseky. Tyto živly pak prováděly sabotáže a jinou škůdcovskou činnost na úseku armády, bezpečnosti, zahraničních styků, hospodářství…“ (Rudé právo, ) (Pozn. 14)

41 Ze soudní síně… Obr. 10

42 Podle scénáře… Rudolfu Margoliovi strůjcové procesu vložili do úst vyprávění o tom, že pochází „z židovské kapitalistické rodiny“, je synem „člena židovské zednářské lóže“, byl vychováván v duchu židovského nacionalismu a v roce 1945 se za pomoci „židovsko-buržoasních elementů“ vetřel do komunistické strany, aby se mohl později jako poúnorový náměstek ministra zahraničního obchodu stát důležitou součástí protistátního spiknutí. (Pozn. 15)

43 Rudolf Margolius Obr. 11

44 André Simone: „Já sebe hodnotím jako zločince, který zasluhuje nejpřísnější trest. Jako spiklenec jsem odpověden za každý čin a zločin každého člena našeho spikleneckého centra. Jsem židovského původu. Ve kterých zemích roste bujně antisemitismus? Ve Spojených státech a ve Velké Britannii. Já jsem se s rozvědkami těchto států spojil. Které státy křísí nacismus? Spojené státy a Velká Britaniie. Já jsem se s rozvědkami těchto států spojil. Ve kterém státě je zákon proti rasismu a antisemitismu? V Sovětském svazu… Byl jsem spisovatelem. Krásná formulace říká o spisovateli, že je inženýrem lidských duší. Jakým inženýrem jsem to byl, když jsem duše otravoval? Takový inženýr duší jako já patří na šibenici.“ (Pozn. 16)

45 Rozsudek a důsledek 11 (z toho 8 Židů) oběšeno, 3 odsouzeni k doživotí (London, Hajdů, Löbl) rozpoutána vlna otevřené nenávisti vůči židovské komunitě – mnozí vyslýcháni, pronásledováni dalších 40 let – vlna státem šířeného antisemitismu Artur London napsal později v exilu ve Francii knihu Doznání reakce veřejnosti: zmatek, krize důvěry v KSČ, rostoucí nespokojenost s hospodářskou a sociální situací reakce řadových členů KSČ: pochybnosti, nedůvěra ve vedení strany rostoucí moc StB retušování fotografií (vymazávání nepohodlných osob)

46 Dopisy na rozloučenou – Hedě Margoliové
„Z našeho společného života, drahá Hedo, nebyla ani jedna chvíle ani vteřina, kterou bych ve své paměti nebyl mnohokráte si znovu představil a prožíval. Z Tvých dopisů i z Ivánkových milých dětských malovánek jsem si představoval Váš přítomný život a kreslil jsem si v duchu nejdříve naši společnou, nyní Vaši budoucnost. Věř neochvějně straně a vládě, věř marx-leninskému učení. Každá úchylka, i sebemenší, je cesta ke zhoubě.“ (Pozn. 17)

47 „Při výsleších používali skopolamin, látku, která vyvolává poruchy paměti a neschopnost úsudku. Pod vlivem skopolaminu se matka při výslechu snažila uhodnout, co chce vyšetřující slyšet. Později chtěla svou výpověď změnit, chtěla, aby se zaprotokolovalo, že jí dali injekci a že mluvila nesmysly a že vše odvolává. Snad i tato žádost byla důvodem, že matku celkem brzy z vyšetřování propustili, asi tušili, že by ji nepřiměli k tomu, aby svědčila proti otci.“ Helena Kosková, dcera Otty Fischla, Paměť národa, pozn. 18 „Toho chtěli donutit, aby podepsal vymyšlenou akci se zbraněmi. Když potom podle hlasu slyšel manželku a oni mu vyhrožovali, že pokud to nepodepíše, zavřou ji, tak to podepsal. Podepsal, že sbíral zbraně, aby zachránil manželku. Toto já neuznávám. Toto gestapáci nedělali. Oni také fackovali, když se nechtěl přiznat. Ale nechtěli, aby se člověk přiznal k tomu, co neudělal. Nevynucovali přiznání na základě vykonstruovaných procesů.“ Ignác Bilík, odsouzený do prac. táborů, Paměť národa, pozn. 19

48 Teorie spiknutí – úvodník, Rudé právo, 25. 11. 1952
„,Hnusem a odporem se zachvívá nitro člověka, když vidí tyto cynické a chladné tvory. Tvory kupčící se vším, co je v člověku svaté, cynicky zasahující vše a všechny... Což to všechno mohli dělat lidé vyrostlí z jádra našeho lidu, naší vlasti? Což to mohl být někdo jiný, než beznárodní, cyničtí, k citu hluší a slepí sionističtí a kosmopolitní zaprodanci dolaru? Ne, to dokážou jenom Židé, odpovídáme s autorem.“  (Pozn. 20) Kdy poprvé se objevují teorie o židovském světovém spiknutí?

49 Heda Margoliová-Kovályová
dopisy popravených – nedoručeny osudy Hedy Margoliové – strana ji vyhodila ze zaměstnání i z bytu, živořila s malým dítětem v 60. letech dostala syna Ivana na studia do Londýna 1966 – vyvezla na Západ tajný dokument ÚV KSČ o procesech v 50. letech – Pavel Tigrid publikoval ve Svědectví po – odchází za svým druhým manželem (Pavel Kovály) do amerického exilu Hitler, Stalin a já. Osud Hedy Margoliové – Kovalyové jako strhující obraz 20. století (2001). Rež. Helena Třeštíková.

50 Osud Prokopa Drtiny neúspěšně se pokusil o sebevraždu
už v únoru 1948 vzat do vazby, byl s ním připravován proces, ale Drtina dělal problémy: měnil výpovědi, hrál duševně chorého, držel hladovku soud proběhl až r. 1953, odsouzen na 15 let, 1960 byl amnestován Obr. 12

51 Proces s Marií Švermovou
komunistická poslankyně, organizovala podpisovou akci žádající smrt pro Miladu Horákovou v 50. letech – tvrdé podmínky vazby, výslechů, vězněna 5 let, sov. poradcům se zdála být „malou rybou“ na proces osobně dohlížel Václav Kopecký, min. kultury a hl. ideolog KSČ – pomsta za to, že odmítla jeho nabídku k sňatku v 70. letech – signatářka Charty 77

52 1953 – smrt Stalina a Gottwalda
ústup od fyzického násilí při vyšetřování zákaz poprav již odsouzených osob roste počet stížností na nezákonnosti prověřování případů neodsouzených osob ve vazbě

53 Revize procesů? leden 1955 ÚV KSČ ustavilo komisi pro prověření některých politických procesů min. vnitra BARÁK paradox: lidé, kteří se podíleli na přípravě procesů prověřují vlastní nezákonnosti! žádostí o nápravu nespravedlivých rozsudků 6 978 prověřeno pouhých 50 rozsudků označeno za neoprávněné jakákoli revize procesu se Slánským je kategoricky vylučována

54 Shrnutí 237 popravených 200 000 uvězněných
tisíce lidí přišlo o majetek byli nuceně vystěhováni, perzekuováni pro svůj „buržoazní“ původ – bez soudu do lágrů nebo k PTP 1960–62 – rozsáhlé amnestie, tisíce propuštěných perzekuce trvá až do roku 1989, nikdy už v takové míře Úkol: Zjisti, kdy (a zda vůbec) byli lidé poškození politickými procesy rehabilitováni a odškodněni.

55 Literatura Jelínková, A.: „Vůbec jsem netušila, že by se proces mohl týkat táty.“ [online] [2013–07-31]. Dostupné z: KLÍMA, Ivan. Moje šílené století. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, 526 s., [8] s. obr. příl. Paměť (Academia), sv. 17. ISBN KOVÁLYOVÁ, Heda. Na vlastní kůži. Vyd 4., V Academii 2. Praha: Academia, 2012, 189 s., [16] s. obr. příl. Paměť (Academia), sv. 45. ISBN BENČÍK, Antonín a Karel RICHTER. Vražda jménem republiky: tragický osud generála Heliodora Píky. Vyd. 3., nově doplněné. Praha: Ostrov, 2006, 383 s., [32] s. čb příl. ISBN JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. 1. vyd. Řevnice: Rozmluvy, 1996, 591 s. ISBN Pernes, J.: Politické procesy 50. let v Československu. [online] [2013–07-31]. Dostupné z: Sedláčková, L.: Politický proces s Rudolfem Slánským. [online] [2013–07-31]. Dostupné z: STRÖBINGER, Rudolf. Vražda generálního tajemníka: poslední Stalinův exemplární proces : soud s Rudolfem Slánským. 2. vyd., v nakl. Petrov 1. vyd. Překlad Miroslav Honzík. Brno: Petrov, 1991, 110 s. Knižnice Lidové demokracie, sv. 1. ISBN Šimíček, P.: Politické procesy jako divadlo. [online] [2013–07-31]. Dostupné z: Šimíček, P.: Nastolení komunistického režimu a první politické procesy v ČSR na přelomu 40. a 50. let. [online] [2013–07-31]. Dostupné z: Štěpková, T.: Monstrproces s Rudolfem Slánským zahájil před šedesáti lety státem řízený antisemitismus. [online] [2013–07-31]. Dostupné z:

56 Poznámky Pozn. 1: Digitální knihovna. NS RČS Poslanecká sněmovna. Stenoprotokoly. 7. schůze. [online] [2013–07-31]. Dostupné z: Pozn. 2: Drda, A.: Nakonec se každý k něčemu přizná [2013–07-31]. Dostupné z: Pozn. 3: STRÖBINGER, Rudolf. Vražda generálního tajemníka: poslední Stalinův exemplární proces : soud s Rudolfem Slánským. 2. vyd., v nakl. Petrov 1. vyd. Překlad Miroslav Honzík. Brno: Petrov, 1991, 110 s. Knižnice Lidové demokracie, sv. 1. ISBN , s Pozn. 4: Benešová, H.: Nebe nad peklem. [online]. [2013–07-31]. Dostupné z: Pozn. 5: Krejčiřík, M.: Proces s Heliodorem Píkou. První poúnorová justiční vražda. [online]. [2013–07-31]. Dostupné z: Pozn. 6: Petrov, M.: Tajné akce StB (28/40). Akce Generál. [online] [2013–07-31]. Dostupné z: Pozn. 7: Píka, M.: Můj otec generál. [online] [2013–07-31]. Dostupné z: Pozn. 8: Rudé právo. [online] [2013–07-31]. Dostupné z: / Pozn. 9: National Commitee for a free Europe. [online] [2013–07-31]. Dostupné z:

57 Pozn. 10: Mahdal, M. : Proces H. [online]. 8. 4. 2012. [2013–07-31]
Pozn. 10: Mahdal, M.: Proces H. [online] [2013–07-31]. Dostupné z: Pozn. 11: Mahdal, M.: Čtený poslední dopis Dr. Milady Horákové z pankrácké cely smrti. [online] [2013–07-31]. Dostupné z: Pozn. 12: JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. 1. vyd. Řevnice: Rozmluvy, 1996, 591 s. ISBN , s Pozn. 13: STRÖBINGER, Rudolf. Vražda generálního tajemníka: poslední Stalinův exemplární proces : soud s Rudolfem Slánským. 2. vyd., v nakl. Petrov 1. vyd. Překlad Miroslav Honzík. Brno: Petrov, 1991, 110 s. Knižnice Lidové demokracie, sv. 1. ISBN , s. 97

58 Pozn. 14: Rudé právo. [online]. 20. 11. 19522 [2013–07-31]
Pozn. 14: Rudé právo. [online] [2013–07-31]. Dostupné z: Pozn. 15: UTITZ, Bedřich. Neuzavřená kapitola: politické procesy padesátých let. 1. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 1990, 133 s. Dokořán. ISBN , s Pozn. 16: KLÍMA, Ivan. Moje šílené století. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, 526 s., [8] s. obr. příl. Paměť (Academia), sv. 17. ISBN , s. 173 Pozn. 17: KAPLAN, Karel. Zpráva o zavraždění generálního tajemníka. V ČSFR vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1992, 303 s. ISBN , s Pozn. 18: Jelínková, A.: „Vůbec jsem netušila, že by se proces mohl týkat táty.“ [online] [2013–07-31]. Dostupné z: Pozn. 19: Krystýnová, P.: IGNÁC BILÍK. „Gestapáci na rozdíl od estébáků nevynucovali od lidí přiznání na základě vykonstruovaných procesů.“[online]. [2013–07-31]. Dostupné z: Pozn. 20: ŠNAJDER, Bohuslav. Proces proti dvanácti miliónům. Vyd. 1. Praha: Delta, 1990, 142 s. Tvorba uvádí, sv. 3., s. 56.

59 Obrázky Obr. 1: Feťour. [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vino%C5%99_rectory_memorial_plate.JPG> Obr. 2: Cropbot. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-R90009,_Budapest,_II._Weltfestspiele,_Festumzug,_tschechische_Delegation_(cropped).jpg> Obr. 3: MATĚJ BAŤHA. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moravec_427.jpg> Obr. 4: Kogo. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Morane_D-3801_J-143_flying.jpg> Obr. 5: Nostrifikator. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Babice_TR_global.jpg> Obr. 6: Ragimiri. [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heliodor_P%C3%ADka.jpg> Obr. 7: Unknown. [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel_Hl%C3%A1sn%C3%BD,_1944,_SSSR.jpg> Obr. 8: Cassius Chaerea. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milada_Hor%C3%A1kov%C3%A1_-_barva.jpg>

60 Obr. 9: Lysippos. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milada_horakova,_tombstone,_cz.jpg> Obr. 10: From Maariv newspaper. [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_trials.jpg> Obr. 11: Margolius. [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rudolfwiki2.jpg> Obr. 12: Cassius Chaerea. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prokop_Drtina_-_barva.jpg>


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google